NO EN Logg inn

Nivå X

Har du en kommentar til en av publiseringskanalene på nivå X-listen? Klikk på tittelen og velg «Ny kommentar» for å gi innspill.

Med nivå X ønsker Det nasjonale publiseringsutvalget og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse innspill fra forskersamfunnet på publiseringskanaler det er tvil om bør godkjennes eller ikke, sett i lys av gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon.

Nivået publiseringskanalen hadde før den ble satt på nivå X, vil være gjeldende for evt. uttelling så lenge publiseringskanalen har nivå X.

Se Om kanalregisteret for mer informasjon.

Nivå X tidsskrift

Fagområde Fagfelt Tidsskrift
Samfunnsvitenskap Pedagogikk og utdanning Electronic Journal of e-Learning
Samfunnsvitenskap Pedagogikk og utdanning Intercultural Communication Education
Medisin og helsefag Ernæring Journal of Nutrition and Food Processing (JNFP)
Medisin og helsefag Generell medisin Cureus
Medisin og helsefag Nevrologi Journal of Integrative Neuroscience (JIN)
Medisin og helsefag Sykepleie International Journal of Caring Sciences (IJCS)
Medisin og helsefag Sykepleie Journal of Nursing and Practice
Medisin og helsefag Sykepleie Journal of Nursing Education and Practice (JNEP)
Realfag og teknologi Matematikk Mathematical Problems in Engineering
Realfag og teknologi Tverrfaglig naturvitenskap og medisin Frontiers in Environmental Science

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk
Kanalregisteret jobber med å forbedre sine tjenester. Vil du hjelpe oss ved å svare på fem korte spørsmål?       Ja! Jeg vil hjelpe       Senere       Nei takk