NO EN Logg inn

Tellende og åpne tidsskrift

Publisert: 2021-03-11

I et skiftende publiseringslandskap kan det være vanskelig å holde oversikt over hvilke tidsskrifter som både utløser publiseringspoeng og samtidig oppfyller ulike krav om åpen tilgang. I Kanalregisteret ønsker vi å gjøre det enkelt for deg å identifisere slike tidsskrift.

Er tidsskriftet tellende og åpent?

I tillegg til å markere tellende kanaler på nivå 1 eller 2 markerer vi tidsskrift i tråd med nasjonale føringer for åpen tilgang. Vi legger også til rette for å finne tidsskrift som er i tråd med Plan S.

På tidsskriftets oversiktsside finner du informasjon om tidsskriftet publiserer med åpen tilgang. Du kan også søke i Plan S sitt eget søkeverktøy Journal Checker Tool (JCT) direkte fra samme side i Kanalregisteret for å se om tidsskriftet oppfyller kravene til finansiørene i cOAlition S.

Illustrasjon av markering av åpen tilgang for et tidsskrift
Eksempel fra et tidsskrifts oversiktsside for publisering med åpen tilgang

DOAJ (Directory of open access journals):

Dette er et internasjonalt register over kvalitetssikrede, åpne tidsskrift med informasjon om forfatterbetaling. I Kanalregisteret markerer vi tidsskriftene som er indeksert i DOAJ.

Tidsskrift merket med nivå (1.eller 2.) og som samtidig er indeksert i DOAJ, vil være tellende i finansieringssystemet og oppfylle kravene som stilles til kanaler i våre nasjonale retningslinjer om åpen tilgang.

Følg DOAJ-lenken fra tidsskriftet for mer informasjon om bla. forfatterbetaling.

Sherpa Romeo:

Dette er et register som gir oversikt over utgivers retningslinjer for åpen tilgang på tidsskriftnivå. Her finner du blant annet informasjon om du har anledning til å arkivere en versjon av artikkelen din i et åpent arkiv.

Er tidsskriftet Plan S kompatibelt?

Plan S er et initiativ for å stimulere til åpen tilgang til forskningsresultater. Bak planen står en rekke sentrale forskningsfinansiører, som har organisert seg i et konsortium under navnet cOAlition S. Norges Forskningsråd er blant medlemmene i konsortiet.

Plan S trer i kraft fra 2021. For norske forskere betyr dette at dersom du får finansiering fra en av medlemmene i cOAlition S, er du forpliktet til å publisere i henhold til Plan S.

Det er tre ulike måter du kan oppfylle kravene:

  1. Publisering i åpne tidsskrift eller på åpne publiseringsplattformer. Dette kalles gull- eller diamantpublisering.
  2. Publisering i tidsskrift som inngår i overgangsavtaler eller andre overgangsordninger. Det er to ulike overgangsavtaler:
    1. En type overgangsavtaler er inngått med forlag og omfatter en definert gruppe tidsskrifter utgitt på dette forlaget. I kanalregisteret er disse tidsskriftene merket med U for UNIT-avtale. Les mer om UNIT-avtaler under.
    2. En annen type overgangsavtale er de som er inngått direkte mellom cOAlition S og et konkret tidsskrift. I slike avtaler har tidsskriftet forpliktet seg til en gradvis overgang til åpen tilgang, og i denne overgangsfasen er tidsskriftet en godkjent kanal av cOAlition S. Slike tidsskrifter kan du identifisere ved å søke i Journal Checker Tool.
  3. Tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiv, såkalt grønn åpen tilgang. I kanalregisteret finner du informasjon om disse ved å trykke på lenken til Sherpa Romeo på tidsskriftets hjemmeside. Plan S stiller krav om at en slik versjon av publikasjonen skal gjøres tilgjengelig uten forsinkelse (uten enbargo) fra publisert versjon.

UNIT-avtale

Dersom du er korresponderende forfatter, og er tilknyttet en institusjon som er med i en av publiseringsavtalene fremforhandlet av UNIT, kan du publisere dine forskningsartikler i de fleste av forlagenes tidsskrifter uten direkte kostnader.

I Kanalregisteret finner du tidsskrifter som er med i en UNIT-avtaler merket med en U. I tillegg finner du en nedtrekks liste (Vis (+)) over institusjoner som er med i avtalen hvor dette tidsskriftet inngår.

Dersom din institusjon er med i denne listen kan du kontakte ditt institusjonsbibliotek med videre spørsmål.


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.