NO EN Login

Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

De planlagte møtedatoene for 2022 er:

Følgende forslagsliste ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg på vedtaksmøtet med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 20.06.2022. Publiseringskanalene gjøres tilgjengelig for Cristin-systemet etter møtet.

Se Om kanalregisteret for mer informasjon.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Godkjent ABAC Journal 0858-0855 2730-3543 http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/index 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Academia Publishing House [forlag] [forlag] https://www.academia.cz/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Academic Conferences International (ACI) [forlag] [forlag] https://www.academic-conferences.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Açoreana : revista de estudos açoreanos 0874-0380 http://www.icpd.pt/biblioteca/ver.php?id=2271 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Acoustics Australia 0814-6039 1839-2571 https://www.springer.com/journal/40857 1 Fysikk
Godkjent ACS ES&T Water 2690-0637 https://pubs.acs.org/journal/aewcaa 1 Kjemi
Godkjent Acta Polytechnica CTU Proceedings 2336-5382 https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Active Travel Studies 2732-4184 https://activetravelstudies.org/ 1 Arkitektur og design
Godkjent AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 1804-7890 2464-6733 http://www.magnanimitas.cz/ad-alta-journal-of-interdisciplinary-research 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Adult Learning 1045-1595 2162-4070 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/adult-learning 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Advanced Control for Applications 2578-0727 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25780727 1 Generell teknologi
Ikke godkjent Advanced Powder Materials (APM) 2772-834X https://www.sciencedirect.com/journal/advanced-powder-materials 0 Materialteknologi
Godkjent Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association 2570-2084 https://www.advances-in-cartography-and-giscience-of-the-ica.net/ 1 Geografi
Godkjent Advances in Materials Science (AMS) 1730-2439 2083-4799 https://sciendo.com/journal/ADMS 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Advances in Production Engineering & Management (APEM journal) 1854-6250 1855-6531 https://apem-journal.org/index.html 1 Industriell økonomi
Godkjent African Journal of Inter/Multidisciplinary Studies (AJIMS) 2663-4597 2663-4589 https://journals.dut.ac.za/index.php/ajims 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent African Journal of Urology (AFJU) 1110-5704 1961-9987 https://afju.springeropen.com/ 1 Generell medisin
Godkjent América Latina en la Historia Económica (ALHE) 1405-2253 2007-3496 http://alhe.mora.edu.mx/index.php/alhe 1 Historie
Godkjent American Heart Journal Plus: Cardiology Research and Practice (AHJ Plus) 2666-6022 https://www.sciencedirect.com/journal/american-heart-journal-plus-cardiology-research-and-practice 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Animal Migration 2084-8838 https://www.degruyter.com/journal/key/ami/html 1 Biologi
Godkjent Annual Review of Linguistics 2333-9683 2333-9691 https://www.annualreviews.org/journal/linguistics 1 Lingvistikk
Godkjent Anthropology & Aging 2374-2267 https://anthro-age.pitt.edu/ojs/index.php/anthro-age 1 Sosialantropologi
Godkjent Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved 0587-5161 2630-4082 http://eanthropos.splet.arnes.si/ 1 Psykologi
Godkjent Applied Human Factors and Ergonomics International (AHFE International) 2771-0718 https://openaccess.cms-conferences.org/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent AppliedChem 2673-9623 https://www.mdpi.com/journal/appliedchem 1 Kjemi
Godkjent Arabian Journal of Geosciences 1866-7511 1866-7538 http://link.springer.com/journal/12517 1 Geofag
Godkjent Architecture, Structures and Construction 2730-9886 2730-9894 https://www.springer.com/journal/44150 1 Arkitektur og design
Godkjent Archivaria, The Journal of the Association of Canadian Archivists 0318-6954 1923-6409 https://archivaria.ca/index.php/archivaria/index 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Array 2590-0056 https://www.sciencedirect.com/journal/array 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent ASEAN Journal of Chemical Engineering 1655-4418 2655-5409 https://jurnal.ugm.ac.id/AJChE/ 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Asian Journal of Comparative Law (AsJCL) 2194-6078 1932-0205 https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-law 1 Rettsvitenskap
Godkjent Asian Journal of Mycology (AJOM) 2651-1339 https://asianjournalofmycology.org/ 1 Biologi
Godkjent Asia-Pacific Journal of Ophthalmology (APJO) 2162-0989 https://journals.lww.com/apjoo/pages/default.aspx 1 Øyesykdommer
Godkjent Biblioteca de Babel: revista de filología hispánica 2695-6349 https://revistas.uam.es/bibliotecababel 1 Romansk
Godkjent Bioactive Compounds in Health and Disease (BCHD) 2769-2426 2574-0334 https://ffhdj.com/index.php/BioactiveCompounds 1 Biologi
Godkjent Biomarker Insights 1177-2719 https://journals.sagepub.com/home/bmi 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Bioprinting 2405-8866 https://www.sciencedirect.com/journal/bioprinting 1 Bioteknologi
Godkjent Biostec 2184-349X 2184-4305 https://biostec.scitevents.org/BooksPublishedScitepress.aspx 1 Bioteknologi
Godkjent Biznes upravlenie 0861-6604 2534-8396 https://bm.uni-svishtov.bg/default.asp?magazine=9 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Blood Cancer Discovery 2643-3230 2643-3249 https://bloodcancerdiscov.aacrjournals.org 1 Hematologi
Godkjent BMC Primary Care 2731-4553 https://bmcprimcare.biomedcentral.com/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent BMJ Neurology Open 2632-6140 https://neurologyopen.bmj.com 1 Nevrologi
Godkjent Brain, Behavior, and Immunity - Health (BBI - Health) 2666-3546 https://www.sciencedirect.com/journal/brain-behavior-and-immunity-health 1 Psykiatri
Godkjent Burns Open 2468-9122 http://www.sciencedirect.com/journal/burns-open 1 Dermatologi og venerologi
Godkjent Cancer Communications 2523-3548 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25233548 1 Onkologi
Godkjent Cardiogenetics 2035-8253 2035-8148 https://www.mdpi.com/journal/cardiogenetics 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Case Reports in Anesthesiology 2090-6382 2090-6390 https://www.hindawi.com/journals/cria/ 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Case Studies in Sport and Exercise Psychology 2470-4849 2470-4857 https://journals.humankinetics.com/view/journals/cssep/cssep-overview.xml 1 Idrettsforskning
Godkjent Catalan Journal of Communication & Cultural Studies 1757-1898 1757-1901 https://www.intellectbooks.com/catalan-journal-of-communication-cultural-studies 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Cell Genomics 2666-979X https://www.cell.com/cell-genomics/home 1 Biomedisin
Godkjent Celoživotní Vzdělávání 1804-526X 1805-8868 https://lifelonglearning.mendelu.cz/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Centroamericana 2035-1496 https://www.centroamericana.it/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation (CIJ) 2413-9505 https://e-publishing.cern.ch/index.php/CIJ/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Ciencias Psicológicas 1688-4094 1688-4221 https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas 1 Psykologi
Godkjent Cinéma & Cie 2035-5270 2036-461X https://riviste.unimi.it/index.php/cinemaetcie/index 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Climate Change Ecology 2666-9005 https://www.sciencedirect.com/journal/climate-change-ecology 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Clinical Infection in Practice 2590-1702 https://www.sciencedirect.com/journal/clinical-infection-in-practice 1 Infeksjoner
Godkjent Cogent Arts & Humanities 2331-1983 https://www.tandfonline.com/toc/oaah20/current 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies 0976-7797 https://cognizancejournal.com/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Communication and Media in Asia Pacific (CMAP) 2697-4428 2630-0621 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMAP 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Communication Today 1338-130X https://communicationtoday.sk/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Complex & Intelligent Systems 2199-4536 2198-6053 https://www.springer.com/journal/40747 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging and Visualization 2168-1163 2168-1171 https://www.tandfonline.com/journals/tciv20 1 Generell teknologi
Godkjent Conservation 2673-7159 https://www.mdpi.com/journal/Conservation 1 Biologi
Godkjent Consortium Psychiatricum 2712-7672 2713-2919 https://consortium-psy.com/jour/index 1 Psykiatri
Godkjent Context: Journal of Music Research 1038-4006 2653-0171 https://contextjournal.music.unimelb.edu.au/ 1 Musikkvitenskap
Godkjent Corporate & Business Strategy Review 2708-9924 2708-4965 https://virtusinterpress.org/-Corporate-Business-Strategy-Review-.html 1 Økonomisk-administrative fag
Nivå X Cureus 2168-8184 http://www.cureus.com X Generell medisin
Godkjent Current Research in Environmental Sustainability 2666-0490 https://www.sciencedirect.com/journal/current-research-in-environmental-sustainability 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Data Intelligence 2096-7004 2641-435X https://direct.mit.edu/dint 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent De Gruyter Studies in Knowledge Management and Entrepreneurial Ecosystems 2698-4806 2698-4814 https://www.degruyter.com/serial/dgskmee-b/html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Debats. Revista de cultura, poder i societat 0212-0585 2530-3074 https://www.revistadebats.net 1 Sosiologi
Godkjent Design for Health 2473-5132 2473-5140 https://www.tandfonline.com/journals/rfdh20 1 Generell teknologi
Godkjent Diagnosis 2194-8011 2194-802X https://www.degruyter.com/journal/key/dx/html 1 Generell medisin
Godkjent Digital Biomarkers 2504-110X https://www.karger.com/Journal/Home/271954 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Digital Business 2666-9544 https://www.sciencedirect.com/journal/digital-business 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Digital Society: Ethics, Socio-Legal and Governance of Digital Technology 2731-4650 2731-4669 https://www.springer.com/journal/44206 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Discover Artificial Intelligence 2731-0809 https://www.springer.com/journal/44163 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Discover Psychology 2731-4537 https://www.springer.com/journal/44202 1 Psykologi
Godkjent Discrete Analysis 2397-3129 https://discreteanalysisjournal.com/ 1 Matematikk
Godkjent Earth Science Informatics [ESIN] 1865-0473 1865-0481 https://www.springer.com/journal/12145 1 Geofag
Godkjent Eastern European History Review (EEHR) 2612-0402 https://www.easterneuropeanhistory.eu/it/ 1 Historie
Godkjent Editura Politehnica [forlag] [forlag] https://sc.upt.ro/ro/seria-studii-de-traducere 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Educação Por Escrito 2179-8435 https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Electronic Journal of Knowledge Management (EJKM) 1479-4411 https://academic-publishing.org/index.php/ejkm/index 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Electronic Materials 2673-3978 https://www.mdpi.com/journal/electronicmat 1 Fysikk
Godkjent Embla Akademisk [forlag] [forlag] https://www.emblaforlag.no/pages/embla-akademisk 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Endocrine and Metabolic Science 2666-3961 https://www.sciencedirect.com/journal/endocrine-and-metabolic-science 1 Generell medisin
Ikke godkjent Environment and Planning F: Philosophy, Theory, Models, Methods and Practice 2634-9825 https://journals.sagepub.com/home/epf 0 Geografi
Ikke godkjent Environmental Challenges 2667-0100 https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-challenges/ 0 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Environmental Law Reporter (ELR) 0046-2284 https://www.elr.info/ 0 Statsvitenskap
Godkjent Environmental Research: Infrastructure and Sustainability 2634-4505 https://iopscience.iop.org/journal/2634-4505 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent ERA Forum 1612-3093 1863-9038 https://www.springer.com/journal/12027 0 Rettsvitenskap
Godkjent Estudos de Psicologia (Natal) 1413-294X 1678-4669 https://www.scielo.br/j/epsic/ 1 Psykologi
Ikke godkjent Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage 2312-6124 https://diglib.eg.org/handle/10.2312/452 0 Informatikk og datateknikk
Godkjent European Business Organization Law Review (EBOR) 1566-7529 1741-6205 https://www.springer.com/journal/40804 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 2174-8144 2254-9625 https://www.mdpi.com/journal/ejihpe 1 Psykologi
Ikke godkjent European Journal of Legal Education 1684-1360 1750-4686 https://www.ejle.eu/index.php/EJLE 0 Rettsvitenskap
Godkjent European Journal of Management 1555-4015 2378-8526 https://ejm-journal.org 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy 2667-2766 https://www.sciencedirect.com/journal/exploratory-research-in-clinical-and-social-pharmacy 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Fixed Point Theory and Algorithms for Sciences and Engineering 2730-5422 https://fixedpointtheoryandapplications.springeropen.com/ 1 Matematikk
Godkjent FLORESTA 0015-3826 1982-4688 https://revistas.ufpr.br/floresta 1 Biologi
Godkjent Fractal and Fractional 2504-3110 https://www.mdpi.com/journal/fractalfract 1 Matematikk
Nivå X Frontiers in Environmental Science 2296-665X https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science X Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Frontiers in Epidemiology 2674-1199 https://www.frontiersin.org/journals/epidemiology 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Frontiers in Fungal Biology 2673-6128 https://www.frontiersin.org/journals/fungal-biology 1 Biologi
Godkjent Frontiers in Marine Science 2296-7745 https://www.frontiersin.org/journals/marine-science 1 Geofag
Utsatt Frontiers Media S.A. [forlag] [forlag] https://www.frontiersin.org/about/research-topics 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Fundamental Research 2096-9457 2667-3258 https://www.sciencedirect.com/journal/fundamental-research 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent G. Giappichelli Editore [forlag] [forlag] https://www.giappichelli.it/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Gamevironments 2364-382X https://www.gamevironments.uni-bremen.de/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Geochronology (GChron) 2628-3735 https://www.geochronology.net/ 1 Geofag
Godkjent Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 0391-9838 1724-4781 http://gfdq.glaciologia.it/ 1 Geofag
Utsatt Geografiska Notiser 0016-724X 2002-8229 https://geografilararnas.se/geografiska-notiser/ 0 Geografi
Godkjent Geology and Mineral Resources of Siberia 2078-0575 2311-9594 http://www.jourgimss.ru/en/default.aspx 1 Geofag
Godkjent Geophysical Monograph Series 0065-8448 2328-8779 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/series/5064 1 Geofag
Godkjent Global Epidemiology 2590-1133 https://www.sciencedirect.com/journal/global-epidemiology 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Global Studies Quarterly 2634-3797 https://academic.oup.com/isagsq 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Guerini e Associato [forlag] [forlag] https://www.guerini.it 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Hardy-Ramanujan Journal 2804-7370 https://hrj.episciences.org/ 0 Matematikk
Ikke godkjent Harvard Business Law Review 2164-3601 2164-361X https://www.hblr.org/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Higher Education Forum 2432-9614 https://rihe.hiroshima-u.ac.jp/publications/en/hef_en/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Hiperboreea 2688-8211 2284-5666 https://www.psupress.org/Journals/jnls_HPBA.html 0 Historie
Ikke godkjent Home Front Studies 2768-5578 2768-5586 https://nebraskapressjournals.unl.edu/journal/home-front-studies/ 0 Historie
Godkjent Humanistic Management Journal 2366-603X 2366-6048 https://www.springer.com/journal/41463 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Hygiene 2673-947X https://www.mdpi.com/journal/hygiene 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems 2569-2925 https://tches.iacr.org/ 0 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent ICERI proceedings 2340-1095 https://library.iated.org/publication_series/ICERI 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft) 2693-9789 2693-9770 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1807404/all-proceedings 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW) 2768-0649 2768-0657 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1820965/all-proceedings 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering 2575-5137 2575-5145 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1800845/all-proceedings 1 Bioteknologi
Godkjent IEEE International Systems Engineering Symposium 2687-881X 2687-8828 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1809904/all-proceedings 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent IEEE Open Journal of Antennas and Propagation 2637-6431 https://aps.ieee.org/ieee-ojap 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems 2687-7813 https://ieee-itss.org/pub/oj-its/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP) 2373-0803 2693-3551 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9513646/proceeding 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Transactions on Artificial Intelligence (TAI) 2691-4581 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9078688 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences 2469-7311 2469-7303 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7433213 1 Fysikk
Godkjent IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM) 1573-0077 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000381/all-proceedings 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Imaginations: Revue d'études interculturelles de l'image 1918-8439 http://imaginations.glendon.yorku.ca/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Immunopathologia Persa 2423-8015 https://immunopathol.com/ 0 Biomedisin
Godkjent Implementation Research and Practice 2633-4895 https://journals.sagepub.com/home/irp 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Inflammation and Regeneration 1880-9693 1880-8190 https://inflammregen.biomedcentral.com/ 1 Biomedisin
Godkjent Interdisciplinary Research in Counseling, Ethics and Philosophy (IRCEP) 2783-9435 http://www.ircep.eu/index.php/home 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Internal and Emergency Medicine 1828-0447 1970-9366 https://www.springer.com/journal/11739 0 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent International Conference on Network and Service Management (CNSM) 2165-9605 2165-963X https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1800239/all-proceedings 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods (ICPRAM) 2184-4313 https://www.scitepress.org/ProceedingsDetails.aspx?ID=5+lF1F/iI9I=&t=1 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent International Conference on Power and Energy Systems 2767-732X 2767-7303 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1823364/all-proceedings 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent International Indigenous Policy Journal (IIPJ) 1916-5781 https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/iipj/index 1 Sosiologi
Godkjent International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting 2577-767X http://onlineacademicpress.com/index.php/IJAEFA/index 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Cardiology: Cardiovascular Risk and Prevention (IJCCRP) 2772-4875 https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-cardiology-cardiovascular-risk-and-prevention 1 Hjerte, kar og luftveier
Nivå X International Journal of Caring Sciences (IJCS) 1791-5201 1792-037X http://internationaljournalofcaringsciences.org/ X Sykepleie
Godkjent International Journal of Clinical Pediatric Dentistry (IJCPD) 0974-7052 0975-1904 https://www.ijcpd.com/journalDetails/IJCPD 1 Odontologi
Ikke godkjent International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 0946-1965 https://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/int-journal-of-clinical-pharmacology-and-therapeutics.html?mode=ai 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Ikke godkjent International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 2088-8708 2722-2578 http://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/index 0 Generell teknologi
Ikke godkjent International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems 1847-6996 1847-7003 https://ijeces.ferit.hr/index.php/ijeces 0 Informatikk og datateknikk
Godkjent International Journal of Film and Media Arts 2183-9271 https://revistas.ulusofona.pt/index.php/ijfma/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering 2199-9260 2199-9279 https://www.springer.com/journal/40891 1 Geofag
Godkjent International Journal of Global Business and Competitiveness (IJGBC) 0973-4619 0976-1888 https://www.springer.com/journal/42943 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Monetary Economics and Finance 1752-0479 1752-0487 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmef 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Quantum Foundations 2375-4729 https://ijqf.org/ 0 Fysikk
Godkjent International Journal of Spray and Combustion Dynamics 1756-8277 1756-8285 https://journals.sagepub.com/home/scd 1 Materialteknologi
Godkjent International Journal of Technology Diffusion (IJTD) 1947-9301 1947-931X https://www.igi-global.com/journal/international-journal-technology-diffusion/1135 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Straits of the World 0924-4867 https://brill.com/view/serial/INSW 0 Rettsvitenskap
Godkjent Internet of Things 2199-1073 2199-1081 https://www.springer.com/series/11636 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Istoricheskaia geografiia 2307-8200 https://www.aquilopress.com/magazine/istoricheskaya-geografiya/4 1 Geografi
Ikke godkjent Journal for Interdisciplinary Biblical Studies (JIBS) 2633-0695 https://jibs.group.shef.ac.uk/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal for Person-Oriented Research (JPOR) 2002-0244 2003-0177 https://journals.lub.lu.se/jpor 1 Psykologi
Godkjent Journal of Adaptation in Film & Performance 1753-6421 1753-643X https://www.intellectbooks.com/journal-of-adaptation-in-film-performance 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Affective Disorders Reports 2666-9153 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-affective-disorders-reports 1 Psykiatri
Godkjent Journal of Anthropology of Sport and Physical Education (JASPE) 2536-569X 2536-5703 http://www.jaspe.ac.me/ 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent Journal of Archaeology and Education 2475-7411 https://digitalcommons.library.umaine.edu/jae/ 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Journal of Beijing Institute of Technology (JBIT) 1004-0579 http://journal.bit.edu.cn/jbit/ 0 Generell teknologi
Godkjent Journal of Central Banking Theory and Practice 1800-9581 2336-9205 https://www.cbcg.me/en/publications/journal-of-central-banking-theory-and-practice 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Clinical Virology Plus 2667-0380 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-clinical-virology-plus 1 Infeksjoner
Godkjent Journal of Coastal and Hydraulic Structures (JCHS) 2667-047X https://journals.open.tudelft.nl/jchs 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent Journal of Computational Social Science (JCSS) 2432-2717 2432-2725 https://www.springer.com/journal/42001 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Computer and Education Research (JCER) 2148-2896 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcer 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Control, Automation and Electrical Systems 2195-3880 2195-3899 https://www.springer.com/journal/40313 1 Maskinteknikk
Ikke godkjent Journal of Controversial Ideas 2694-5991 https://journalofcontroversialideas.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of English-Medium Instruction 2666-8882 2666-8890 https://benjamins.com/catalog/jemi 1 Engelsk
Godkjent Journal of Environmental Media 2632-2463 2632-2471 https://www.intellectbooks.com/journal-of-environmental-media 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Journal of Facility Management Education and Research 2474-6630 https://meridian.allenpress.com/jfmer 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development 2690-4586 2690-4594 https://www.tandfonline.com/journals/wjcc21 1 Psykologi
Godkjent Journal of Global Indigeneity (JGI) 2651-9585 https://www.journalofglobalindigeneity.com/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Globalization and Development (JGD) 2194-6353 1948-1837 http://www.degruyter.com/view/j/jgd 1 Utviklingsstudier
Godkjent Journal of Hospitality and Tourism Insights 2514-9792 2514-9806 https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jhti#indexing-and-rankings 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Information and Telecommunication (JIT) 2475-1839 2475-1847 https://www.tandfonline.com/toc/TJIT20/current 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Journal of Integrated Disaster Risk Management 2185-8322 https://www.idrimjournal.com/ 1 Industriell økonomi
Godkjent Journal of Interdisciplinary Voice Studies (JIVS) 2057-0341 2057-035X https://www.intellectbooks.com/journal-of-interdisciplinary-voice-studies 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Journal of International Crisis and Risk Communication Research (JICRCR) 2576-0017 2576-0025 https://stars.library.ucf.edu/jicrcr/ 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Law and the Biosciences (JLB) 2053-9711 https://academic.oup.com/jlb 1 Biologi
Godkjent Journal Of Library User Experience 2333-3316 https://journals.publishing.umich.edu/weaveux/ 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Journal of Marine Science and Engineering 2077-1312 http://www.mdpi.com/journal/jmse 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent Journal of Market Access & Health Policy 2001-6689 https://www.tandfonline.com/journals/zjma20 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Journal of Music Research online 1836-8336 https://www.jmro.org.au/index.php/mca2/index 1 Musikkvitenskap
Godkjent Journal of Nephropathology (JNP) 2251-8363 2251-8819 https://www.nephropathol.com/ 1 Nefrologi
Nivå X Journal of Nursing and Practice 2578-7071 https://scholars.direct/journal.php?jid=nursing X Sykepleie
Nivå X Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) 1925-4040 1925-4059 https://www.sciedu.ca/journal/index.php/jnep/index X Sykepleie
Godkjent Journal of Open Archaeology Data 2049-1565 https://openarchaeologydata.metajnl.com/ 1 Arkeologi og konservering
Utsatt Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2247-8051 2247-806X http://www.efsupit.ro/ 0 Idrettsforskning
Godkjent Journal of Postcolonial Linguistics 2670-1421 https://iacpl.net/jopol/ 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of Power Sources Advances 2666-2485 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-power-sources-advances 1 Energi
Godkjent Journal of Qualitative Research in Tourism 2632-9670 2632-9689 https://www.elgaronline.com/view/journals/jqrt/jqrt-overview.xml 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Quantitative Economics 2364-1045 https://www.springer.com/journal/40953/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of remote sensing 2694-1589 https://spj.sciencemag.org/journals/remotesensing/ 1 Geofag
Godkjent Journal of Road Safety (JRS) 2652-4260 2652-4252 https://acrs.org.au/publications/journals/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Standardisation (JoS) 2772-9249 https://journals.open.tudelft.nl/jos 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Systems Engineering and Electronics 1004-4132 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=5971804 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Journal of The Institution of Engineers (India): Series D 2250-2122 2250-2130 https://www.springer.com/journal/40033/ 1 Generell teknologi
Godkjent Journal of Thoracic Disease (JTD) 2072-1439 2077-6624 https://jtd.amegroups.com/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Journal of Urban Mobility 2667-0917 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-urban-mobility 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Kartographische Nachrichten 2524-4957 2524-4965 https://www.springer.com/journal/42489 1 Geografi
Godkjent Land 2073-445X http://www.mdpi.com/journal/land 1 Geofag
Godkjent Language Development Research 2771-7976 https://lps.library.cmu.edu/LDR/ 1 Psykologi
Godkjent Le Regioni 0391-7576 2612-050X https://www.mulino.it/riviste/issn/0391-7576 1 Rettsvitenskap
Godkjent Les essentiels d'Hermès 1967-3566 https://www.cnrseditions.fr/revue/les-essentiels-d-hermes/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Les Presses de l'Inalco [forlag] [forlag] http://www.inalco.fr/presses-inalco/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Lever Press [forlag] [forlag] http://leverpress.org 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Lingua Aegyptia -- Journal of Egyptian Language Studies 0942-5659 http://www.widmaier-verlag.de/index.php?content=journal 0 Lingvistikk
Ikke godkjent LOGOS: Journal of the World Publishing Community 0957-9656 1878-4712 https://brill.com/view/journals/logo/logo-overview.xml 0 Litteraturvitenskap
Utsatt Lund University Press [forlag] [forlag] https://www.lunduniversitypress.lu.se/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Machine Learning and Knowledge Extraction 2504-4990 https://www.mdpi.com/journal/make 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Machines 2075-1702 https://www.mdpi.com/journal/machines 1 Maskinteknikk
Godkjent Maternal-Fetal Medicine 2096-6954 2641-5895 https://journals.lww.com/mfm/pages/default.aspx 1 Gynekologi og obstetrikk
Nivå X Mathematical Problems in Engineering 1024-123X 1563-5147 http://www.hindawi.com/journals/mpe/ X Matematikk
Godkjent Media Education – Studi, ricerche e buone pratiche 2038-3002 2038-3010 https://oaj.fupress.net/index.php/med/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Media Practice and Education 2574-1136 2574-1144 https://www.tandfonline.com/journals/rjmp21 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Medical Imaging and Radiotherapy Journal (MIRTJ) 2712-2492 2738-4012 https://mirtjournal.net/index.php/home/index 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Ikke godkjent Metode & Forskningsdesign 2245-3083 https://journals.aau.dk/index.php/mf 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Middle School Journal (MSJ) 0094-0771 2327-6223 https://www.tandfonline.com/loi/umsj20 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Monte Carlo Methods and Applications 0929-9629 1569-3961 https://www.degruyter.com/journal/key/mcma/html 1 Matematikk
Godkjent Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS) 2195-9269 https://www.natural-hazards-and-earth-system-sciences.net/ 1 Geofag
Godkjent Nefrologia 2013-2514 https://www.sciencedirect.com/journal/nefrologia-english-edition 1 Nefrologi
Godkjent Non-coding RNA Research 2468-2160 2468-0540 https://www.sciencedirect.com/journal/non-coding-rna-research 1 Biologi
Ikke godkjent Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA) 2185-4106 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/nolta/-char/en 0 Matematikk
Godkjent Nordic Journal of Art and Research (A & R) 2535-7328 https://journals.oslomet.no/index.php/information/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Nordic Journal of Urban Studies 2703-8866 https://idunn.no/journal/njus 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Nordic Machine Intelligence (NMI) 2703-9196 https://journals.uio.no/NMI 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Nova Science Publishers [forlag] [forlag] https://www.novapublishers.com 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent npj Urban Sustainability 2661-8001 https://www.nature.com/npjurbansustain/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Nuove Autonomie 1122-228X 2282-7986 https://www.nuoveautonomie.it/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Open Journal of Mathematical Optimization (OMJO) 2777-5860 https://ojmo.centre-mersenne.org/ 1 Matematikk
Godkjent Optica Publishing Group [forlag] [forlag] https://www.optica.org/en-us/home/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Palacký University Olomouc [forlag] [forlag] https://www.upol.cz/en/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology 1567-214X https://archives.palarch.nl/index.php/jae/index 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Panepistimiakes Ekdoseis Kritis [forlag] [forlag] http://www.cup.gr/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Papers in Historical Phonology (PiHPh) 2399-6714 http://journals.ed.ac.uk/pihph 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Pediatric Urology Case Reports 2148-2969 http://pediatricurologycasereports.com/ojs/index.php/pucr/index 0 Pediatri
Godkjent Peer Community Journal 2804-3871 https://peercommunityjournal.org/ 1 Biologi
Godkjent Pertanika Journal of Science and Technology 0128-7680 2231-8526 http://www.pertanika.upm.edu.my/ 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent PervasiveHealth: Pervasive Computing Technologies for Healthcare 2153-1633 2153-1641 https://dl.acm.org/conference/pervasivehealth 0 Generell medisin
Godkjent Physis: Revista de Saúde Coletiva 0103-7331 1809-4481 https://www.scielo.br/j/physis/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Plant-Environment Interactions 2575-6265 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25756265 1 Biologi
Godkjent PLOS Digital Health 2767-3170 https://journals.plos.org/digitalhealth/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent PLOS Global Public Health 2767-3375 https://journals.plos.org/globalpublichealth/ 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent PLOS Water 2767-3219 https://journals.plos.org/water/ 0 Geofag
Godkjent Policy Perspectives 1812-1829 1812-7347 https://www.ips.org.pk/policy-perspectives/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Politics of Citizenship and Migration 2520-8896 2520-890X https://link.springer.com/series/15403 1 Statsvitenskap
Godkjent Politique et Sociétés 1203-9438 1703-8480 https://sqsp.uqam.ca/publications/revue-politique-et-societes/ 1 Statsvitenskap
Godkjent Proceedings of the Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR) 2334-1025 2334-1033 https://proceedings.kr.org/ 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Proceedings of the International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP) 2184-4356 https://icissp.scitevents.org/ 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Professional Communication and Translation Studies (PCTS) 2065-099X http://sc.upt.ro/ro/publicatii/pcts/about 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Progress in Biomedical Engineering 2516-1091 https://iopscience.iop.org/journal/2516-1091 1 Biomedisin
Godkjent Psicologia & Sociedade 0102-7182 1807-0310 https://www.scielo.br/j/psoc/ 1 Psykologi
Godkjent Psicologia em Estudo 1413-7372 1807-0329 https://www.scielo.br/j/pe/ 1 Psykologi
Godkjent Psicologia: Teoria e Pesquisa 0102-3772 1806-3446 https://www.scielo.br/j/ptp/ 1 Psykologi
Godkjent Psychiatry Research Communications 2772-5987 https://www.sciencedirect.com/journal/psychiatry-research-communications 1 Psykiatri
Ikke godkjent Public Sector Economics 2459-8860 http://www.pse-journal.hr/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent QRB Discovery 2633-2892 https://www.cambridge.org/core/journals/qrb-discovery 1 Biologi
Godkjent Queenship and Power 2730-938X 2730-9398 https://link.springer.com/series/14523 1 Historie
Ikke godkjent RCC Perspectives 2190-5088 2190-8087 https://www.environmentandsociety.org/perspectives 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Relations. Beyond Anthropocentrism 2283-3196 2280-9643 http://www.ledonline.it/index.php/Relations/index 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Religion and Development 2750-7947 2750-7955 https://religion-and-development.org/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Remote Sensing 2072-4292 http://www.mdpi.com/journal/remotesensing/index 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Rendiconti classe di lettere e scienze morali e storiche 1124-1667 2384-9150 https://ilasl.org/index.php/Lettere/index 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Resources, Conservation & Recycling Advances (RCR Advances) 2667-3789 https://www.sciencedirect.com/journal/resources-conservation-and-recycling-advances 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Review of Corporate Finance (RCF) 2693-9312 2693-9320 https://nowpublishers.com/rcf 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Revista Brasileira de Cancerologia (RBC) 0034-7116 2176-9745 https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/index 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia 1809-9823 1981-2256 https://www.scielo.br/j/rbgg/ 1 Geriatri
Ikke godkjent Revista română de drept internaţional (RRDI) 1584-1898 2559-3846 http://rrdi.ro/about-the-journal/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Revista Tribuna Internacional 0719-482X https://tribunainternacional.uchile.cl/index.php/RTI/index 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Revue de l'Archéologie du Bateau 2728-0861 2728-4751 https://rarcheob.meduse-d-or.fr/ 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Romanian Journal of English Studies (RJES) 1584-3734 2286-0428 https://sciendo.com/journal/RJES 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Sabrao Journal of Breeding and Genetics 1029-7073 2224-8978 http://sabraojournal.org/ 0 Biologi
Godkjent Saúde em Debate 0103-1104 2358-2898 https://revista.saudeemdebate.org.br/sed 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Scandinavian Journal of Materials Science (ScandJMS) 2004-2124 https://scandjms.com/scandjms 0 Materialteknologi
Godkjent Scientific Annals of Economics and Business 2501-1960 2501-3165 http://saeb.feaa.uaic.ro/index.php/saeb/index 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Series on Technology Management 0219-9823 http://www.worldscientific.com/series/stm 1 Generell teknologi
Ikke godkjent Shengxue Xuebao 0371-0025 http://nsd.no/ 0 Fysikk
Godkjent Slayage: The International Journal of Buffy+ 1546-9212 https://www.whedonstudies.tv/slayage-the-international-journal-of-buffy.html 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent SN Social Sciences 2662-9283 https://www.springer.com/journal/43545 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Social Science Research Network (SSRN) 1556-5068 http://www.ssrn.com 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Sociology of Development 2374-538X https://online.ucpress.edu/socdev 1 Sosiologi
Godkjent Software Impacts 2665-9638 https://www.sciencedirect.com/journal/software-impacts 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent South African Journal of Plant and Soil 0257-1862 2167-034X https://www.tandfonline.com/journals/tjps20 1 Biologi
Godkjent Southern African Journal of Environmental Education (SAJEE) 0256-7504 2411-5959 https://www.ajol.info/index.php/sajee/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences 2524-342X 2524-3438 https://www.springer.com/series/16067 1 Geofag
Godkjent Steiner Studies - Internationale Zeitschrift für kritische Steiner-Forschubg 2698-217X https://steiner-studies.org/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Strategic HR Review 1475-4398 1758-8537 https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/shr 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Stroke: Vascular and Interventional Neurology 2694-5746 https://www.ahajournals.org/journal/svin 1 Nevrologi
Godkjent Structural Dynamics 2329-7778 https://aca.scitation.org/journal/sdy 1 Fysikk
Ikke godkjent Studien zur Bildungs- und Kulturgeschichte 2748-9531 2748-954X https://www.degruyter.com/serial/shec-b/html 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Studies in the History of Daily Life (800-1600) 2565-8212 2565-9561 http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=HDL 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Swiss Psychology Open (SPO) 2752-5341 https://swisspsychologyopen.com/ 0 Psykologi
Ikke godkjent Teaching Anthropology (TA) 2053-9843 https://teachinganthropology.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Technical Innovations & Patient Support in Radiation Oncology 2405-6324 https://www.sciencedirect.com/journal/technical-innovations-and-patient-support-in-radiation-oncology 1 Onkologi
Ikke godkjent Technological Sustainability 2754-1312 2754-1320 https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/techs 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent The Herpetological Bulletin 1473-0928 2634-1387 https://www.thebhs.org/publications/the-herpetological-bulletin 1 Biologi
Godkjent The Journal of Cognition 2514-4820 https://www.journalofcognition.org/ 1 Psykologi
Ikke godkjent The Journal of Medicine Access 2755-0834 https://journals.sagepub.com/home/map 0 Generell medisin
Ikke godkjent The Journal of Pediatrics: X 2590-0420 https://www.sciencedirect.com/journal/the-journal-of-pediatrics-x 0 Pediatri
Godkjent The Seismic Record (TSR) 2694-4006 https://pubs.geoscienceworld.org/tsr 1 Geofag
Godkjent Tissue Engineering and Regenerative Medicine 1738-2696 2212-5469 https://www.springer.com/journal/13770/ 1 Bioteknologi
Godkjent TMG Journal for Media History 1387-649X 2213-7653 https://www.tmgonline.nl/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Topics in Companion Animal Medicine 1938-9736 1946-9837 https://www.sciencedirect.com/journal/topics-in-companion-animal-medicine 1 Biologi
Godkjent Transportation Engineering 2666-691X https://www.sciencedirect.com/journal/transportation-engineering 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Tropical Geography 1001-5221 http://www.rddl.com.cn/EN/1001-5221/home.shtml 1 Geografi
Ikke godkjent TU Delft Open [forlag] [forlag] https://www.tudelft.nl/en/library/current-topics/open-publishing 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TÜRKBİLMAT) 1309-4653 https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmat 0 Matematikk
Godkjent Ukrainian Journal of Radiology and Oncology 2708-7166 2708-7174 https://ukroj.com/index.php/journal 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 2146-6297 https://dergipark.org.tr/en/pub/issej 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent University of Regina Press (URP) [forlag] [forlag] https://uofrpress.ca 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent University of Western Australia Law Review (UWA Law Review) 0042-0328 https://www.able.uwa.edu.au/centres/uwalr 1 Rettsvitenskap
Godkjent Uniwersytetu Jagiellońskiego [forlag] [forlag] https://isp.uj.edu.pl/nauka/publikacje/monografie-elektroniczne 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent UOU scientific journal 2697-1518 https://revistes.ua.es/uou 1 Arkitektur og design
Godkjent Upphandlingsrättslig Tidskrift 2001-9904 https://www.urt.cc/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Utrecht Studies in Medieval Literacy (USML) 2034-9416 2294-8317 http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=USML 1 Kulturvitenskap
Godkjent Virtual Reality and Intelligent Hardware (VRIH) 2096-5796 2666-1209 https://www.sciencedirect.com/journal/virtual-reality-and-intelligent-hardware 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Visions for Sustainability 2384-8677 http://www.ojs.unito.it/index.php/visions 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Wangluo yu xinxi anquan xuebao 2096-109X http://www.infocomm-journal.com/cjnis/EN/2096-109X/home.shtml 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent World Journal of Psychiatry (WJP) 2220-3206 https://www.wjgnet.com/2220-3206/ 0 Psykiatri
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Acoustics and Music 1109-9577 https://wseas.com/journals/am/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Advances in Engineering Educations 1790-1979 2224-3410 https://wseas.com/journals/education/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics 1991-8747 2224-3429 https://wseas.com/journals/mechanics/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine 1109-9518 2224-2902 https://wseas.com/journals/bab/ 0 Biologi
Ikke godkjent Wseas Transactions on Business and Economics 1109-9526 2224-2899 https://wseas.com/journals/bae/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Circuits and Systems 1109-2734 2224-266X https://wseas.com/journals/cas/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Communications 1109-2742 2224-2864 https://wseas.com/journals/communications/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Computer Research 1991-8755 2415-1521 https://wseas.com/journals/cr/ 0 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Computers 1109-2750 2224-2872 https://wseas.com/journals/computers/ 0 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Electronics 1109-9445 2415-1513 https://wseas.com/journals/electronics/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Fluid Mechanics 1790-5087 2224-347X https://wseas.com/journals/fluids/ 0 Maskinteknikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer 1790-5044 2224-3461 https://wseas.com/journals/hmt/ 0 Maskinteknikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Information Science and Applications 1790-0832 2224-3402 https://wseas.com/journals/isa/ 0 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Mathematics 1109-2769 2224-2880 https://wseas.com/journals/mathematics/ 0 Matematikk
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Power Systems 1790-5060 2224-350X https://wseas.com/journals/ps/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Signal Processing 1790-5052 2224-3488 https://wseas.com/journals/sp/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Systems 1109-2777 2224-2678 https://wseas.com/journals/systems/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Systems and Control 1991-8763 2224-2856 https://wseas.com/journals/sac/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent Zanj: The Journal of Critical Global South Studies 2515-2130 2515-2149 https://www.plutojournals.com/zanj/ 0 Sosialantropologi
Ikke godkjent Zeitschrift für Praktische Philosophie (ZfPP) 2409-9961 https://www.praktische-philosophie.org/zfpp/index 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik (ZRGP) 2510-1218 2510-1226 https://www.springer.com/journal/41682 1 Sosiologi
Godkjent ZIÖ - Zeitschrift für Immobilienökonomie 1611-4051 2198-8021 https://www.springer.com/journal/41056 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Zoological Research (ZR) 2095-8137 https://www.zoores.ac.cn/ 1 Biologi
Godkjent Орнитология 0474-7313 https://zmmu.msu.ru/ornithology/index.html 1 Biologi
Ikke godkjent المجلة العلمية المستقبل الاقتصادي 2352-9660 2676-2218 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/583 0 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية 2352-9962 2572-0147 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/58 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي 1112-9255 2588-2414 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/93 0 Psykologi

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Cookies

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks
The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers is continuously working to improve its services. Will you help us by answering five short questions?       Yes! I will help       Later       No thanks