NO EN Logg inn

Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

De planlagte møtedatoene for 2022 er:

Følgende forslagsliste ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg på vedtaksmøtet med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 20.06.2022. Publiseringskanalene gjøres tilgjengelig for Cristin-systemet etter møtet.

Se Om kanalregisteret for mer informasjon.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Godkjent ABAC Journal 0858-0855 2730-3543 http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/index 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Academia Publishing House [forlag] [forlag] https://www.academia.cz/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Academic Conferences International (ACI) [forlag] [forlag] https://www.academic-conferences.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Açoreana : revista de estudos açoreanos 0874-0380 http://www.icpd.pt/biblioteca/ver.php?id=2271 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Acoustics Australia 0814-6039 1839-2571 https://www.springer.com/journal/40857 1 Fysikk
Godkjent ACS ES&T Water 2690-0637 https://pubs.acs.org/journal/aewcaa 1 Kjemi
Godkjent Acta Polytechnica CTU Proceedings 2336-5382 https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Active Travel Studies 2732-4184 https://activetravelstudies.org/ 1 Arkitektur og design
Godkjent AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 1804-7890 2464-6733 http://www.magnanimitas.cz/ad-alta-journal-of-interdisciplinary-research 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Adult Learning 1045-1595 2162-4070 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/adult-learning 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Advanced Control for Applications 2578-0727 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25780727 1 Generell teknologi
Ikke godkjent Advanced Powder Materials (APM) 2772-834X https://www.sciencedirect.com/journal/advanced-powder-materials 0 Materialteknologi
Godkjent Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association 2570-2084 https://www.advances-in-cartography-and-giscience-of-the-ica.net/ 1 Geografi
Godkjent Advances in Materials Science (AMS) 1730-2439 2083-4799 https://sciendo.com/journal/ADMS 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Advances in Production Engineering & Management (APEM journal) 1854-6250 1855-6531 https://apem-journal.org/index.html 1 Industriell økonomi
Godkjent African Journal of Inter/Multidisciplinary Studies (AJIMS) 2663-4597 2663-4589 https://journals.dut.ac.za/index.php/ajims 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent African Journal of Urology (AFJU) 1110-5704 1961-9987 https://afju.springeropen.com/ 1 Generell medisin
Godkjent América Latina en la Historia Económica (ALHE) 1405-2253 2007-3496 http://alhe.mora.edu.mx/index.php/alhe 1 Historie
Godkjent American Heart Journal Plus: Cardiology Research and Practice (AHJ Plus) 2666-6022 https://www.sciencedirect.com/journal/american-heart-journal-plus-cardiology-research-and-practice 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Animal Migration 2084-8838 https://www.degruyter.com/journal/key/ami/html 1 Biologi
Godkjent Annual Review of Linguistics 2333-9683 2333-9691 https://www.annualreviews.org/journal/linguistics 1 Lingvistikk
Godkjent Anthropology & Aging 2374-2267 https://anthro-age.pitt.edu/ojs/index.php/anthro-age 1 Sosialantropologi
Godkjent Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved 0587-5161 2630-4082 http://eanthropos.splet.arnes.si/ 1 Psykologi
Godkjent Applied Human Factors and Ergonomics International (AHFE International) 2771-0718 https://openaccess.cms-conferences.org/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent AppliedChem 2673-9623 https://www.mdpi.com/journal/appliedchem 1 Kjemi
Godkjent Arabian Journal of Geosciences 1866-7511 1866-7538 http://link.springer.com/journal/12517 1 Geofag
Godkjent Architecture, Structures and Construction 2730-9886 2730-9894 https://www.springer.com/journal/44150 1 Arkitektur og design
Godkjent Archivaria, The Journal of the Association of Canadian Archivists 0318-6954 1923-6409 https://archivaria.ca/index.php/archivaria/index 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Array 2590-0056 https://www.sciencedirect.com/journal/array 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent ASEAN Journal of Chemical Engineering 1655-4418 2655-5409 https://jurnal.ugm.ac.id/AJChE/ 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Asian Journal of Comparative Law (AsJCL) 2194-6078 1932-0205 https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-law 1 Rettsvitenskap
Godkjent Asian Journal of Mycology (AJOM) 2651-1339 https://asianjournalofmycology.org/ 1 Biologi
Godkjent Asia-Pacific Journal of Ophthalmology (APJO) 2162-0989 https://journals.lww.com/apjoo/pages/default.aspx 1 Øyesykdommer
Godkjent Biblioteca de Babel: revista de filología hispánica 2695-6349 https://revistas.uam.es/bibliotecababel 1 Romansk
Godkjent Bioactive Compounds in Health and Disease (BCHD) 2769-2426 2574-0334 https://ffhdj.com/index.php/BioactiveCompounds 1 Biologi
Godkjent Biomarker Insights 1177-2719 https://journals.sagepub.com/home/bmi 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Bioprinting 2405-8866 https://www.sciencedirect.com/journal/bioprinting 1 Bioteknologi
Godkjent Biostec 2184-349X 2184-4305 https://biostec.scitevents.org/BooksPublishedScitepress.aspx 1 Bioteknologi
Godkjent Biznes upravlenie 0861-6604 2534-8396 https://bm.uni-svishtov.bg/default.asp?magazine=9 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Blood Cancer Discovery 2643-3230 2643-3249 https://bloodcancerdiscov.aacrjournals.org 1 Hematologi
Godkjent BMC Primary Care 2731-4553 https://bmcprimcare.biomedcentral.com/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent BMJ Neurology Open 2632-6140 https://neurologyopen.bmj.com 1 Nevrologi
Godkjent Brain, Behavior, and Immunity - Health (BBI - Health) 2666-3546 https://www.sciencedirect.com/journal/brain-behavior-and-immunity-health 1 Psykiatri
Godkjent Burns Open 2468-9122 http://www.sciencedirect.com/journal/burns-open 1 Dermatologi og venerologi
Godkjent Cancer Communications 2523-3548 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25233548 1 Onkologi
Godkjent Cardiogenetics 2035-8253 2035-8148 https://www.mdpi.com/journal/cardiogenetics 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Case Reports in Anesthesiology 2090-6382 2090-6390 https://www.hindawi.com/journals/cria/ 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Case Studies in Sport and Exercise Psychology 2470-4849 2470-4857 https://journals.humankinetics.com/view/journals/cssep/cssep-overview.xml 1 Idrettsforskning
Godkjent Catalan Journal of Communication & Cultural Studies 1757-1898 1757-1901 https://www.intellectbooks.com/catalan-journal-of-communication-cultural-studies 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Cell Genomics 2666-979X https://www.cell.com/cell-genomics/home 1 Biomedisin
Godkjent Celoživotní Vzdělávání 1804-526X 1805-8868 https://lifelonglearning.mendelu.cz/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Centroamericana 2035-1496 https://www.centroamericana.it/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation (CIJ) 2413-9505 https://e-publishing.cern.ch/index.php/CIJ/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Ciencias Psicológicas 1688-4094 1688-4221 https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas 1 Psykologi
Godkjent Cinéma & Cie 2035-5270 2036-461X https://riviste.unimi.it/index.php/cinemaetcie/index 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Climate Change Ecology 2666-9005 https://www.sciencedirect.com/journal/climate-change-ecology 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Clinical Infection in Practice 2590-1702 https://www.sciencedirect.com/journal/clinical-infection-in-practice 1 Infeksjoner
Godkjent Cogent Arts & Humanities 2331-1983 https://www.tandfonline.com/toc/oaah20/current 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies 0976-7797 https://cognizancejournal.com/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Communication and Media in Asia Pacific (CMAP) 2697-4428 2630-0621 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMAP 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Communication Today 1338-130X https://communicationtoday.sk/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Complex & Intelligent Systems 2199-4536 2198-6053 https://www.springer.com/journal/40747 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging and Visualization 2168-1163 2168-1171 https://www.tandfonline.com/journals/tciv20 1 Generell teknologi
Godkjent Conservation 2673-7159 https://www.mdpi.com/journal/Conservation 1 Biologi
Godkjent Consortium Psychiatricum 2712-7672 2713-2919 https://consortium-psy.com/jour/index 1 Psykiatri
Godkjent Context: Journal of Music Research 1038-4006 2653-0171 https://contextjournal.music.unimelb.edu.au/ 1 Musikkvitenskap
Godkjent Corporate & Business Strategy Review 2708-9924 2708-4965 https://virtusinterpress.org/-Corporate-Business-Strategy-Review-.html 1 Økonomisk-administrative fag
Nivå X Cureus 2168-8184 http://www.cureus.com X Generell medisin
Godkjent Current Research in Environmental Sustainability 2666-0490 https://www.sciencedirect.com/journal/current-research-in-environmental-sustainability 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Data Intelligence 2096-7004 2641-435X https://direct.mit.edu/dint 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent De Gruyter Studies in Knowledge Management and Entrepreneurial Ecosystems 2698-4806 2698-4814 https://www.degruyter.com/serial/dgskmee-b/html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Debats. Revista de cultura, poder i societat 0212-0585 2530-3074 https://www.revistadebats.net 1 Sosiologi
Godkjent Design for Health 2473-5132 2473-5140 https://www.tandfonline.com/journals/rfdh20 1 Generell teknologi
Godkjent Diagnosis 2194-8011 2194-802X https://www.degruyter.com/journal/key/dx/html 1 Generell medisin
Godkjent Digital Biomarkers 2504-110X https://www.karger.com/Journal/Home/271954 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Digital Business 2666-9544 https://www.sciencedirect.com/journal/digital-business 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Digital Society: Ethics, Socio-Legal and Governance of Digital Technology 2731-4650 2731-4669 https://www.springer.com/journal/44206 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Discover Artificial Intelligence 2731-0809 https://www.springer.com/journal/44163 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Discover Psychology 2731-4537 https://www.springer.com/journal/44202 1 Psykologi
Godkjent Discrete Analysis 2397-3129 https://discreteanalysisjournal.com/ 1 Matematikk
Godkjent Earth Science Informatics [ESIN] 1865-0473 1865-0481 https://www.springer.com/journal/12145 1 Geofag
Godkjent Eastern European History Review (EEHR) 2612-0402 https://www.easterneuropeanhistory.eu/it/ 1 Historie
Godkjent Editura Politehnica [forlag] [forlag] https://sc.upt.ro/ro/seria-studii-de-traducere 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Educação Por Escrito 2179-8435 https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Electronic Journal of Knowledge Management (EJKM) 1479-4411 https://academic-publishing.org/index.php/ejkm/index 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Electronic Materials 2673-3978 https://www.mdpi.com/journal/electronicmat 1 Fysikk
Godkjent Embla Akademisk [forlag] [forlag] https://www.emblaforlag.no/pages/embla-akademisk 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Endocrine and Metabolic Science 2666-3961 https://www.sciencedirect.com/journal/endocrine-and-metabolic-science 1 Generell medisin
Ikke godkjent Environment and Planning F: Philosophy, Theory, Models, Methods and Practice 2634-9825 https://journals.sagepub.com/home/epf 0 Geografi
Ikke godkjent Environmental Challenges 2667-0100 https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-challenges/ 0 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Environmental Law Reporter (ELR) 0046-2284 https://www.elr.info/ 0 Statsvitenskap
Godkjent Environmental Research: Infrastructure and Sustainability 2634-4505 https://iopscience.iop.org/journal/2634-4505 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent ERA Forum 1612-3093 1863-9038 https://www.springer.com/journal/12027 0 Rettsvitenskap
Godkjent Estudos de Psicologia (Natal) 1413-294X 1678-4669 https://www.scielo.br/j/epsic/ 1 Psykologi
Ikke godkjent Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage 2312-6124 https://diglib.eg.org/handle/10.2312/452 0 Informatikk og datateknikk
Godkjent European Business Organization Law Review (EBOR) 1566-7529 1741-6205 https://www.springer.com/journal/40804 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 2174-8144 2254-9625 https://www.mdpi.com/journal/ejihpe 1 Psykologi
Ikke godkjent European Journal of Legal Education 1684-1360 1750-4686 https://www.ejle.eu/index.php/EJLE 0 Rettsvitenskap
Godkjent European Journal of Management 1555-4015 2378-8526 https://ejm-journal.org 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy 2667-2766 https://www.sciencedirect.com/journal/exploratory-research-in-clinical-and-social-pharmacy 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Fixed Point Theory and Algorithms for Sciences and Engineering 2730-5422 https://fixedpointtheoryandapplications.springeropen.com/ 1 Matematikk
Godkjent FLORESTA 0015-3826 1982-4688 https://revistas.ufpr.br/floresta 1 Biologi
Godkjent Fractal and Fractional 2504-3110 https://www.mdpi.com/journal/fractalfract 1 Matematikk
Nivå X Frontiers in Environmental Science 2296-665X https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science X Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Frontiers in Epidemiology 2674-1199 https://www.frontiersin.org/journals/epidemiology 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Frontiers in Fungal Biology 2673-6128 https://www.frontiersin.org/journals/fungal-biology 1 Biologi
Godkjent Frontiers in Marine Science 2296-7745 https://www.frontiersin.org/journals/marine-science 1 Geofag
Utsatt Frontiers Media S.A. [forlag] [forlag] https://www.frontiersin.org/about/research-topics 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Fundamental Research 2096-9457 2667-3258 https://www.sciencedirect.com/journal/fundamental-research 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent G. Giappichelli Editore [forlag] [forlag] https://www.giappichelli.it/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Gamevironments 2364-382X https://www.gamevironments.uni-bremen.de/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Geochronology (GChron) 2628-3735 https://www.geochronology.net/ 1 Geofag
Godkjent Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 0391-9838 1724-4781 http://gfdq.glaciologia.it/ 1 Geofag
Utsatt Geografiska Notiser 0016-724X 2002-8229 https://geografilararnas.se/geografiska-notiser/ 0 Geografi
Godkjent Geology and Mineral Resources of Siberia 2078-0575 2311-9594 http://www.jourgimss.ru/en/default.aspx 1 Geofag
Godkjent Geophysical Monograph Series 0065-8448 2328-8779 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/series/5064 1 Geofag
Godkjent Global Epidemiology 2590-1133 https://www.sciencedirect.com/journal/global-epidemiology 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Global Studies Quarterly 2634-3797 https://academic.oup.com/isagsq 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Guerini e Associato [forlag] [forlag] https://www.guerini.it 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Hardy-Ramanujan Journal 2804-7370 https://hrj.episciences.org/ 0 Matematikk
Ikke godkjent Harvard Business Law Review 2164-3601 2164-361X https://www.hblr.org/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Higher Education Forum 2432-9614 https://rihe.hiroshima-u.ac.jp/publications/en/hef_en/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Hiperboreea 2688-8211 2284-5666 https://www.psupress.org/Journals/jnls_HPBA.html 0 Historie
Ikke godkjent Home Front Studies 2768-5578 2768-5586 https://nebraskapressjournals.unl.edu/journal/home-front-studies/ 0 Historie
Godkjent Humanistic Management Journal 2366-603X 2366-6048 https://www.springer.com/journal/41463 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Hygiene 2673-947X https://www.mdpi.com/journal/hygiene 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems 2569-2925 https://tches.iacr.org/ 0 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent ICERI proceedings 2340-1095 https://library.iated.org/publication_series/ICERI 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft) 2693-9789 2693-9770 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1807404/all-proceedings 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW) 2768-0649 2768-0657 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1820965/all-proceedings 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering 2575-5137 2575-5145 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1800845/all-proceedings 1 Bioteknologi
Godkjent IEEE International Systems Engineering Symposium 2687-881X 2687-8828 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1809904/all-proceedings 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent IEEE Open Journal of Antennas and Propagation 2637-6431 https://aps.ieee.org/ieee-ojap 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems 2687-7813 https://ieee-itss.org/pub/oj-its/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP) 2373-0803 2693-3551 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9513646/proceeding 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Transactions on Artificial Intelligence (TAI) 2691-4581 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9078688 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences 2469-7311 2469-7303 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7433213 1 Fysikk
Godkjent IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM) 1573-0077 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000381/all-proceedings 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Imaginations: Revue d'études interculturelles de l'image 1918-8439 http://imaginations.glendon.yorku.ca/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Immunopathologia Persa 2423-8015 https://immunopathol.com/ 0 Biomedisin
Godkjent Implementation Research and Practice 2633-4895 https://journals.sagepub.com/home/irp 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Inflammation and Regeneration 1880-9693 1880-8190 https://inflammregen.biomedcentral.com/ 1 Biomedisin
Godkjent Interdisciplinary Research in Counseling, Ethics and Philosophy (IRCEP) 2783-9435 http://www.ircep.eu/index.php/home 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Internal and Emergency Medicine 1828-0447 1970-9366 https://www.springer.com/journal/11739 0 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent International Conference on Network and Service Management (CNSM) 2165-9605 2165-963X https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1800239/all-proceedings 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods (ICPRAM) 2184-4313 https://www.scitepress.org/ProceedingsDetails.aspx?ID=5+lF1F/iI9I=&t=1 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent International Conference on Power and Energy Systems 2767-732X 2767-7303 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1823364/all-proceedings 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent International Indigenous Policy Journal (IIPJ) 1916-5781 https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/iipj/index 1 Sosiologi
Godkjent International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting 2577-767X http://onlineacademicpress.com/index.php/IJAEFA/index 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Cardiology: Cardiovascular Risk and Prevention (IJCCRP) 2772-4875 https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-cardiology-cardiovascular-risk-and-prevention 1 Hjerte, kar og luftveier
Nivå X International Journal of Caring Sciences (IJCS) 1791-5201 1792-037X http://internationaljournalofcaringsciences.org/ X Sykepleie
Godkjent International Journal of Clinical Pediatric Dentistry (IJCPD) 0974-7052 0975-1904 https://www.ijcpd.com/journalDetails/IJCPD 1 Odontologi
Ikke godkjent International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 0946-1965 https://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/int-journal-of-clinical-pharmacology-and-therapeutics.html?mode=ai 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Ikke godkjent International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 2088-8708 2722-2578 http://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/index 0 Generell teknologi
Ikke godkjent International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems 1847-6996 1847-7003 https://ijeces.ferit.hr/index.php/ijeces 0 Informatikk og datateknikk
Godkjent International Journal of Film and Media Arts 2183-9271 https://revistas.ulusofona.pt/index.php/ijfma/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering 2199-9260 2199-9279 https://www.springer.com/journal/40891 1 Geofag
Godkjent International Journal of Global Business and Competitiveness (IJGBC) 0973-4619 0976-1888 https://www.springer.com/journal/42943 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Monetary Economics and Finance 1752-0479 1752-0487 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmef 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Quantum Foundations 2375-4729 https://ijqf.org/ 0 Fysikk
Godkjent International Journal of Spray and Combustion Dynamics 1756-8277 1756-8285 https://journals.sagepub.com/home/scd 1 Materialteknologi
Godkjent International Journal of Technology Diffusion (IJTD) 1947-9301 1947-931X https://www.igi-global.com/journal/international-journal-technology-diffusion/1135 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Straits of the World 0924-4867 https://brill.com/view/serial/INSW 0 Rettsvitenskap
Godkjent Internet of Things 2199-1073 2199-1081 https://www.springer.com/series/11636 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Istoricheskaia geografiia 2307-8200 https://www.aquilopress.com/magazine/istoricheskaya-geografiya/4 1 Geografi
Ikke godkjent Journal for Interdisciplinary Biblical Studies (JIBS) 2633-0695 https://jibs.group.shef.ac.uk/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal for Person-Oriented Research (JPOR) 2002-0244 2003-0177 https://journals.lub.lu.se/jpor 1 Psykologi
Godkjent Journal of Adaptation in Film & Performance 1753-6421 1753-643X https://www.intellectbooks.com/journal-of-adaptation-in-film-performance 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Affective Disorders Reports 2666-9153 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-affective-disorders-reports 1 Psykiatri
Godkjent Journal of Anthropology of Sport and Physical Education (JASPE) 2536-569X 2536-5703 http://www.jaspe.ac.me/ 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent Journal of Archaeology and Education 2475-7411 https://digitalcommons.library.umaine.edu/jae/ 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Journal of Beijing Institute of Technology (JBIT) 1004-0579 http://journal.bit.edu.cn/jbit/ 0 Generell teknologi
Godkjent Journal of Central Banking Theory and Practice 1800-9581 2336-9205 https://www.cbcg.me/en/publications/journal-of-central-banking-theory-and-practice 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Clinical Virology Plus 2667-0380 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-clinical-virology-plus 1 Infeksjoner
Godkjent Journal of Coastal and Hydraulic Structures (JCHS) 2667-047X https://journals.open.tudelft.nl/jchs 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent Journal of Computational Social Science (JCSS) 2432-2717 2432-2725 https://www.springer.com/journal/42001 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Computer and Education Research (JCER) 2148-2896 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcer 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Control, Automation and Electrical Systems 2195-3880 2195-3899 https://www.springer.com/journal/40313 1 Maskinteknikk
Ikke godkjent Journal of Controversial Ideas 2694-5991 https://journalofcontroversialideas.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of English-Medium Instruction 2666-8882 2666-8890 https://benjamins.com/catalog/jemi 1 Engelsk
Godkjent Journal of Environmental Media 2632-2463 2632-2471 https://www.intellectbooks.com/journal-of-environmental-media 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Journal of Facility Management Education and Research 2474-6630 https://meridian.allenpress.com/jfmer 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development 2690-4586 2690-4594 https://www.tandfonline.com/journals/wjcc21 1 Psykologi
Godkjent Journal of Global Indigeneity (JGI) 2651-9585 https://www.journalofglobalindigeneity.com/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Globalization and Development (JGD) 2194-6353 1948-1837 http://www.degruyter.com/view/j/jgd 1 Utviklingsstudier
Godkjent Journal of Hospitality and Tourism Insights 2514-9792 2514-9806 https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jhti#indexing-and-rankings 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Information and Telecommunication (JIT) 2475-1839 2475-1847 https://www.tandfonline.com/toc/TJIT20/current 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Journal of Integrated Disaster Risk Management 2185-8322 https://www.idrimjournal.com/ 1 Industriell økonomi
Godkjent Journal of Interdisciplinary Voice Studies (JIVS) 2057-0341 2057-035X https://www.intellectbooks.com/journal-of-interdisciplinary-voice-studies 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Journal of International Crisis and Risk Communication Research (JICRCR) 2576-0017 2576-0025 https://stars.library.ucf.edu/jicrcr/ 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Law and the Biosciences (JLB) 2053-9711 https://academic.oup.com/jlb 1 Biologi
Godkjent Journal Of Library User Experience 2333-3316 https://journals.publishing.umich.edu/weaveux/ 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Journal of Marine Science and Engineering 2077-1312 http://www.mdpi.com/journal/jmse 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent Journal of Market Access & Health Policy 2001-6689 https://www.tandfonline.com/journals/zjma20 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Journal of Music Research online 1836-8336 https://www.jmro.org.au/index.php/mca2/index 1 Musikkvitenskap
Godkjent Journal of Nephropathology (JNP) 2251-8363 2251-8819 https://www.nephropathol.com/ 1 Nefrologi
Nivå X Journal of Nursing and Practice 2578-7071 https://scholars.direct/journal.php?jid=nursing X Sykepleie
Nivå X Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) 1925-4040 1925-4059 https://www.sciedu.ca/journal/index.php/jnep/index X Sykepleie
Godkjent Journal of Open Archaeology Data 2049-1565 https://openarchaeologydata.metajnl.com/ 1 Arkeologi og konservering
Utsatt Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2247-8051 2247-806X http://www.efsupit.ro/ 0 Idrettsforskning
Godkjent Journal of Postcolonial Linguistics 2670-1421 https://iacpl.net/jopol/ 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of Power Sources Advances 2666-2485 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-power-sources-advances 1 Energi
Godkjent Journal of Qualitative Research in Tourism 2632-9670 2632-9689 https://www.elgaronline.com/view/journals/jqrt/jqrt-overview.xml 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Quantitative Economics 2364-1045 https://www.springer.com/journal/40953/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of remote sensing 2694-1589 https://spj.sciencemag.org/journals/remotesensing/ 1 Geofag
Godkjent Journal of Road Safety (JRS) 2652-4260 2652-4252 https://acrs.org.au/publications/journals/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Standardisation (JoS) 2772-9249 https://journals.open.tudelft.nl/jos 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Systems Engineering and Electronics 1004-4132 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=5971804 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Journal of The Institution of Engineers (India): Series D 2250-2122 2250-2130 https://www.springer.com/journal/40033/ 1 Generell teknologi
Godkjent Journal of Thoracic Disease (JTD) 2072-1439 2077-6624 https://jtd.amegroups.com/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Journal of Urban Mobility 2667-0917 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-urban-mobility 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Kartographische Nachrichten 2524-4957 2524-4965 https://www.springer.com/journal/42489 1 Geografi
Godkjent Land 2073-445X http://www.mdpi.com/journal/land 1 Geofag
Godkjent Language Development Research 2771-7976 https://lps.library.cmu.edu/LDR/ 1 Psykologi
Godkjent Le Regioni 0391-7576 2612-050X https://www.mulino.it/riviste/issn/0391-7576 1 Rettsvitenskap
Godkjent Les essentiels d'Hermès 1967-3566 https://www.cnrseditions.fr/revue/les-essentiels-d-hermes/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Les Presses de l'Inalco [forlag] [forlag] http://www.inalco.fr/presses-inalco/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Lever Press [forlag] [forlag] http://leverpress.org 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Lingua Aegyptia -- Journal of Egyptian Language Studies 0942-5659 http://www.widmaier-verlag.de/index.php?content=journal 0 Lingvistikk
Ikke godkjent LOGOS: Journal of the World Publishing Community 0957-9656 1878-4712 https://brill.com/view/journals/logo/logo-overview.xml 0 Litteraturvitenskap
Utsatt Lund University Press [forlag] [forlag] https://www.lunduniversitypress.lu.se/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Machine Learning and Knowledge Extraction 2504-4990 https://www.mdpi.com/journal/make 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Machines 2075-1702 https://www.mdpi.com/journal/machines 1 Maskinteknikk
Godkjent Maternal-Fetal Medicine 2096-6954 2641-5895 https://journals.lww.com/mfm/pages/default.aspx 1 Gynekologi og obstetrikk
Nivå X Mathematical Problems in Engineering 1024-123X 1563-5147 http://www.hindawi.com/journals/mpe/ X Matematikk
Godkjent Media Education – Studi, ricerche e buone pratiche 2038-3002 2038-3010 https://oaj.fupress.net/index.php/med/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Media Practice and Education 2574-1136 2574-1144 https://www.tandfonline.com/journals/rjmp21 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Medical Imaging and Radiotherapy Journal (MIRTJ) 2712-2492 2738-4012 https://mirtjournal.net/index.php/home/index 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Ikke godkjent Metode & Forskningsdesign 2245-3083 https://journals.aau.dk/index.php/mf 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Middle School Journal (MSJ) 0094-0771 2327-6223 https://www.tandfonline.com/loi/umsj20 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Monte Carlo Methods and Applications 0929-9629 1569-3961 https://www.degruyter.com/journal/key/mcma/html 1 Matematikk
Godkjent Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS) 2195-9269 https://www.natural-hazards-and-earth-system-sciences.net/ 1 Geofag
Godkjent Nefrologia 2013-2514 https://www.sciencedirect.com/journal/nefrologia-english-edition 1 Nefrologi
Godkjent Non-coding RNA Research 2468-2160 2468-0540 https://www.sciencedirect.com/journal/non-coding-rna-research 1 Biologi
Ikke godkjent Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA) 2185-4106 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/nolta/-char/en 0 Matematikk
Godkjent Nordic Journal of Art and Research (A & R) 2535-7328 https://journals.oslomet.no/index.php/information/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Nordic Journal of Urban Studies 2703-8866 https://idunn.no/journal/njus 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Nordic Machine Intelligence (NMI) 2703-9196 https://journals.uio.no/NMI 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Nova Science Publishers [forlag] [forlag] https://www.novapublishers.com 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent npj Urban Sustainability 2661-8001 https://www.nature.com/npjurbansustain/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Nuove Autonomie 1122-228X 2282-7986 https://www.nuoveautonomie.it/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Open Journal of Mathematical Optimization (OMJO) 2777-5860 https://ojmo.centre-mersenne.org/ 1 Matematikk
Godkjent Optica Publishing Group [forlag] [forlag] https://www.optica.org/en-us/home/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Palacký University Olomouc [forlag] [forlag] https://www.upol.cz/en/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology 1567-214X https://archives.palarch.nl/index.php/jae/index 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Panepistimiakes Ekdoseis Kritis [forlag] [forlag] http://www.cup.gr/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Papers in Historical Phonology (PiHPh) 2399-6714 http://journals.ed.ac.uk/pihph 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Pediatric Urology Case Reports 2148-2969 http://pediatricurologycasereports.com/ojs/index.php/pucr/index 0 Pediatri
Godkjent Peer Community Journal 2804-3871 https://peercommunityjournal.org/ 1 Biologi
Godkjent Pertanika Journal of Science and Technology 0128-7680 2231-8526 http://www.pertanika.upm.edu.my/ 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent PervasiveHealth: Pervasive Computing Technologies for Healthcare 2153-1633 2153-1641 https://dl.acm.org/conference/pervasivehealth 0 Generell medisin
Godkjent Physis: Revista de Saúde Coletiva 0103-7331 1809-4481 https://www.scielo.br/j/physis/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Plant-Environment Interactions 2575-6265 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25756265 1 Biologi
Godkjent PLOS Digital Health 2767-3170 https://journals.plos.org/digitalhealth/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent PLOS Global Public Health 2767-3375 https://journals.plos.org/globalpublichealth/ 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent PLOS Water 2767-3219 https://journals.plos.org/water/ 0 Geofag
Godkjent Policy Perspectives 1812-1829 1812-7347 https://www.ips.org.pk/policy-perspectives/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Politics of Citizenship and Migration 2520-8896 2520-890X https://link.springer.com/series/15403 1 Statsvitenskap
Godkjent Politique et Sociétés 1203-9438 1703-8480 https://sqsp.uqam.ca/publications/revue-politique-et-societes/ 1 Statsvitenskap
Godkjent Proceedings of the Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR) 2334-1025 2334-1033 https://proceedings.kr.org/ 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Proceedings of the International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP) 2184-4356 https://icissp.scitevents.org/ 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Professional Communication and Translation Studies (PCTS) 2065-099X http://sc.upt.ro/ro/publicatii/pcts/about 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Progress in Biomedical Engineering 2516-1091 https://iopscience.iop.org/journal/2516-1091 1 Biomedisin
Godkjent Psicologia & Sociedade 0102-7182 1807-0310 https://www.scielo.br/j/psoc/ 1 Psykologi
Godkjent Psicologia em Estudo 1413-7372 1807-0329 https://www.scielo.br/j/pe/ 1 Psykologi
Godkjent Psicologia: Teoria e Pesquisa 0102-3772 1806-3446 https://www.scielo.br/j/ptp/ 1 Psykologi
Godkjent Psychiatry Research Communications 2772-5987 https://www.sciencedirect.com/journal/psychiatry-research-communications 1 Psykiatri
Ikke godkjent Public Sector Economics 2459-8860 http://www.pse-journal.hr/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent QRB Discovery 2633-2892 https://www.cambridge.org/core/journals/qrb-discovery 1 Biologi
Godkjent Queenship and Power 2730-938X 2730-9398 https://link.springer.com/series/14523 1 Historie
Ikke godkjent RCC Perspectives 2190-5088 2190-8087 https://www.environmentandsociety.org/perspectives 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Relations. Beyond Anthropocentrism 2283-3196 2280-9643 http://www.ledonline.it/index.php/Relations/index 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Religion and Development 2750-7947 2750-7955 https://religion-and-development.org/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Remote Sensing 2072-4292 http://www.mdpi.com/journal/remotesensing/index 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Rendiconti classe di lettere e scienze morali e storiche 1124-1667 2384-9150 https://ilasl.org/index.php/Lettere/index 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Resources, Conservation & Recycling Advances (RCR Advances) 2667-3789 https://www.sciencedirect.com/journal/resources-conservation-and-recycling-advances 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Review of Corporate Finance (RCF) 2693-9312 2693-9320 https://nowpublishers.com/rcf 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Revista Brasileira de Cancerologia (RBC) 0034-7116 2176-9745 https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/index 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia 1809-9823 1981-2256 https://www.scielo.br/j/rbgg/ 1 Geriatri
Ikke godkjent Revista română de drept internaţional (RRDI) 1584-1898 2559-3846 http://rrdi.ro/about-the-journal/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Revista Tribuna Internacional 0719-482X https://tribunainternacional.uchile.cl/index.php/RTI/index 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Revue de l'Archéologie du Bateau 2728-0861 2728-4751 https://rarcheob.meduse-d-or.fr/ 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Romanian Journal of English Studies (RJES) 1584-3734 2286-0428 https://sciendo.com/journal/RJES 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Sabrao Journal of Breeding and Genetics 1029-7073 2224-8978 http://sabraojournal.org/ 0 Biologi
Godkjent Saúde em Debate 0103-1104 2358-2898 https://revista.saudeemdebate.org.br/sed 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Scandinavian Journal of Materials Science (ScandJMS) 2004-2124 https://scandjms.com/scandjms 0 Materialteknologi
Godkjent Scientific Annals of Economics and Business 2501-1960 2501-3165 http://saeb.feaa.uaic.ro/index.php/saeb/index 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Series on Technology Management 0219-9823 http://www.worldscientific.com/series/stm 1 Generell teknologi
Ikke godkjent Shengxue Xuebao 0371-0025 http://nsd.no/ 0 Fysikk
Godkjent Slayage: The International Journal of Buffy+ 1546-9212 https://www.whedonstudies.tv/slayage-the-international-journal-of-buffy.html 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent SN Social Sciences 2662-9283 https://www.springer.com/journal/43545 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Social Science Research Network (SSRN) 1556-5068 http://www.ssrn.com 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Sociology of Development 2374-538X https://online.ucpress.edu/socdev 1 Sosiologi
Godkjent Software Impacts 2665-9638 https://www.sciencedirect.com/journal/software-impacts 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent South African Journal of Plant and Soil 0257-1862 2167-034X https://www.tandfonline.com/journals/tjps20 1 Biologi
Godkjent Southern African Journal of Environmental Education (SAJEE) 0256-7504 2411-5959 https://www.ajol.info/index.php/sajee/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences 2524-342X 2524-3438 https://www.springer.com/series/16067 1 Geofag
Godkjent Steiner Studies - Internationale Zeitschrift für kritische Steiner-Forschubg 2698-217X https://steiner-studies.org/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Strategic HR Review 1475-4398 1758-8537 https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/shr 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Stroke: Vascular and Interventional Neurology 2694-5746 https://www.ahajournals.org/journal/svin 1 Nevrologi
Godkjent Structural Dynamics 2329-7778 https://aca.scitation.org/journal/sdy 1 Fysikk
Ikke godkjent Studien zur Bildungs- und Kulturgeschichte 2748-9531 2748-954X https://www.degruyter.com/serial/shec-b/html 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Studies in the History of Daily Life (800-1600) 2565-8212 2565-9561 http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=HDL 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Swiss Psychology Open (SPO) 2752-5341 https://swisspsychologyopen.com/ 0 Psykologi
Ikke godkjent Teaching Anthropology (TA) 2053-9843 https://teachinganthropology.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Technical Innovations & Patient Support in Radiation Oncology 2405-6324 https://www.sciencedirect.com/journal/technical-innovations-and-patient-support-in-radiation-oncology 1 Onkologi
Ikke godkjent Technological Sustainability 2754-1312 2754-1320 https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/techs 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent The Herpetological Bulletin 1473-0928 2634-1387 https://www.thebhs.org/publications/the-herpetological-bulletin 1 Biologi
Godkjent The Journal of Cognition 2514-4820 https://www.journalofcognition.org/ 1 Psykologi
Ikke godkjent The Journal of Medicine Access 2755-0834 https://journals.sagepub.com/home/map 0 Generell medisin
Ikke godkjent The Journal of Pediatrics: X 2590-0420 https://www.sciencedirect.com/journal/the-journal-of-pediatrics-x 0 Pediatri
Godkjent The Seismic Record (TSR) 2694-4006 https://pubs.geoscienceworld.org/tsr 1 Geofag
Godkjent Tissue Engineering and Regenerative Medicine 1738-2696 2212-5469 https://www.springer.com/journal/13770/ 1 Bioteknologi
Godkjent TMG Journal for Media History 1387-649X 2213-7653 https://www.tmgonline.nl/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Topics in Companion Animal Medicine 1938-9736 1946-9837 https://www.sciencedirect.com/journal/topics-in-companion-animal-medicine 1 Biologi
Godkjent Transportation Engineering 2666-691X https://www.sciencedirect.com/journal/transportation-engineering 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Tropical Geography 1001-5221 http://www.rddl.com.cn/EN/1001-5221/home.shtml 1 Geografi
Ikke godkjent TU Delft Open [forlag] [forlag] https://www.tudelft.nl/en/library/current-topics/open-publishing 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TÜRKBİLMAT) 1309-4653 https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmat 0 Matematikk
Godkjent Ukrainian Journal of Radiology and Oncology 2708-7166 2708-7174 https://ukroj.com/index.php/journal 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 2146-6297 https://dergipark.org.tr/en/pub/issej 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent University of Regina Press (URP) [forlag] [forlag] https://uofrpress.ca 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent University of Western Australia Law Review (UWA Law Review) 0042-0328 https://www.able.uwa.edu.au/centres/uwalr 1 Rettsvitenskap
Godkjent Uniwersytetu Jagiellońskiego [forlag] [forlag] https://isp.uj.edu.pl/nauka/publikacje/monografie-elektroniczne 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent UOU scientific journal 2697-1518 https://revistes.ua.es/uou 1 Arkitektur og design
Godkjent Upphandlingsrättslig Tidskrift 2001-9904 https://www.urt.cc/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Utrecht Studies in Medieval Literacy (USML) 2034-9416 2294-8317 http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=USML 1 Kulturvitenskap
Godkjent Virtual Reality and Intelligent Hardware (VRIH) 2096-5796 2666-1209 https://www.sciencedirect.com/journal/virtual-reality-and-intelligent-hardware 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Visions for Sustainability 2384-8677 http://www.ojs.unito.it/index.php/visions 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Wangluo yu xinxi anquan xuebao 2096-109X http://www.infocomm-journal.com/cjnis/EN/2096-109X/home.shtml 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent World Journal of Psychiatry (WJP) 2220-3206 https://www.wjgnet.com/2220-3206/ 0 Psykiatri
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Acoustics and Music 1109-9577 https://wseas.com/journals/am/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Advances in Engineering Educations 1790-1979 2224-3410 https://wseas.com/journals/education/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics 1991-8747 2224-3429 https://wseas.com/journals/mechanics/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine 1109-9518 2224-2902 https://wseas.com/journals/bab/ 0 Biologi
Ikke godkjent Wseas Transactions on Business and Economics 1109-9526 2224-2899 https://wseas.com/journals/bae/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Circuits and Systems 1109-2734 2224-266X https://wseas.com/journals/cas/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Communications 1109-2742 2224-2864 https://wseas.com/journals/communications/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Computer Research 1991-8755 2415-1521 https://wseas.com/journals/cr/ 0 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Computers 1109-2750 2224-2872 https://wseas.com/journals/computers/ 0 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Electronics 1109-9445 2415-1513 https://wseas.com/journals/electronics/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Fluid Mechanics 1790-5087 2224-347X https://wseas.com/journals/fluids/ 0 Maskinteknikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer 1790-5044 2224-3461 https://wseas.com/journals/hmt/ 0 Maskinteknikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Information Science and Applications 1790-0832 2224-3402 https://wseas.com/journals/isa/ 0 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Mathematics 1109-2769 2224-2880 https://wseas.com/journals/mathematics/ 0 Matematikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Power Systems 1790-5060 2224-350X https://wseas.com/journals/ps/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Signal Processing 1790-5052 2224-3488 https://wseas.com/journals/sp/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Systems 1109-2777 2224-2678 https://wseas.com/journals/systems/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Systems and Control 1991-8763 2224-2856 https://wseas.com/journals/sac/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent Zanj: The Journal of Critical Global South Studies 2515-2130 2515-2149 https://www.plutojournals.com/zanj/ 0 Sosialantropologi
Ikke godkjent Zeitschrift für Praktische Philosophie (ZfPP) 2409-9961 https://www.praktische-philosophie.org/zfpp/index 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik (ZRGP) 2510-1218 2510-1226 https://www.springer.com/journal/41682 1 Sosiologi
Godkjent ZIÖ - Zeitschrift für Immobilienökonomie 1611-4051 2198-8021 https://www.springer.com/journal/41056 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Zoological Research (ZR) 2095-8137 https://www.zoores.ac.cn/ 1 Biologi
Godkjent Орнитология 0474-7313 https://zmmu.msu.ru/ornithology/index.html 1 Biologi
Ikke godkjent المجلة العلمية المستقبل الاقتصادي 2352-9660 2676-2218 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/583 0 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية 2352-9962 2572-0147 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/58 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي 1112-9255 2588-2414 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/93 0 Psykologi

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk
Kanalregisteret jobber med å forbedre sine tjenester. Vil du hjelpe oss ved å svare på fem korte spørsmål?       Ja! Jeg vil hjelpe       Senere       Nei takk