NO EN Logg inn

Renewable and Sustainable Energy Reviews

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Renewable and Sustainable Energy Reviews

p-ISSN:

1364-0321         Periode: [1997 .. ]

e-ISSN:

1879-0690         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/renewabl[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

12730

NPI Fagfelt:

Energi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 1
2023 1
2022 1 8.6227 15.9843
2021 1 5.8563 11.1655
2020 1 1.9714 3.8125
2019 1 5.6029 10.6978
2018 1 3.1853 6.069
2017 1 2.5833 3.5811
2016 1 3.0 3.0
2015 1 2.0833 3.2422
2014 1 3.5596 3.5596
2013 1 0.0 0.0
2012 1 3.33 3.33
2011 1 1.2 1.2
2010 1 0.0 0.0
2009 1 1.0 1.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 2.0 2.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Renewable and Sustainable Energy Reviews (RSER) bør vurderes for å bli rangert på nivå 2. Tidsktriftet har veldig godt ryktet internasjonalt, streng fagfellevurdering og veldig høy impact factor (15.9)

I følge anerkjente Scimago Journal & Country Rank har RSER vært et "top-tier" Q1 (første kvartil) tidskrift i kategoriene "Renewable Energy, Sustainability and the Environment", i over 20 år (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=27567&tip=sid&clean=0).

Det er et top review-tidskrift som samler litteraturstudier og forskning av høyeste kvalitet innen fornybar energi og bærekraft. Med å sette tidskrivtet på nivå 2 vil norske forskere få både anerkjennelse og en vektig publiseringskanal for forskning på internasjonalt top nivå.

Foreslår derfor å sette tidskriftet på nivå 2.
Jeg støtter forslaget om å heve dette tidsskriftet til nivå 2
As noted below, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS has a very impact factor and rigorous review process.
This journal should be promoted to a level 2 journal.
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS has received 16.799 impact factor, and is the first rank in GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY field. I think the journal can be considered as a rank 2 journal

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk