NO EN Logg inn

Avtaler om åpen publisering

I Register over vitenskapelige publiseringskanaler markerer vi tidsskrift som inngår i avtaler med forlag/utgivere om å publisere åpent.

Bruk skjemaet for institusjonsavtaler om åpen tilgang for å få registrert tidsskrift som inngår i avtaler mellom din institusjon og utgivere, og som ikke er en del av Unit-avtalene.

Hva er publiseringsavtaler

Publiseringsavtalene er avtaler fremforhandlet av Unit eller avtaler som er inngått direkte mellom institusjoner og utgivere. Hvis du er korresponderende forfatter, samt tilknyttet en institusjon som er med i en slik publiseringsavtale, kan du publisere dine forskningsartikler i de fleste av forlagenes tidsskrifter uten direkte kostnader.

Institusjonsavtaler

Har din institusjon inngått en publiseringsavtale med en utgiver, og du ikke finner det markert i Kanalregisteret, kan du fylle ut skjemaet for institusjonsavtaler om åpen tilgang for å få markert avtalen på gjeldende tidsskrift i Kanalregisteret. Bruk også dette skjemaet for å endre eller oppdatere informasjonen om en slik avtale.

Unit-avtaler

Ser du feil eller mangler ved en Unit-avtale (tidligere markert med «U»), vennligst kontakt Unit.

Se ellers mer informasjon om avtalene Unit fremforhandler på Units avtaler om åpen publisering.


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.