NO EN Logg inn

International Journal of Greenhouse Gas Control

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Greenhouse Gas Control

p-ISSN:

1750-5836         Periode: [2007 .. ]

e-ISSN:

1878-0148         Periode: [2007 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland
Storbritannia

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/internat[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

1006588

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig teknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 1
2023 1
2022 1 4.2211 7.2984
2021 1 11.2344 18.084
2020 1 6.0056 9.883
2019 2 6.4333 36.1896
2018 2 10.8613 45.7521
2017 2 14.0964 51.6357
2016 2 10.0083 37.8806
2015 2 10.8889 44.268
2014 2 12.3334 37.0002
2013 2 11.0095 33.0285
2012 2 10.82 32.46
2011 2 7.35 22.05
2010 1 2.2 2.2
2009 1 4.65 4.65
2008 1 2.363 1.973
2007 1 4.1 4.1
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Som skrevet i fjor så er dette tidsskriftet stedet der de absolutt sterkeste miljøene og fagpersoner innen CCS publiserer. Journalen samler bidrag fra mange fagfelt innen CO2 fangst, transport, lagring og verdikjedeanalyse. De beste, fagfellevurderte, konferanseartikler i de store CCS-konferansene inviteres til å sende inn artikkel til IJGGC, ikke til andre journaler. Det er synd at forskere i de ulike fagene under CCS-forskningsparaply må publisere i andre tidsskrifter (innen geofag, energi, teknologi, kjemi osv.) for å ha nivå-2 stempel, mens de vet at internasjonalt har IJGGC større impact i forstand at artiklene der blir etterhvert sitert av de fleste toppforskningsmiljøene! Nivå 2 journalen hadde før er fremdeles helt riktig siden det er fortsatt der de aller fleste i CCS-verdenen ønsker å publisere og blir fagfellevurdert av de beste ekspertene i sine fagfelt.
Vi støtter at IJGGC bør opp på nivå 2 igjen. De mest fremtredende forskerne innen alle deler av CCS publiserer der, i tillegg til andre journaler med mer fokuserte faglig tema (IJGGC tar for seg både fangst, transport og lagring). Alle store ledende forskningsinstitutter og universiteter publiserer der: De nasjonale laboratoriene i USA (Lawrence Livermore, NETL, Los Alamos, Lawrence Berkeley), mange universiteter fra USA og Europa som Stanford og MIT, EPFL og Imperial College, forskningsinstitutter som er sentrale innen CCS som SINTEF, TNO, BGS og CSIRO, de store ACT og EU H2020 prosjektene, osv. GHGT og TCCS-konferansene trekker frem de beste artiklene, som allerede er fagfellevurdert for publisering i deres proceedings og tilbyr publisering som artikkel i IJGGC (må gjennom ny fagfellevurdering).
IJGGC is *the* top journal for the interdisciplinary field of carbon capture and storage. Since IJGGC covers a wide range of disciplines, including physical chemistry, geology, engineering, policy and energy systems, it may be difficult to classify or summarize the impact of the journal. But according to Scopus, IJGGC is the 90th percentile for "Industrial manufacturing and engineering" and in the 93rd percentile for "Management, monitoring, policy and law." I hope UGGC regains it's previous status as a level 2 journal.
Hi Sarah

As commented in my mails, we will not be able to include IJGGC as Level 2 without removing one existing (in fact, due to the high number of articles by Norwegians in this journal, probably more than one) Level 2. In addition, wouldn't the Scope of IJGGC be covered by Energy and Environmental Science? From a quality point of view, E&ES should be included as Level 2...

Comments?
Roald Kommedal

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk