NO EN Logg inn

Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

Registeret over vitenskapelige publiseringskanaler er et autoritativt register over vitenskapelige forlag og tidsskrift, der publikasjoner kan gi uttelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) mottar og behandler forslag til nye vitenskapelige publiseringskanaler, basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

De planlagte møtedatoene for 2021 er:

Følgende forslagsliste fra HK-dir ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 15.10.2021 . Nye publiseringskanaler blir godkjent og gjort tilgjengelig for Cristin-systemet etter møtet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Godkjent ACM Transactions on Computing for Healthcare (HEALTH) 2691-1957 2637-8051 https://dl.acm.org/journal/health 1 Informatikk
Ikke godkjent Aegaeum (Annales d'archéologie égéenne de l'Université de Liège) 0776-3808 https://www.peeters-leuven.be/search_results.php?series=%22AEGAEUM+%28ANNALES+D%27ARCHEOLOGIE+EGEENNE+DE+L%27UNIVERSITE+DE+LIEGE+ET+UT-PASP%29%22&lang=en&exact=true 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Agrociencia 1405-3195 2521-9766 https://agrociencia-colpos.mx/index.php/agrociencia 0 Biologi
Godkjent AHURI Final Report 1834-7223 https://www.ahuri.edu.au/ 1 Sosialforskning
Godkjent AILA Review 1461-0213 1570-5595 https://benjamins.com/catalog/aila 1 Lingvistikk
Godkjent Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil 1578-6072 2660-7395 http://revistas.webs.uvigo.es/index.php/AILIJ 1 Romansk
Ikke godkjent Applied Corpus Linguistics 2666-7991 https://www.sciencedirect.com/journal/Applied-Corpus-Linguistics 0 Lingvistikk
Godkjent Applied Economic Analysis 2632-7627 https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/aea 1 Økonomisk-administrative fag
Utsatt Arabian Journal of Geosciences 1866-7511 1866-7538 http://link.springer.com/journal/12517 Geofag
Ikke godkjent ARPHA Conference Abstracts 2603-3925 https://aca.pensoft.net/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Association for Mathematics Education of South Africa (AMESA) [forlag] [forlag] https://www.amesa.org.za/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Athens University Review of Archaeology (AURA) 2623-3436 2623-3428 http://aura.arch.uoa.gr/journal.html 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Aut Aut 0005-0601 https://autaut.ilsaggiatore.com/ 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Axon: Creative Explorations 1838-8973 https://axonjournal.com.au/about-axon 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Belgrade English Language and Literature Studies 1821-3138 1821-4827 https://belgrade-bells.fil.bg.ac.rs/index.php/belgrade-bells 1 Engelsk
Godkjent Big Earth Data 2096-4471 2574-5417 https://www.tandfonline.com/toc/tbed20/current 1 Geofag
Godkjent Blockchain: Research and Applications 2096-7209 2666-9536 https://www.sciencedirect.com/journal/Blockchain-Research-and-Applications 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent Blogdroiteuropéen 2555-9117 https://blogdroiteuropeen.com/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent BMGN - Low Countries Historical Review 0165-0505 2211-2898 https://bmgn-lchr.nl/ 1 Historie
Godkjent BMJ Military Health 2633-3767 2633-3775 https://militaryhealth.bmj.com/ 1 Generell medisin
Godkjent Brain-Computer Interfaces 2326-263X 2326-2621 https://www.tandfonline.com/toc/tbci20/current 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent Budkavlen Tidskrift för etnologi och folkloristik 0302-2447 2736-8246 https://journal.fi/budkavlen 0 Nordisk
Godkjent Building Leaderschip Bridges 2058-8801 2058-881X https://www.emerald.com/insight/publication/acronym/ILA 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Bulletin Monumental 0007-473X 2275-5039 http://www.sf-archeologie.net/-Bulletin-monumental-.html 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Businesses 2673-7116 https://www.mdpi.com/journal/businesses 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent CABI Agriculture and Bioscience 2662-4044 https://cabiagbio.biomedcentral.com/ 1 Biologi
Godkjent Cancer Biomarkers 1574-0153 1875-8592 https://www.iospress.com/catalog/journals/cancer-biomarkers 1 Onkologi
Ikke godkjent Cithara: Essays in Judaeo-Christian Tradition 0009-7527 http://NA 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent CivilEng 2673-4109 https://www.mdpi.com/journal/civileng 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Cleaner Engineering and Technology 2666-7908 https://www.sciencedirect.com/journal/cleaner-engineering-and-technology 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Combating Terrorism Exchange (CTX) 2162-6421 https://nps.edu/web/ecco/ctx-journal-home 0 Statsvitenskap
Ikke godkjent Communications in Transportation Research 2772-4247 https://www.journals.elsevier.com/communications-in-transportation-research 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Communications Medicine 2730-664X https://www.nature.com/commsmed 1 Biomedisin
Godkjent Complex Analysis and its Synergies 2524-7581 2197-120X https://www.springer.com/journal/40627 1 Matematikk
Godkjent Composites Part C: Open Access 2666-6820 https://www.sciencedirect.com/journal/Composites-Part-C-Open-Access 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Computer Law Review International 1610-7608 2194-4164 https://www.otto-schmidt.de/zeitschriften/computer-law-review-international-cri-probeabo-16107608 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Corporate Governance and Organizational Behavior Review 2521-1870 2521-1889 https://virtusinterpress.org/-Corporate-Governance-and-Organizational-Behavior-Review-.html 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Couple and Family Psychology: Research and Practice (CFP) 2160-4096 2160-410X https://www.apa.org/pubs/journals/cfp 0 Psykologi
Ikke godkjent Crisol 0764-7611 2678-1190 http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/index 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Current Research in Ecological and Social Psychology (CRESP) 2666-6227 https://www.sciencedirect.com/journal/current-research-in-ecological-and-social-psychology 1 Psykologi
Ikke godkjent Das Zeichen: Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser 0932-4747 https://www.das-zeichen.online/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Degrés: Revue de synthese a orientation semiologique 0376-8163 https://www.universitairestichting.be/fr/node/1994 0 Lingvistikk
Ikke godkjent Dental Clinics of North America 0011-8532 1558-0512 https://www.sciencedirect.com/journal/dental-clinics-of-north-america 0 Odontologi
Godkjent Didacticae: Revista de Investigación en Didácticas Específicas 2462-2737 https://revistes.ub.edu/index.php/didacticae/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Digital 2673-6470 https://www.mdpi.com/journal/digital 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Digital Finance 2524-6984 2524-6186 https://www.springer.com/journal/42521 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Disabilities 2673-7272 https://www.mdpi.com/journal/disabilities 1 Generell medisin
Godkjent Discourse and Writing/Rédactologie (DW/R) 2563-7320 https://journals.sfu.ca/dwr/index.php/dwr/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Discover Energy 2730-7719 https://www.springer.com/journal/43937 0 Energi
Godkjent Discover Sustainability 2662-9984 https://www.springer.com/journal/43621 1 Geografi
Godkjent Electricity 2673-4826 https://www.mdpi.com/journal/electricity 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent Emotions: History, Culture, Society (EHCS) 2206-7485 2208-522X https://brill.com/view/journals/ehcs/ehcs-overview.xml 1 Historie
Ikke godkjent Entrepreneurial Executive (EE) 1087-8955 1939-4667 https://www.abacademies.org/journals/entrepreneurial-executive-home.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Environmental Advances 2666-7657 https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-advances 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Estudios Irlandeses 1699-311X https://www.estudiosirlandeses.org 1 Engelsk
Godkjent Ethics, Medicine and Public Health 2352-5525 2352-5533 https://www.sciencedirect.com/journal/ethics-medicine-and-public-health/ 1 Samfunnsmedisin
Utsatt Eurasian Journal of Business and Management (EJBM) 2148-0206 https://eurasianpublications.com/eurasian-journal-of-business-and-management/ Økonomisk-administrative fag
Utsatt Eurasian Journal of Economics and Finance (EJEF) 2148-0192 https://eurasianpublications.com/eurasian-journal-of-economics-and-finance/ Økonomisk-administrative fag
Godkjent EURO Journal on Computational Optimization 2192-4406 2192-4414 https://www.journals.elsevier.com/euro-journal-on-computational-optimization 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent European Economic Review Plus 2666-5506 https://www.journals.elsevier.com/european-economic-review-plus 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent European Energy and Environmental Law Review 1879-3886 2589-0387 https://kluwerlawonline.com/Journals/European+Energy+and+Environmental+Law+Review/384 1 Rettsvitenskap
Godkjent European Heart Journal Open (EHJ Open) 2752-4191 https://academic.oup.com/ehjopen 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent European Journal of Applied Physics 2684-4451 https://ej-physics.org 1 Fysikk
Ikke godkjent European Journal of English Language and Literature Studies (EJELLS) 2055-0138 2055-0146 https://www.eajournals.org/journals/european-journal-of-english-language-and-literature-studies-ejells/ 0 Lingvistikk
Godkjent Filosofskie pisma. Russko-evropejskij dialog 2658-5413 https://phillet.hse.ru/index 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Florence Nightingale Journal of Nursing 2147-4923 2687-6442 https://fnjn.org/ 1 Sykepleie
Ikke godkjent Forum Socialni Prace 1804-3070 2336-6664 https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/en/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Frontiers in Chemical Engineering 2673-2718 https://www.frontiersin.org/journals/chemical-engineering 1 Kjemi
Godkjent Frontiers in Future Transportation 2673-5210 https://www.frontiersin.org/journals/future-transportation 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Frontiers in Human Dynamics 2673-2726 https://www.frontiersin.org/journals/human-dynamics 1 Sosialantropologi
Godkjent Frontiers in Mechanical Engineering 2297-3079 https://www.frontiersin.org/journals/mechanical-engineering 1 Generell teknologi
Nivå X Frontiers in Psychiatry 1664-0640 https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry X Psykiatri
Godkjent Frontiers in Remote Sensing 2673-6187 https://www.frontiersin.org/journals/remote-sensing 1 Geofag
Ikke godkjent Frontiers Media S.A. [forlag] [forlag] https://www.frontiersin.org/about/research-topics 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Gases 2673-5628 https://www.mdpi.com/journal/gases 1 Geofag
Ikke godkjent GIS. Science : die Zeitschrift für Geoinformatik 1869-9391 2698-4571 https://gispoint.de/gis-familie.html 0 Geofag
Ikke godkjent Global Implementation Research and Applications 2662-9275 https://www.springer.com/journal/43477/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Global Public Policy and Governance (GPPG) 2730-6291 2730-6305 https://www.springer.com/journal/43508/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Hermès: Cognition, communication, politique 0767-9513 1963-1006 https://hermes.hypotheses.org 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent IEA Research for Education 2366-1631 2366-164X https://link.springer.com/bookseries/14293 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent IEEE Conference on Business Informatics (CBI) 2378-1963 2378-1971 https://www.cbi-series.org/ 1 Informatikk
Godkjent IEEE Intelligent Systems 1541-1672 1941-1294 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9670 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent IEEE Internet of Things Magazine (IoT) 2576-3180 2576-3199 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8548628 0 Informatikk og datateknikk
Godkjent IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics 2687-9735 2687-9743 http://www.ieee-ies.org/pubs/jestie 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent IEEE Journal on Selected Areas in Information Theory (JSAIT) 2641-8770 https://www.itsoc.org/jsait 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent IEEE Open Journal of the Communications Society 2644-125X https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8782661 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IET Electrical Systems in Transportation 2042-9738 2042-9746 https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/journal/20429746 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent IET Smart Cities 2631-7680 https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/journal/26317680 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Ilha do Desterro: Revista de Lingua Inglesa, Literaturas em Inglês e Estudos Culturais 0101-4846 2175-8026 https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/index 1 Engelsk
Godkjent InEducation 1927-6117 https://journals.uregina.ca/ineducation 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Insights into Regional Development 2669-0195 https://jssidoi.org/ird/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing 0809-9707 1892-977X https://inspiratidsskrift.no/ 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Instituto de Estudos Medievais (IEM), Universidade Nova de Lisboa FCSH [forlag] [forlag] https://iem.fcsh.unl.pt/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent INTED Proceedings 2340-1079 https://iated.org/inted/publications 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Intelligence-Based Medicine 2666-5212 https://www.sciencedirect.com/journal/Intelligence-Based-Medicine 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Educational Research (IER) 2576-3059 2576-3067 https://j.ideasspread.org/index.php/ier/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Art Therapy 1745-4832 1745-4840 https://www.tandfonline.com/toc/rart20/current 1 Psykologi
Godkjent International Journal of Built Environment and Sustainability (IJBES) 2289-8948 https://ijbes.utm.my/index.php/ijbes 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent International Journal of Chemical Engineering and Applications (IJCEA) 2010-0221 http://www.ijcea.org/ 0 Generell teknologi
Godkjent International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications (IJEETC) 2319-2518 http://www.ijeetc.com/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Esports (IJESPORTS) 2634-1069 https://www.ijesports.org/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Intelligent Robotics and Applications (IJIRA) 2366-5971 2366-598X https://www.springer.com/journal/41315 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent International Journal of Language & Law (JLL) 2194-7414 https://www.languageandlaw.eu/jll 1 Lingvistikk
Utsatt International Journal of Oncology 1019-6439 https://www.spandidos-publications.com/ijo Onkologi
Ikke godkjent International Journal of Tourism and Spirituality (IJTS) 2588-6134 2588-4514 http://ijts.usc.ac.ir/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Young Adult Literature (IJYAL) 2634-5277 https://ijyal.ac.uk 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 1735-9066 2228-5504 https://www.ijnmrjournal.net/ 1 Sykepleie
Ikke godkjent ISME Communications 2730-6151 https://www.nature.com/ismecomms 0 Biologi
Godkjent Issledovaniya po Slavyanskim Yazykam (ISYa) 1226-2323 https://slavic.jams.or.kr/co/locale.kci?lang=en_US 1 Slavisk-baltisk
Godkjent JAMIA Open 2574-2531 https://academic.oup.com/jamiaopen 1 Informatikk
Godkjent Journal of Bodies, Sexualities, and Masculinities 2688-8149 2688-8157 https://www.berghahnjournals.com/view/journals/jbsm/jbsm-overview.xml 1 Kjønnsforskning
Ikke godkjent Journal of Clean Energy Technologies (JOCET) 1793-821X http://www.jocet.org/ 0 Energi
Godkjent Journal of Computer-Assisted Linguistic Research (JCLR) 2530-9455 https://polipapers.upv.es/index.php/jclr 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of Cybersecurity and Privacy (JCP) 2624-800X https://www.mdpi.com/journal/jcp 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Journal of Dynamics and Games 2164-6066 2164-6074 https://www.aimsciences.org/journal/2164-6066 1 Matematikk
Ikke godkjent Journal of Economic and Social Thought 2149-0422 http://kspjournals.org/index.php/JEST 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Economics and Political Economy (JEPE) 2148-8347 http://kspjournals.org/index.php/JEPE 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Global Business Insights (JGBI) 2640-6470 2640-6489 https://scholarcommons.usf.edu/globe/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Historical Syntax (JHS) 2163-6001 https://ojs.ub.uni-konstanz.de/hs/index.php/hs 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of Infrastructure Preservation and Resilience 2662-2521 https://jipr.springeropen.com/ 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Journal of Language and Ecology 1745-3631 http://www.ecoling.net/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Journal of Ocean and Coastal Economics (JOCE) 2373-8456 https://cbe.miis.edu/joce/ 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Patient Safety and Risk Management 2516-0435 2516-0443 https://journals.sagepub.com/home/cri 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Journal of Photonics for Energy 1947-7988 https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-photonics-for-energy 1 Energi
Ikke godkjent Journal of Prevention and Health Promotion (JPHP) 2632-0770 2632-0789 https://journals.sagepub.com/home/prv 0 Psykologi
Ikke godkjent Journal of Qualitative Research in Tourism 2632-9670 2632-9689 https://www.elgaronline.com/view/journals/jqrt/jqrt-overview.xml 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Research in Science Mathematics and Technology Education (JRSMTE) 2577-6789 http://jrsmte.com/ 0 Matematikk
Godkjent Journal of Responsible Tourism Management (JRTM) 2773-5796 https://jrtm.org/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Science in Sport and Exercise (SSEJ) 2096-6709 2662-1371 https://www.springer.com/journal/42978 1 Idrettsforskning
Godkjent Journal of Septuagint and Cognate Studies 2325-4793 2593-7308 http://ccat.sas.upenn.edu/ioscs/journal/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of Statistical Distributions and Applications 2195-5832 https://jsdajournal.springeropen.com/ 1 Matematikk
Ikke godkjent Journal of Trial and Error (JOTE) 2667-1204 https://www.jtrialerror.com 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Writing Analytics 2474-7491 https://wac.colostate.edu/jwa/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Journalism and Media 2673-5172 https://www.mdpi.com/journal/journalmedia 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent JSES International 2666-6383 https://www.sciencedirect.com/journal/jses-international 1 Kirurgiske fag
Godkjent Jus Cogens. A Critical Journal of Philosophy of Law and Politics 2524-3977 2524-3985 https://www.springer.com/journal/42439 1 Rettsvitenskap
Godkjent Lateral: Journal of the Cultural Studies Association 2469-4053 https://csalateral.org/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Lectora: Revista de dones i textualitat 1136-5781 2013-9470 https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/index 1 Kjønnsforskning
Godkjent Legume Science 2639-6181 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26396181 1 Ernæring
Godkjent Leipziger Arbeiten zur Verlagsgeschichte 2512-4315 https://www.hiersemann.de/reihen/leipziger-arbeiten-zur-verlagsgeschichte 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent LUT Scientific and Expertise Publications Reports 2243-3384 https://libguides.lut.fi/scientificpublishing/publicationseries 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Maniculae: Beiträge zur Überlieferungsforschung mittelalterlicher Texte 2702-9344 https://maniculae.de/ 0 Gresk og latin
Godkjent Marine Economics and Management (MAEM) 2516-158X https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/maem 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Material Culture Review/Revue de la culture matérielle (MCR/RCM) 1718-1259 1927-9264 https://www.erudit.org/en/journals/mcr/ 1 Historie
Godkjent Materials Advances 2633-5409 https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/materials-advances/ 1 Materialteknologi
Godkjent Mathematics Teaching-Research Journal (MTRJ) 2573-4377 https://commons.hostos.cuny.edu/mtrj/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Max Planck Institute for Legal History & Legal Theory Research Paper Series 2699-0903 https://www.ssrn.com/index.cfm/en/max-planck-legal-history-res/ 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Medical Research Archives (MRA) 2375-1916 2375-1924 https://esmed.org/MRA/mra/index 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Medieval Worlds 2412-3196 http://www.medievalworlds.net 0 Historie
Ikke godkjent Mediterraneo Antico: Economie Società Culture 1127-6061 1824-8225 https://www.edizioniesi.it/pubblicazioni/riviste/storia_-_riviste/mediterraneo-antico.html 0 Historie
Godkjent Microplastics and Nanoplastics 2662-4966 https://microplastics.springeropen.com/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Military Medical Research 2095-7467 2054-9369 https://mmrjournal.biomedcentral.com/ 1 Generell medisin
Utsatt Molecular and Clinical Oncology 2049-9450 2049-9469 https://www.spandidos-publications.com/mco Onkologi
Ikke godkjent Morals & Machines 2747-5174 2747-5182 https://www.mam.nomos.de 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Multimodality & Society 2634-9795 2634-9809 https://journals.sagepub.com/home/mas 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Nanocomposites 2055-0332 https://www.tandfonline.com/toc/ynan20/current 1 Materialteknologi
Godkjent Neurosurgery Open 2633-0873 https://academic.oup.com/neurosurgeryopen 1 Nevrologi
Godkjent Nordic Journal of European Law (NJEL) 2003-1785 https://journals.lub.lu.se/njel 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Novyj mir 0130-7673 https://magazines.gorky.media/novyi_mi 0 Litteraturvitenskap
Godkjent NOWELE Supplement Series 0900-8675 https://benjamins.com/catalog/nss 1 Lingvistikk
Godkjent Nursing: Research and Reviews 2230-522X https://www.dovepress.com/nursing-research-and-reviews-journal 1 Sykepleie
Godkjent Oncology and Therapy 2366-1070 2366-1089 https://www.springer.com/journal/40487 1 Onkologi
Godkjent Open Research Europe 2732-5121 https://open-research-europe.ec.europa.eu/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Palliative Care & Social Practice 2632-3524 https://journals.sagepub.com/home/pcr 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent PLoS Climate 2767-3200 https://journals.plos.org/climate/ 0 Psykologi
Ikke godkjent Polish Polar Research 0138-0338 2081-8262 http://www.polish.polar.pan.pl 0 Geofag
Ikke godkjent Political and Public Theologies: Comparisons – Coalitions – Critiques 2666-9218 https://brill.com/page/2364?language=en 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent PORTAL: Journal of Multidisciplinary International Studies 1449-2490 https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/portal 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Preslia 0032-7786 2570-950X http://www.preslia.cz/ 0 Biologi
Ikke godkjent Prism: Theory and Modern Chinese Literature 2578-3491 2578-3505 https://prism-journal.org/ 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Pro-Fil: Internetový časopis pro filosofii 1212-9097 https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent PRX Quantum 2691-3399 https://journals.aps.org/prxquantum 1 Fysikk
Godkjent Przegląd Nauk o Obronności 2450-6869 2719-6763 http://www.defencesciencereview.com.pl/ 1 Statsvitenskap
Godkjent Qualitative Research in Education 2014-6418 https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Questions of International Law (QIL) 2284-2969 http://www.qil-qdi.org 0 Rettsvitenskap
Godkjent Recherche et Applications en Marketing (RAM) 0767-3701 2051-2821 https://journals.sagepub.com/home/ram 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Relational Social Work 2532-3814 https://rsw.erickson.international/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Research in Applied Linguistics (RALs) 2345-3303 2588-3887 https://rals.scu.ac.ir/ 1 Lingvistikk
Godkjent Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) 1674-4527 2397-6209 http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa 1 Fysikk
Godkjent Research in Mathematics Education (Cham) 2570-4729 2570-4737 https://link.springer.com/bookseries/13030 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Results in Applied Mathematics 2590-0382 2590-0374 https://www.journals.elsevier.com/results-in-applied-mathematics 1 Matematikk
Godkjent Resuscitation Plus 2666-5204 https://www.sciencedirect.com/journal/Resuscitation-Plus 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Review of Human Rights (RHR) 2520-7024 2520-7032 https://reviewhumanrights.com/index.php/RHR 1 Statsvitenskap
Godkjent Reviews on Environmental Health (REVEH) 0048-7554 2191-0308 https://www.degruyter.com/journal/key/reveh/html 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Revista Catalana de Dret Ambiental 2014-038X https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/index 1 Rettsvitenskap
Godkjent Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History (RHE-JILAEH) 0212-6109 2041-3335 https://www.cambridge.org/core/journals/revista-de-historia-economica-journal-of-iberian-and-latin-american-economic-history 1 Historie
Godkjent Revista de la Asociación Geológica Argentina (RAGA) 0004-4822 1851-8249 https://revista.geologica.org.ar/raga/index 1 Geofag
Godkjent SciPost Physics Core 2666-9366 https://scipost.org/SciPostPhysCore 1 Fysikk
Ikke godkjent Scrivener Publishing [forlag] [forlag] http://www.scrivenerpublishing.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Serie de Trabajos Varios 0211-2264 1989-0540 http://mupreva.org/pub/1036/es 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Smart Agricultural Technology 2772-3755 https://www.journals.elsevier.com/smart-agricultural-technology/ 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent SpringerBriefs in Educational Communications and Technology 2196-498X 2196-4998 https://www.springer.com/series/11821 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent SSM - Qualitative Research in Health 2667-3215 https://www.sciencedirect.com/journal/ssm-qualitative-research-in-health 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Strategies for Sustainability 2212-5450 2452-1582 https://link.springer.com/bookseries/8584 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent STRIDON Journal of Studies in Translation and Interpreting 2784-5826 https://revije.ff.uni-lj.si/stridon/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Studies in Walter Pater and Aestheticism 2445-5962 https://walterpater.com/studies-in-walter-pater-and-aestheticism/ 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Sustainability and Climate Change 2692-2924 2692-2932 https://home.liebertpub.com/publications/sustainability-and-climate-change/252/overview 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent TASK Journal on Task-Based Language Teaching and Learning 2666-1748 2666-1756 https://benjamins.com/catalog/task 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Te Reo 0494-8440 2703-4135 https://nzlingsoc.org/journal/current-issue/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Teaching Journalism and Mass Communication (TJMC) 2163-9132 https://aejmc.us/spig/journal/ 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent The Dostoevsky Journal: A Comparative Literature Review (DJIR) 1535-5314 2375-2122 https://brill.com/view/journals/djir/djir-overview.xml 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent The Open Civil Engineering Journal (TOCIEJ) 1874-1495 https://www.benthamopen.com/TOCIEJ/ 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Thermal and Fluids Engineering Summer Conference 2379-1748 2379-173X https://dl.astfe.org/conferences/ 0 Materialteknologi
Godkjent Thrombosis Update 2666-5727 https://www.sciencedirect.com/journal/thrombosis-update 1 Hematologi
Utsatt Tiltakshåndboka 2703-8386 http://www.tiltakshandboka.no Psykologi
Ikke godkjent Transport and Sustainability 2044-9941 2044-995X https://www.emerald.com/insight/publication/acronym/ts 0 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Turkish Journal of Haematology 1300-7777 http://www.tjh.com.tr/ 0 Hematologi
Godkjent Utdanningsforskning i musikk - skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music) 2535-4515 2535-4647 https://nmh.brage.unit.no/nmh-xmlui/handle/11250/2468957 1 Musikkvitenskap
Godkjent Vesper. Rivista di architettura, arti e teoria 2704-7598 http://www.iuav.it/DIPARTIMEN/IRIDE/IRIDE/PARD/RIVISTA/vesperjour/ 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent Waffen- und Kostümkunde: Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichte 0042-9945 http://www.waffen-kostuemkunde.de/zeitschrift.php 0 Historie
Godkjent Wiek Oświecenia 0137-6942 https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/wo/index 1 Historie
Godkjent World 2673-4060 https://www.mdpi.com/journal/world 1 Utviklingsstudier
Ikke godkjent Xinan Jiaotong Daxue Xuebao 0258-2724 http://journal16.magtechjournal.com/Jweb_xnjd/EN/volumn/current.shtml 0 Generell teknologi
Godkjent XLinguae: European Scientific Language Journal 1337-8384 2453-711X http://www.xlinguae.eu/ 1 Lingvistikk
Godkjent Yearbook of Socio-Economic Constitutions (YSEC) 2662-7124 2662-7132 https://link.springer.com/bookseries/16495 1 Rettsvitenskap
Godkjent Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie (ZGMTH) 1862-6750 1862-6742 https://doi.org/10.31751/zgmth 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Zeitschrift für Ideengeschichte (ZIG) 1863-8937 https://www.z-i-g.de/index.cfm 0 Historie
Godkjent Zeitschrift für Orient-Archäologie 1868-9078 https://www.dainst.org/en/publikationen/zeitschriften/alphabetisch/detailseite/-/asset_publisher/s3z2ID0FREyw/content/zeitschrift-fur-orient-archaologie 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Zoon Politikon 2082-7806 2543-408X https://www.ejournals.eu/Zoon-Politikon 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія 2311-0821 2415-7333 http://philmessenger.knlu.edu.ua/ 1 Lingvistikk
Godkjent Українська мова 1682-3540 2707-5249 https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/en/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent انتشارات مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان [forlag] [forlag] https://koodaki.org/en/content/about-us 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent 比较中国研究 2713-7341 2713-7430 https://aocs.inu.ac.kr/zh-CN/compare/compare01.php 1 Asiatiske og afrikanske studier

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.