NO EN Logg inn

Nivå X

Har du en kommentar til en av publiseringskanalene på nivå X-listen? Klikk på tittelen og velg «Ny kommentar» for å gi innspill.

Med nivå X ønsker Det nasjonale publiseringsutvalget og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse innspill fra forskersamfunnet på publiseringskanaler det er tvil om bør godkjennes eller ikke, sett i lys av gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon.

Nivået publiseringskanalen hadde før den ble satt på nivå X, vil være gjeldende for evt. uttelling så lenge publiseringskanalen har nivå X.

Se Om kanalregisteret for mer informasjon.

Nivå X forlag

Forlag
Bentham Science Publishers

Nivå X tidsskrift

Fagområde Fagfelt Tidsskrift
Samfunnsvitenskap Pedagogikk og utdanning Education Research International
Samfunnsvitenskap Pedagogikk og utdanning International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)
Samfunnsvitenskap Sosialforskning Healthcare
Samfunnsvitenskap Sosiologi Frontiers in Sociology
Medisin og helsefag Biomedisin International Journal of Molecular Sciences
Medisin og helsefag Biomedisin Journal of Clinical Laboratory Analysis
Medisin og helsefag Generell medisin Annals of Translational Medicine
Medisin og helsefag Nevrologi Brain Sciences
Medisin og helsefag Nevrologi Neuroscience Letters
Medisin og helsefag Onkologi OncoTargets and Therapy
Medisin og helsefag Onkologi Translational Cancer Research
Medisin og helsefag Psykologi Frontiers in Psychology
Medisin og helsefag Radiologi og billeddiagnostikk Contrast Media & Molecular Imaging
Medisin og helsefag Samfunnsmedisin Journal of Environmental and Public Health
Realfag og teknologi Biovitenskap Biosensors & Bioelectronics
Realfag og teknologi Biovitenskap Cells
Realfag og teknologi Biovitenskap Food Bioscience
Realfag og teknologi Biovitenskap Foods
Realfag og teknologi Biovitenskap Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
Realfag og teknologi Biovitenskap International Journal of Food Science & Technology
Realfag og teknologi Biovitenskap Journal of Food Processing and Preservation
Realfag og teknologi Biovitenskap Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (JPPA)
Realfag og teknologi Biovitenskap Journal of Renewable Materials (JRM)
Realfag og teknologi Biovitenskap Life
Realfag og teknologi Fysikk Journal of Luminescence
Realfag og teknologi Fysikk Optik
Realfag og teknologi Fysikk Physica status solidi (b)
Realfag og teknologi Geovitenskap Arabian Journal of Geosciences
Realfag og teknologi IKT Computational Intelligence
Realfag og teknologi IKT Computers and Electrical Engineering
Realfag og teknologi IKT Journal of Control Science and Engineering
Realfag og teknologi IKT Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
Realfag og teknologi IKT Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design (MICPRO)
Realfag og teknologi IKT Mobile Information Systems
Realfag og teknologi IKT Scientific Programming
Realfag og teknologi IKT Security and Communication Networks
Realfag og teknologi IKT Sensors
Realfag og teknologi IKT The Journal of Supercomputing
Realfag og teknologi IKT Wireless Communications & Mobile Computing
Realfag og teknologi IKT Wireless Personal Communications
Realfag og teknologi Kjemi og materialteknologi Advances in Materials Science and Engineering
Realfag og teknologi Kjemi og materialteknologi Coatings
Realfag og teknologi Kjemi og materialteknologi IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Realfag og teknologi Kjemi og materialteknologi Journal of Nanomaterials
Realfag og teknologi Kjemi og materialteknologi Materials
Realfag og teknologi Kjemi og materialteknologi Molecules
Realfag og teknologi Kjemi og materialteknologi Synthetic Communications
Realfag og teknologi Konstruksjonsfag Measurement
Realfag og teknologi Tverrfaglig teknologi International Review of Mechanical Engineering (IREME)

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk