NO EN Login

Forslag til vedtak av nye kanaler på nivå 1

De planlagte møtedatoene for 2022 er:

Følgende forslagsliste legges frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg på vedtaksmøtet med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 18.11.2022. Publiseringskanalene gjøres tilgjengelig for Cristin-systemet etter møtet.

Se Om kanalregisteret for mer informasjon.

Møtedato:
Forslag til vedtak: Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Forslag til vedtak: Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Cookies

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks
The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers is continuously working to improve its services. Will you help us by answering five short questions?       Yes! I will help       Later       No thanks