NO EN Logg inn

Nature Human Behaviour

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Nature Human Behaviour

e-ISSN:

2397-3374         Periode: [2017 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.nature.com/nathumbehav/

Utgiver:

Nature Portfolio

ITAR-kode:

1028388

NPI Fagfelt:

Psykologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 21 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 2
2022 1
2021 1
2020 1 1.5 3.1103
2019 1 0.8778 2.467
2018 1 0.1114 0.6269
2017 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Nature Human Behaviour har en Impact Factor på 13.7 (se https://www.nature.com/nathumbehav/about/journal-impact) og er i Google Scholars Metrics Ranking rangert som 7. høyeste tidsskrift i samfunnsfag (se https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=no&vq=soc). Det er derfor ikke klar for meg hvorfor tidsskriftet ikke er rangert som nivå 2. Jeg lurer også på om tidsskriftet skulle heller kategoriseres under fagfeltet "tverrfaglig samfunnsforskning" og ikke "psykologi". Tidsskriftet skriver dette på hjemmesidene: "Nature Human Behaviour is an online-only monthly journal dedicated to the best research into human behaviour from across the social and natural sciences." Slik jeg kjenner tidsskriftet, spenner det ganske vidt over mange samfunnsfag og også livsvitenskap.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.