NO EN Logg inn

Transportation Research Part B: Methodological

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Transportation Research Part B: Methodological

p-ISSN:

0191-2615         Periode: [1979 .. ]

e-ISSN:

1879-2367         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

13560

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 1 0.5833 1.4722
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.4583 1.3319
2019 1 1.3 2.5263
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 1.25 3.75
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 2.0 2.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
TRB er flyttet til ØA og vil nå bli på NPI nivå 2 i henhold til praksis om at CABS 4/4* skal automatisk overføres til NPI nivå 2 så snart som mulig. Skifte av tilhørighet kan forsinke med maks ett år.
Dette er ett av to topp-tidsskrifter i logistikk og suply-chain, og er ABS 4. Den er en åpenbar Nivå 2.
TRB er det høyst rangerte tidsskriftet innenfor transportforskning i flere internasjonale rangeringer. Jeg finner det derfor litt merkelig at Transportation Research Part B ikke fins på listen over 2-er-tidsskrift i det norske systemet.
Med vennlig hilsen PÅL A. PEDERSEN, professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen, Nord universitet.
Transportation Research Part B (TR B) er å anse som det beste tidsskriftet innenfor transportforskning og bør være nivå 2. Tidligere kommentarer her bemerker noen gode grunner:
- Den er på høyeste nivå (nivå 4) på internasjonale rangeringer (eksempelvis nivå 4 i den britiske rangeringen av økonomiske tidsskrifter ABS og Tier 4 i rangeringen til
transportforskningsmiljøet i Sidney)
- Det har tidligere vært nivå 2
- Artikler her blir mye lest og sitert (eksempelvis indikert ved en høy impact factor på 4)
En annen ting er om dette tidsskriftet (sammen med andre transportøkonomiske tidsskrifter) kanskje burde blitt omkategorisert til fagfeltet økonomi.
Mvh Terje Mathisen, Professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen, Nord universitet.
Jeg reagerte på at TR B i sin tid ble flyttet fra nivå 2 til 1. Meldingen fra NHH begrunner godt hvorfor jeg herved foreslår at tidsskriftet blir flyttet tilbake til nivå 2.
Vennlig hilsen Svein Bråthen, professor i transportøkonomi, Høgskolen i Molde
Glemte å påpeke at dette er en hendvendelse fra publiseringsutvalget for NRØA (økAdm) som omfatter OR og Logistikk. Forslaget kommer fra NHH
TRB: Transportation Research B I know quite well. It is the leading quantitative logistics journal with an OR perspective (in addition to Transportation Science). Level 4 in ABS, so ABS views it as the top such journal. In a sense, level 1 where it is placed in Norway and 4 in ABS shows that it is not in the right place here. Nobody that really owns this journal would place it out of the 20% best.
Home page with scope
https://www.journals.elsevier.com/transportation-research-part-b-methodological?author=&cat0=&categoryrestriction=&imprintname=&producttype=journal&q=Transportation%20Research&sort=relevance
The Transportation Research journals are very wide in perspective, so it is maybe not reasonable that they are all in one place.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk