NO EN Logg inn

Vedtak nivå 1

De planlagte møtedatoene for 2023 er:

Følgende forslagsliste ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg på vedtaksmøtet med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 13.01.2023. Publiseringskanalene blir tilgjengelig for Cristin-systemet etter møtet.

Publiseringskanaler som diskuteres spesielt pga. usikkerhet om de oppfyller kravene til nivå 1 er satt opp som særsaker. HK-dir har derfor ikke på forhånd foreslått publiseringskanalene til godkjent/ikke godkjent, og dermed har de heller ikke et foreslått nivå før de er behandlet på vedtaksmøtet.

Merk at det kan komme flere publiseringskanaler i etterkant av hvert møte, da kanalregister vedtar etterfølgere fortløpende. For januarmøtet kommer i tillegg såkalte Scopus-kanaler fra Cristin. Kanalregisteret skal behandle disse kanalene for nivå, dersom det har vært publisert norske bidrag i dem.

Se Om kanalregisteret for mer informasjon om Scopus-kanaler og generell informasjon.

Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Godkjent ACS Agricultural Science & Technology 2692-1952 https://pubs.acs.org/journal/aastgj 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent ACS Environmental Au 2694-2518 https://pubs.acs.org/journal/aeacc4 1 Geovitenskap
Godkjent ACS Pharmacology & Translational Science 2575-9108 https://pubs.acs.org/journal/aptsfn 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Utsatt Acta Agriculturæ Scandinavica - Section B, Soil and Plant Science 0906-4710 1651-1913 https://www.tandfonline.com/toc/sagb20/current - Biovitenskap
Godkjent Acta Metallurgica Sinica (English Letters) 1006-7191 2194-1289 https://www.springer.com/journal/40195 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Advanced Biomedical Research (ABR) 2277-9175 https://www.advbiores.net/aboutus.asp 1 Biomedisin
Godkjent Advanced Powder Materials (APM) 2772-834X https://www.sciencedirect.com/journal/advanced-powder-materials 1 Kjemi og materialteknologi
Godkjent Advances in Continuous and Discrete Models 2731-4235 https://advancesincontinuousanddiscretemodels.springeropen.com/ 1 Matematikk
Utsatt Advances in Geo-Energy Research 2207-9963 2208-598X https://www.yandy-ager.com/index.php/ager - Geovitenskap
Godkjent Advances in Hospitality, Tourism, and the Services Industry (AHTSI) 2475-6547 2475-6555 https://www.igi-global.com/book-series/advances-hospitality-tourism-services-industry/121014 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Utsatt Advances in Multimedia 1687-5680 1687-5699 http://www.hindawi.com/journals/am/ - IKT
Godkjent Advances in Sample Preparation 2772-5820 https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-sample-preparation 1 Biovitenskap
Ikke godkjent Advances in Transport Policy and Planning 2543-0009 2542-9116 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-transport-policy-and-planning 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Advancing Corrections Journal 2517-9233 2789-5246 https://icpa.org/resources/advancing-corrections-journal.html 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent AEA Papers and Proceedings 2574-0768 2574-0776 https://www.aeaweb.org/journals/pandp 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent African Journal of Gender and Religion (AJGR) 2707-2991 https://journals.uj.ac.za/index.php/ajgr 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent African Journal of Herpetology (AJH) 2156-4574 2153-3660 https://www.tandfonline.com/journals/ther20 1 Biovitenskap
Godkjent African Journal of Teacher Education and Development (AJOTED) 2958-0986 https://ajoted.org/index.php/ajoted 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent African Journal of Wildlife Researech 2410-7220 2410-8200 https://sawma.co.za/scope-and-information/ 1 Biovitenskap
Godkjent AGATHÓN | International Journal of Architecture, Art and Design 2464-9309 2532-683X https://www.agathon.it/agathon 1 Arkitektur og design
Nivå X Aging 1945-4589 https://www.aging-us.com/index.html X Geriatri
Godkjent Aging Brain 2589-9589 https://www.sciencedirect.com/journal/aging-brain 1 Psykologi
Godkjent AGU Advances 2576-604X https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/2576604x 1 Geovitenskap
Utsatt AIP Conference Proceedings 0094-243X 1551-7616 http://aip.scitation.org/journal/apc - Fysikk
Nivå X Alpha Psychiatry 2757-8038 https://alpha-psychiatry.com/ X Psykiatri
Godkjent American Journal of Biological Anthropology (AJBA) 2692-7691 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26927691 1 Biomedisin
Godkjent American Journal of Islam and Society 2690-3733 2690-3741 https://www.ajis.org/index.php/ajiss/index 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent American Review of Mathematics and Statistics 2374-2348 2374-2356 http://armsnet.info 0 Matematikk
Godkjent Analecta Política 2027-7458 2390-0067 https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta 1 Statsvitenskap
Godkjent Analysis & Sensing 2629-2742 https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/26292742 1 Kjemi og materialteknologi
Ikke godkjent Ancient Jew Review (AJR) 2769-4860 https://www.ancientjewreview.com/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Annals of GIS 1947-5683 1947-5691 https://www.tandfonline.com/journals/tagi20 1 Geografi
Godkjent Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) 2694-0604 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000269/all-proceedings 1 IKT
Godkjent Annual Review of Biomedical Data Science 2574-3414 https://www.annualreviews.org/journal/biodatasci 1 Biomedisin
Godkjent Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems 2573-5144 https://www.annualreviews.org/journal/control 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Anthropologie & Santé: Revue Internationale Francophone d'Anthropologie de la Santé 2111-5028 https://journals.openedition.org/anthropologiesante/ 1 Sosialantropologi
Godkjent Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology (ASHE) 2732-494X https://www.cambridge.org/core/journals/antimicrobial-stewardship-and-healthcare-epidemiology 1 Infeksjoner
Ikke godkjent Antropología y Derecho 1668-7639 https://www.antropologiayderecho.ar/index.php/ayd 0 Sosialantropologi
Ikke godkjent Applied Marketing Analytics 2054-7544 2054-7552 https://www.henrystewartpublications.com/ama 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Applied Mechanics 2673-3161 https://www.mdpi.com/journal/applmech 1 Tverrfaglig teknologi
Utsatt Applied Nanoscience 2190-5509 2190-5517 http://www.springer.com/13204 - Kjemi og materialteknologi
Utsatt Applied Surface Science 0169-4332 1873-5584 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01694332 - Kjemi og materialteknologi
Godkjent AppliedMath 2673-9909 https://www.mdpi.com/journal/appliedmath 1 Matematikk
Utsatt Arabian Journal of Geosciences 1866-7511 1866-7538 http://link.springer.com/journal/12517 - Geovitenskap
Ikke godkjent Architectural Research in Finland (ARF) 2489-6799 https://journal.fi/architecturalresearchfinland/index 0 Arkitektur og design
Godkjent Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation 2590-1095 https://www.sciencedirect.com/journal/archives-of-rehabilitation-research-and-clinical-translation 1 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
Ikke godkjent Archiving (IS & T's Archiving Conference) 2161-8798 2168-3204 https://library.imaging.org/archiving/volumes 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Archivo Papers Journal (APJ): Journal of Photography and Visual Culture 2184-9218 http://archivopapersjournal.com/ojs/index.php/apj/about 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Ardeth 2532-6457 2611-934X http://www.ardeth.eu/ 1 Arkitektur og design
Godkjent ARENA Journal of Architectural Research (AJAR) 2397-0820 https://ajar.arena-architecture.eu/ 1 Arkitektur og design
Godkjent Art Style | Art & Culture International Magazine 2596-1802 2596-1810 https://artstyle-editions.org/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent ArtMatters 2753-409X https://www.amjournal.org/ 0 Kunsthistorie
Godkjent Asian Journal for Mathematics Education (AJME) 2752-7263 2752-7271 https://journals.sagepub.com/home/mea 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Asian Journal of Traditional Medicine 1817-4337 2221-2825 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Astronomy 2674-0346 https://www.mdpi.com/journal/astronomy 1 Fysikk
Godkjent Atherosclerosis Plus 2667-0909 2667-0895 https://www.sciencedirect.com/journal/atherosclerosis-plus 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Atmospheric Pollution Research (APR) 1309-1042 https://www.sciencedirect.com/journal/atmospheric-pollution-research 1 Geovitenskap
Ikke godkjent Authenticity Studies. International Journal of Archaeology and Art 2785-7484 https://authenticity-studies.padovauniversitypress.it/ 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO 0390-9522 2499-1007 https://shop.giuffre.it/070069999-banca-borsa-titoli-di-credito 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Banca Impresa Società 1120-9453 2612-2278 https://www.mulino.it/riviste/issn/1120-9453 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Belgü: Ardahan Üniversitesi insani bilimler ve edebiyat fakültesi dergisi 2149-5491 2822-2504 https://dergipark.org.tr/en/pub/belgu 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Bentham Science Publishers [forlag] [forlag] http://benthamscience.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Nivå X Bioengineered 2165-5979 2165-5987 https://www.tandfonline.com/toc/kbie20/current X Biovitenskap
Nivå X BioFactors 0951-6433 1872-8081 https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/journal/18728081 X Biomedisin
Godkjent Biological Psychiatry: Global Open Science 2667-1743 https://www.sciencedirect.com/journal/biological-psychiatry-global-open-science 1 Psykiatri
Godkjent Biomaterials Advances 2772-9516 2772-9508 https://www.sciencedirect.com/journal/biomaterials-advances 1 Biovitenskap
Utsatt BioMed Research International 2314-6133 2314-6141 https://www.hindawi.com/journals/bmri/ - Biomedisin
Godkjent Biomedical Materials & Devices 2731-4812 2731-4820 https://www.springer.com/journal/44174 1 Biomedisin
Utsatt Biomedical Signal Processing and Control 1746-8094 1746-8108 http://www.sciencedirect.com/science/journal/17468094 - Biomedisin
Nivå X Biomedicine & Pharmacotherapy 0753-3322 1950-6007 http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533322 X Biomedisin
Godkjent Biotechnology for Biofuels and Bioproducts 2731-3654 https://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent BJR | case reports 2055-7159 https://www.birpublications.org/journal/bjrcr 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent BJUI Compass 2688-4526 https://bjui-journals.onlinelibrary.wiley.com/journal/26884526 1 Nefrologi
Godkjent BMJ Medicine 2754-0413 https://bmjmedicine.bmj.com/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Brain and Spine 2772-5294 https://www.sciencedirect.com/journal/brain-and-spine 1 Nevrologi
Nivå X Brazilian Journal of Medical and Biological Research 0100-879X 1414-431X https://www.scielo.br/j/bjmbr/ X Biomedisin
Godkjent British Journal of Healthcare Management (BJHC) 1358-0574 1759-7382 https://www.magonlinelibrary.com/journal/bjhc 1 Samfunnsmedisin
Godkjent British Numismatic Journal 0143-8956 https://www.britnumsoc.org/publicns 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Bulletin de la Société Préhistorique Française 2263-3847 https://www.prehistoire.org/offres/gestion/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Business Ethics, the Environment and Responsibility (BEER) 2694-6416 2694-6424 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26946424 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent California Classical Studies [forlag] [forlag] https://calclassicalstudies.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Cambridge Elements in Cognitive Linguistics 2633-3317 2633-3325 https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/elements/cognitive-linguistics 1 Lingvistikk
Godkjent Canadian History and Environment Series of University of Calgary Press 1925-3702 1925-3710 https://press.ucalgary.ca/series/canadian-history-and-environment/ 1 Historie og Idéhistorie
Godkjent Canadian Medical Education Journal (CMEJ) 1923-1202 https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cmej/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Cancer Research Communications 2767-9764 https://aacrjournals.org/cancerrescommun 1 Generell medisin
Nivå X Capillarity 2709-2119 2652-3310 https://www.yandy-ager.com/index.php/cap X Tverrfaglig teknologi
Godkjent Carbon Capture Science & Technology (CCST) 2772-6568 https://www.sciencedirect.com/journal/carbon-capture-science-and-technology 1 Energi
Godkjent Cardiovascular Digital Health Journal 2666-6936 https://www.sciencedirect.com/journal/cardiovascular-digital-health-journal 1 Hjerte, kar og luftveier
Ikke godkjent Case Reports in Medicine 1687-9627 1687-9635 http://www.hindawi.com/journals/crim/ 0 Generell medisin
Godkjent Case Reports in Pediatrics 2090-6811 https://www.hindawi.com/journals/cripe/ 1 Pediatri
Godkjent Cat News 1027-2992 http://www.catsg.org/index.php?id=7 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Nivå X Cell Cycle 1538-4101 1551-4005 https://www.tandfonline.com/journals/kccy20 X Biomedisin
Godkjent Cell Reports Methods 2667-2375 https://www.sciencedirect.com/journal/cell-reports-methods 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Nivå X Cellular Physiology and Biochemistry 1015-8987 1421-9778 https://www.cellphysiolbiochem.com/ X Biomedisin
Godkjent Champs Didactiques Plurilingues 2593-6972 https://www.peterlang.com/series/cdp 1 Pedagogikk og utdanning
Utsatt Chemical Engineering Journal 1385-8947 1873-3212 https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-engineering-journal - Kjemi og materialteknologi
Godkjent ChemSystemsChem 2570-4206 https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/25704206 1 Kjemi og materialteknologi
Nivå X Children 2227-9067 http://www.mdpi.com/journal/children X Pediatri
Ikke godkjent Children and Teenagers (CT) 2576-3709 2576-3717 http://www.scholink.org/ojs/index.php/ct/index 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent China International Strategy Review (CISR) 2524-5627 2524-5635 https://www.springer.com/journal/42533 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Chinese Literature Essays Articles Reviews (CLEAR) 0161-9705 2330-4901 https://clear.wisc.edu/ 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation 2372-952X https://journal.copdfoundation.org/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Chronic Stress 2470-5470 https://journals.sagepub.com/home/css 1 Nevrologi
Godkjent CJC Pediatric and Congenital Heart Disease 2772-8129 https://www.sciencedirect.com/journal/cjc-pediatric-and-congenital-heart-disease 1 Pediatri
Godkjent Cleaner Environmental Systems 2666-7894 https://www.sciencedirect.com/journal/cleaner-environmental-systems 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Cleaner Materials 2772-3976 https://www.sciencedirect.com/journal/cleaner-materials 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Cleaner Production Letters (CLPL) 2666-7916 https://www.sciencedirect.com/journal/cleaner-production-letters 1 Energi
Godkjent Clinical Nutrition Open Science 2667-2685 https://www.sciencedirect.com/journal/clinical-nutrition-open-science 1 Biomedisin
Utsatt Cluster Computing 1386-7857 1573-7543 https://www.springer.com/journal/10586/ - IKT
Godkjent CMAJ Open 2291-0026 https://www.cmajopen.ca 1 Generell medisin
Godkjent Cogent Public Health 2770-7571 https://www.tandfonline.com/journals/oamd21 1 Generell medisin
Godkjent Cognitive Semiotics 1662-1425 2235-2066 https://www.degruyter.com/journal/key/cogsem/html?lang=en 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Communications of the American Mathematical Society 2692-3688 https://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/cams 0 Matematikk
Godkjent Comparative Southeast European Studies (COMPSEES) 2701-8199 2701-8202 https://www.degruyter.com/journal/key/soeu/html 1 Sosialforskning
Utsatt Complexity 1076-2787 1099-0526 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990526 - Matematikk
Utsatt Computational & Mathematical Methods in Medicine 1748-670X 1748-6718 https://www.hindawi.com/journals/cmmm/ - Radiologi og billeddiagnostikk
Ikke godkjent Computational Intelligence and Neuroscience 1687-5265 1687-5273 http://www.hindawi.com/journals/cin/ 0 IKT
Godkjent Consumer Behavior in Tourism and Hospitality (CBTH) 2752-6666 2752-6674 https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/cbth 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Cristianesimo nella storia – Ricerche storice esegetiche teologiche 0393-3598 2612-2227 https://www.mulino.it/riviste/issn/0393-3598 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Critical Issues in the Future of Learning and Teaching 2542-8721 2542-873X https://brill.com/view/serial/CIFL 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Cubic Journal 2589-7098 2589-7101 https://cubicjournal.org/index.php/cubic/index 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent Cureus 2168-8184 http://www.cureus.com 0 Generell medisin
Ikke godkjent Current Directions in Biomedical Engineering (CDBME) 2364-5504 https://www.degruyter.com/journal/key/cdbme/html 0 Biovitenskap
Godkjent CAAI Transactions on Intelligence Technology 2468-6557 2468-2322 https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/journal/24682322 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent DEN Open 2692-4609 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26924609 1 Gastroenterologi og hepatologi
Ikke godkjent Development Cooperation Review 2583-3502 https://ris.org.in/journals-n-newsletters/Development-Cooperation-Review 0 Utviklingsstudier
Godkjent Diagnostic and Prognostic Research 2397-7523 https://diagnprognres.biomedcentral.com 1 Biomedisin
Godkjent Digital Chemical Engineering 2772-5081 https://www.journals.elsevier.com/digital-chemical-engineering 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Digital Society: Ethics, Socio-Legal and Governance of Digital Technology 2731-4650 2731-4669 https://www.springer.com/journal/44206 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Diseña 0718-8447 2452-4298 http://www.revistadisena.uc.cl/index.php/Disena/index 1 Arkitektur og design
Godkjent Disruptions : Studies in Digital Journalism 2639-6904 2639-6890 https://www.routledge.com/Disruptions/book-series/DISRUPTDIGJOUR 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Earth System Dynamics (ESD) 2190-4995 https://www.earth-system-dynamics.net/ 1 Geografi
Godkjent Eastern Theological Journal 2416-2213 https://easterntheologicaljournal.com/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Éditions de Linguistique et de Philologie (ELiPhi) [forlag] [forlag] https://www.eliphi.fr/#/eliphi/accueil/presentation 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Editorial de la Universidad de Granada (EUG) [forlag] [forlag] https://editorial.ugr.es/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Editura Hecate [forlag] [forlag] http://hecate.ro 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Educatio Siglo XXI 1699-2105 1989-466X https://revistas.um.es/educatio 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Educational Linguistics 2748-9310 2748-9329 https://www.degruyter.com/journal/key/eduling/html 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Educational Studies in Japan: International Yearbook (ESJ) 1881-4832 2187-5286 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/esjkyoiku/-char/en 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent EDULEARN Proceedings 2340-1125 2340-1117 https://library.iated.org/publication_series/EDULEARN 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent eJHaem 2688-6146 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26886146 1 Hematologi
Godkjent ELAD-SILDA : Études de Linguistique et d’Analyse des Discours 2609-6609 https://publications-prairial.fr/elad-silda/index.php?id=984 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Electoral Bulletins of the European Union (BLUE) 2824-1908 https://geopolitique.eu/en/revues/bulletin-des-elections-de-lunion-europeenne/ 0 Statsvitenskap
Godkjent Elements in Historical Theory and Practice 2634-8608 2634-8616 https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/elements/elements-in-historical-theory-and-practice-series 1 Historie og Idéhistorie
Godkjent Emerging Animal Species (EAS) 2772-8137 https://www.sciencedirect.com/journal/emerging-animal-species 1 Veterinærmedisin
Godkjent Émulations 2030-5656 1784-5734 https://ojs.uclouvain.be/index.php/emulations/index 1 Sosialantropologi
Utsatt Energy 0360-5442 1873-6785 https://www.sciencedirect.com/journal/energy - Energi
Utsatt Energy Reports 2352-4847 http://www.journals.elsevier.com/energy-reports/ - Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent English Language Education 2213-6967 2213-6975 http://hkdir.no/ 1 Engelsk
Godkjent Environment and Planning F: Philosophy, Theory, Models, Methods and Practice 2634-9825 https://journals.sagepub.com/home/epf 1 Geografi
Utsatt Environmental Research 0013-9351 1096-0953 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351 - Samfunnsmedisin
Utsatt Environmental Science and Pollution Research International 0944-1344 1614-7499 https://www.springer.com/journal/11356 - Geovitenskap
Godkjent Ethical Economy 2211-2707 2211-2723 https://www.springer.com/series/2881 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent eTropic: electronic journal of studies in the Tropics 1448-2940 https://journals.jcu.edu.au/etropic 1 Sosialantropologi
Godkjent EUCASS Proceedings Series 2101-1559 2493-3503 https://www.eucass-proceedings.eu/ 1 Geografi
Ikke godkjent Eurographics Workshop Proceedings: Rendering Techniques 1727-3463 https://www.eg.org/wp/ 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) [forlag] [forlag] https://www.eage.org/en/publications 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent European Burn Journal 2673-1991 https://www.mdpi.com/journal/ebj 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent European Journal of Anatomy (EJA) 1136-4890 2340-311X https://eurjanat.com/ 0 Generell medisin
Godkjent European Journal of Health Psychology 2512-8442 2512-8450 https://econtent.hogrefe.com/journal/ejh 1 Psykologi
Godkjent European Journal of Inflammation 1721-727X 2058-7392 https://journals.sagepub.com/home/ejia 1 Infeksjoner
Godkjent European Law Open 2752-6135 https://www.cambridge.org/core/journals/european-law-open 1 Rettsvitenskap
Godkjent European Research Studies Journal 1108-2976 https://ersj.eu/ 1 Økonomisk-administrative fag
Nivå X European Review for Medical and Pharmacological Sciences 1128-3602 http://www.europeanreview.org/ X Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 0937-7204 https://rsw.beck.de/cms/main?site=euzw 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Evidence-based Complementary and Alternative Medicine (eCAM) 1741-427X 1741-4288 https://www.hindawi.com/journals/ecam/ 0 Samfunnsmedisin
Nivå X Explore: The Journal of Science and Healing 1550-8307 1878-7541 http://www.sciencedirect.com/science/journal/15508307 X Samfunnsmedisin
Godkjent Exposome 2635-2265 https://academic.oup.com/exposome 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Extreme Mechanics Letters (EML) 2352-4316 https://www.sciencedirect.com/journal/extreme-mechanics-letters 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent FACETS 2371-1671 https://www.facetsjournal.com/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Fascinating Life Sciences (FLS) 2509-6745 2509-6753 https://www.springer.com/series/15408 0 Biovitenskap
Godkjent FEMS microbes 2633-6685 https://academic.oup.com/femsmicrobes 1 Biovitenskap
Godkjent Field Robotics 2771-3989 http://fieldrobotics.net/Field_Robotics/Home.html 1 IKT
Godkjent Finnish Yearbook of Population Research 1796-6183 1796-6191 https://journal.fi/fypr/index 1 Sosiologi
Godkjent FlatChem - Chemistry of Flat Materials 2452-2627 https://www.sciencedirect.com/journal/flatchem 1 Kjemi og materialteknologi
Godkjent Folia Malacologica 1506-7629 2300-7125 https://www.foliamalacologica.com/ 1 Biovitenskap
Utsatt Food Chemistry 0308-8146 1873-7072 http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146 - Biovitenskap
Godkjent Food Chemistry: Molecular Sciences 2666-5662 https://www.sciencedirect.com/journal/food-chemistry-molecular-sciences/ 1 Kjemi og materialteknologi
Godkjent Food Frontiers 2643-8429 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26438429 1 Ernæring
Godkjent Forces in Mechanics 2666-3597 https://www.sciencedirect.com/journal/forces-in-mechanics 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Forest and Society 2549-4724 2549-4333 https://journal.unhas.ac.id/index.php/fs/index 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Fossil Record 2193-0066 2193-0074 https://fr.pensoft.net/ 1 Geovitenskap
Godkjent Foundations 2673-9321 https://www.mdpi.com/journal/Foundations 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Free Neuropathology 2699-4445 https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/fnp/index 1 Nevrologi
Godkjent Frontiers in Aging 2673-6217 https://www.frontiersin.org/journals/aging 1 Geriatri
Godkjent Frontiers in Bioscience-Landmark (FBL) 2768-6701 2768-6698 https://www.imrpress.com/journal/FBL 1 Biomedisin
Godkjent Frontiers in Environmental Science 2296-665X https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Frontiers in Language Sciences 2813-4605 https://www.frontiersin.org/journals/language-sciences 0 Lingvistikk
Godkjent Frontiers in Manufacturing Technology 2813-0359 https://www.frontiersin.org/journals/manufacturing-technology 1 Tverrfaglig teknologi
Utsatt Frontiers in Marine Science 2296-7745 https://www.frontiersin.org/journals/marine-science - Geovitenskap
Godkjent Frontiers in Pain Research 2673-561X https://www.frontiersin.org/journals/pain-research 1 Anestesi, intensiv, akutt
Ikke godkjent Frontiers Research Topics 1664-8714 https://www.frontiersin.org/about/research-topics 0 Psykologi
Utsatt Fuel 0016-2361 1873-7153 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00162361 - Energi
Godkjent Future City 1876-0899 1876-0880 https://www.springer.com/series/8178 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent G. Giappichelli Editore [forlag] [forlag] https://www.giappichelli.it/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Genetic Resources (GRJ) 2708-3764 https://www.genresj.org/index.php/grj 1 Biovitenskap
Godkjent Geochronology 2628-3697 2628-3719 https://www.geochronology.net/ 1 Geovitenskap
Godkjent GeoHealth 2471-1403 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/24711403 1 Biovitenskap
Ikke godkjent Global Environmental Psychology (GEP) 2750-6630 https://gep.psychopen.eu/index.php/gep/index 0 Psykologi
Godkjent Global Hip Hop Studies (GHHS) 2632-6825 2632-6833 https://www.intellectbooks.com/global-hip-hop-studies 1 Musikkvitenskap
Godkjent Global Implementation Research and Applications 2662-9275 https://www.springer.com/journal/43477/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent GM Crops & Food - Biotechnology in Agriculture and the Food Chain 2164-5698 2164-5701 https://www.tandfonline.com/journals/kgmc20 1 Biovitenskap
Godkjent Haerbin Gongcheng Daxue xuebao 1006-7043 http://heuxb.hrbeu.edu.cn/en/#/ 1 Tverrfaglig teknologi
Utsatt Health and Technology 2190-7188 2190-7196 https://www.springer.com/journal/12553 - Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Utsatt Heliyon 2405-8440 http://www.heliyon.com/ - Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Higher Education: Linking Research, Policy and Practice 2666-7789 https://brill.com/display/serial/EAIR 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Highlights of Sustainability 2696-628X https://www.hos.pub/ho/sustainability 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Hospital Practice 2154-8331 2377-1003 https://www.tandfonline.com/journals/ihop20 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent HSOA Journal of Gerontology and Geriatric Medicine 2381-8662 https://www.heraldopenaccess.us/journals/journal-of-gerontology-geriatric-medicine 0 Geriatri
Godkjent Human Genetics and Genomics Advances (HGG Advances) 2666-2477 https://www.cell.com/hgg-advances/home 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Human-Animal Studies 1573-4226 https://brill.com/view/serial/HAS 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent ICERI Proceedings 2340-1095 https://library.iated.org/publication_series/ICERI 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Utsatt IEEE Access 2169-3536 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6287639 - Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent IEEE Internet of Things Magazine (IoTM) 2576-3180 2576-3199 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8548628 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 2156-3357 2156-3365 https://ieee-cas.org/publication/JETCAS 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Power and Energy Magazine 1540-7977 1558-4216 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8014 1 Fysikk
Godkjent IEEE Transactions on Technology and Society 2637-6415 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=8566059 1 IKT
Godkjent Information & Media 2783-6207 https://www.journals.vu.lt/IM 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent INNOVATIONS in pharmacy 2155-0417 https://pubs.lib.umn.edu/index.php/innovations 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Innovative Surgical Sciences (ISS) 2364-7485 https://www.degruyter.com/journal/key/iss/html 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent INTED Proceedings 2340-1079 https://iated.org/inted/publications 0 IKT
Godkjent Integrative Systematics.Stuttgart Contributions to Natural History 2628-2380 2628-2429 https://www.naturkundemuseum-bw.de/en/museum/publications/integrative-systematics 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Interactional Linguistics 2666-4224 2666-4232 https://benjamins.com/catalog/il 1 Lingvistikk
Godkjent Interculture Journal 2196-3363 2196-9485 https://www.interculture-journal.com/index.php/icj 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent International Conference on Higher Education Advances (HEAd) 2603-5871 http://ocs.editorial.upv.es/index.php/index/index/index/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT) 2184-7711 https://secrypt.scitevents.org/ 1 IKT
Godkjent International Journal for Computational Civil and Structural Engineering (IJCCSE) 2587-9618 2588-0195 https://ijccse.iasv.ru/index.php/ijccse/index 1 IKT
Utsatt International Journal of Biological Macromolecules 0141-8130 1879-0003 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01418130 - Biomedisin
Ikke godkjent International Journal of Caring Sciences (IJCS) 1791-5201 1792-037X http://internationaljournalofcaringsciences.org/ 0 Sykepleie
Nivå X International Journal of Clinical and Experimental Medicine (IJCEM) 1940-5901 https://www.ijcem.com X Biomedisin
Nivå X International Journal of Clinical and Experimental Pathology (IJCEP) 1936-2625 http://www.ijcep.com X Biomedisin
Godkjent International Journal of Cuban Studies (IJCS) 1756-3461 1756-347X https://www.scienceopen.com/collection/4a86a894-91a1-439c-bb98-b2e3053e07cf 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent International Journal of Doctoral Studies (IJDS) 1556-8881 1556-8873 http://ijds.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Emergency Mental Health 1522-4821 https://www.omicsonline.org/international-journal-of-emergency-mental-health-and-human-resilience.php 0 Psykiatri
Godkjent International Journal of Engineering Systems Modelling and Simulation (IJESMS) 1755-9758 1755-9766 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijesms 1 Konstruksjonsfag
Nivå X International Journal of Molecular Medicine 1107-3756 1791-244X http://www.spandidos-publications.com/ijmm/ X Biomedisin
Nivå X International Journal of Oncology 1019-6439 https://www.spandidos-publications.com/ijo X Onkologi
Ikke godkjent International Journal of Paramedicine (IJOP) 2831-6967 https://internationaljournalofparamedicine.com/index.php/ijop 0 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent International Journal of Pharmaceutics: X 2590-1567 https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-pharmaceutics-x 1 Biomedisin
Ikke godkjent International Journal of Procedural Law (IJPL) 2034-5275 https://www.iaplaw.org/index.php/en/documentation/international-journal-procedural-law/overview 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent International Journal of Pure and Applied Zoology 2320-9577 2320-9585 https://www.alliedacademies.org/international-journal-of-pure-and-applied-zoology/ 0 Biovitenskap
Godkjent International Journal of Spa and Wellness 2472-1735 2472-1743 https://www.tandfonline.com/journals/rspa20 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Journal of Speech Technology 1381-2416 1572-8110 https://www.springer.com/journal/10772 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Journal of Surgery Case Reports (IJSCR) 2210-2612 https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-surgery-case-reports 0 Kirurgiske fag
Godkjent International Journal of Surgery Open 2405-8572 https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-surgery-open 1 Kirurgiske fag
Utsatt International Journal of Thermal Sciences 1290-0729 1778-4166 https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-thermal-sciences - Energi
Godkjent International Perspectives on English Language Teaching 2946-3238 2946-3246 https://link.springer.com/series/14843 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Review of Social Psychology 2397-8570 https://www.rips-irsp.com/ 1 Psykologi
Godkjent International Straits of the World 0924-4867 https://brill.com/view/serial/INSW 1 Rettsvitenskap
Godkjent International Studies in Entrepreneurship 1572-1922 2197-5884 https://www.springer.com/series/6149 1 Økonomisk-administrative fag
Utsatt IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1757-8981 1757-899X http://iopscience.iop.org/1757-899X/ - Kjemi og materialteknologi
Godkjent Italian Botanist 2531-4033 https://italianbotanist.pensoft.net/ 1 Biovitenskap
Godkjent JASA Express Letters 2691-1191 https://asa.scitation.org/journal/jel 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Journal for Geometry and Graphics (JGG) 1433-8157 https://www.heldermann.de/JGG/jggcover.htm 1 Matematikk
Godkjent Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 2345-3737 https://jast.modares.ac.ir/index.php?sid=23&slc_lang=en 1 Tverrfaglig teknologi
Utsatt Journal of Alloys and Compounds 0925-8388 1873-4669 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388 - Kjemi og materialteknologi
Utsatt Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 1868-5137 1868-5145 https://www.springer.com/journal/12652 - IKT
Godkjent Journal of Ancient Near Eastern History 2328-9554 2328-9562 https://www.degruyter.com/journal/key/janeh/html 1 Historie og Idéhistorie
Godkjent Journal of Applied Learning & Teaching (JALT) 2591-801X https://journals.sfu.ca/jalt/index.php/jalt 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of Applied Mathematics and Physics 2327-4352 2327-4379 https://www.scirp.org/journal/jamp 0 Fysikk
Godkjent Journal of Archaeology and Education 2475-7411 https://digitalcommons.library.umaine.edu/jae/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Audiovisual Ethnomusicology (JAVEM) 2473-6422 https://javem.org/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Behavioural Economics and Social Systems (BESS) 2652-2896 2652-290X https://journals.aau.dk/index.php/BESS/index 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Bioresources and Bioproducts (JB&B) 2369-9698 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-bioresources-and-bioproducts/ 1 Biovitenskap
Godkjent Journal of Chinese Cinemas 1750-8061 1750-807X https://www.tandfonline.com/journals/rjcc20 1 Medier og kommunikasjon
Utsatt Journal of Cleaner Production 0959-6526 1879-1786 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-cleaner-production - Tverrfaglig teknologi
Godkjent Journal of Clinical and Translational Hepatology (JCTH) 2225-0719 2310-8819 http://www.jcthnet.com/ 1 Gastroenterologi og hepatologi
Ikke godkjent Journal of Cognition and Neuroethics (JCN) 2166-5087 https://www.cognethic.org/jcn 0 Filosofi
Godkjent Journal of Communications and Information Networks (JCIN) 2096-1081 2509-3312 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8892389 1 IKT
Godkjent Journal of Computational Biophysics and Chemistry (JCBC) 2737-4165 2737-4173 https://www.worldscientific.com/worldscinet/jcbc 1 Psykologi
Godkjent Journal of Controversial Ideas 2694-5991 https://journalofcontroversialideas.org/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Criminology (JC) 2633-8076 2633-8084 https://journals.sagepub.com/home/anj 1 Rettsvitenskap
Godkjent Journal of Digital Media & Policy 2516-3523 2516-3531 https://www.intellectbooks.com/journal-of-digital-media-policy 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Ecohumanism 2752-6798 2752-6801 https://journals.tplondon.com/ecohumanism/about 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Journal of Economics, Theology and Religion (JETR) 2772-9001 https://j-etr.org/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Utsatt Journal of Environmental and Public health 1687-9805 1687-9813 http://www.hindawi.com/journals/jeph/ - Samfunnsmedisin
Godkjent Journal of Environmental Treatment Techniques (JETT) 2309-1185 https://dormaj.org/index.php/jett/index 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Journal of Ethnic and Cultural Studies (JECS) 2149-1291 https://www.ejecs.org/index.php/JECS 1 Kulturvitenskap
Godkjent Journal of Family Research 2699-2337 https://ubp.uni-bamberg.de/jfr/index.php/jfr 1 Sosiologi
Utsatt Journal of Food Quality 0146-9428 1745-4557 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17454557 - Biovitenskap
Utsatt Journal of Hazardous Materials 0304-3894 1873-3336 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-hazardous-materials - Kjemi og materialteknologi
Godkjent Journal of Hazardous, Toxic and Radioactive Waste 2153-5493 2153-5515 https://ascelibrary.org/journal/jhtrbp 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Nivå X Journal of Healthcare Engineering 2040-2295 2040-2309 https://www.hindawi.com/journals/jhe/ X Generell medisin
Ikke godkjent Journal of Hearing Science 2083-389X 2084-3127 https://www.journalofhearingscience.com/About-the-Journal,2267.html 0 Øre-nese-hals
Godkjent Journal of Industrial Integration and Management 2424-8622 2424-8630 https://www.worldscientific.com/worldscinet/jiim 1 Tverrfaglig teknologi
Utsatt Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 1064-1246 1875-8967 https://www.iospress.com/catalog/journals/journal-of-intelligent-fuzzy-systems - IKT
Ikke godkjent Journal of Language Teaching and Learning (JLTL) 2146-1732 https://www.jltl.com.tr/index.php/jltl 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Long-term Care (JLTC) 2516-9122 https://journal.ilpnetwork.org 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Nivå X Journal of Marine Science and Engineering 2077-1312 http://www.mdpi.com/journal/jmse X Konstruksjonsfag
Godkjent Journal of Medical Regulation (JMR) 2572-1801 2572-1852 https://meridian.allenpress.com/jmr 1 Generell medisin
Utsatt Journal of Medical Systems 0148-5598 1573-689X https://www.springer.com/journal/10916 - Samfunnsmedisin
Godkjent Journal of Microbiology & Biology Education (JMBE) 1935-7877 1935-7885 https://journals.asm.org/journal/jmbe 1 Biovitenskap
Utsatt Journal of Molecular Liquids 0167-7322 1873-3166 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01677322 - Fysikk
Utsatt Journal of Molecular Structure 0022-2860 1872-8014 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-molecular-structure - Kjemi og materialteknologi
Utsatt Journal of Nanomaterials 1687-4110 1687-4129 http://www.hindawi.com/journals/jnm/ - Kjemi og materialteknologi
Godkjent Journal of Natural Science Collections 2053-1133 2053-1141 https://natsca.org/journal 1 Historie og Idéhistorie
Godkjent Journal of Neonatal-Perinatal Medicine 1934-5798 1878-4429 http://content.iospress.com/journals/journal-of-neonatal-perinatal-medicine 1 Pediatri
Ikke godkjent Journal of Nursing and Practice 2578-7071 https://scholars.direct/journal.php?jid=nursing 0 Sykepleie
Ikke godkjent Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) 1925-4040 1925-4059 https://www.sciedu.ca/journal/index.php/jnep/index 0 Sykepleie
Nivå X Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2247-8051 2247-806X http://www.efsupit.ro/ X Idrettsforskning
Godkjent Journal of Physical Education, Recreation & Dance 0730-3084 2168-3816 https://www.tandfonline.com/journals/ujrd20 1 Pedagogikk og utdanning
Utsatt Journal of Physics: Conference Series (JPCS) 1742-6588 1742-6596 https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596 - Fysikk
Ikke godkjent Journal of Positive School Psychology 2717-7564 http://journalppw.com/index.php/JPPW/aj 0 Psykologi
Godkjent Journal of Psychopathology and Clinical Science 2769-7541 2769-755X https://www.apa.org/pubs/journals/abn 1 Psykologi
Godkjent Journal of Quantitative Description: Digital Media (JQD:DM) 2673-8813 https://journalqd.org 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Real Estate Practice and Education 1521-4842 1930-8914 https://www.tandfonline.com/journals/rjrp20 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Safety Science and Resilience (JSSR) 2096-7527 2666-4496 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-safety-science-and-resilience 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Utsatt Journal of Sensors 1687-725X 1687-7268 http://www.hindawi.com/journals/js/ - Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Journal of Sociology and Christianity (JSC) 2572-4088 https://sociologyandchristianity.org/index.php/jsc/index 0 Sosiologi
Godkjent Journal of Sustainable Water in the Built Environment 2379-6111 https://ascelibrary.org/journal/jswbay 1 Konstruksjonsfag
Godkjent Journal of the American Society of Cytopathology (JASC) 2213-2953 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-the-american-society-of-cytopathology 1 Biomedisin
Ikke godkjent Journal of the National Institute for Career Education and Counselling 2046-1348 2059-4879 https://www.nicecjournal.co.uk/index.php/nc/index 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of the Society for Social Work and Research (JSSWR) 2334-2315 1948-822X https://www.journals.uchicago.edu/toc/jsswr/current 1 Sosialforskning
Godkjent Journal of Virtual Exchange (JVE) 2647-4832 https://journal.unicollaboration.org/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Water Management Modelling (JWMM) 2292-6062 https://www.chijournal.org/ 1 Geovitenskap
Godkjent Journal of Women and Gender in Higher Education 2637-9112 2637-9120 https://www.tandfonline.com/journals/uwhe21 1 Kjønnsforskning
Godkjent JTCVS open 2666-2736 https://www.sciencedirect.com/journal/jtcvs-open 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Justice Spatiale/Spatiale Justice 2105-0392 https://www.jssj.org/ 1 Sosialforskning
Utsatt Land 2073-445X http://www.mdpi.com/journal/land - Geovitenskap
Godkjent Language, Cognition and Mind 2364-4109 2364-4117 https://www.springer.com/series/13376 1 Lingvistikk
Godkjent LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network 2630-0672 2672-9431 https://so04.tci-thaijo.org/index.php/learn 1 Pedagogikk og utdanning
Utsatt Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 0302-9743 1611-3349 https://www.springer.com/series/558 - IKT
Godkjent Les Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines (MEFRIM) 1123-9891 1724-2142 https://journals.openedition.org/mefrim/ 1 Historie og Idéhistorie
Godkjent Limnetica 0213-8409 1989-1806 https://www.limnetica.com/en/limnetica 1 Biovitenskap
Ikke godkjent Lived Places Publishing [forlag] [forlag] https://livedplacespublishing.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Logic, Argumentation & Reasoning: Interdisciplinary Perspectives from the Humanities and Social Sciences 2214-9120 2214-9139 https://www.springer.com/series/11547 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Machine Learning with Applications (MLWA) 2666-8270 https://www.sciencedirect.com/journal/machine-learning-with-applications 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Management Review Quarterly (MRQ) 2198-1620 2198-1639 https://www.springer.com/journal/11301 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Materials Research Proceedings (MRP) 2474-3941 2474-395X https://www.mrforum.com/mrp/ 1 Konstruksjonsfag
Utsatt Materials Today Communications 2352-4928 http://www.sciencedirect.com/science/journal/23524928 - Kjemi og materialteknologi
Utsatt Materials Today: Proceedings 2214-7853 http://www.sciencedirect.com/science/journal/22147853 - Kjemi og materialteknologi
Utsatt Mathematical Methods in the Applied Sciences 0170-4214 1099-1476 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991476 - Matematikk
Ikke godkjent Mathematical Problems in Engineering 1024-123X 1563-5147 http://www.hindawi.com/journals/mpe/ 0 Matematikk
Ikke godkjent MAUSAM 0252-9416 https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/index 0 Geovitenskap
Ikke godkjent Max Weber Studies 2056-4074 1470-8078 https://maxweberstudies.org/ 0 Sosiologi
Ikke godkjent Mecam Papers (Al-tab 'at al- 'arabiyyat) 2751-6490 https://mecam.tn/mecam-papers/?lang=de 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Mecam Papers (Ed. française) 2751-6482 https://mecam.tn/mecam-papers/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Mecam Papers (English ed.) 2751-6474 https://mecam.tn/mecam-papers/?lang=en 0 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Mechanics of Soft Materials 2524-5600 2524-5619 https://www.springer.com/journal/42558 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 1795-7478 https://www.abo.fi/sjohistoriska-institutet/sjohistoriska-institutets-publikationer/meddelanden-fran-sjohistoriska-institutet-vid-abo-akademi/ 0 Historie og Idéhistorie
Godkjent Mediterranean Journal of Clinical Psychology (MJCP) 2282-1619 https://cab.unime.it/journals/index.php/MJCP 1 Psykologi
Ikke godkjent Mellom Tidsskrift for omsett litteratur 2387-4880 http://tidsskriftetmellom.no 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Melusina Press [forlag] [forlag] https://www.melusinapress.lu/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Methods in Chemical Process Safety 2468-6514 2468-6077 https://www.sciencedirect.com/bookseries/methods-in-chemical-process-safety 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent METU Journal of the Faculty of Architecture 0258-5316 http://jfa.arch.metu.edu.tr/content/view/12/1/ 1 Arkitektur og design
Godkjent Micro 2673-8023 https://www.mdpi.com/journal/micro 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Micro and Nano Engineering (MNE) 2590-0072 https://www.sciencedirect.com/journal/micro-and-nano-engineering 1 Fysikk
Utsatt Microchemical Journal 0026-265X 1095-9149 https://www.sciencedirect.com/journal/microchemical-journal - Kjemi og materialteknologi
Godkjent microLife 2633-6693 https://academic.oup.com/microlife/pages/About 1 Biovitenskap
Godkjent Microplastics 2673-8929 https://www.mdpi.com/journal/microplastics 1 Kjemi og materialteknologi
Utsatt Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design (MICPRO) 0141-9331 1872-9436 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01419331 - Elektronikk og kybernetikk
Utsatt Mobile Information Systems 1574-017X 1875-905X https://www.hindawi.com/journals/misy/ - IKT
Nivå X Molecular Medicine Reports 1791-2997 1791-3004 https://www.spandidos-publications.com/mmr X Biomedisin
Godkjent Molecular Systems Design & Engineering 2058-9689 http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/me 1 Kjemi og materialteknologi
Godkjent Morals + Machines 2747-5174 2747-5182 https://www.mam.nomos.de 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics 0278-6419 1934-8428 https://www.springer.com/journal/11968/?cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-11968 0 IKT
Ikke godkjent Moscow University Geology Bulletin 0145-8752 1934-8436 https://www.springer.com/journal/11969 0 Geovitenskap
Godkjent Muinaistutkija 0781-6790 2489-785X http://www.sarks.fi/info_mt.html 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Multifoco [forlag] [forlag] https://editoramultifoco.com.br/ 1 Blandet fag/disiplin
Utsatt Multimedia Tools and Applications 1380-7501 1573-7721 https://www.springer.com/journal/11042 - IKT
Godkjent Multimodal Transportation 2772-5871 2772-5863 https://www.sciencedirect.com/journal/multimodal-transportation 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Nature Aging 2662-8465 https://www.nature.com/nataging 1 Geriatri
Godkjent Nature-Based Solutions (NBS) 2772-4115 https://www.sciencedirect.com/journal/nature-based-solutions 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Naturschutz und Landschaftsplanung 0940-6808 1869-5191 https://www.nul-online.de/ 0 Arkitektur og design
Godkjent Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 2071-2227 2223-2362 http://www.nvngu.in.ua/index.php/en/ 1 Geovitenskap
Godkjent NEJM Evidence 2766-5526 https://evidence.nejm.org/ 1 Generell medisin
Godkjent Nepal Journal of Science and Technology (NJST) 1994-1412 https://www.nepjol.info/index.php/NJST/about 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Network Neuroscience 2472-1751 https://direct.mit.edu/netn 1 Nevrologi
Godkjent Neuphilologische Mitteilungen 2736-9714 https://journal.fi/nm/ 1 Lingvistikk
Utsatt Neural Computing & Applications 0941-0643 1433-3058 https://www.springer.com/journal/521 - IKT
Godkjent Neurobiology of Language (NoL) 2641-4368 https://direct.mit.edu/nol 1 Psykologi
Godkjent Neuroimage: Reports 2666-9560 https://www.sciencedirect.com/journal/neuroimage-reports 1 Nevrologi
Godkjent New Trends in Qualitative Research (NTQR) 2184-7770 https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Nordic Journal of Innovation in the Public Sector 2704-0224 https://www.idunn.no/journal/njips 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling 2703-9986 https://www.idunn.no/journal/njwel 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent North American Spine Society Journal (NASSJ) 2666-5484 https://www.sciencedirect.com/journal/north-american-spine-society-journal-nassj 0 Nevrologi
Godkjent npj Clean Water 2059-7037 https://www.nature.com/npjcleanwater/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Numismatic Chronicle 0078-2696 2054-9202 https://numismatics.org.uk/society-publications-2/the-numismatic-chronicle/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Nuove Autonomie 1122-228X 2282-7986 https://www.nuoveautonomie.it/ 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent OCEANS 0197-7385 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000515/all-proceedings 0 Geografi
Nivå X Oncology Letters 1792-1074 1792-1082 http://www.spandidos-publications.com/ol/ X Onkologi
Nivå X Oncology Reports 1021-335X 1791-2431 https://www.spandidos-publications.com/or X Onkologi
Utsatt OncoTarget 1949-2553 http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget - Onkologi
Godkjent Open Germanic Linguistics 2750-5588 2750-557X https://langsci-press.org/catalog/series/ogl 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Open Journal of Microphysics 2162-2450 2162-2469 https://www.scirp.org/journal/ojm 0 Fysikk
Ikke godkjent Open Journal of Nursing 2162-5336 2162-5344 https://www.scirp.org/journal/ojn/ 0 Sykepleie
Godkjent Ophthalmology and Therapy 2193-8245 2193-6528 https://www.springer.com/journal/40123/ 1 Øyesykdommer
Godkjent Optics Continuum 2770-0208 https://opg.optica.org/optcon/home.cfm 1 Øre-nese-hals
Godkjent Ornithological Applications 2732-4621 https://academic.oup.com/condor?login=true 1 Biovitenskap
Godkjent Osteoarthritis and Cartilage Open 2665-9131 https://www.sciencedirect.com/journal/osteoarthritis-and-cartilage-open 1 Revmatologi
Godkjent Ought: The Journal of Autistic Culture 2833-1508 https://scholarworks.gvsu.edu/ought/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Oxford Open Energy 2752-5082 https://academic.oup.com/ooenergy 1 Energi
Utsatt Oxidative Medicine and Cellular Longevity 1942-0900 1942-0994 https://www.hindawi.com/journals/omcl/ - Biomedisin
Godkjent Pacific Geographies (PG) 2196-1468 2199-9104 https://pacific-geographies.org/ 1 Geografi
Godkjent Paradigmi: Rivista di critica filosofica 1120-3404 2035-357X https://www.mulino.it/riviste/issn/1120-3404 1 Filosofi
Godkjent Particles 2571-712X https://www.mdpi.com/journal/particles 1 Fysikk
Godkjent Pharmacoepidemiology 2813-0618 https://www.mdpi.com/journal/pharmacoepidemiology 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Physical Sciences Forum 2673-9984 https://www.mdpi.com/journal/psf 1 Fysikk
Godkjent PhytoFrontiers™ 2690-5442 https://apsjournals.apsnet.org/journal/phytofr 1 Biovitenskap
Godkjent PLOS Water 2767-3219 https://journals.plos.org/water/ 1 Geovitenskap
Godkjent Polilog. Studia Neofilologiczne 2083-5485 2720-278X https://polilog.pl/index.php/polilog 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Prima Educatione 2544-2317 2657-3229 https://journals.umcs.pl/pe 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Prispevki za novejšo zgodovino 0353-0329 2463-7807 https://ojs.inz.si/pnz 1 Historie og Idéhistorie
Godkjent Proceedings of International Conference on Computational Linguistics (COLING) 2951-2093 https://aclanthology.org/venues/coling/ 1 Lingvistikk
Godkjent Proceedings of the International CDIO Conference 2002-1593 http://cdio.org 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Proceedings of the International Conference on Statistics, Theory and Applications (ICSTA) 2562-7767 https://icsta.net/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Proceedings of the International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference 2334-0754 2334-0762 https://journals.flvc.org/FLAIRS/index 1 IKT
Godkjent Proceedings of the International Ocean Discovery Program. Expedition reports 2377-3189 http://iodp.tamu.edu/publications/proceedings.html 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Proceedings of the Linguistic Society of America 2473-8689 http://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/PLSA 0 Lingvistikk
Ikke godkjent Proceedings of the Paris Institute for advanced study 2826-2832 https://paris.pias.science/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Process Integration and Optimization for Sustainability 2509-4238 2509-4246 https://www.springer.com/journal/41660 1 Energi
Ikke godkjent Processes 2227-9717 https://www.mdpi.com/journal/processes 0 Kjemi og materialteknologi
Godkjent Processing and Application of Ceramics (PAC) 1820-6131 2406-1034 https://www.tf.uns.ac.rs/publikacije/PAC/index.html 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Professional and Academic English 1754-6850 2520-2545 https://espsig.iatefl.org/?page_id=180 1 Lingvistikk
Godkjent Progress in Energy 2516-1083 https://iopscience.iop.org/journal/2516-1083 1 Energi
Ikke godkjent Propaganda in Focus 2758-1489 https://propagandainfocus.com/ 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent PUBLIC 0845-4450 2048-6928 https://www.intellectbooks.com/public 1 Arkitektur og design
Godkjent Public Sector Economics 2459-8860 http://www.pse-journal.hr/en 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Puncta: Journal of Critical Phenomenology 2475-1308 http://punctajournal.org 1 Filosofi
Godkjent Q Open - A Journal of Agricultural, Climate, Environmental, Food, Resource, and Rural Development Economics 2633-9048 https://academic.oup.com/qopen 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Quantum Beam Science 2412-382X https://www.mdpi.com/journal/qubs 1 Fysikk
Godkjent Quantum Reports 2624-960X https://www.mdpi.com/journal/quantumrep 1 Fysikk
Godkjent Rechtskultur - Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte 2568-4469 https://www.rechtskultur.org/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Renewable and Sustainable Energy Transition 2667-095X https://www.sciencedirect.com/journal/renewable-and-sustainable-energy-transition 1 Energi
Godkjent Research in Higher Education Practices 2597-0119 https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/higher-education-practices-series/default.aspx 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Resources, Environment and Sustainability 2666-9161 https://www.sciencedirect.com/journal/resources-environment-and-sustainability 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Responsabilita' Civile e Previdenza 0391-187X 2499-2453 https://shop.giuffre.it/070559999-responsabilita-civile-e-previdenza.html 1 Rettsvitenskap
Godkjent Results in Optics 2666-9501 https://www.sciencedirect.com/journal/results-in-optics 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Reviews in Cardiovascular Medicine (RCM) 1530-6550 2153-8174 https://www.imrpress.com/journal/rcm 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia 2177-4919 2178-0498 https://seer.ufu.br/index.php/revistafadir/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Revista INFAD de Psicología 0214-9877 2603-5987 https://revista.infad.eu/index.php/IJODAEP 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Revue critique de fixxion française contemporaine 2033-7019 2295-9106 http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Rivista di Storia dell’Educazione 2384-8294 2532-2818 https://rivistadistoriadelleducazione.it/index.php/rse/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Routledge Open Research 2755-1245 https://routledgeopenresearch.org/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Scanning 0161-0457 1932-8745 https://www.hindawi.com/journals/scanning/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Schizophrenia 2754-6993 https://www.nature.com/npjschz/ 1 Psykiatri
Godkjent Schizophrenia Bulletin Open 2632-7899 https://academic.oup.com/schizbullopen 1 Psykiatri
Ikke godkjent Schwalbenheft - Mitteilungen der Ernst-Toller-Gesellschaft 2629-7280 2629-6101 https://www.ernst-toller.de/schwalbenhefte-mitteilungen-der-ernst-toller-gesellschaft/ 0 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Schweizer Zeitschrift fur Gynakologie 1661-0199 https://www.rosenfluh.ch/gynaekologie#2022-05 0 Gynekologi og obstetrikk
Ikke godkjent ScienceAsia 1513-1874 http://www.scienceasia.org/index.php 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Scientia Kiado [forlag] [forlag] https://www.scientiakiado.ro/en/?pg=txt&op=bemutato 0 Blandet fag/disiplin
Utsatt Scientific Programming 1058-9244 1875-919X https://www.hindawi.com/journals/sp/ - IKT
Utsatt Security and Communication Networks 1939-0114 1939-0122 https://www.hindawi.com/journals/scn/ - IKT
Godkjent Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn 1893-8728 https://segl.no 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Sensors & Diagnostics 2635-0998 https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/sensors-diagnostics 1 Kjemi og materialteknologi
Godkjent Separation Science Plus (SSC plus) 2573-1815 https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/25731815 1 Biovitenskap
Ikke godkjent Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela (SPIC) [forlag] [forlag] https://www.usc.gal/en/servizos/publicacions/index.html 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent SKAS (Suomen keskiajan arkeologian seura) 1455-0334 2736-9196 http://www.skas.fi 0 Arkeologi og konservering
Godkjent SkatteNytt 0346-1254 https://skattenytt.se/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent SLEEP Advances 2632-5012 https://academic.oup.com/sleepadvances 1 Generell medisin
Utsatt SN Computer Science 2662-995X 2661-8907 https://www.springer.com/journal/42979 - IKT
Godkjent SN Social Sciences 2662-9283 https://www.springer.com/journal/43545 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Social Work/Maatskaplike Werk 0037-8054 2312-7198 https://socialwork.journals.ac.za/pub 1 Sosialforskning
Ikke godkjent Solum Bokvennen [forlag] [forlag] https://www.solumbokvennen.no/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Sophia Studies in Cross-cultural Philosophy of Traditions and Cultures 2211-1107 2211-1115 https://www.springer.com/series/8880 1 Filosofi
Godkjent Sources. Matériaux & terrains en études africaines 2708-7034 https://www.sources-journal.org 1 Historie og Idéhistorie
Godkjent South Asia Multidisciplinary Academic Journal (SAMAJ) 1960-6060 https://journals.openedition.org/samaj/ 1 Asiatiske og afrikanske studier
Ikke godkjent Sports Economics Review (SER) 2773-1618 https://www.journals.elsevier.com/sports-economics-review 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Springer Proceedings in Materials 2662-3161 2662-317X https://www.springer.com/series/16157 1 Kjemi og materialteknologi
Godkjent Springer Series in Design and Innovation (SSDI) 2661-8184 2661-8192 https://www.springer.com/series/16270 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent Springer Series in Social Work and Social Change 2731-0728 2731-0736 https://www.springer.com/series/16747 0 Sosialforskning
Ikke godkjent Springer Texts in Business and Economics (STBE) 2192-4333 2192-4341 https://www.springer.com/series/10099 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent SpringerBriefs in Petroleum Geoscience and Engineering 2509-3126 2509-3134 https://www.springer.com/series/15391 0 Geovitenskap
Ikke godkjent SpringerBriefs in Social Work and Social Change 2731-0760 2731-0779 https://www.springer.com/series/16748 0 Sosialforskning
Utsatt Stem Cells International 1687-966X 1687-9678 https://www.hindawi.com/journals/sci/2017/9275248/abs/ - Biovitenskap
Godkjent Strombus 1415-2827 1983-2214 https://strombusjournal.org/ 1 Biovitenskap
Ikke godkjent Strömstad akademi [forlag] [forlag] http://stromstadakademi.se/wp2/publikationer-2/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Studies in Educational Ethnography 1529-210X 1875-5186 https://books.emeraldinsight.com/page/series-detail/studies-in-educational-ethnography/?K=e201704251400322537-046 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Studies in Engineering Education (SEE) 2690-5450 https://www.seejournal.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Studies in Language Assessment (SiLA) 2653-5335 https://www.altaanz.org/studies-in-language-assessment-formerly-plta.html 1 Lingvistikk
Godkjent Studies in Spiritual Care (SCC) 2511-8838 2511-8846 https://www.degruyter.com/serial/ssc-b/html?lang=en 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Suomen ainedidaktinen tutkimusseura 1799-9596 1799-960X https://www.ainedidaktiikka.fi/suomen-ainedidaktisen-tutkimusseuran-julkaisuja/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Sustainable Marine Structures 2661-3158 https://ojs.nassg.org/index.php/sms/index 1 Energi
Ikke godkjent Swiss Dental Journal 2296-6498 2296-6501 https://www.swissdentaljournal.org/home.html 0 Odontologi
Godkjent Swiss Psychology Open (SPO) 2752-5341 https://swisspsychologyopen.com/ 1 Psykologi
Godkjent Systems and Soft Computing (SASC) 2772-9419 https://www.sciencedirect.com/journal/systems-and-soft-computing 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Taxonomy 2673-6500 https://www.mdpi.com/journal/taxonomy 1 Biovitenskap
Godkjent Technological Sustainability 2754-1312 2754-1320 https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/techs 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent The European Journal of Inclusive Education 2794-4417 https://tidsskrift.dk/ejie/index 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent The Journal of Archaeological Numismatics 2294-1118 https://www.cen-numismatique.com/jan/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent The Journal of Medicine Access 2755-0834 https://journals.sagepub.com/home/map 1 Generell medisin
Ikke godkjent The Journal of Philosophy of Disability (JPD) 2690-3326 https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/journal?openform&journal=pdc_jpd 0 Filosofi
Utsatt The Journal of Supercomputing 0920-8542 1573-0484 https://www.springer.com/journal/11227 - IKT
Godkjent The Lancet Regional Health - Western Pacific 2666-6065 https://www.sciencedirect.com/journal/the-lancet-regional-health-western-pacific 1 Samfunnsmedisin
Godkjent The Lawyer Quarterly (TLQ) 1805-8396 1805-840X https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Tomography of Materials and Structures 2949-673X https://www.journals.elsevier.com/tomography-of-materials-and-structures 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Transactions of the Worcestershire Archaeological Society 0143-2389 http://worcestershirearchaeologicalsociety.org.uk/?page_id=20 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Transdisciplinary Perspectives in Educational Research 2662-6691 2662-6705 https://www.springer.com/series/16480 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Trees, Forests and People 2666-7193 https://www.sciencedirect.com/journal/trees-forests-and-people 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Tropical Medicine and Health 1348-8945 1349-4147 https://tropmedhealth.biomedcentral.com/ 1 Generell medisin
Godkjent Tropical Natural History 1513-9700 https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh/index 1 Biovitenskap
Godkjent TU Delft OPEN Publishing [forlag] [forlag] https://www.tudelft.nl/library/actuele-themas/open-publishing 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent TU Wien Academic Press [forlag] [forlag] https://www.tuwien.at/academicpress/en/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Tuhinga 1173-4337 2253-5861 https://tuhinga.arphahub.com/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Utsatt Tumour Biology 1010-4283 1423-0380 https://journals.sagepub.com/home/tub - Onkologi
Godkjent Turkish Journal of Physics 1300-0101 1303-6122 https://journals.tubitak.gov.tr/physics/ 1 Fysikk
Ikke godkjent Tutkimuskatsauksia 1799-5124 https://www.turku.fi/turku-tieto/julkaisut-ja-raportit/tutkimuskatsauksia-ja-raportteja 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Underwater Communications and Networking (UComms) 2471-1268 2770-758X https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1804384/all-proceedings 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Uspehi Fiziki Metallov 1608-1021 2617-0795 https://ufm.imp.kiev.ua/en/index.html 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent utzverlag [forlag] [forlag] https://www.utzverlag.de/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent VDI-Z Integrierte Produktion 0042-1766 1436-4972 https://elibrary.vdi-verlag.de/zeitschrift/0042-1766 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 1133-598X 2341-1112 https://revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta 1 Historie og Idéhistorie
Godkjent Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering 2525-2461 2615-9937 https://vietnamscience.vjst.vn/index.php/vjste/index 1 Tverrfaglig teknologi
Nivå X Viruses 1999-4915 http://www.mdpi.com/journal/viruses X Biomedisin
Godkjent Water Biology and Security 2772-7351 https://www.sciencedirect.com/journal/water-biology-and-security 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Weimarer Schriften zur Republik 2510-3822 2699-3899 https://www.steiner-verlag.de/en/brand/Weimarer-Schriften 0 Historie og Idéhistorie
Godkjent Wiley Interdisciplinary Reviews (WIREs RNA) 1757-7004 1757-7012 https://wires.onlinelibrary.wiley.com/journal/17577012 1 Biovitenskap
Utsatt Wireless Communications & Mobile Computing 1530-8669 1530-8677 https://www.hindawi.com/journals/wcmc/ - Elektronikk og kybernetikk
Utsatt Wireless Personal Communications 0929-6212 1572-834X https://www.springer.com/journal/11277 - IKT
Ikke godkjent Woolf Studies Annual (WSA) 1080-9317 https://press.pace.edu/woolf-studies-annual-wsa/ 0 Engelsk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Circuits and Systems 1109-2734 2224-266X https://wseas.com/journals/cas/ 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent WSPC Book Series in Unconventional Computing 2737-520X 2737-5218 https://www.worldscientific.com/series/wssuc 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku [forlag] [forlag] https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Yhdyskuntasuunnittelu 1459-6806 2736-934X https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu 0 Arkitektur og design
Godkjent Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov 1028-6861 2588-0187 https://www.zldm.ru/jour 1 Kjemi og materialteknologi
Ikke godkjent Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS) 1435-439X https://www.nomos.de/en/journals/zeus/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Zondervan Academic [forlag] [forlag] https://zondervanacademic.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Zone Books [forlag] [forlag] https://www.zonebooks.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Zoosystematics and Evolution 1435-1935 1860-0743 https://zse.pensoft.net/ 1 Biovitenskap
Ikke godkjent Алгебра и анализ 0234-0852 http://www.pdmi.ras.ru/AA/ 0 Matematikk
Godkjent Гуманитарные науки в Сибири 0869-8651 2686-9632 http://gumnauki.iisoran.ru/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия 0368-0797 2410-2091 https://fermet.misis.ru/jour/index 1 Kjemi og materialteknologi
Godkjent Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) 2521-1293 2521-1307 https://sites.google.com/site/naukzapmovoznavstvo/home 1 Lingvistikk
Godkjent Пути к миру и безопасности 2307-1494 2311-5238 https://www.imemo.ru/en/publications/periodical/pmb/ 1 Statsvitenskap
Godkjent Филологический класс 2071-2405 2658-5235 https://filclass.ru/en/ 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent 中国社会科学出版社 [forlag] [forlag] http://www.csspw.com.cn/tgfw/index.jhtml 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent 南京大学出版社 [forlag] [forlag] http://www.njupco.com/ 0 Blandet fag/disiplin

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk