NO EN Logg inn

Kriterier for godkjenning av publiseringskanaler

For å kunne få nivå 1 og dermed telle som en vitenskapelig publiseringskanal (tidsskrift, serie, forlag), må følgende krav være oppfylt:

Tidsskrift/serier må
Bokutgivere skal

I tillegg må publiseringskanalen, sett ut ifra en helhetlig vurdering, være anbefalelsesverdig og relevant for det norske forskersamfunnet.

Definisjonene og gjeldende kriterier for godkjenning av nye publiseringskanaler i registeret er gitt i kapittel 4 av UHR-rapporten Vekt på forskning (2004).

Forfatterkrets

For å bli godkjent må publiseringskanalen ha nasjonal eller internasjonal forfatterkrets, ikke lokal. Når mer enn 2/3 av forfatterne tilhører en og samme institusjon regnes forfatterkretsen som lokal.

Vi bestemmer forfatterkretsen ved å observere de to siste årgangene i tidsskrifter, serier og nettsteder, og i to siste års backlist for vitenskapelige titler hos bokutgivere. Kun originalpublikasjoner tas i betraktning (oversatt litteratur som allerede er publisert tas ikke i betraktning).

Grunnen til at lokal forfatterkrets ikke aksepteres, er at det kan reises tvil om en ordning med ekstern fagfellevurdering kan fungere i en publiseringskanal som i hovedsak representerer institusjonens egne ansatte. For at ekstern fagfellevurdering skal fungere i en vitenskapelig publiseringskanal, er nasjonal forfatterkrets et minimumskrav.

Fagfellevurdering

For å bli godkjent må publiseringskanalen ha rutiner for ekstern fagfellevurdering. Fagfellevurderingen skal alltid skje før publisering og minst en fagfelle, som er ekspert innenfor fagfeltet, skal være uten bindinger til utgiveren eller forfatteren. I tillegg skal fagfellevurderingen forholde seg til vitenskapelig originalitet og kvalitet.

Dokumentasjonen på fagfellevurdering bør derfor si noe om hva som skjer når publiseringskanalen mottar et bidrag, hvem som vurderer bidraget og hvordan fagfellevurdering gjennomføres.

Fagtidsskrift og kulturtidsskrift

Fagtidsskrift og kulturtidsskrift vil ikke bli godkjent som vitenskapelige publiseringskanaler. Fagtidsskriftet er tidsskrift som er rettet mot (ikke-vitenskapelige) faggrupper innen bestemte profesjoner eller samfunnssektorer. Med kulturtidsskrift menes tidsskrifts om tar sikte på å nå et allment publikum med informasjon og refleksjon om kultur- og samfunnsspørsmål, eller som gir plass for presentasjon og analyse av kunstartene og kulturvern (jf. Norsk kulturråds definisjon).

Noen fagtidsskrift er organisert med egne seksjoner og egne del-redaksjoner for fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Norske og nordiske fagtidsskrift som er organisert slik, og som indekseres av Norart, kan godkjennes som vitenskapelige publiseringskanaler. Ikke-nordiske tidsskrift kan i liten grad godkjennes, fordi status for de enkelte artikler ikke kan identifiseres.

Konferanser og konferansepublisering

Bidrag på konferanser og symposier behandles på samme måte som artikler i vitenskapelige tidsskrifter eller antologier. For at et bidrag skal regnes som en vitenskapelig publikasjon, må det publiseres i en godkjent publiseringskanal.

Selve konferansen kan ikke registreres som en egen publiseringskanal, derimot er det utgiver av konferansepublikasjonen eller ISSN-serien konferansebidraget publiseres i, som må være godkjent som vitenskapelig publiseringskanal.

I noen tilfeller har ikke konferanser egne ISSN-serier og publiserer proceedings gjennom institusjonene som står som arrangører. Utgiveren kan da variere fra år til år. Slike bidrag vil ikke telle med som vitenskapelig publisering.

Serier

Publikasjoner i serier kan ha både ISSN og ISBN. Serier vurderes som egne publiseringskanaler dersom de har eget ISSN. Slike serier skal foreslås til registeret på samme måte som tidsskrift. I NVI-rapporteringen skal ISSN-serien benyttes som publiseringskanal, ikke forlaget.

I noen tilfeller blir artikkelsamlinger utgitt i ISSN-serier som ikke er vurdert som vitenskapelig publiseringskanal, men som blir publisert av godkjente forlag. Det er da likevel ISSN-serien som skal benyttes som publiseringskanal, ikke forlaget. Slike publikasjoner skal derfor ikke inngå i NVI-rapporteringen.

Serier uten eget ISSN kan ikke registreres som selvstendige publiseringskanaler. Publikasjoner i serier uten ISSN skal benytte forlag/utgiver som publiseringskanal. Rene monografiserier blir ikke vurdert med tanke på registeret. Det innebærer at det er forlaget, ikke serien som blir utslagsgivende.

Neste steg

Foreslå publiseringskanal og se ellers informasjon om


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk