NO EN Logg inn

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing

p-ISSN:

1868-5137         Periode: [2010 .. ]

e-ISSN:

1868-5145         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits
Tyskland

URL:

https://www.springer.com/journal/12652

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1020537

NPI Fagfelt:

IKT

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Springer Nature
59 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 1 0.75 1.45
2021 1 0.5 0.9192
2020 1 0.75 1.6698
2019 1 0.5 0.9192
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Kan HK-dir utdype hvorfor publisering i dette tidsskriftet fortsatt gir maksimalt med publiseringspoeng?

Problematic Paper Screener har så langt identifisert 72 artikler med meningsløst innhold ("tortured phrases") og irrelevane referanser ("clayfeet") i dette tidsskriftet:

https://pubpeer.com/publications/AE857C0CA0A26D254F0FB93C0EB116#1

Dette er artikler som aldri skulle vært publisert. Artiklene ble rapportert i 2022, men tidsskriftet viser ingen tegn til å addressere disse bekymringsmeldingene.
Hei,

Takk for kommentarer.

Dette tidsskriftet vil vi gjennomgå på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget på fredag (se https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/VedtakNiva1?dato=2023-06-16&vedtak=Alle&niva=-9&fagraad=Alle). Hva konklusjonen blir, kommer jeg tilbake til etter vedtaksmøtet.

Siden det er et tidsskrift på nivå 2 og det i utgangspunktet er fagorganene og Det nasjonale publiseringsutvalget som håndterer nivå 2, må det antageligvis en runde innom publiseringskomiteen for IKT.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Dersom man bruker litt tid på innholdet de enkelte artiklene som publiseres i dette tidsskriftet, så vil man forstå at dette tidsskriftet massepubliserer uforståelige artikler.

Det er blitt gjennomført analyser for å undersøke innhold av såkalte "tortured phrases", og så mange som 68 artikler har så langt blitt identisert for å inneholde uforståelige fraser:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Innhold av uforståelige fraser, er en sterk indikator for at artiklene har blitt fabrikert, gjerne for å unngå plagiarismedeteksjon.

Direktoratet må gå mer i dybden og se mer på innholdet, og ikke fokusere for mye på tidsskriftets impact factor.

Jeg vil anbefale at dette tidsskriftet blir listet i kategori X.
This journal has improved significantly during last few years in both editorships, scope, quality and scope of papers published. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing  impact factor (2019) 4.594. Presently it is in Q1 (top quarter) for ARTIFICIAL INTELLIGENCE, INFORMATION SYSTEMS and also in TELECOMMUNICATIONS discipline (Please see following from Web of Science). Therefore, would like to strongly recommend it to level 2.

Please see following details/evidence from Web of science :
JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING
Impact Factor
4.594 3.348
2019 5 year
JCR® Category Rank in Category Quartile in Category
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 26 of 136 Q1
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 27 of 156 Q1
TELECOMMUNICATIONS 18 of 90 Q1

Data from the 2019 edition of Journal Citation Reports

Publisher
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, D-69121 HEIDELBERG, GERMANY

ISSN: 1868-5137
eISSN: 1868-5145

Research Domain
Computer Science
Telecommunications

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk