NO EN Logg inn

Nivå X

Nivå x er et nytt nivå som innføres i 2021. Nivå x er for kanaler hvor det er usikkerhet om godkjenning eller avvisning i lys av gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon, også etter at dette er undersøkt og den tilgjengelige informasjonen tilsynelatende samsvarer med kriteriene. En grunn til slik usikkerhet kan være at det i forskersamfunnet er løpende diskusjon om hvorvidt redaksjonell praksis faktisk samstemmer med beskrivelsen av rutinene. Denne problemstillingen er kjent fra såkalte «røvertidsskrifter» men strekker seg også nå til tidsskrifter eller forlag som kan sies å operere i gråsonen for forsvarlig hensyn til forskningskvalitet.

Har du en kommentar til en av publiseringskanalene på nivå x-listen? Klikk på tittelen og velg «Ny kommentar» for å gi innspill.

Se Om kanalregisteret for mer informasjon om nivå x.

Nivå X tidsskrift

Fagområde Fagfelt Tidsskrift
Humaniora Kunsthistorie Arts
Humaniora Tverrfaglig humanistisk forskning Cogent Arts & Humanities
Samfunnsvitenskap Statsvitenskap Advances in Politics and Economics (APE)
Samfunnsvitenskap Tverrfaglig samfunnsforskning Social Science, Humanities and Sustainability Research (SSHSR)
Samfunnsvitenskap Økonomisk-administrative fag Asian Economic and Financial Review (AEFR)
Samfunnsvitenskap Økonomisk-administrative fag Sustainability
Medisin og helsefag Endokrinologi International Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM)
Medisin og helsefag Generell medisin World Journal of Clinical Cases (WJCC)
Medisin og helsefag Odontologi Scholars Journal of Dental Sciences (SJDS)
Medisin og helsefag Psykiatri Frontiers in Psychiatry
Realfag og teknologi Biologi Asian Journal of Agriculture and Rural Development (AJARD)
Realfag og teknologi Geofag Geosciences
Realfag og teknologi Kjemisk teknologi Processes
Realfag og teknologi Matematikk Axioms

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.