NO EN Logg inn

Nivå X

Har du en kommentar til en av publiseringskanalene på nivå X-listen? Klikk på tittelen og velg «Ny kommentar» for å gi innspill.

Med nivå X ønsker Det nasjonale publiseringsutvalget og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse innspill fra forskersamfunnet på publiseringskanaler det er tvil om bør godkjennes eller ikke, sett i lys av gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon.

Nivået publiseringskanalen hadde før den ble satt på nivå X, vil være gjeldende for evt. uttelling så lenge publiseringskanalen har nivå X.

Se Om kanalregisteret for mer informasjon.

Nivå X tidsskrift

Fagområde Fagfelt Tidsskrift
Medisin og helsefag Biomedisin BioFactors
Medisin og helsefag Biomedisin Biomedicine & Pharmacotherapy
Medisin og helsefag Biomedisin Brazilian Journal of Medical and Biological Research
Medisin og helsefag Biomedisin Cell Cycle
Medisin og helsefag Biomedisin Cellular Physiology and Biochemistry
Medisin og helsefag Biomedisin International Journal of Clinical and Experimental Medicine (IJCEM)
Medisin og helsefag Biomedisin International Journal of Clinical and Experimental Pathology (IJCEP)
Medisin og helsefag Biomedisin International Journal of Molecular Medicine
Medisin og helsefag Biomedisin Molecular Medicine Reports
Medisin og helsefag Biomedisin Viruses
Medisin og helsefag Farmasi, farmakologi og toksikologi European Review for Medical and Pharmacological Sciences
Medisin og helsefag Generell medisin Journal of Healthcare Engineering
Medisin og helsefag Geriatri Aging
Medisin og helsefag Idrettsforskning Journal of Physical Education and Sport (JPES)
Medisin og helsefag Onkologi International Journal of Oncology
Medisin og helsefag Onkologi Oncology Letters
Medisin og helsefag Onkologi Oncology Reports
Medisin og helsefag Pediatri Children
Medisin og helsefag Psykiatri Alpha Psychiatry
Medisin og helsefag Samfunnsmedisin Explore: The Journal of Science and Healing
Realfag og teknologi Biovitenskap Bioengineered
Realfag og teknologi Konstruksjonsfag Journal of Marine Science and Engineering
Realfag og teknologi Tverrfaglig teknologi Capillarity

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk