NO EN Logg inn

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review

p-ISSN:

1366-5545         Periode: [1997 .. ]

e-ISSN:

1878-5794         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

13563

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig teknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 1
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 1.1 1.9449
2020 1 2.5833 4.4988
2019 1 1.5 2.7577
2018 1 0.5 0.9192
2017 1 1.4167 2.8154
2016 1 2.375 3.6641
2015 2 0.3333 1.95
2014 2 1.125 3.375
2013 2 1.0833 3.2499
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 1.0 1.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Hei,
I am writing to you to suggest the following:
1. TRE articles are mostly related to Industrial Engineering and/or business management fields. Some TRE articles relate to Civil Engineering, like on transport infrastructure (i.e., roads), but the vast majority of the publications are concerned with planning, design, and optimization.
2. My article on TRE is one of my best research works (if not the best!) with three major contributions. I had to work with three reviewers back and forth for several rounds, which took nearly a year. I have no doubts that the journal should be upgraded to Level 2.
TRE har tidligere vært nivå 2 i Norge, og er det fremdeles i Danmark og Finland. Journalen har høyere siteringstall enn f.eks. Journal of Operations Management som er en annen nivå 2 journal på samme fagfelt. Muligens ble den nedgradert i sin tid kun fordi den var plassert i feil fagfelt (Civil Engineering) men når den nå er havnet på riktig sted så bør den igjen være nivå 2.
Dette er ABS 3 og det er et topptidsskrift i logistikk og supply chain, med en kvantitativ profil. Hele 93% av innsendte manuskripter bli avvist, og kvaliteten på det som kommer ut er høy. Dette er en åpenbar NIvå 2.
Legger til at Transportation Research A og D begge er nivå 2, og dette henger lite sammen med at E skal være nivå 1.
Hi, I have two concerns regarding this journal. First, I believe that this journal is not categorized appropriately as it hardly relates to the field of civil engineering; indeed, it is a logistics and supply chain related journal! Second, it's a pity that a good journal like TRE with great impact in the field of business and finance has been downgraded to level 1. I have two suggestions:
1- Moving TRE from Civil Engineering field to Business and Finance or Industrial Engineering and Management. My argument is similar to the basis for selecting the field for journals like: Journal of Business Logistics, Journal of Supply Chain Management, and Journal of Operations Management and many more.
2- Upgrading its level from 1 to 2. I've checked Scopus and believe that TRE very much fits with the following fact: "publikasjonskanalene på nivå 2 i hvert fagfelt stå for 20% av det som publiseres av fagfellevurderte vitenskapelige artikler i fagfeltet." Kind regards, Hossein Baharmand (UiA)
See comment above.
TRE is called Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. It clearly belongs in our domain Here is its home page with its scope https://www.journals.elsevier.com/transportation-research-part-e-logistics-and-transportation-review/
Of course others can publish in these journals, but there is no doubt where they belong. Again, the very fact that they are at Level 1 shows they are in the wrong place in this game. It should belongs to NRØA (ØkAdm)
The committee for the scientific field Industrial Engineering and Management/IndØk has taken your suggestion into consideration and nominated TRE for level 2 from 2019. Since the IndØk field can maximum have three journals on level 2, this means that Computers in Industry will be reduced to level 1.
See comment above.
In 2016, the journal has impact factor 2.974 with CiteScore of 3.68. This journal should be considered for Norwegian Level 2.
The committee for the scientific field Industrial Engineering and Management/IndØk has taken your suggestion into consideration and nominated TRE for level 2 from 2019. Since the IndØk field can maximum have three journals on level 2, this means that Computers in Industry will be reduced to level 1.
See comment above.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk