NO EN Logg inn

Regional studies

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Regional studies

p-ISSN:

0034-3404         Periode: [1967 .. ]

e-ISSN:

1360-0591         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/journals/cres20

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

12711

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig samfunnsforskning

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Taylor & Francis
64 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
NLA Høgskolen
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 1
2023 1
2022 1 3.7417 7.0496
2021 1 6.025 11.4667
2020 1 3.2 5.3376
2019 1 3.3333 5.2962
2018 1 2.5417 4.372
2017 1 1.5 2.2853
2016 1 2.0667 3.3233
2015 2 0.5 2.7577
2014 2 0.3333 0.9999
2013 2 1.25 3.75
2012 2 1.75 5.25
2011 2 2.0 6.0
2010 2 1.25 3.75
2009 2 1.25 3.75
2008 2 1.0 3.0
2007 2 1.0 3.0
2006 2 0.25 0.75
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
We have noticed that Regional Studies is Level 1 in the Norwegian classification. This journal has a rather high impact factor. It is a very important journal in the field of regional development and planning. In other Nordic countries, like Finland and Danmark, it is classified within the highest level. Considering the relevance of the debate disseminated in the journal and the very hard process to get papers published, we are asking whether it is possible to change the level.I see similar comments below. We must consider also that several Danish and Finnish colleagues ask us to co-author with them and publish on Regional Studies. We do not have the same recognition in neighboring countries. Moreover, in the field of urban/regional development and planning, there are very few journals at level 2 (e.g. Landscape and Urban Planning, Urban Studies and Land Use Policy). Thanks in advance for your understanding, Best Mina Di Marino, mina.di.marino@nmbu.no.
Regional Studies er det ledende internasjonale tidsskriftet innenfor feltet regionale studier. Det er klassifisert på høyeste nivå i Danmark, Finland og de fleste andre land jeg kjenner til. Det har dessuten hatt stigende impact-faktor de siste årene. Det er et tverrfaglig tidsskrift som nok hadde passet bedre inn i komiteen for geografi, og som derfor bør flyttes dit. Uavhengig av fagfelt er dette et ledende internasjonalt tidsskrift som bør være på nivå 2.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk