NO EN Logg inn

Rilce Revista de Filología Hispánica

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Rilce Revista de Filología Hispánica

p-ISSN:

0213-2370         Periode: [1985 .. ]

e-ISSN:

2174-0917         Periode: [ .. ]

Språk:

Spansk

Utgiverland:

Spania

URL:

https://revistas.unav.edu/index.php/rilce

Utgiver:

Universidad de Navarra

ITAR-kode:

1007133

NPI Fagfelt:

Romansk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 22 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 2
2021 2
2020 2 0.0 0.0
2019 2 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Etter møte i fagorganet foreslår vi at Rilce går ned til nivå 1. Dette er et seriøs tidskrift som tilfredstille alle krav som et vitenskapelig tidskrift skal ha (kvalitet, dobbel blind review, etc.). Likevel er Rilce rangert på nivå 1 både i Danmark og i Finland.

Fagorganet foreslår at Rilce går ned slik at Journal of Latin American Studies går opp til nivå 2. Både i Danmark og Finland er tidskriftet på nivå 2. Ellers i verden er Journal of Latin American Studies topprangert og har imponerende Impact metrics (2020 – 0.909 - 47 out of 80 Area Studies)
OPP TIL NIVÅ 2:
Det er et høyt rangert spanskspråklig tidsskrift med uavbrutt publisering to ganger årlig (januar/juli, ca 300 sider) siden 1985 og det publiserer bredt innen spanskspråklig filologi: både moderne og eldre spansk og latinamerikansk litteratur, og innen spansk språk, lingvistikk og litteraturteori. (Det utgir også monografinummer på inntil 500 ss). Det har double blind review: alle artikler vurderes av en eller flere medlemmer av redaksjonsrådet med hensyn til egnethet for tidsskriftets
profil & om formelle krav er oppfylt før den sendes til to eksterne evaluatorer. Liste over tidligere evaluatorer som har bidratt finnes på nettsida.

Det har følgende ranking:
SJR: 0.100, H index: 2
CIRC: A
CARHUS: B
MIAR-ICDS: 11.0

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.