NO EN Logg inn

The Review of Symbolic Logic

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

The Review of Symbolic Logic

p-ISSN:

1755-0203         Periode: [2008 .. ]

e-ISSN:

1755-0211         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://journals.cambridge.org/action/displayJo[..]

Forlag:

Cambridge University Press

ITAR-kode:

1019582

NPI Fagfelt:

Filosofi og idéhistorie

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 22 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2022
Cambridge University Press
13 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Bergen Global, Chr. Michelsens Institutt
Handelshøyskolen BI
Høgskulen på Vestlandet
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
Nord Universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 2
2021 2
2020 2 0.0 0.0
2019 2 2.5 8.7577
2018 2 1.0 3.0
2017 2 3.75 13.7077
2016 2 0.0 0.0
2015 2 1.5 5.1213
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.5 1.5
2012 2 0.0 0.0
2011 1 1.0 1.0
2010 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.