NO EN Logg inn

Rheumatology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Rheumatology

p-ISSN:

1462-0324         Periode: [1999 .. ]

e-ISSN:

1462-0332         Periode: [1999 .. ]

Språk:

Engelsk

URL:

http://rheumatology.oxfordjournals.org/

Forgjengere:

British Journal of Rheumatology

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

12887

NPI Fagfelt:

Revmatologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 22 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2022
Oxford University Press
16 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning
NIBIO
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Bank
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 2
2022 1
2021 1
2020 1 1.9608 5.6152
2019 1 1.6726 4.3876
2018 1 1.0556 2.3152
2017 1 0.25 0.5477
2016 1 0.8542 1.7656
2015 1 1.4746 2.662
2014 1 1.0976 1.0976
2013 1 1.4339 1.4339
2012 1 1.61 1.61
2011 1 1.11 1.11
2010 1 1.92 1.92
2009 1 1.47 1.47
2008 1 0.19 0.19
2007 1 0.58 0.58
2006 2 0.31 0.93
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.