NO EN Logg inn

Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

De planlagte møtedatoene for 2022 er:

Følgende forslagsliste ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg på vedtaksmøtet med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 24.03.2022. Publiseringskanalene gjøres tilgjengelig for Cristin-systemet etter møtet.

Se Om kanalregisteret for mer informasjon om publiseringskanaler og Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Godkjent International Conference on Offshore Renewable Energy - CORE 2634-2634 https://asranet.co.uk/Conferences/CORE 1 Energi
Godkjent Procedia Environmental Science, Engineering and Management (P - ESEM) 2392-9537 2392-9545 http://www.procedia-esem.eu/index.html 1 Biologi
Godkjent Sibirskoe medicinskoe obozrenie 1819-9496 2500-0136 https://smr.krasgmu.ru/index.php?page[self]=about&journal=smr 1 Generell medisin
Godkjent Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control) 1693-6930 2302-9293 http://journal.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA/index 1 Maskinteknikk

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.