NO EN Logg inn

Research in Mathematics Education

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Research in Mathematics Education

p-ISSN:

1479-4802         Periode: [2000 .. ]

e-ISSN:

1754-0178         Periode: [2000 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/rrme20/current

Forlag:

Routledge

Utgiver:

British Society for Research into Learning Mathema

ITAR-kode:

1006018

NPI Fagfelt:

Matematikk

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Taylor & Francis
64 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Chr. Michelsens Institutt
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt For Fredsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
NLA Høgskolen
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Transportøkonomisk institutt
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 1 1.0 1.0
2021 1 0.5 0.9192
2020 1 0.1667 0.5307
2019 1 0.0 0.0
2018 1 1.1667 1.65
2017 1 0.25 0.7506
2016 1 1.0 1.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 2.5 2.5
2013 1 1.0 1.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 1.0 1.0
2010 1 3.0 3.0
2009 1 0.75 0.75
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg mener bestemt dette tidsskriftet bør beholde sitt nivå, nivå 2. Dette skyldes i særdeleshet begrunnelsen for å heve tidsskriftet fra nivå 1 til nivå 2 i 2021, se kommentar under. Dessuten er det også et argument at det er relativt få tidsskrift på nivå 2 i matematikkdidaktikk.
Jeg mener tidsskriftet bør heves til Nivå 2. Begrunnelse:
Research in Mathematics Education (RME) is an international journal, with a full peer review system. Its current standing as one of the top journals in the field of mathematics education, is noted in a review by Steven R. Williams and Keith R. Leatham (2017) Journal Quality in Mathematics Education, Journal for Research in Mathematics Education Vol. 48, No. 4, 369–396.

Past editors include Professor Tim Rowland (Professor 2 at NTNU, and now an advisory editor), and Professor Yvette Solomon (Adjunct Professor at OsloMet University, and editor of the journal from 2013-2017). The advisory editors and the Editorial Board together comprise 27 international scholars who are prominent in the field and are active participants in the peer review process. See https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=rrme20

The journal publishes peer-reviewed articles from a wide range of international scholars, including authors in the USA, Canada, Israel, Europe and Scandinavia as well as the UK. Recent statistics show an increase in citations and downloads over the last 3 years, with a Scopus Citescore of 0.39 in 2017.

RME is now ranked in Quartile 1 for both Education and Mathematics from 2016. Norway features in the top 10 countries now for journal downloads, but Norway does not feature in the top 10 countries that submit to RME, suggesting that Norwegian authors are missing out on this Q1 journal.


RME publishes 3 issues each year, of which one is a Special Issue. Guest editors over the last 5 years have included eminent scholars in the field:

2014: 16 (2) ‘Institutional, sociocultural and discursive approaches to research in university mathematics education’ edited by Elena Nardi (University of East Anglia), Irene Biza (University of East Anglia), Alejandro S. González-Martín (University of Montreal), Ghislaine Gueudet (University of Bretagne Occidentale) & Carl Winsløw (University of Copenhagen).

2015: 17 (2) ‘Mathematics teaching: Tales of the unexpected’, edited by Tim Rowland (Cambridge University), Jeremy Hodgen (University of London) and Yvette Solomon (Manchester Metropolitan University/Oslo Met University).

2016: 18 (2) ‘A discursive approach to the investigation of school mathematics’, edited by Candia Morgan (University of London) and Anna Sfard (University of Haifa).

2017: 19 (2) ‘Summative assessment in mathematics education’, edited by Paola Iannone and Ian Jones (Loughborough University).

2018: 20 (2) ‘Mathematics Education in the Early Years’, edited by Laura Black (University of Manchester) and Eva Norén (Stockholm University).

2019: 21 (2) on ‘Mathematics education in multilingual and multicultural contexts’, edited by Richard Barwell (Ottawa University), Aldo Parra (Aalborg University), and Lena Wessel (Freiburg University).

The journal should be at level 2 on the basis of the quality of its articles, its authorship, and its high quality peer review process.
Case for promotion of Research in Mathematics Education to Level 2
https://www.tandfonline.com/toc/rrme20/current. The publisher is Taylor and Francis.

Research in Mathematics Education (RME) is an international journal, with a full peer review system. Its current standing as one of the top journals in the field of mathematics education, is noted in a review by Steven R. Williams and Keith R. Leatham (2017) Journal Quality in Mathematics Education, Journal for Research in Mathematics Education Vol. 48, No. 4, 369–396. Past editors include Professor Tim Rowland (Professor 2 at NTNU, and now an advisory editor), and Professor Yvette Solomon (Adjunct Professor at OsloMet University, and editor of the journal from 2013-2017).

The advisory editors and the Editorial Board together comprise 27 international scholars who are prominent in the field and are active participants in the peer review process. See https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=rrme20

The journal publishes peer-reviewed articles from a wide range of international scholars, including authors in the USA, Canada, Israel, Europe and Scandinavia as well as the UK. Recent statistics show an increase in citations and downloads over the last 3 years, with a Scopus Citescore of 0.39 in 2017.

RME is now ranked in Quartile 1 for both Education and Mathematics from 2016. Norway features in the top 10 countries now for journal downloads, but Norway does not feature in the top 10 countries that submit to RME, suggesting that Norwegian authors are missing out on this Q1 journal.
RME publishes 3 issues each year, of which one is a Special Issue.

Guest editors over the last 5 years have included eminent scholars in the field:
2014: 16 (2) ‘Institutional, sociocultural and discursive approaches to research in university mathematics education’ edited by Elena Nardi (University of East Anglia), Irene Biza (University of East Anglia), Alejandro S. González-Martín (University of Montreal), Ghislaine Gueudet (University of Bretagne Occidentale) & Carl Winsløw (University of Copenhagen).

2015: 17 (2) ‘Mathematics teaching: Tales of the unexpected’, edited by Tim Rowland (Cambridge University), Jeremy Hodgen (University of London) and Yvette Solomon (Manchester Metropolitan University/Oslo Met University).

2016: 18 (2) ‘A discursive approach to the investigation of school mathematics’, edited by Candia Morgan (University of London) and Anna Sfard (University of Haifa).

2017: 19 (2) ‘Summative assessment in mathematics education’, edited by Paola Iannone and Ian Jones (Loughborough University).

2018: 20 (2) ‘Mathematics Education in the Early Years’, edited by Laura Black (University of Manchester) and Eva Norén (Stockholm University).

2019: 21 (2) on ‘Mathematics education in multilingual and multicultural contexts’, edited by Richard Barwell (Ottawa University), Aldo Parra (Aalborg University), and Lena Wessel (Freiburg University).

The journal should be at level 2 on the basis of the quality of its articles, its authorship, and its high quality peer review process.
Jeg foreslår at Research in Mathematics Education (RME) løftes fra nivå 1 til nivå 2, innenfor matematikk, ikke pedagogikk og utdanning, der det nå står. RME et er et høyt ansett tidsskrift i matematikkdidaktikk med god andel av norske bidragsytere. Det er utgitt siden 1999, tre hefter per år.
NB the url on the NSD site for this journal is incorrect. It should be:
https://www.tandfonline.com/toc/rrme20/current
The publisher is Taylor and Francis.

Research in Mathematics Education (RME) is an international journal, with a full peer review system. Its current standing as one of the top journals in the field of mathematics education, is noted in a review by Steven R. Williams and Keith R. Leatham (2017) Journal Quality in Mathematics Education, Journal for Research in Mathematics Education Vol. 48, No. 4, 369–396. Past editors include Professor Tim Rowland (Professor 2 at NTNU, and now an advisory editor), and Professor Yvette Solomon (Adjunct Professor at OsloMet University, and editor of the journal from 2013-2017). The advisory editors and the Editorial Board together comprise 27 international scholars who are prominent in the field and are active participants in the peer review process. See the full list at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=rrme20

The journal publishes peer-reviewed articles from a wide range of international scholars, including authors in the USA, Canada, Israel, Europe and Scandinavia as well as the UK.

Recent statistics show an increase in citations and downloads over the last 3 years, with a Scopus Citescore of 0.39 in 2017. RME is now ranked in Quartile 1 for both Education and Mathematics from 2016. Norway features in the top 10 countries now for journal downloads, but Norway does not feature in the top 10 countries that submit to RME, suggesting that Norwegian authors are missing out on this Q1 journal.

RME publishes 3 issues each year, of which one is a Special Issue. Guest editors over the last 5 years have included eminent scholars in the field:
2014: 16 (2) ‘Institutional, sociocultural and discursive approaches to research in university mathematics education’ edited by Elena Nardi (University of East Anglia), Irene Biza (University of East Anglia), Alejandro S. González-Martín (University of Montreal), Ghislaine Gueudet (University of Bretagne Occidentale) & Carl Winsløw (University of Copenhagen).
2015: 17 (2) ‘Mathematics teaching: Tales of the unexpected’, edited by Tim Rowland (Cambridge University), Jeremy Hodgen (University of London) and Yvette Solomon (Manchester Metropolitan University/Oslo Met University).
2016: 18 (2) ‘A discursive approach to the investigation of school mathematics’, edited by Candia Morgan (University of London) and Anna Sfard (University of Haifa).
2017: 19 (2) ‘Summative assessment in mathematics education’, edited by Paola Iannone and Ian Jones (Loughborough University).
2018: 20 (2) ‘Mathematics Education in the Early Years’, edited by Laura Black (University of Manchester) and Eva Norén (Stockholm University).
2019: 21 (2) on ‘Mathematics education in multilingual and multicultural contexts’, edited by Richard Barwell (Ottawa University), Aldo Parra (Aalborg University), and Lena Wessel (Freiburg University).

The journal should be at level 2 on the basis of the quality of its articles, its authorship, and its high quality peer review process.
This journal should be at level 2. It has been published for nearly 20 years and is now rated as one of the top journals in the field of mathematics education, see review by Steven R. Williams and Keith R. Leatham (2017). Journal Quality in Mathematics Education. Journal for Research in Mathematics Education Vol. 48, No. 4, 369–396. The scientific quality of papers published within the journal is very high with a rigorous review process. The main editors are top level international researchers, two are currently at professor 2 positions in Norway (Tim Rowland at NTNU and Yvette Solomon at OsloMet). The Editorial Board has one member based at a Norwegian university (John Monaghan at UiA) and Advisory Editors include who is Kenneth Ruthven Prof. Emeritus University of Cambridge and Prof. 2 at UiA. Also one member of the international advisory board is Prof 2 at UiA (Barbara Jaworski). Thus the Journal has very strong links with the mathematics education research community.
Sorry, there was an error in posting this comment under "Annales ..." please ignore.
My comment seems to have been deleted. To reiterate: the impact factor for this journal is currently 3.1, and this is the highest it has ever been. The journal hovers around the boundary of Q1 and Q2 in the fields of business and planning/development. I'm not sure where the quoted figure of 4.6 comes from.
Point of information: According to JCR this journal's current impact factor is 3.1 and in previous years it has been more like 2.6, so I'm not entirely sure where this figure of 4.6 is coming from. It is ranked in Q2 for Business and Q1 for Planning and Development.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk