NO EN Logg inn

Networks and Heterogeneous Media

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Networks and Heterogeneous Media

p-ISSN:

1556-1801         Periode: [ .. ]

e-ISSN:

1556-181X         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.aimsciences.org/journals/NHM/index.htm

Forlag:

American Institute of Mathematical Sciences (AIMS) Press

ITAR-kode:

1006225

NPI Fagfelt:

Matematikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 22 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 2
2022 1
2021 1
2020 1 0.5 0.9192
2019 1 1.6667 2.0614
2018 1 1.0 1.4142
2017 1 0.6667 1.5006
2016 1 0.75 1.5692
2015 1 0.0 0.0
2014 1 1.0 1.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.17 0.17
2011 1 0.75 0.75
2010 1 1.61 1.61
2009 1 0.5 0.5
2008 1 0.917 0.917
2007 1 0.997 0.997
2006 1 1.75 1.75
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Begrunnelse for oppjustering av nivå: Med en 5-årig impact factor på 1,38 (Web of Science 2021) rangerer det jamt med eller høyere en flere andre gode tidsskrifter som allerede er på nivå 2. Tidsskriftet har et meget bra redaktørpanel (inkludert to norske medlemmer). NHM (som alle andre AIMS tidsskrifter) er fullt i samsvar med Plan S under tilgjengelighet og depot. AIMS tillater også forfatterne å gjøre den publiserte versjonen av artikkelen åpent tilgjengelig i et depot. Forslag til oppjustering av NHM er diskutert i fagmiljøet.

Beskrive av tidsskrift: Networks & Heterogeneous Media (NHM) tilbyr en sterk kombinasjon av tre funksjoner: tverrfaglig karakter, spesifikt fokus og dypt matematisk innhold. Tidsskriftet har også som mål å skape en kobling mellom «diskret» og «kontinuerlig» beskrivelser, som skiller det fra andre tidsskrifter med sterk PDE-orientering. NHM publiserer originale bidrag av høy kvalitet i nettverk, heterogene medier og relaterte felt. NHM er dermed viet til forskningsarbeid om komplekse medier som oppstår i matematiske, fysiske, ingeniørfaglige, sosioøkonomiske og biomedisinske problemer.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.