NO EN Logg inn

Technological Forecasting and Social Change

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Technological Forecasting and Social Change

p-ISSN:

0040-1625         Periode: [1970 .. ]

e-ISSN:

1873-5509         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

13388

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 1 7.7762 18.6313
2021 1 8.7028 20.2319
2020 1 1.025 3.3156
2019 1 1.75 3.2929
2018 1 2.5 3.0032
2017 1 2.25 2.65
2016 2 3.4583 15.3593
2015 2 0.5156 3.0832
2014 2 1.0 3.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.5 1.5
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.25 0.75
2009 2 0.63 1.89
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Hei,

Har en kommentar og forespørsel på å heve nivået på Technological Forecasting and Social Change fra Nivå 1 til Nivå 2. I tråd med et økende forskning og fokus på teknologiske løsninger for bærekraft og det grønne skiftet ser vi i tilhørende fagmiljøer både på NTNU og SINTEF at denne journalen har etablert seg på samme nivå som tilsvarende journaler (Journal of cleaner production og Journal of Business research – begge nivå 2) og artikler publisert her har god kvalitet og voksende antall siteringer. Denne gjenspeiles også i både impact factor, H index, citescore o.l. for journalen.

Vi ønsker med dette å foreslå at journalen blir ført opp på Nivå 2 fra 2021.


Mvh
Eivind Kristoffersen (forsker NTNU og SINTEF)
To whom it may concern
Hi,
I am a PhD student at UiA and along with my co-authors, we have submitted a manuscript to this journal last year (2015) given that it has been level 2 for a couple of years including 2015 and will remain the same in 2016. Although we submitted last year, still the last round of review has not been finished and the special issue may be published even next year. However, recently I have checked the database again and noticed that the journal is downgraded to level 1 for 2017. Since this journal has an impact factor of 4.6, according to NSD, downgrading it to level 1 seems unusual because the impact factor is very high. I would like to ask for reconsideration because if you compare this journal with other level 1 ones, this is quite unfair.
Sincerely,
Hossein Baharmand

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk