NO EN Logg inn

Vedtak nivå 1

De planlagte møtedatoene for 2023 er:

Det nasjonale publiseringsutvalget rydder blant ubrukte kanaler

Det nasjonale publiseringsutvalget har gjennom flere år rettet oppmerksomheten mot å øke kvalitet på nivå 1. På møtet i utvalget 3. desember 2021 ble det vedtatt å gjennomføre en vaskejobb blant allerede godkjente tidsskrifter som oppfylte følgende kriterier:

  1. Tidsskrifter som ikke hadde mottatt publikasjoner fra norske forskere siste fem år og som samtidig ikke var indeksert i følgende tre databaser:
  2. Ikke indeksert i Scopus
  3. Ikke indeksert i DOAJ
  4. Ikke indeksert i ERIH-PLUS

Det ble gjort et uttrekk av alle godkjente publiseringskanaler i Registeret over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret), og over 5000 tidsskrifter oppfylte de fire kriteriene over. Fagorganene og publiseringskomiteene fikk deretter i oppdrag å avgjøre om tidsskriftene skulle forbli i registeret som godkjente kanaler eller om de skulle fjernes. Det har vært stor oppslutning om arbeidet, men noen fagorgan/publiseringskomiteer svarte ikke på oppdraget. For disse fagfeltene er alle tidsskriftene som oppfyller de fire kriteriene over, besluttet fjernet fra Kanalregisteret av Det nasjonale publiseringsutvalget.

I arbeidet med å luke ut ubrukte nivå 1-tidsskrift, kom også fagorganene over fem tidsskrifter på nivå 2 som oppfylte de samme kriteriene. Disse ble også besluttet fjernet. For å finne dem, kan du trykke her.

Merk ellers at fagfeltene under MNT-området ikke var med i denne gjennomgangen, da dette området har var gjenstand for en omorganisering i perioden ryddejobben pågikk. Denne omorganiseringen er nå unnagjort og det planlegges en tilsvarende ryddejobb for MNT i 2024.

Se Om kanalregisteret for generell informasjon.

Filtre

Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
1 Ikke godkjent # ISOJ Journal 2328-0700 2328-0662 https://online.journalism.utexas.edu/ebook.php 0 Medier og kommunikasjon
2 Ikke godkjent 1650-1850 : Ideas, Aesthetics, and Inquiries in the Early Modern Era 1065-3112 http://1650-1850.net/ 0 Historie og Idéhistorie
3 Ikke godkjent A Contracorriente: una revista de estudios latinoamericanos 1548-7083 http://www.ncsu.edu/project/acontracorriente 0 Historie og Idéhistorie
4 Ikke godkjent About gender. International journal of gender studies 2279-5057 http://www.aboutgender.unige.it 0 Kjønnsforskning
5 Ikke godkjent About Performance 1324-6089 http://www.sup.usyd.edu.au/journals/aboutperformance/ 0 Teatervitenskap og drama
6 Ikke godkjent Abstracta: Linguagem, mente e acao 1807-9792 http://www.abstracta.pro.br/ 0 Filosofi
7 Ikke godkjent Academic Leadership 1533-7812 http://www.academicleadership.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
8 Ikke godkjent Académica 1856-9854 http://www.academicafhe.blogspot.com/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
9 Ikke godkjent Academy of Banking Studies Journal 1939-2230 1939-2249 http://www.alliedacademies.org/Public/Journals/JournalDetails.aspx?jid=3 0 Økonomisk-administrative fag
10 Ikke godkjent Acción Pedagógica 1315-401X http://www.saber.ula.ve/accionpe/ 0 Pedagogikk og utdanning
11 Ikke godkjent Accounting & Taxation 1944-592X 2157-0175 http://www.theibfr.com/at.htm 0 Økonomisk-administrative fag
12 Ikke godkjent ACIMED 1024-9435 1561-2880 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1024-9435&lng=en&nrm=iso 0 Samfunnsmedisin
13 Ikke godkjent Acolhendo a Alfabetização nos Países de Língua Portuguesa 1980-7686 http://www.acoalfaplp.org 0 Romansk
14 Ikke godkjent Acta Anatomica 0001-5180 1421-9654 http://www.karger.ch/journals/aan/aan_jh.htm 0 Biomedisin
15 Ikke godkjent Acta Antiqua Ostrobotniensia 0783-6678 NA 0 Historie og Idéhistorie
16 Ikke godkjent Acta Bioquimica Clinica Latinoamericana 0325-2957 1851-6114 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=0325-2957&script=sci_serial 0 Biomedisin
17 Ikke godkjent Acta Byzantina Fennica 1458-7017 NA 0 Gresk og latin
18 Ikke godkjent Acta Chirurgica Belgica 0001-5458 https://www.tandfonline.com/toc/tacb20/current 0 Kirurgiske fag
19 Ikke godkjent Acta Chirurgica Italica 0001-5466 NA 0 Kirurgiske fag
20 Ikke godkjent Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 0418-453X 2732-3390 https://ojs.lib.unideb.hu/classica/index 0 Gresk og latin
21 Ikke godkjent Acta Endoscopica 0240-642X 1958-5454 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Gastroenterologi og hepatologi
22 Ikke godkjent Acta Jutlandica 0065-1354 https://en.unipress.dk/bogserier/acta-jutlandica/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
23 Ikke godkjent Acta Medica Nagasakiensia 0001-6055 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/amn 0 Generell medisin
24 Ikke godkjent Acta Neurologica Scandinavica, Supplementum 0065-1427 1600-5449 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0001-6314&site=1 0 Nevrologi
25 Ikke godkjent Acta Odontológica Venezolana 0001-6365 http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-6365&lng=en&nrm=iso 0 Odontologi
26 Ikke godkjent Acta Ophthalmologica, Supplementum 0065-1451 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1395-3907 0 Øyesykdommer
27 Ikke godkjent Acta orthopaedica. Supplementum 1745-3690 1745-3704 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Kirurgiske fag
28 Ikke godkjent Acta oto-laryngologica. Supplementum 0365-5237 1651-2464 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00016489.asp 0 Øre-nese-hals
29 Ikke godkjent Acta Physiologica Hungarica 0231-424X 1588-2683 http://www.akademiai.com/content/119708 0 Biomedisin
30 Ikke godkjent Acta Physiologica Scandinavica Supplementum 0302-2994 NA 0 Biomedisin
31 Ikke godkjent Acta Psychiatrica Scandinavica Supplementum 0065-1591 1600-5473 http://www.ingentaconnect.com/content/mksg/acp 0 Psykiatri
32 Ikke godkjent Acta Semiotica Fennica 1235-497X http://www.isisemiotics.fi/publications.html 0 Lingvistikk
33 Ikke godkjent Acta Sociologica, Supplement 0333-4090 http://www.sagepub.com/journal.aspx?pid=9362 0 Sosiologi
34 Ikke godkjent Acta Translatologica Helsingiensia 1799-3156 http://www.helsinki.fi/sup/forskning/ath.html 0 Lingvistikk
35 Ikke godkjent Acta Universitatis Stockholmiensis 0346-6418 https://NA 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
36 Ikke godkjent Acta Universitatis Tallinnensis - Vita Salubris 1736-9401 http://www.tlupress.com/?LangID=1&CatID=1 0 Psykologi
37 Ikke godkjent Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo 0239-6661 http://www.wuwr.com.pl 0 Engelsk
38 Ikke godkjent Actes du Congrès - Société Francaise Shakespeare 0750-5299 http://www.societefrancaiseshakespeare.org/sommaire.php?id=681 0 Engelsk
39 Ikke godkjent Action Learning and Action Research Journal (ALARj) 1326-964X 2206-611X https://alarj.alarassociation.org/index.php/alarj/index 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
40 Ikke godkjent Action Research International 1445-6125 http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/ari/arihome.html 0 Sosiologi
41 Ikke godkjent Action Researcher in Education 1792-6041 http://www.actionresearch.gr/home 0 Pedagogikk og utdanning
42 Ikke godkjent Adab - Addab Journal of the Faculty of Arts 0302-8844 NA 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
43 Ikke godkjent Addictologia Hungarica 1589-0317 http://www.addiktologia.hu/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
44 Ikke godkjent Adelphi Series 1944-5571 1944-558X https://www.tandfonline.com/toc/tadl20/current 0 Statsvitenskap
45 Ikke godkjent Adolescent Cultures, School and Society 1091-1464 http://www.peterlang.de/Index.cfm?vSiteName=SearchSeriesResult.cfm&vSeriesID=ACSS&vLang=E 0 Sosiologi
46 Ikke godkjent Adolescent Medicine 1041-3499 1545-0058 https://NA 0 Pediatri
47 Ikke godkjent Adult Education and Development 0342-7633 0935-8153 http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=121&clang=1 0 Pedagogikk og utdanning
48 Ikke godkjent Advanced Technology for Learning 1710-2251 1710-226X http://www.actapress.com/Content_of_Journal.aspx?journalID=76 0 Pedagogikk og utdanning
49 Ikke godkjent Advances in Accounting Education 1527-893X http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1085-4622 0 Økonomisk-administrative fag
50 Ikke godkjent Advances in Applied Microeconomics 0278-0984 http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/BS_AAME/description#description 0 Samfunnsøkonomi
51 Ikke godkjent Advances in Cardiology 0065-2326 1662-2839 http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showproducts&ProduktNr=223870&searchWhat=bookseries 0 Hjerte, kar og luftveier
52 Ikke godkjent Advances in Ecopolitics 2041-806X 2041-8078 http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=2041-806X 0 Statsvitenskap
53 Ikke godkjent Advances in Human Resources Management and Organizational Development (AHRMOD) 2327-3372 2327-3380 https://www.igi-global.com/book-series/advances-human-resources-management-organizational/73670 0 Økonomisk-administrative fag
54 Ikke godkjent Advances in International Accounting 0897-3660 1543-6551 http://www.sciencedirect.com/science/journal/08973660 0 Økonomisk-administrative fag
55 Ikke godkjent Advances in International Marketing 1474-7979 http://www.emeraldinsight.com/series/aim 0 Økonomisk-administrative fag
56 Ikke godkjent Advances in Management and Applied Economics 1792-7544 1792-7552 http://www.scienpress.com/journal_focus.asp?Main_Id=55 0 Veterinærmedisin
57 Ikke godkjent Advances in Medical and Dental Sciences 1995-0764 1998-1082 http://www.aensionline.com/amds.html 0 Odontologi
58 Ikke godkjent Advances in Molecular Relaxation and Interaction Processes 0378-4487 1878-1098 https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-molecular-relaxation-and-interaction-processes 0 Biomedisin
59 Ikke godkjent Advances in Molecular Relaxation Processes 0001-8716 1878-1187 https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-molecular-relaxation-processes 0 Biomedisin
60 Ikke godkjent Advances in Molecular Toxicology 1872-0854 2212-2044 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-molecular-toxicology 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
61 Ikke godkjent Advances in Nutritional Research 0149-9483 NA 0 Ernæring
62 Ikke godkjent Advances in Psychosomatic Medicine 0065-3268 1662-2855 http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showproducts&ProduktNr=223875&searchWhat=bookseries 0 Psykiatri
63 Ikke godkjent Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting 1061-8910 http://www.worldscibooks.com/series/aqafa_series.shtml 0 Økonomisk-administrative fag
64 Ikke godkjent Advances in Renal Replacement Therapy 1073-4449 1528-8455 http://www.us.elsevierhealth.com/product.jsp?isbn=10734449 0 Kirurgiske fag
65 Ikke godkjent Advances in Services Marketing and Management 1067-5671 http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/621155/description#description 0 Økonomisk-administrative fag
66 Ikke godkjent Advances in the Economics of Environmental Resources 1569-3740 1875-5925 http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/BS_AENV/description#description 0 Samfunnsøkonomi
67 Ikke godkjent Advances in Virus Research 0065-3527 1557-8399 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=BookURL&_cdi=18055&_auth=y&_acct=C000030718&_version=1&_userid=596755&md5=ad8ad71264a4642ded65e9335e0667ab 0 Biomedisin
68 Ikke godkjent Advancing Women in Leadership 1093-7099 http://advancingwomen.com/awl/awl_wordpress/ 0 Kjønnsforskning
69 Ikke godkjent Advertising & Society Review 1534-7311 http://muse.jhu.edu/journals/advertising_and_society_review/information/mission.html 0 Økonomisk-administrative fag
70 Ikke godkjent Aesthesis: International journal of art and aesthetics in management and organizational life 1751-9853 http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/theatre_s/cp/research/aesthesisproject/2/ 0 Økonomisk-administrative fag
71 Ikke godkjent Aesthetic Pathways 2221-0326 http://aspers.airiti.com/aspers/webHome.aspx?jnliid=J0010 0 Filosofi
72 Ikke godkjent Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series 0001-9852 1467-6346 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0001-9852 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
73 Ikke godkjent Africa Research Bulletin: Political, Social and Cultural Series 0001-9844 1467-825X http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0001-9844 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
74 Ikke godkjent Africa Yearbook: Politics, Economy and Society South of the Sahara 1871-2525 1872-9037 http://www.brill.com/publications/africa-yearbook 0 Historie og Idéhistorie
75 Ikke godkjent African Communication Research 1821-6544 https://ccms.ukzn.ac.za/african-comms-research/ 0 Medier og kommunikasjon
76 Ikke godkjent African Dynamics 1568-1777 http://www.brill.nl/publications/african-dynamics 0 Sosialantropologi
77 Ikke godkjent African Journal of Accounting, Auditing and Finance 2046-8083 2046-8091 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=383#submission 0 Økonomisk-administrative fag
78 Ikke godkjent African Journal of Economic and Sustainable Development 2046-4770 2046-4789 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ajesd 0 Økonomisk-administrative fag
79 Ikke godkjent African Journal of Environmental Assessment and Management 1436-7890 http://www.ajeam-ragee.org/ 0 Geografi
80 Ikke godkjent African Journal of Health Sciences 1022-9272 2306-1987 http://www.bioline.org.br/jh 0 Samfunnsmedisin
81 Ikke godkjent African Journal of Neurological Sciences 1015-8618 1992-2647 http://www.ajol.info/journal_index.php?ab=ajns&jid=48 0 Nevrologi
82 Ikke godkjent African Journal of Psychiatry 1994-8220 http://www.ajpsychiatry.co.za 0 Psykiatri
83 Ikke godkjent African Journal on Conflict Resolution 1562-6997 2309-737X http://www.accord.org.za/publications/ajcr 0 Statsvitenskap
84 Ikke godkjent African Literature Today 0065-4000 NA 0 Litteraturvitenskap
85 Ikke godkjent African Media Review 0258-4913 http://www.h-net.org/~africa/toc/amr/ 0 Medier og kommunikasjon
86 Ikke godkjent African Review of Economics and Finance 2042-1478 2410-4906 http://www.african-review.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
87 Ikke godkjent African Sociological Review 1027-4332 http://ajol.info/index.php/asr/about 0 Sosiologi
88 Ikke godkjent African Study Monographs 0285-1601 http://jambo.africa.kyoto-u.ac.jp/kiroku/contents_e.htm 0 Sosialantropologi
89 Ikke godkjent Afrika und Übersee 0002-0427 https://www.aai.uni-hamburg.de/afrika/Afrika-Uebersee.html 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
90 Ikke godkjent Afrikanistik online 1860-7462 http://www.afrikanistik-online.de/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
91 Ikke godkjent AFROEUROPA : Journal of Afroeuropean Studies 1887-3456 http://journal.afroeuropa.eu/index.php/afroeuropa 0 Kulturvitenskap
92 Ikke godkjent Agia Sion 1790-5494 NA 0 Teologi og religionsvitenskap
93 Ikke godkjent Aging Health 1745-509X 1745-5103 http://www.futuremedicine.com/page/journal/ahe/aims.jsp 0 Geriatri
94 Ikke godkjent Agora (Edmonton) 1496-9580 http://www.humanities.ualberta.ca/agora/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
95 Ikke godkjent Agora Trujillo 1316-7790 http://www.saber.ula.ve/agora 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
96 Ikke godkjent Agrarian South: Journal of Political Economy 2277-9760 2321-0281 http://www.sagepub.com/journals/Journal202134 0 Økonomisk-administrative fag
97 Ikke godkjent Agricultural Economics Research Review 0971-3441 0974-0279 http://www.indianjournal.com/ijour.aspx?target=ijor:aerr&type=home 0 Samfunnsøkonomi
98 Ikke godkjent AILA Applied Linguistics Series 1875-1113 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=AALS 0 Lingvistikk
99 Ikke godkjent Air & space power journal en Français 1931-728X 1931-7298 http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj_f/About.asp 0 Statsvitenskap
100 Ikke godkjent Air Power History 1044-016X http://afhistory.org/resources/Air_Power_History.asp 0 Historie og Idéhistorie
101 Ikke godkjent AISHE-J: The All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education 2009-3160 http://www.aishe-j.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
102 Ikke godkjent Akademik Bakys 1694-528X http://www.akademikbakis.org/eng/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
103 Ikke godkjent Alasbimn Journal 0717-4055 http://www.alasbimnjournal.net/ 0 Radiologi og billeddiagnostikk
104 Ikke godkjent Albion 0095-1390 2326-1242 http://www.cambridge.org/uk/ 0 Historie og Idéhistorie
105 Ikke godkjent Alcohol Research and Health 1535-7414 1930-0573 http://www.niaaa.nih.gov/Publications/AlcoholResearch/default.htm 0 Samfunnsmedisin
106 Ikke godkjent Aleksanteri Cold War Series 1799-4160 http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/publications/coldwar_all.html 0 Historie og Idéhistorie
107 Ikke godkjent Alizés : Revue Angliciste de la Réunion 1155-4363 2104-3744 http://oracle-reunion.pagesperso-orange.fr/documents/26.html 0 Engelsk
108 Ikke godkjent Aljamía 1135-7290 NA 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
109 Ikke godkjent Al-Karmil: Studies in Arabic Language and Literature 0334-8547 http://alkarmil.haifa.ac.il/ 0 Lingvistikk
110 Ikke godkjent Allegoria 1122-1887 2037-6499 http://italinemo.it/riviste/dettaglio_rivista.php?Titolo=ALLEGORIA 0 Litteraturvitenskap
111 Ikke godkjent Allemagne d'aujourd'hui 0002-5712 http://allemagne-aujourdhui.septentrion.com 0 Tysk og nederlandsk
112 Ikke godkjent Allergy, Supplement 0108-1675 1600-549X NA 0 Biomedisin
113 Ikke godkjent Al-magallat al-tarihiyyat al-majribiyyat 0330-8987 NA 0 Historie og Idéhistorie
114 Ikke godkjent Altbabylonische Briefe in Umschrift und Übersetzung 0065-6593 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=7&pgid=2&pid=7100 0 Arkeologi og konservering
115 Ikke godkjent Alternatives: Turkish Journal of International Relations 1303-5525 http://www.alternativesjournal.net/ 0 Statsvitenskap
116 Ikke godkjent Alzheimer's Care Quarterly 1525-3279 1550-3240 http://journals.lww.com/actjournalonline/pages/default.aspx 0 Sosialforskning
117 Ikke godkjent Alzheimer's Reports 1461-6130 http://www.abe.pl/html/polish/detailsj.php?id=1461-6130 0 Nevrologi
118 Ikke godkjent Amazônica - Revista de Antropologia 1984-6215 2176-0675 https://periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/index 0 Sosialantropologi
119 Ikke godkjent Ambulatory Child Health 1355-5626 1467-0658 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0305-1862&site=1 0 Sosialforskning
120 Ikke godkjent América Indígena 0185-1179 http://www.geocities.com/Athens/Atrium/9449/ 0 Sosialantropologi
121 Ikke godkjent American Academic 1553-443X 1553-4421 http://www.aft.org/pubs-reports/american_academic/index.htm 0 Pedagogikk og utdanning
122 Ikke godkjent American Baptist Quarterly 0745-3698 https://abhsarchives.org/publications/american-baptist-quarterly/ 0 Teologi og religionsvitenskap
123 Ikke godkjent American Diplomacy 1094-8120 http://www.unc.edu/depts/diplomat/ 0 Statsvitenskap
124 Ikke godkjent American Foreign Policy Interests 1080-3920 1533-2128 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/10803920.asp 0 Statsvitenskap
125 Ikke godkjent American Indian Quarterly 0095-182X 1534-1828 http://www.nebraskapress.unl.edu/product/American-Indian-Quarterly,673174.aspx 0 Sosialantropologi
126 Ikke godkjent American Industrial Hygiene Association Journal 0002-8894 2163-369X http://aiha.allenpress.com/aihaonline/?request=index-html 0 Samfunnsmedisin
127 Ikke godkjent American Journal of Business 1935-5181 1935-522X http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ajb 0 Økonomisk-administrative fag
128 Ikke godkjent American Journal of Cancer 1175-6357 2230-6064 http://adisonline.com/cancer/pages/default.aspx 0 Onkologi
129 Ikke godkjent American Journal of Drug Delivery 1175-9038 2230-6072 http://www.ovid.com/site/catalog/Journal/1263.jsp?top=2&mid=3&bottom=7&subsection=12 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
130 Ikke godkjent American Journal of Geriatric Cardiology 1076-7460 1751-715X http://www.lejacq.com/Journal_AJGC.cfm?CFID=2118796&CFTOKEN=38222170 0 Hjerte, kar og luftveier
131 Ikke godkjent American Journal of Health Studies 1090-0500 1945-4511 http://ajhs.tamu.edu/ 0 Samfunnsmedisin
132 Ikke godkjent American Journal of Management 2165-7998 http://www.na-businesspress.com/ajmopen.html 0 Økonomisk-administrative fag
133 Ikke godkjent American Journal of Media Psychology 1940-929X 1940-9303 http://www.marquettejournals.org/mediapsychology.html 0 Medier og kommunikasjon
134 Ikke godkjent American Journal of Numismatics 1053-8356 http://numismatics.org/ 0 Historie og Idéhistorie
135 Ikke godkjent American Journal of Pharmacogenomics 1175-2203 2230-6021 http://www.ingentaconnect.com/content/adis/apg 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
136 Ikke godkjent American Journal of Recreation Therapy 1539-4131 http://www.recreationtherapy.org/ 0 Samfunnsmedisin
137 Ikke godkjent American Journal of Translation Studies 1947-4679 1947-4687 http://www.academicpress.us/journals/4679/index.aspx 0 Lingvistikk
138 Ikke godkjent American Journalism Review 1067-8654 http://www.ajr.org/ 0 Medier og kommunikasjon
139 Ikke godkjent American Literary Realism: 1870-1910 0002-9823 2326-9235 http://www.press.uillinois.edu/journals/alr.html 0 Engelsk
140 Ikke godkjent American Review of China Studies 1538-6333 http://www.arcs-journal.org 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
141 Ikke godkjent American School of Prehistoric Research Monograph Series 1543-0529 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=5&pgid=2&pid=11663 0 Arkeologi og konservering
142 Ikke godkjent American Translators Association Scholarly Monograph Series 0890-4111 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=ATA 0 Engelsk
143 Ikke godkjent Americana : The Journal of American Popular Culture 1553-8931 http://www.americanpopularculture.com/journal/index.htm 0 Kulturvitenskap
144 Ikke godkjent Amérindia. Numéro spécial 0291-915X http://celia.cnrs.fr/Fr/Amerindia.htm 0 Sosialantropologi
145 Ikke godkjent Amnesia vivace 1722-2737 http://www.amnesiavivace.it 0 Arkitektur og design
146 Under arbeid AMS Review 1869-814X 1869-8182 https://www.springer.com/journal/13162 0 Økonomisk-administrative fag
147 Ikke godkjent Amyotrophic Lateral Sclerosis and other Motor Neuron Disorders 1466-0822 1743-4483 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14660822.asp 0 Nevrologi
148 Ikke godkjent Anais do Colóquio de Moda 1982-0941 http://www.coloquiomoda.com.br 0 Arkitektur og design
149 Ikke godkjent Analecta 0718-414X http://www.uvm.cl/educacion/departamentos/humanidades/analecta.html 0 Litteraturvitenskap
150 Ikke godkjent Analecta Cartusiana 0253-1593 http://analecta.chartreux.org/ 0 Teologi og religionsvitenskap
151 Ikke godkjent Anales de Filologia clásica 0325-1721 http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/filoclas/public.htm 0 Gresk og latin
152 Ikke godkjent Anales de Medicina Interna 0212-7199 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=0212-7199&lng=en&nrm=iso 0 Generell medisin
153 Ikke godkjent Anales Venezolanos de Nutrición 0798-0752 http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&lng=es&pid=0798-0752&nrm=iso 0 Ernæring
154 Ikke godkjent Análisis Económico 0185-3937 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=413 0 Samfunnsøkonomi
155 Ikke godkjent Anarchist Studies 0967-3393 http://www.lwbooks.co.uk/journals/anarchiststudies/contents.html 0 Statsvitenskap
156 Ikke godkjent Anatomy and Embryology 0340-2061 1432-0568 http://link.springer-ny.com/link/service/journals/00429/ 0 Biomedisin
157 Ikke godkjent Anestesia Pediatrica e Neonatale 1723-0330 http://www.anestesiapediatrica.it 0 Anestesi, intensiv, akutt
158 Ikke godkjent Anesthesia & analgesia case reports 2325-7237 https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Pages/Case-Reports.aspx 0 Anestesi, intensiv, akutt
159 Ikke godkjent Anesthesiology Clinics of North America 0889-8537 1558-4259 http://authors.elsevier.com/JournalDetail.html?PubID=623121&Precis= 0 Anestesi, intensiv, akutt
160 Ikke godkjent Anglogermanica online 1695-6168 http://anglogermanica.uv.es:8080/Journal/ 0 Lingvistikk
161 Ikke godkjent Animation Journal 1061-0308 http://www.animationjournal.com/ 0 Teatervitenskap og drama
162 Ikke godkjent ANIMUS (St. John's) 1209-0689 http://www.swgc.mun.ca/animus/index.html 0 Filosofi
163 Ikke godkjent Anistoriton 1108-4081 http://www.anistor.gr/index.html 0 Kunsthistorie
164 Ikke godkjent Ankara Paper 1474-7782 1940-218X http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713727934 0 Statsvitenskap
165 Ikke godkjent Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Humaniora 1239-6982 http://www.acadsci.fi/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
166 Ikke godkjent Annales archéologiques arabes syriennes 0570-1554 2306-725X http://N/A 0 Arkeologi og konservering
167 Ikke godkjent Annales de Chirurgie 0003-3944 1768-3157 http://france.elsevier.com/html/detrevue.cfm?code=CG 0 Kirurgiske fag
168 Ikke godkjent Annales de Gastroentérologie et d'Hépatologie 0066-2070 NA 0 Gastroenterologi og hepatologi
169 Ikke godkjent Annales de l'Institut Pasteur. Actualités 0924-4204 1879-1867 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09244204 0 Biomedisin
170 Ikke godkjent Annales de l'Institut Pasteur: Immunologie 0769-2625 1878-2086 NA 0 Biomedisin
171 Ikke godkjent Annales de Réadaptation et de Médecine Physique 0168-6054 1768-3203 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01686054 0 Generell medisin
172 Ikke godkjent Annales d'Oto-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale 0003-438X 2212-9618 http://www.em-consulte.com/revue/ORL 0 Øre-nese-hals
173 Ikke godkjent Annales d'Urologie 0003-4401 1768-3378 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00034401 0 Kirurgiske fag
174 Ikke godkjent Annales Francaise d'Anesthesie et de Reanimation 0750-7658 1769-6623 http://www.sciencedirect.com/science/journal/07507658 0 Anestesi, intensiv, akutt
175 Ikke godkjent Annali d’italianistica 0741-7527 https://annali.org 0 Romansk
176 Ikke godkjent Annali del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Firenze 0394-5073 1824-3770 http://epress.unifi.it/riviste/CMpro-v-p-56.html 0 Filosofi
177 Ikke godkjent Annals of Diagnostic Paediatric Pathology 1427-4426 1509-5762 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Pediatri
178 Ikke godkjent Annals of Genealogical Research 1555-9904 http://www.genlit.org/agr/index.php 0 Historie og Idéhistorie
179 Ikke godkjent Annals of Innovation & Entrepreneurship 2000-7396 http://www.innovationandentrepreneurship.net/index.php/aie/index 0 Økonomisk-administrative fag
180 Ikke godkjent Annals of Joint 2415-6809 http://aoj.amegroups.com 0 Kirurgiske fag
181 Ikke godkjent Annals of Management Science 2161-5012 2161-5004 http://www.annalsofms.org/annalsofms.org/Home.aspx 0 Økonomisk-administrative fag
182 Ikke godkjent Annals of Ophthalmology 1530-4086 1558-9951 http://www.humanapress.com/JournalDetail.pasp?issn=1530-4086&txtCatalog=HumanaJournals&txtProductID=1530-4086 0 Øyesykdommer
183 Ikke godkjent Annals of Scholarship 0192-2858 http://www.temple.edu/english/Publications/Annals.asp 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
184 Ikke godkjent Annals of Surgical Innovation and Research 1750-1164 https://asir-journal.biomedcentral.com/ 0 Kirurgiske fag
185 Ikke godkjent Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute 0378-1143 http://www.bori.ac.in/publications.htm 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
186 Ikke godkjent Annals of Tropical Medicine and Parasitology 0003-4983 1364-8594 http://www.maney.co.uk/search?fwaction=show&fwid=142 0 Samfunnsmedisin
187 Ikke godkjent Annuaire du Collège de France : Résumé Des Cours et Travaux 0069-5580 2109-9227 http://www.college-de-france.fr/site/ins_pub/p1000891181975.htm 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
188 Ikke godkjent Annual Bulletin of Historical Literature 0066-3832 1467-8314 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0066-3832 0 Litteraturvitenskap
189 Ikke godkjent Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 2529-7856 http://www.sesarju.eu/sesarinnovationdays 0 Biomedisin
190 Ikke godkjent Annual of Urdu Studies 0734-5348 http://www.urdustudies.com/ 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
191 Ikke godkjent Annual Review of Biomedical Sciences 1517-3011 1806-8774 http://arbs.biblioteca.unesp.br 0 Biomedisin
192 Ikke godkjent Annual Review of Language Acquisition 1568-1467 1569-965X http://www.benjamins.com/ 0 Lingvistikk
193 Ikke godkjent Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Eta Moderna e Contemporanea 0391-7010 http://www.iststor.it 0 Historie og Idéhistorie
194 Ikke godkjent Annuarium historiae conciliorum: internationale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung 0003-5157 http://ahc.usc.urbe.it/default.html 0 Teologi og religionsvitenskap
195 Ikke godkjent Antennae: The Journal of Nature in Visual Culture 1756-9575 http://www.antennae.org.uk 0 Kunsthistorie
196 Ikke godkjent AntePodium 1173-5716 http://www.vuw.ac.nz/atp/ 0 Statsvitenskap
197 Ikke godkjent Anthropoetics 1083-7264 http://www.anthropoetics.ucla.edu/anthro.htm 0 Sosialantropologi
198 Ikke godkjent Anthropological Science. Japanese series 1344-3992 1348-8813 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/ase 0 Sosialantropologi
199 Ikke godkjent Anthropologist 0972-0073 http://www.krepublishers.com/theanthropologist.html 0 Sosialantropologi
200 Ikke godkjent AnthroVision 2198-6754 https://journals.openedition.org/anthrovision/ 0 Sosialantropologi
201 Ikke godkjent Anti-Cancer Drug Design 0266-9536 1460-2148 http://www.cognizantcommunication.com/filecabinet/Oncology/onc.htm 0 Onkologi
202 Ikke godkjent Antike Münzen und Geschnittene Steine 0420-025X https://www.dainst.org/en/-/antike-munzen-und-geschnittene-steine 0 Arkeologi og konservering
203 Ikke godkjent Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte 0003-570X http://www.zabern.de/aw 0 Gresk og latin
204 Ikke godkjent Antimicrobics and Infectious Diseases Newsletter 1069-417X 1878-5611 http://www.sciencedirect.com/science/journal/1069417X 0 Infeksjoner
205 Ikke godkjent Antipodes: A Global Journal of Australian/New Zealand Literature 0893-5580 2331-9089 http://australianliterature.org/antipodes/ 0 Engelsk
206 Ikke godkjent Antisemitism Studies 2474-1809 2474-1817 http://www.iupress.indiana.edu/pages.php?pID=115 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
207 Ikke godkjent Antisense and Nucleic Acid Drug Development 1087-2906 2168-6599 http://www.liebertpub.com/ARD/default1.asp 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
208 Ikke godkjent Antropo 1578-2603 http://www.didac.ehu.es/antropo/ 0 Sosialantropologi
209 Ikke godkjent Anuari de filologia. Secció D, Studia Graeca et Latina 1131-6896 http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4847 0 Gresk og latin
210 Ikke godkjent Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos (ABEH) 0103-8893 2318-163X http://www.educacion.es/exterior/br/es/publicaciones/publicaciones.shtml 0 Romansk
211 Ikke godkjent Anuario de Letras 0185-1373 http://www.revistas.unam.mx/index.php/ral 0 Romansk
212 Ikke godkjent Anzeiger für die Altertumswissenschaft 0003-6293 http://www.uvw.at/page.cfm?vpath=zeitschriften&magazinvariante=ebene2&edition_id=3624 0 Historie og Idéhistorie
213 Ikke godkjent Applied Financial Economics 0960-3107 1466-4305 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09603107.asp 0 Økonomisk-administrative fag
214 Ikke godkjent Applied Financial Economics Letters 1744-6546 1744-6554 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/17446546.asp 0 Økonomisk-administrative fag
215 Ikke godkjent Applied GIS 1832-5505 http://www.appliedgis.net/ 0 Geografi
216 Ikke godkjent Applied Research in Mental Retardation 0270-3092 1878-3805 NA 0 Psykiatri
217 Ikke godkjent Appositions 1946-1992 http://appositions.blogspot.no 0 Litteraturvitenskap
218 Ikke godkjent Apuntes Hispanicos 1492-4145 http://www.chass.utoronto.ca/spanish_portuguese/SPANPORT/GRADUATE/apuntes.html 0 Romansk
219 Ikke godkjent AR : Revista de Derecho Informático 1681-5726 http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml 0 Lingvistikk
220 Ikke godkjent Arab World English Journal 2229-9327 http://www.awej.org 0 Engelsk
221 Ikke godkjent Arabesques 1269-0589 2108-7016 http://www.abes.fr/abes/DesktopDefault.aspx?tabId=386 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
222 Ikke godkjent Arbeit. Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik 0941-5025 http://www.zeitschriftarbeit.de/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
223 Ikke godkjent Arbeitsblätter für Restauratoren 0066-5738 NA 0 Arkeologi og konservering
224 Ikke godkjent Arbejderhistorie: Tidsskrift for historie, kultur og politik 0107-8461 https://sfah.dk/aktiviteter/tidskriftetarbejderhistorie/ 0 Historie og Idéhistorie
225 Ikke godkjent Arbete och Hälsa 0346-7821 https://medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/publikationer/aoh 0 Samfunnsmedisin
226 Ikke godkjent ARCH+ : Archplus 0587-3452 http://www.archplus.net/home.php 0 Arkitektur og design
227 Ikke godkjent Architectura 0044-863X http://www.deutscherkunstverlag.de/buch/zeitschriften/architectura/ 0 Arkitektur og design
228 Ikke godkjent Architectura (København) : arkitekturhistorisk årsskrift 0106-3030 NA 0 Arkitektur og design
229 Ikke godkjent Archithese (Niederteufen) : Zeitschrift und Schriftenreihe für Architektur 1010-4089 http://www.archithese.ch/ 0 Arkitektur og design
230 Ikke godkjent Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung 0003-9306 1477-2825 http://www.archivnatur.de/ 0 Geografi
231 Ikke godkjent Archivar: Zeitschrift für Archivwesen 0003-9500 2199-9252 http://www.archive.nrw.de/archivar/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
232 Ikke godkjent Archives Internationales d'histoire des sciences 0003-9810 http://www.brepolsonline.net/loi/arihs 0 Historie og Idéhistorie
233 Ikke godkjent Archives of andrology 0148-5016 1521-0375 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Generell medisin
234 Ikke godkjent Archives of Facial Plastic Surgery 1521-2491 1538-3660 http://archfaci.ama-assn.org/ 0 Kirurgiske fag
235 Ikke godkjent Archives of Family Medicine 1063-3987 1941-1758 NA 0 Samfunnsmedisin
236 Ikke godkjent Archivo de Filología Aragonesa 0210-5624 http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/1 0 Romansk
237 Ikke godkjent Archivos de Medicina Veterinaria 0301-732X 0717-6201 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0301-732X 0 Veterinærmedisin
238 Ikke godkjent Archivos Latinoamericanos de Producción Animal 1022-1301 2075-8359 http://www.alpa.org.ve/ojs/index.php 0 Veterinærmedisin
239 Ikke godkjent Arctic & Antarctic: International Jurnal of Circumpolar Sociocultural Issues 1851-4685 http://www.iacsi.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
240 Ikke godkjent Argos: Revista de la Asociación Argentina Estudios Clásicos 0325-4194 1853-6379 http://www.scielo.org.ar/revistas/argos/eaboutj.htm 0 Gresk og latin
241 Ikke godkjent Argumentos 0187-5795 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=595# 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
242 Ikke godkjent Ariadne 1361-3197 1361-3200 http://www.ariadne.ac.uk/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
243 Ikke godkjent ARIANE: Revue d'études littéraires francaises 0870-1253 http://www.fl.ul.pt/dep_romanicas/ 0 Romansk
244 Ikke godkjent Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 1502-8119 http://www.kvenskinstitutt.no/om-oss/mei%C3%A4n-krampuohi 0 Sosialantropologi
245 Ikke godkjent Aristoteles Semitico-Latinus 0927-4103 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&pid=17074 0 Teologi og religionsvitenskap
246 Ikke godkjent Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies 1096-2492 1934-9009 http://www.u.arizona.edu/~compitel/AJHCS_home.htm 0 Litteraturvitenskap
247 Ikke godkjent ARK : Arkkitehti 0783-3660 http://www.ark.fi/ 0 Arkitektur og design
248 Ikke godkjent Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap 0004-2021 http://www.arkitektur.se/ 0 Arkitektur og design
249 Ikke godkjent Arkitekturårbok 1893-210X http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&counter=1862 0 Arkitektur og design
250 Ikke godkjent Arquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia 0004-2730 1677-9487 http://www.scielo.br/abem 0 Endokrinologi
251 Ikke godkjent Ars Decorativa: Yearbook of the Budapest Museum of Applied Arts and its Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts 0133-6673 http://www.imm.hu/hu/contents/71,Ars+Decorativa 0 Kunsthistorie
252 Ikke godkjent Art & Research: A Journal of Ideas, Contexts and Methods 1752-6388 http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/v1n2colophon.html 0 Kunsthistorie
253 Ikke godkjent Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm 1401-2987 2001-9238 http://nationalmuseum.bokorder.se/ArtBulletin/ArtBulletin21.aspx 0 Kunsthistorie
254 Ikke godkjent Art Libraries Journal (ALJ) 0307-4722 2059-7525 https://www.cambridge.org/core/journals/art-libraries-journal 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
255 Ikke godkjent Art, Antiquity and Law 1362-2331 http://www.ial.uk.com/aal.php 0 Kunsthistorie
256 Ikke godkjent Arte dei giardini 1122-3014 NA 0 Arkitektur og design
257 Ikke godkjent Arte documento 1121-0524 NA 0 Kunsthistorie
258 Ikke godkjent Arthritis Research 1465-9905 1465-9913 https://NA 0 Revmatologi
259 Ikke godkjent Arthurian Literature 0261-9946 http://www.boydellandbrewer.com/authors_manuscripts_arthurian_literature.asp 0 Engelsk
260 Ikke godkjent Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology 1073-1199 1532-4184 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ianb20#.V5JgCEZffrk 0 Biomedisin
261 Ikke godkjent Arts and International Affairs 2476-0390 https://theartsjournal.net/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
262 Ikke godkjent Arts and the Market 2056-4945 http://www.emeraldinsight.com/loi/aam 0 Kunsthistorie
263 Ikke godkjent Arzneimittel-Forschung 0004-4172 1616-7066 http://www.thieme.com/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
264 Ikke godkjent ASEAN Journal on Hospitality & Tourism 1412-2073 http://www.aseanjournal.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
265 Ikke godkjent ASEE Prism 1056-8077 1930-6148 http://www.prism-magazine.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
266 Ikke godkjent ASHE-ERIC higher education reports 0884-0040 1536-0709 http://www.josseybass.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-AEHE.html 0 Pedagogikk og utdanning
267 Ikke godkjent Asia in Focus 2446-0001 http://www.asiainfocus.dk/ 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
268 Ikke godkjent Asia Pacific Journal of Arts and Cultural Management 1449-1184 http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/ARTMJ 0 Kunsthistorie
269 Ikke godkjent Asia Pacific Journal of Economics and Business 1326-8481 1444-0954 http://www.cbs.curtin.edu.au/index.cfm?objectId=507F057D-D0CA-3156-D33346CCE241C4F7 0 Økonomisk-administrative fag
270 Ikke godkjent Asia Pacific journal of pharmacology 0217-9687 NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
271 Ikke godkjent Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 1683-9919 http://scialert.net/jindex.php?issn=1683-9919 0 Veterinærmedisin
272 Ikke godkjent Asian Journal of Business Ethics 2210-6723 2210-6731 http://www.springer.com/social+sciences/applied+ethics/journal/13520?changeHeader 0 Økonomisk-administrative fag
273 Ikke godkjent Asian Journal of Business Research 1178-8933 http://www.magscholar.com/publication.htm 0 Økonomisk-administrative fag
274 Ikke godkjent Asian Journal of Environment and Disaster Management 1793-9240 1793-9259 http://rpsonline.com.sg/journals/101-ajedm/ajedm.html 0 Geografi
275 Ikke godkjent Asian Journal of Occupational Therapy 1347-3476 1347-3484 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/asiajot 0 Sosialforskning
276 Ikke godkjent Asian Profile 0304-8675 http://www.asianresearchservice.com/Asianprofile.htm 0 Statsvitenskap
277 Ikke godkjent Asia-Pacific Journal of EU Studies 1598-8902 http://www.keusa.or.kr/ 0 Statsvitenskap
278 Ikke godkjent Asia-Pacific Journal of Rural Development 1018-5291 2074-0131 http://cirdap.org/?page_id=134 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
279 Ikke godkjent Astronomy Education Review 1539-1515 http://aer.noao.edu/cgi-bin/new.pl 0 Pedagogikk og utdanning
280 Ikke godkjent Athena Intelligence Journal 1988-5237 http://www.athenaintelligence.org/athenajournal.htm 0 Statsvitenskap
281 Ikke godkjent Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology 1536-0431 http://www.athleticinsight.com/ 0 Idrettsforskning
282 Ikke godkjent Athletic therapy today 1078-7895 1933-2068 http://www.humankinetics.com/europe 0 Idrettsforskning
283 Ikke godkjent Atti. Centro Studi e Documentazione sull'Antichitá Classica 1128-8353 NA 0 Gresk og latin
284 Ikke godkjent Aunnuario 0065-0730 http://www.accademia-etrusca.org/accademia/pubblicazioni.htm 0 Gresk og latin
285 Ikke godkjent Auriga (Zpravy Jednoty klasickych filologu) 1211-3379 http://jkf.ff.cuni.cz/ 0 Gresk og latin
286 Ikke godkjent Australasian Drama Studies 0810-4123 http://www.latrobe.edu.au/drama/ads/index.html 0 Teatervitenskap og drama
287 Ikke godkjent Australasian Victorian Studies Journal 1327-8746 http://www.avsa.unimelb.edu.au/AVSA%20AVSJ.htm 0 Engelsk
288 Ikke godkjent Australian Academic and Research Libraries 0004-8623 1839-471X http://alia.org.au/publishing/aarl/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
289 Ikke godkjent Australian and New Zealand Journal of Medicine 0004-8291 NA 0 Generell medisin
290 Ikke godkjent Australian and New Zealand journal of ophthamology (Print) 0814-9763 1440-1606 NA 0 Øyesykdommer
291 Ikke godkjent Australian Cultural History 0728-8433 1942-5139 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/07288433.asp 0 Kulturvitenskap
292 Ikke godkjent Australian e-Journal of Theology 1448-6326 http://dlibrary.acu.edu.au/research/theology/ejournal/ 0 Teologi og religionsvitenskap
293 Ikke godkjent Australian Family Physician 0300-8495 http://www.afp.org.au 0 Samfunnsmedisin
294 Ikke godkjent Australian Geographical Studies 0004-9190 1467-8470 NA 0 Geografi
295 Ikke godkjent Australian Journal of Acupuncture & Chinese Medicine 1833-9735 http://www.acupuncture.org.au/ajacm.cfm 0 Samfunnsmedisin
296 Ikke godkjent Australian Journal of Communication 0811-6202 http://www.emsah.uq.edu.au/index.html?page=20187&pid=5220 0 Medier og kommunikasjon
297 Ikke godkjent Australian Journal of Cultural Studies 0810-9648 http://wwwmcc.murdoch.edu.au/ReadingRoom/serial/AJCS/AJCSindex.html 0 Kulturvitenskap
298 Ikke godkjent Australian Review of Public Affairs 1832-1526 http://www.australianreview.net/ 0 Statsvitenskap
299 Ikke godkjent Australian Women's Book Review 1033-9434 http://emsah.uq.edu.au/awsr/recent/ 0 Kjønnsforskning
300 Ikke godkjent Austrian Studies in Social Anthropology 1815-3704 http://www.univie.ac.at/alumni.ethnologie/journal/index.html 0 Sosialantropologi
301 Ikke godkjent Autrepart 1278-3986 2109-9561 http://www.cairn.info/revue-autrepart.htm 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
302 Ikke godkjent Avain - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 1795-3790 2242-3796 http://pro.tsv.fi/skts/avain.html 0 Litteraturvitenskap
303 Ikke godkjent Azure. Ideas for the Jewish nation 0793-6664 http://www.azure.org.il/ 0 Litteraturvitenskap
304 Ikke godkjent B Quest: Business Quest 1084-3981 http://www.westga.edu/~bquest/year.html 0 Økonomisk-administrative fag
305 Ikke godkjent Baillière's Clinical Endocrinology and Metabolism 0950-351X 1878-0881 http://www.sciencedirect.com/science/journal/0950351X 0 Endokrinologi
306 Ikke godkjent Bailliere's Clinical Gastroenterology 0950-3528 1878-0873 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09503528 0 Gastroenterologi og hepatologi
307 Ikke godkjent Bailliere's Clinical Haematology 0950-3536 1879-2804 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09503536 0 Hematologi
308 Ikke godkjent Baillière's Clinical Neurology 0961-0421 NA 0 Nevrologi
309 Ikke godkjent Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft 1434-8748 http://www.peterlang.de/Index.cfm?vSiteName=SearchSeriesResult.cfm&vSeriesID=BSES&vLang=E 0 Sosiologi
310 Ikke godkjent Bangladesh e-Journal of Sociology 1819-8465 http://www.bangladeshsociology.org/Bangladesh%20e-Journal%20of%20Sociology.htm 0 Sosiologi
311 Ikke godkjent Bankhistorisches Archiv: Zeitschrift zur Bankengeschichte 0341-6208 2366-2271 http://www.bha.steiner-verlag.de/ 0 Historie og Idéhistorie
312 Ikke godkjent BANTAO Journal 1312-2517 http://www.bantao.org 0 Generell medisin
313 Ikke godkjent BASE - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos 1984-8196 1807-054X http://revistas.unisinos.br/index.php/base/index 0 Økonomisk-administrative fag
314 Ikke godkjent Bausteine zur Geschichte der Edition 1860-1820 http://www.degruyter.com/cont/glob/neutralReiEn.cfm?rc=37684 0 Litteraturvitenskap
315 Ikke godkjent Bayreuth African Studies 0178-0034 http://www.ias.uni-bayreuth.de/de/publications/bas/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
316 Ikke godkjent BC Journal of Ecosystems and Management 1488-4666 1488-4674 http://www.forrex.org/jem 0 Økonomisk-administrative fag
317 Ikke godkjent BC Studies 0005-2949 http://www.bcstudies.com/ 0 Engelsk
318 Ikke godkjent Behavioral & Cognitive Neuroscience Reviews 1534-5823 1552-4159 http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201496 0 Nevrologi
319 Ikke godkjent Behindertenpädagogik und Integration 1611-244X http://www.peterlang.net/index.cfm?vSiteName=SearchSeriesResult.cfm&iHerausgeber=Feuser%20Georg&iAlpha=F&EditorsSearch=true&vLang=E&vHR=1&vUR=3&vUUR=9 0 Pedagogikk og utdanning
320 Ikke godkjent Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 0722-0189 http://www.beitraege-redaktion.de/ 0 Statsvitenskap
321 Ikke godkjent Beiträge zur Film- und Fernsehenwissenschaft 0232-718X NA 0 Medier og kommunikasjon
322 Ikke godkjent Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 0942-3060 1618-3274 http://www.trafoberlin.de/geschichte-der-arbeiterbewegung/ 0 Historie og Idéhistorie
323 Ikke godkjent Beiträge zur Gregorianik 0935-9044 http://www.aiscgre.de/publikationen/beitr.html 0 Musikkvitenskap
324 Ikke godkjent BEJE : Brazilian Electronic Journal of Economics 1516-4373 NA 0 Samfunnsøkonomi
325 Ikke godkjent Beliefs and Values: Understanding the Global Implications of Human Nature 1942-0617 1942-0625 http://www.springerpub.com/journal.aspx?jid=1942-0617 0 Sosialantropologi
326 Ikke godkjent Benefits : a Journal of Social Security Research, Policy And Practice 0962-7898 1741-7325 https://www.policypress.org.uk/journals/benefits/ 0 Sosiologi
327 Ikke godkjent Benegal Past and Present : Journal of The Calcutta Historical Society 0005-8807 NA 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
328 Ikke godkjent Benjamins Current Topics 1874-0081 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=BCT 0 Lingvistikk
329 Ikke godkjent Berichte zur deutschen Landeskunde 0005-9099 http://www.ifl-leipzig.de/de/publikationen/zeitschriften-und-reihen/berichte-zur-deutschen-landeskunde.html 0 Geografi
330 Ikke godkjent Berkeley Insights in Linguistics and Semiotics 0893-6935 http://www.peterlang.com/index.cfm?vSiteName=SearchSeriesResult.cfm&vSeriesID=BILS&vLang=E 0 Lingvistikk
331 Ikke godkjent Berliner indologische Studien 0935-0004 NA 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
332 Ikke godkjent Bestuursdinamika 1019-567X http://www.journals.co.za/ej/ejour_mandyn.html 0 Økonomisk-administrative fag
333 Ikke godkjent Bi´gyo munhwa yeon´gu - Gylonghui daehag´gyo 1598-0685 NA 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
334 Ikke godkjent Bibliosphere 1311-8803 http://bibliosphere.eu/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
335 Ikke godkjent Biblioteca di studi di filologia moderna 2420-8361 http://www.fupress.com/comitatoscientifico/biblioteca-di-studi-di-filologia-moderna/23 0 Lingvistikk
336 Ikke godkjent Bibliotheca cardiologica 0067-7906 1664-6428 http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showproducts&searchWhat=bookseries&ProduktNr=223883 0 Hjerte, kar og luftveier
337 Ikke godkjent Bibliotheca Historica 1238-3503 http://www.histseura.fi/bibliotheca.html 0 Historie og Idéhistorie
338 Ikke godkjent Bibliotheca Nutritio et Dieta 0067-8198 1662-2987 http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showproducts&ProduktNr=227137&searchWhat=bookseries&ContentOnly=false 0 Ernæring
339 Ikke godkjent Bibliotheca psychiatrica 0067-8147 1662-2871 http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showproducts&ProduktNr=223890&searchWhat=bookseries 0 Psykiatri
340 Ikke godkjent Bibliothek und Wissenschaft (BuW) 0067-8236 http://www.harrassowitz-verlag.de/category_367.ahtml 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
341 Ikke godkjent Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 0373-6237 1953-8138 http://www.enc-sorbonne.fr/fr/rubrique-societe-ecole-chartes/bibliotheque-ecole-chartes 0 Historie og Idéhistorie
342 Ikke godkjent Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 0006-1999 http://www.droz.org/eur/en/121-bhr 0 Historie og Idéhistorie
343 Ikke godkjent Bibliotime Rivista Elettronica per le Biblioteche 1590-895X 1128-3564 http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
344 Ikke godkjent Bifurcaciones 0718-1132 http://www.bifurcaciones.cl 0 Kulturvitenskap
345 Ikke godkjent Bildhaan: An International Journal of Somali Studies 1528-6258 http://digitalcommons.macalester.edu/bildhaan/policies.html 0 Historie og Idéhistorie
346 Ikke godkjent Bildungsforschung 1860-8213 http://www.bildungsforschung.org/index.php/bildungsforschung 0 Pedagogikk og utdanning
347 Ikke godkjent Bilingual Processing and Asquisition 2352-0531 https://benjamins.com/ 0 Lingvistikk
348 Ikke godkjent BILTOKI 1134-8984 2340-4698 http://www.et.bs.ehu.es/biltoki/index.shtml 0 Økonomisk-administrative fag
349 Ikke godkjent Biochemical archives 0749-5331 NA 0 Biomedisin
350 Ikke godkjent Biochemical education 0307-4412 1879-1468 NA 0 Biomedisin
351 Ikke godkjent Biochemical Medicine and Metabolic Biology 0885-4505 1557-7651 NA 0 Biomedisin
352 Ikke godkjent Biochemical Society Symposium 0067-8694 1744-1439 http://www.portlandpress.com/pp/books/prod_list.cfm?product_class=PPBS 0 Biomedisin
353 Ikke godkjent Biochimica et Biophysica Acta. MR. Reviews on Biomembranes 0304-4157 1879-257X http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044157 0 Biomedisin
354 Ikke godkjent Biofizika 0006-3029 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Biomedisin
355 Ikke godkjent Biogenic amines 0168-8561 1569-3910 http://www.ingentaconnect.com/content/vsp/ba/latest?format=rss 0 Biomedisin
356 Ikke godkjent Biological signals and receptors 1422-4933 1422-4992 NA 0 Biomedisin
357 Ikke godkjent Biology of Exercise 1791-325X 2241-6331 http://www.biologyofexercise.com/ 0 Idrettsforskning
358 Ikke godkjent Biology of the Neonate 0006-3126 1421-9727 http://www.karger.ch/journals/bon/bon_jh.htm 0 Pediatri
359 Ikke godkjent Biomatter 2159-2527 2159-2535 http://www.landesbioscience.com/journals/biomatter/ 0 Biomedisin
360 Ikke godkjent Biomedical Imaging and Intervention Journal 1823-5530 http://www.biij.org/ 0 Radiologi og billeddiagnostikk
361 Ikke godkjent Biomedical letters 0961-088X NA 0 Biomedisin
362 Ikke godkjent Bioquimia 0185-5751 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=576 0 Endokrinologi
363 Ikke godkjent Bioquímica y Patología Clínica 1515-6761 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=651 0 Biomedisin
364 Ikke godkjent Bioscience Education 1479-7860 https://www.tandfonline.com/journals/rhep19 0 Pedagogikk og utdanning
365 Ikke godkjent Bioseparation (Dordrecht) 0923-179X 1573-8272 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Biomedisin
366 Ikke godkjent Biospectroscopy (New York, N.Y. Print) 1075-4261 1520-6343 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Biomedisin
367 Ikke godkjent Biotechnology techniques 0951-208X 1573-6784 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Biomedisin
368 Ikke godkjent Biotherapy (Dordrecht) 0921-299X 1573-8280 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Biomedisin
369 Ikke godkjent Birth Issues 1038-023X http://esvc000989.wic022u.server-web.com/birthissues/default.htm 0 Sykepleie
370 Ikke godkjent Biuletyn EBIB 1507-7187 http://ebibojs.pl/index.php/ebib/index 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
371 Ikke godkjent Blickpunkt der Mann 1727-0669 1727-4613 http://www.kup.at/journals/dermann/index.html 0 Endokrinologi
372 Ikke godkjent Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung 0170-0006 NA 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
373 Ikke godkjent Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 1384-6663 1569-9684 https://benjamins.com/catalog/bpjam 0 Gresk og latin
374 Ikke godkjent Bochumer Studien zur Philosophie 1384-668X http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=BSP#titles 0 Filosofi
375 Ikke godkjent Bogoslovskie Trudy 0320-0213 http://www.rop.ru/article.php?1003 0 Teologi og religionsvitenskap
376 Ikke godkjent Boletim SOCED 1808-0405 http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/cgi-bin/db2www/PRG_1168.D2W/INPUT 0 Pedagogikk og utdanning
377 Ikke godkjent Boletin chileno de parasitologia 0365-9402 0717-6325 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0365-9402&lng=en&nrm=iso 0 Infeksjoner
378 Ikke godkjent Boletín de Antropología 0120-2510 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=557 0 Sosialantropologi
379 Ikke godkjent Boletín de la AGE 1576-7183 http://age.ieg.csic.es/boletin.htm 0 Geografi
380 Ikke godkjent Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 0213-6333 2253-6108 http://www.aab.es/aab/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=65 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
381 Ikke godkjent Boletín de Lingüística 0798-9709 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=347# 0 Romansk
382 Ikke godkjent Boletín de Pediatría 0214-2597 2340-5384 http://www.sccalp.org/boletin.htm 0 Pediatri
383 Ikke godkjent Bollettino d'Arte - Ministero per i Beni culturali e ambientali 0394-4573 http://www.arti.beniculturali.it/pubblicazioni/bollettino/ 0 Kunsthistorie
384 Ikke godkjent Bollettino dei classici 0392-842X http://www.bardiedizioni.it/categoria-prodotto/bollettino-dei-classici/ 0 Gresk og latin
385 Ikke godkjent Bollettino della Badia greca di Grottaferrata 0005-3783 http://www.abbaziagreca.it/editoria/bollettino.asp 0 Teologi og religionsvitenskap
386 Ikke godkjent Bollettino di Studi Latini 0006-6583 2035-2611 http://www.bollettinodistudilatini.it/ 0 Gresk og latin
387 Ikke godkjent BoneKEy-Osteovision Virtual Journal 1533-4368 http://www.bonekey-ibms.org/ 0 Endokrinologi
388 Ikke godkjent Bonner Sammlung von Aegyptiaca 0947-1200 http://www.harrassowitz-verlag.de/ 0 Kulturvitenskap
389 Ikke godkjent BOOK COLLECTOR 0006-7237 NA 0 Historie og Idéhistorie
390 Ikke godkjent Boston Studies in the Philosophy of Science 0068-0346 2214-7942 http://www.springer.com/series/5710 0 Historie og Idéhistorie
391 Ikke godkjent Boundaries · International Architectural Magazine 2239-0332 http://www.boundaries.it 0 Arkitektur og design
392 Ikke godkjent Brain Research Protocols 1385-299X 1872-809X http://www.sciencedirect.com/science/journal/1385299X 0 Nevrologi
393 Ikke godkjent Brain Research Reviews 0165-0173 1872-6321 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01650173 0 Nevrologi
394 Ikke godkjent Brain Research. Molecular Brain Research 0169-328X 1872-6941 http://www.sciencedirect.com/science/journal/0169328X 0 Nevrologi
395 Ikke godkjent Brains 1861-1680 http://www.brains-minds-media.org/ 0 Nevrologi
396 Ikke godkjent Brathair - Revista de Estudos Celtas e Germânicos 1519-9053 https://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair/index 0 Lingvistikk
397 Ikke godkjent Brazilian Journal of Biomotricity 1981-6324 http://www.brjb.com.br 0 Biomedisin
398 Ikke godkjent Brazilian Symposium on Computer in Education (SBIE) 2176-4301 http://www.ccae.ufpb.br/sbie2010/ 0 Pedagogikk og utdanning
399 Ikke godkjent Brief Treatment and Crisis Intervention 1474-3310 1474-3329 http://www.oxfordjournals.org/ 0 Anestesi, intensiv, akutt
400 Ikke godkjent Brigham Young University studies (1959) 0007-0106 NA 0 Teologi og religionsvitenskap
401 Ikke godkjent Brill's Korean Studies Library 1876-7079 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=227&pid=31051 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
402 Ikke godkjent British Journal of Anaestetic and Recovery Nursing 1742-6456 1744-2192 https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-anaesthetic-and-recovery-nursing 0 Sykepleie
403 Ikke godkjent British Journal of Audiology 0300-5364 1471-2849 http://www.citeulike.org/journal/whurr-bja 0 Øre-nese-hals
404 Ikke godkjent British Journal of Dermatology, Supplement 0366-077X http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/bjd 0 Dermatologi og venerologi
405 Ikke godkjent British Journal of Neuroscience Nursing 1747-0307 2052-2800 http://www.internurse.com/cgi-bin/go.pl/library/issues.html?journal_uid=21 0 Sosialforskning
406 Ikke godkjent British Journal of Plastic Surgery 0007-1226 1465-3087 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00071226 0 Kirurgiske fag
407 Ikke godkjent British Journal of Urology, Supplement 1358-8672 2051-2120 http://www.noharmm.org/bjusuppl.htm 0 Kirurgiske fag
408 Ikke godkjent British Postgraduate Musicology 1460-9231 2053-4264 http://britishpostgraduatemusicology.org/ 0 Musikkvitenskap
409 Ikke godkjent Brookes eJournal of Learning and Teaching 1744-7747 http://bejlt.brookes.ac.uk/about 0 Pedagogikk og utdanning
410 Ikke godkjent Brookings Papers on Education Policy 1096-2719 1533-4457 http://www.brookings.edu/press.aspx 0 Pedagogikk og utdanning
411 Ikke godkjent Brookings Trade Forum 1520-5479 1534-0635 http://www.brookings.edu/global/brookings-trade-forum.aspx 0 Økonomisk-administrative fag
412 Ikke godkjent Brookings-Wharton Papers on Financial Services 1098-3651 1533-4430 http://www.brookings.edu/press/books/bi_wharton_financial_svcs2001.htm 0 Økonomisk-administrative fag
413 Ikke godkjent Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs 1528-7084 1533-4449 http://muse.jhu.edu/demo/brookings-wharton_papers_on_urban_affairs/ 0 Økonomisk-administrative fag
414 Ikke godkjent Brussel Economic Review 1379-9932 http://homepages.vub.ac.be/~mcincera/BER/BER.html 0 Samfunnsøkonomi
415 Ikke godkjent Bryn Mawr Classical Review (BMCR) 1055-7660 1063-2948 https://bmcr.brynmawr.edu/ 0 Gresk og latin
416 Ikke godkjent Bryn Mawr Review of Comparative Literature 1523-5734 http://www.brynmawr.edu/bmrcl/ 0 Litteraturvitenskap
417 Ikke godkjent Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Lódz 0459-6854 NA 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
418 Ikke godkjent Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne 2119-9434 2261-897X http://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?page=shop.browse&category_id=55&option=com_virtuemart&Itemid=1 0 Litteraturvitenskap
419 Ikke godkjent Bulletin de la Société toulousaine d'études classiques 0982-3794 NA 0 Gresk og latin
420 Ikke godkjent Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 0255-0962 2429-2869 http://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/BIFAO/ 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
421 Ikke godkjent Bulletin de l'Institut Pasteur 0020-2452 1878-5581 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00202452 0 Biomedisin
422 Ikke godkjent Bulletin des etudes orientales 0253-1623 2307-5171 http://www.maisonneuve-adrien.com/collections/coll_bulletin_damas.htm 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
423 Ikke godkjent Bulletin of Clinical Psychopharmacology - Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 1017-7833 1302-9657 http://www.psikofarmakoloji.org/v2/Default_eng.asp 0 Nevrologi
424 Ikke godkjent Bulletin of rheumatic diseases 0007-5248 NA 0 Revmatologi
425 Ikke godkjent Bulletin of the Center for Children`s Books 0008-9036 1558-6766 http://www.press.jhu.edu/journals/ 0 Litteraturvitenskap
426 Ikke godkjent Bulletin of the Egyptian Museum 1687-2223 http://aucpress.com/p-2831-bulletin-of-the-egyptian-museum.aspx 0 Arkeologi og konservering
427 Ikke godkjent Bulletin of the Hokkaido Museum of Northern People 0918-3159 http://hoppohm.org/book/kiyou/index.htm 0 Sosialantropologi
428 Ikke godkjent Bungaku 0389-4029 http://www.iwanami.co.jp/bungaku/index.html 0 Litteraturvitenskap
429 Ikke godkjent Bunyan Studies 0954-0970 http://www.arts.ualberta.ca/~dgay/Bunyan.htm 0 Engelsk
430 Ikke godkjent Business and Management Quarterly Review 2180-2777 http://bmqruitm.blogspot.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
431 Ikke godkjent Business Intelligence Journal 1918-2325 1918-2333 http://www.saycocorporativo.com/saycoUK/BIJ/journals.html 0 Økonomisk-administrative fag
432 Ikke godkjent Business Law Review 0143-6295 http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=4&values=Journals~~European+Business+Law+Review 0 Økonomisk-administrative fag
433 Ikke godkjent Business Research 1866-8658 http://www.business-research.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
434 Ikke godkjent Business Strategy Review 0955-6419 1467-8616 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0955-6419 0 Økonomisk-administrative fag
435 Ikke godkjent Business Strategy Series 1751-5637 1751-5645 http://www.emeraldinsight.com/bss.htm 0 Økonomisk-administrative fag
436 Ikke godkjent Business Valuation Review 0897-1781 2163-8330 https://www.asabv.org/index.php?content=HOME 0 Økonomisk-administrative fag
437 Ikke godkjent Business week 0007-7135 2162-657X NA 0 Økonomisk-administrative fag
438 Ikke godkjent By og Bygd 0084-8212 http://www.norskfolkemuseum.no/no/Forskning/By-og-bygd/ 0 Historie og Idéhistorie
439 Ikke godkjent Cahiers Chronos 1384-5357 1875-3043 http://www.brill.com/products/series/cahiers-chronos 0 Lingvistikk
440 Ikke godkjent Cahiers de Linguistique Theorique et Appliquee 0007-988X http://www.ear.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=52 0 Lingvistikk
441 Ikke godkjent Cahiers de l'Ocha 1275-5168 http://www.lemangeur-ocha.com/synindex/cahiers-de-l-ocha.html 0 Sosialforskning
442 Ikke godkjent Cahiers d'études coréennes 0769-7295 http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/ins_bib/extremeorient.htm 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
443 Ikke godkjent Cahiers d'Etudes Germaniques. Universite de Provence. Centre d'Aix 0751-4239 http://www.univ-provence.fr/gsite/document.php?pagendx=2500&project=deg 0 Lingvistikk
444 Ikke godkjent Cahiers du cinéma 0008-011X http://www.cahiersducinema.com/ 0 Medier og kommunikasjon
445 Ikke godkjent Cahiers Tristan L'Hermite 0241-9890 2262-2004 http://www.lesamisdetristan.org/?page_id=33 0 Litteraturvitenskap
446 Ikke godkjent California history (San Francisco) 0162-2897 2327-1485 http://www.ucpress.edu/ 0 Historie og Idéhistorie
447 Ikke godkjent Call center magazine 1064-5543 http://www.callcentermagazine.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
448 Ikke godkjent Camýes 0874-3029 NA 0 Romansk
449 Ikke godkjent Canadian Journal of Applied Physiology 1066-7814 1543-2718 http://www.humankinetics.com/products/journals/journal.cfm?id=CJAP 0 Idrettsforskning
450 Ikke godkjent Canadian Journal of Educational Administration and Policy 1207-7798 http://www.umanitoba.ca/publications/cjeap/ 0 Pedagogikk og utdanning
451 Ikke godkjent Canadian Journal of Environmental Education (CJEE) 1205-5352 https://cjee.lakeheadu.ca/index 0 Pedagogikk og utdanning
452 Ikke godkjent Canadian Journal of Regional Science 1925-2218 http://www.cjrs-rcsr.org/Volume33-1.htm 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
453 Ikke godkjent Canadian Online Journal of Queer Studies in Education 1710-7598 http://jqstudies.library.utoronto.ca/index.php/jqstudies/about 0 Pedagogikk og utdanning
454 Ikke godkjent Canadian Political Science Review 1911-4125 http://ojs.unbc.ca/index.php/cpsr/index 0 Statsvitenskap
455 Ikke godkjent Canadian Tax Journal 0008-5111 http://www.ctf.ca/ctfweb/EN/Home/CTF_Publications/Canadian_Tax_Journal/ 0 Økonomisk-administrative fag
456 Ikke godkjent Canadian Women Studies - Les cahiers de la femme 0713-3235 http://www.yorku.ca/cwscf/ 0 Kjønnsforskning
457 Ikke godkjent Cancer Immunity 1424-9634 http://www.cancerimmunity.org/ 0 Onkologi
458 Ikke godkjent Cancer Journal 0765-7846 1292-8658 https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37584358z 0 Onkologi
459 Ikke godkjent Cancer Metastasis - Biology and Treatment 1568-2102 http://www.springer.com/series/5761 0 Biomedisin
460 Ikke godkjent Cancer Practice 1065-4704 1523-5394 http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/cpa 0 Sosialforskning
461 Ikke godkjent Cancer Surveys 0261-2429 https://fatcat.wiki/container/sesbszknxvc7rbzzuu27dvkujy 0 Onkologi
462 Ikke godkjent Cardiac Electrophysiology Review 1385-2264 1573-725X http://www.springerlink.com/content/102862/ 0 Biomedisin
463 Ikke godkjent Cardiovascular Drug Reviews 0897-5957 1527-3466 http://www.nevapress.com/cdr/home.html 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
464 Ikke godkjent Cardiovascular Endocrinology 2162-688X http://journals.lww.com/cardiovascularendocrinology/Pages/default.aspx 0 Endokrinologi
465 Ikke godkjent Cardiovascular Engineering: An International Journal 1567-8822 1573-6806 http://www.citeulike.org/journal/klu-care 0 Hjerte, kar og luftveier
466 Ikke godkjent Cardiovascular surgery 0967-2109 1479-0653 NA 0 Hjerte, kar og luftveier
467 Ikke godkjent Caring for the Ages 1526-4114 http://www.caringfortheages.com/current 0 Sosialforskning
468 Ikke godkjent Carnegie-Rochester Conference Series On Public Policy 0167-2231 1879-1328 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01672231 0 Statsvitenskap
469 Ikke godkjent Casabella 0008-7181 http://casabellaweb.eu/ 0 Arkitektur og design
470 Ikke godkjent Cass Series: Naval Policy and History 1366-9478 2154-7297 http://www.routledge.com/books/series/CSNPH/ 0 Historie og Idéhistorie
471 Ikke godkjent Cassiodorus 1123-8968 http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=CASS 0 Gresk og latin
472 Ikke godkjent Caucasian Review of International Affairs (CRIA) 1865-6773 http://www.cria-online.org/ 0 Statsvitenskap
473 Ikke godkjent Cauce. Revista de Filología y su Didáctica 0212-0410 http://www.institucional.us.es/revistas/revistas/cauce/htm/presentacion.htm 0 Pedagogikk og utdanning
474 Ikke godkjent Cauda Pavonis: Studies in Hermeticism 1059-8308 http://libarts.wsu.edu/english/Archive/Journals/CaudaPavonis/CaudaPavonis.html 0 Historie og Idéhistorie
475 Ikke godkjent Cayapa 1317-5734 http://www.saber.ula.ve/cayapa/ 0 Samfunnsøkonomi
476 Ikke godkjent CEDLA Latin America Studies 1572-6401 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=5&pgid=2&pid=26250 0 Sosiologi
477 Ikke godkjent Cell Adhesion and Communication 1061-5385 1029-2314 http://www.gbhap.com/journals/384/384-top.htm 0 Biomedisin
478 Ikke godkjent Celtica 0069-1399 http://books.dias.ie/index.php?main_page=index&cPath=6_18 0 Lingvistikk
479 Ikke godkjent Central African Journal of Medicine 0008-9176 http://www.ajol.info/journal_index.php?jid=52 0 Generell medisin
480 Ikke godkjent Cervantes 0277-6995 1943-3840 http://cervantesjournal.com/Home_Page.html 0 Litteraturvitenskap
481 Ikke godkjent CEU Medievalia 1587-6470 http://medstud.ceu.hu/index?id=3&rovat=21 0 Gresk og latin
482 Ikke godkjent CFE Conference Papers Series 1654-2185 http://www.cfe.lu.se/om_cfe/om_cfe.html 0 Statsvitenskap
483 Ikke godkjent CFO 8756-7113 NA 0 Økonomisk-administrative fag
484 Ikke godkjent Champs linguistiques. Recherches 0777-2033 http://www.sudoc.abes.fr//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Champs+linguistiques 0 Lingvistikk
485 Ikke godkjent Change: The magazine of higher learning 0009-1383 1939-9146 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00091383.asp 0 Pedagogikk og utdanning
486 Ikke godkjent Chemical Immunology 1015-0145 1662-2898 http://www.google.com/search?q=Chemical%20Immunology&hl=no&lr= 0 Biomedisin
487 Ikke godkjent Chiasmi International 1637-6757 2155-6415 http://philosophy.memphis.edu/Chiasmi_International/index.htm 0 Filosofi
488 Ikke godkjent Child welfare 0009-4021 NA 0 Sosialforskning
489 Ikke godkjent Childhoods Today 1753-0849 http://www.childhoodstoday.org 0 Sosiologi
490 Ikke godkjent Children in War 1745-7211 http://www.dsmgroup.co.uk/ciw 0 Sosialforskning
491 Ikke godkjent Children's Literature 0092-8208 1543-3374 http://www.childrenslit.com/ 0 Litteraturvitenskap
492 Ikke godkjent Chilufim: Zeitschrift für Jüdische Kulturgeschichte 1817-9223 http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=413 0 Kulturvitenskap
493 Ikke godkjent China and Eurasia Forum Quarterly 1653-4212 http://www.silkroadstudies.org/new/inside/publications/CEF_quarterly.htm 0 Statsvitenskap
494 Ikke godkjent China Goes Global 2572-0333 2572-0341 http://www.chinagoesglobal.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
495 Ikke godkjent China Review International 1069-5834 1527-9367 http://www.uhpress.hawaii.edu/journals/cri/index.php?db_name=uhpress&PHPSESSID=fed473c3c1834a433822439fbea73fae 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
496 Ikke godkjent Chinese Journal of Pathophysiology 1000-4718 http://www.cjpp.net/en/qkjs.asp 0 Biomedisin
497 Ikke godkjent Chinese Linguistics in Europe 1246-7367 http://lodel.ehess.fr/crlao/document.php?id=548 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
498 Ikke godkjent Chinese Mental Health Journal 1000-6729 http://www.camh.org.cn/CN/index.html 0 Psykiatri
499 Ikke godkjent Chinese sociology and anthropology 0009-4625 1558-1004 http://www.routledge.com/ 0 Sosiologi
500 Ikke godkjent Ching Feng 0009-4668 http://www.chineseupress.com/ 0 Teologi og religionsvitenskap
501 Ikke godkjent Chirurgie 0001-4001 1878-3775 NA 0 Kirurgiske fag
502 Ikke godkjent Chirurgische gastroenterologie mit interdisziplinaren Gesprachen 0177-9990 1421-9808 http://www.karger.com/ 0 Kirurgiske fag
503 Ikke godkjent Chloe 0168-9878 1875-6743 http://www.rodopi.nl 0 Tysk og nederlandsk
504 Ikke godkjent Christian Scholar's Review 0017-2251 http://www.csreview.org/ 0 Teologi og religionsvitenskap
505 Ikke godkjent Chronic Diseases in Canada 0228-8699 1481-8523 http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cdic-mcc/index-eng.php 0 Samfunnsmedisin
506 Ikke godkjent Chung-Hwa Buddhist Journal 1026-969X http://www.chibs.edu.tw/eng_html/index_eng00_04.html 0 Teologi og religionsvitenskap
507 Ikke godkjent CiberLetras 1523-1720 http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/ 0 Litteraturvitenskap
508 Ikke godkjent Ciencias Sociales Online 0718-1671 http://www.uvm.cl/csonline 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
509 Ikke godkjent Cinémas - Revue d'Études Cinématographiques 1181-6945 http://www.erudit.org/en/revue/cine/ 0 Medier og kommunikasjon
510 Ikke godkjent Circulation Control 0389-1844 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/ccm 0 Generell medisin
511 Ikke godkjent Circumpolar Health Supplements 1797-2361 1797-237X http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/pages/view/chs 0 Samfunnsmedisin
512 Ikke godkjent Circunstancia 1696-1277 http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=54 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
513 Ikke godkjent City & Time 1981-5956 1807-7544 http://www.ct.ceci-br.org 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
514 Ikke godkjent Civis (Štampano izd.) 1800-9328 1800-9336 http://www.fpn.co.me/index.php?IDSP=482&jezik=lat 0 Statsvitenskap
515 Ikke godkjent CLARA Architecture/Recherche 2295-3671 2593-5747 https://clararevue.ulb.be/CLARA/index 0 Arkitektur og design
516 Ikke godkjent Classics Ireland 0791-9417 http://www.ucd.ie/cai/classics-ireland/ 0 Gresk og latin
517 Ikke godkjent Clavis Commentariorum Antiquitatis et Medii Aevi 1568-9999 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=2&pgid=2&pid=9969 0 Historie og Idéhistorie
518 Ikke godkjent Clearinghouse - Forskningsserien 1904-5255 https://dpu.au.dk/forskning/danskclearinghouseforuddannelsesforskning 0 Pedagogikk og utdanning
519 Ikke godkjent Clinical & Experimental Allergy Reviews 1472-9725 1472-9733 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1472-9725&site=1 0 Biomedisin
520 Ikke godkjent Clinical Acupuncture and Oriental Medicine 1461-1449 1476-9417 http://www.sciencedirect.com/science/journal/14611449 0 Samfunnsmedisin
521 Ikke godkjent Clinical and Applied Immunology Reviews 1529-1049 1878-5441 http://www.sciencedirect.com/science/journal/15291049 0 Biomedisin
522 Ikke godkjent Clinical and Diagnostic Virology 0928-0197 1873-4901 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09280197 0 Infeksjoner
523 Ikke godkjent Clinical Audit 1179-2760 http://www.dovepress.com/clinical-audit-journal 0 Samfunnsmedisin
524 Ikke godkjent Clinical Chiropractic 1479-2354 1878-125X http://www.elsevier.com/locate/clch 0 Sosialforskning
525 Ikke godkjent Clinical Effectiveness in Nursing 1361-9004 1532-9275 http://www.sciencedirect.com/science/journal/13619004 0 Sosialforskning
526 Ikke godkjent Clinical Eye and Vision Care 0953-4431 1879-1263 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09534431 0 Øyesykdommer
527 Ikke godkjent Clinical Geriatrics 1095-1598 http://www.clinicalgeriatrics.com 0 Geriatri
528 Ikke godkjent Clinical leadership & management review 1527-3954 1530-0382 NA 0 Samfunnsmedisin
529 Ikke godkjent Clinical Lymphoma & Myeloma 1557-9190 1938-0712 http://www.sciencedirect.com/science/journal/15579190 0 Onkologi
530 Ikke godkjent Clinical neuroscience (New York, N.Y.) 1065-6766 1098-2310 NA 0 Nevrologi
531 Ikke godkjent Clinical Neuroscience Research 1566-2772 1873-779X http://www.sciencedirect.com/science/journal/15662772 0 Nevrologi
532 Ikke godkjent Clinical Nutrition Supplements 1744-1161 1878-3368 http://www.sciencedirect.com/science/journal/17441161 0 Ernæring
533 Ikke godkjent Clinical Positron Imaging 1095-0397 1878-5751 NA 0 Radiologi og billeddiagnostikk
534 Ikke godkjent Clinical Radiology Extra 1477-6804 http://www.elsevier.com/ 0 Radiologi og billeddiagnostikk
535 Ikke godkjent Clinical techniques in small animal practice 1096-2867 1558-2272 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10962867 0 Veterinærmedisin
536 Ikke godkjent Clinics in developmental medicine 0069-4835 http://www.mackeithpress.org/cdmlist.html 0 Sosialforskning
537 Ikke godkjent Clio Medica 0045-7183 1875-6689 http://www.rodopi.nl/senj.asp?SerieId=CLIO 0 Samfunnsmedisin
538 Ikke godkjent Codices Manuscripti & Impressi 0379-3621 http://www.hollinek.at/zeitschriften.html 0 Kunsthistorie
539 Ikke godkjent Cognitiva 0214-3550 1579-3702 http://www.ingentaconnect.com/content/fias/cog 0 Pedagogikk og utdanning
540 Ikke godkjent Cognitive Linguistics in Practice 1388-6231 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=CLiP 0 Lingvistikk
541 Ikke godkjent Cognitive Linguistics Research 1861-4132 https://www.degruyter.com/serial/CLR-B/html 0 Lingvistikk
542 Ikke godkjent Collectanea Archivi Vaticani 1727-5687 http://asv.vatican.va/it/stud/index_CAV.htm 0 Teologi og religionsvitenskap
543 Ikke godkjent Collection "Septième Art" : 7e Art 0768-1496 http://www.editionsducerf.fr/home.asp 0 Medier og kommunikasjon
544 Ikke godkjent Collection Monographique Rodopi en Littérature Française Contemporaine 0169-0078 1875-3299 http://www.rodopi.nl/ 0 Litteraturvitenskap
545 Ikke godkjent Collegium : Studies across disciplines in the humanities and social sciences 1796-2986 http://www.helsinki.fi/collegium/e-series/index.htm 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
546 Ikke godkjent Colloquium Helveticum: Cahiers suisses de littérature générale et comparée 0179-3780 http://www.sagw.ch/fr/sgavl/publikationen.html 0 Litteraturvitenskap
547 Ikke godkjent Colonial Latin American historical review 1063-5769 NA 0 Historie og Idéhistorie
548 Ikke godkjent Colorado Research in Linguistics (CRIL) 0884-2035 1937-7029 https://journals.colorado.edu/index.php/cril/index 0 Lingvistikk
549 Ikke godkjent Commentary (New York) 0010-2601 1943-4634 NA 0 Statsvitenskap
550 Ikke godkjent Common Ground Journal 1547-9129 http://www.commongroundjournal.org 0 Teologi og religionsvitenskap
551 Ikke godkjent Communal Plural 1320-7873 1469-3607 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Sosialantropologi
552 Ikke godkjent Communicable Diseases Intelligence 0725-3141 1445-4866 http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-pubs-cdi-cdiintro.htm 0 Infeksjoner
553 Ikke godkjent Communicare 0259-0069 http://www.journals.co.za/ej/ejour_comcare.html 0 Medier og kommunikasjon
554 Ikke godkjent Communication and Cognition 0378-0880 http://www.e-webtec.com/cc/Journals/CommunicationCognition.htm 0 Lingvistikk
555 Ikke godkjent Communication and Language at Work - Bridging Theory and Practice 2245-5744 https://tidsskrift.dk/claw/index 0 Lingvistikk
556 Ikke godkjent Communication Design. Interdisciplinary and Graphic Research Design 2055-7132 2055-7140 http://www.tandfonline.com/toc/rfcd20/current 0 Medier og kommunikasjon
557 Ikke godkjent Communication Systems and Networks and Workshops. Proceedings 2155-2487 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6451320 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
558 Ikke godkjent Compar(a)ison: An International Journal of Comparative Literature 0942-8917 2235-610X http://N/A 0 Litteraturvitenskap
559 Ikke godkjent Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung 0940-3566 http://research.uni-leipzig.de/comparativ/ 0 Historie og Idéhistorie
560 Ikke godkjent Comparative and General Pharmacology 0010-4035 1878-2388 http://www.elsevier.com/locate/vph 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
561 Ikke godkjent Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Comparative Pharmacology 0306-4492 1878-1969 http://www.elsevier.com/ 0 Biomedisin
562 Ikke godkjent Comparative Civilizations Review 0733-4540 http://www.wmich.edu/iscsc/Journal.html 0 Sosialantropologi
563 Ikke godkjent Comparative Criticism 0144-7564 http://www.bcla.org/compcrit.htm 0 Litteraturvitenskap
564 Ikke godkjent Comparative haematology international 0938-7714 1433-2973 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Hjerte, kar og luftveier
565 Ikke godkjent Comparative Technology Transfer and Society 1542-0132 1543-3404 http://muse.jhu.edu/journals/comparative_technology_transfer_and_society/ 0 Samfunnsøkonomi
566 Ikke godkjent Compensation and Benefits Review 0886-3687 1552-3837 http://www.sagepub.com/journal.aspx?pid=68 0 Økonomisk-administrative fag
567 Ikke godkjent Competitive Intelligence Review 1058-0247 1520-6386 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Økonomisk-administrative fag
568 Ikke godkjent Complementary Health Practice Review 1076-1675 2162-447X NA 0 Samfunnsmedisin
569 Ikke godkjent Complicity : An International Journal of Complexity and Education 1710-5668 http://www.complexityandeducation.ualberta.ca/journal.htm 0 Pedagogikk og utdanning
570 Ikke godkjent Composites business analysis 1464-2840 1879-1077 http://www.sciencedirect.com/science/journal/14642840 0 Økonomisk-administrative fag
571 Ikke godkjent Comprehensive therapy 0098-8243 1559-1190 http://www.springer.com/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
572 Ikke godkjent Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 3, Sciences de la vie 0764-4469 1878-5565 NA 0 Biomedisin
573 Ikke godkjent Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 0065-0536 1969-6663 http://www.aibl.fr/publications/periodiques/comptes-rendus-des-seances-de-l/?lang=fr 0 Kunsthistorie
574 Ikke godkjent Computer Personnel 0160-2497 1558-3414 http://www.acm.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
575 Ikke godkjent Computers in Higher Education Economics Review 1358-5363 2053-7794 http://www.economicsnetwork.ac.uk/cheer/ 0 Pedagogikk og utdanning
576 Ikke godkjent Comunicazione Filosofica 1128-9082 http://archive.sfi.it/cf/cf26.pdf 0 Filosofi
577 Ikke godkjent Concept and Communication 2005-1492 http://has.hallym.ac.kr/ 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
578 Ikke godkjent Concepts and Transformation 1384-6639 1569-9692 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=CAT 0 Sosiologi
579 Ikke godkjent Conceptual History and Chinese Linguistics 2210-2884 http://www.brill.nl/ 0 Lingvistikk
580 Ikke godkjent Concilium medii aevi 1437-904X https://cma.gbv.de/z/pages 0 Gresk og latin
581 Ikke godkjent Confines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política 1870-3569 http://confines.mty.itesm.mx/ 0 Statsvitenskap
582 Ikke godkjent Confluências : Revista de tradução científica e técnica 1645-9350 http://www.confluencias.net 0 Lingvistikk
583 Ikke godkjent Congenital Anomalies 0914-3505 1741-4520 http://eu.wiley.com/WileyCDA/ 0 Dermatologi og venerologi
584 Ikke godkjent Congenital Cardiology Today 1554-7787 1554-0499 http://WWW.CONGENITALCARDIOLOGYTODAY.COM 0 Hjerte, kar og luftveier
585 Ikke godkjent CONNECT: The World of Critical Care Nursing 1748-6254 http://www.connectpublishing.com 0 Sykepleie
586 Ikke godkjent Connotations : A Journal for Critical Debate 0939-5482 http://www.connotations.uni-tuebingen.de/ 0 Engelsk
587 Ikke godkjent Consciousness, Literature and the Arts 1573-2193 1879-6044 http://www.rodopi.nl/senj.asp?SerieId=CLA 0 Litteraturvitenskap
588 Ikke godkjent Constructions 1860-2010 http://www.constructions-online.de/ 0 Lingvistikk
589 Ikke godkjent Contemporary Clinical Gynecology & Obstetrics 1471-8359 NA 0 Fødselshjelp og kvinnesykdommer
590 Ikke godkjent Contemporary Educational Leadership 2391-4572 2391-8829 http://www.isp.uj.edu.pl/en_GB/contemporary-educational-leadership-cel- 0 Pedagogikk og utdanning
591 Ikke godkjent Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences 1817-4604 http://journal.ciiss.net/index.php/ciiss 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
592 Ikke godkjent Contemporary Issues in Technology and Teacher Education 1528-5804 http://www.citejournal.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
593 Ikke godkjent Contemporary Journal of African Studies 2343-6530 http://www.ajol.info/index.php/contjas 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
594 Ikke godkjent Contemporary Journal of Anthropology and Sociology 2159-0508 http://ask.anthroniche.com/journal.html 0 Sosialantropologi
595 Ikke godkjent Contemporary Philosophy: a new survey 2452-350X http://www.springer.com/series/5784 0 Filosofi
596 Ikke godkjent Contexto 1315-9453 http://www.saber.ula.ve/contexto/ 0 Litteraturvitenskap
597 Ikke godkjent Contexts 1536-5042 1537-6052 http://journals.sagepub.com/home/ctx 0 Sosiologi
598 Ikke godkjent Contingentia 1980-7589 http://www.seer.ufrgs.br/index.php/contingentia 0 Kulturvitenskap
599 Ikke godkjent Contrastes (Málaga) 1136-9922 http://www.uma.es/contrastes 0 Filosofi
600 Ikke godkjent Contributions to Theoretical Economics 1534-5971 0 Samfunnsøkonomi
601 Ikke godkjent Controlling & Management Review 2195-8262 2195-8270 http://link.springer.com/journal/12176 0 Økonomisk-administrative fag
602 Ikke godkjent Conversations in Religion and Theology 1479-2206 1479-2214 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1479-2206&site=1 0 Teologi og religionsvitenskap
603 Ikke godkjent Copenhagen Studies in Language 0905-7269 NA 0 Lingvistikk
604 Ikke godkjent Coronary Health Care 1362-3265 1532-2025 http://www.sciencedirect.com/science/journal/13623265 0 Hjerte, kar og luftveier
605 Ikke godkjent Corporate Environmental Strategy 1066-7938 1873-6912 http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/601188/description#description 0 Økonomisk-administrative fag
606 Ikke godkjent Corporate Governance and Organizational Behavior Review 2521-1870 2521-1889 https://virtusinterpress.org/-Corporate-Governance-and-Organizational-Behavior-Review-.html 0 Økonomisk-administrative fag
607 Ikke godkjent Corpus Pragmatics 2509-9507 2509-9515 https://www.springer.com/journal/41701 0 Lingvistikk
608 Ikke godkjent Correlative neuroanatomy 1042-0398 1535-8771 NA 0 Biomedisin
609 Ikke godkjent Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction 1943-3875 1943-3883 http://www.thieme.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=966&category_id=90&option=com_virtuemart&Itemid=53 0 Kirurgiske fag
610 Ikke godkjent Creative Approaches to Research 1835-9442 http://aqr.org.au/publications/creative-approaches-to-research/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
611 Ikke godkjent Creole Language Library 0920-9026 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=CLL 0 Lingvistikk
612 Ikke godkjent Cribles: essais de litterature 1242-6652 http://w3.pum.univ-tlse2.fr/-Lettres-#36 0 Litteraturvitenskap
613 Ikke godkjent CRIN (Cahiers de recherche des instituts néerlandais de langue et de littérature française) 0169-894X 1875-6751 http://www.brill.com/products/series/crin-cahiers-de-recherche-des-instituts-neerlandais-de-langue-et-de-litterature-francaise 0 Litteraturvitenskap
614 Ikke godkjent Crisolenguas 1941-1006 http://crisolenguas.uprrp.edu/ 0 Lingvistikk
615 Ikke godkjent Critica d'arte 0011-1511 http://www.lelettere.it/site/d_Page.asp?IDPagina=30 0 Kunsthistorie
616 Ikke godkjent Critical Anthropology 1811-0665 https://www.mtp.dk/serierinfo.asp?issn=1811-0665&seln=800034 0 Sosialantropologi
617 Ikke godkjent Critical Literacy 1753-0873 http://www.criticalliteracyjournal.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
618 Ikke godkjent Critical perspectives 1022-1646 NA 0 Litteraturvitenskap
619 Ikke godkjent Critical reviews in diagnostic imaging 1040-8371 1879-2855 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Radiologi og billeddiagnostikk
620 Ikke godkjent Critical reviews in neurosurgery 0939-0146 1433-0377 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Nevrologi
621 Ikke godkjent Critical Reviews in Oral Biology and Medicine 1045-4411 1544-1113 http://crobm.iadrjournals.org/ 0 Odontologi
622 Ikke godkjent Critical Studies on Security 2162-4887 2162-4909 http://www.tandfonline.com/toc/rcss20/current 0 Statsvitenskap
623 Ikke godkjent Critique of Political Economy 1940-3062 1940-3070 http://www.copejournal.org 0 Økonomisk-administrative fag
624 Ikke godkjent Crossings 1649-0460 http://crossings.tcd.ie/ 0 Kunsthistorie
625 Ikke godkjent Crossroads 1825-7208 http://www.webasa.org/crossroads.htm 0 Økonomisk-administrative fag
626 Ikke godkjent Crossroads 2190-8796 2666-2523 https://brill.com/view/journals/cjai/cjai-overview.xml 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
627 Ikke godkjent CSLI studies in computational inguistics 1557-5772 http://csli-publications.stanford.edu/site/index.html 0 Lingvistikk
628 Ikke godkjent CTheory: An International Journal of Theory, Technology and Culture 1190-9153 http://www.ctheory.net/home.aspx 0 Medier og kommunikasjon
629 Ikke godkjent Cuadernos americanos 0011-2356 http://www.cialc.unam.mx/cuadamer/publicados.html 0 Romansk
630 Ikke godkjent Cuadernos Aragoneses de Economía 0211-0865 http://cae.unizar.es/ 0 Økonomisk-administrative fag
631 Ikke godkjent Cuadernos de economía - Latin American Journal of Economics 0716-0046 0717-6821 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-6821&lng=en&nrm=iso 0 Økonomisk-administrative fag
632 Ikke godkjent Cuadernos de Historia Moderna y Contemporanea 0211-0849 1988-2726 NA 0 Historie og Idéhistorie
633 Ikke godkjent Cuadernos de Información 0716-162X 0717-8697 http://www.cuadernos.info 0 Medier og kommunikasjon
634 Ikke godkjent Cuadernos Interculturales 0718-0586 0719-2851 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=552 0 Sosialantropologi
635 Ikke godkjent Cultural Values 1362-5179 1467-8713 http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/cuva 0 Sosialantropologi
636 Ikke godkjent Culture & History 0902-7521 NA 0 Historie og Idéhistorie
637 Ikke godkjent Culture and Civilization 1947-6280 http://www.transactionpub.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=series-category&Store_Code=TRANSPUB&Category_Code=1615 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
638 Ikke godkjent Culture, Biography & Lifelong Learning 2384-3527 2384-3748 http://www.cbll.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
639 Ikke godkjent Culture, Society & Praxis 1544-3159 http://ojs.theord.org/index.php/csp 0 Kulturvitenskap
640 Ikke godkjent Culture, Society and Masculinities 1941-5583 1941-5591 http://mensstudies.metapress.com/content/121105/?p=df3fcbf99c9543459097a8978f400c3b&pi=0 0 Kjønnsforskning
641 Ikke godkjent Cuneiform Digital Library Bulletin 1540-8760 http://cdli.ucla.edu/pubs/cdlb.html 0 Lingvistikk
642 Ikke godkjent Cuneiform Digital Library Journal 1540-8779 http://cdli.ucla.edu/pubs/cdlj.html 0 Lingvistikk
643 Ikke godkjent Current 0011-3131 http://www.routledge.com/ 0 Engelsk
644 Ikke godkjent Current Conservation 0974-0953 http://www.currentconservation.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
645 Ikke godkjent Current Diagnostic Pathology 0968-6053 1532-2041 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09686053 0 Biomedisin
646 Ikke godkjent Current Issues in Comparative Education 1523-1615 http://www.tc.columbia.edu/cice/index.html 0 Pedagogikk og utdanning
647 Ikke godkjent Current Medical Litterature - Rheumatology 0261-3360 1895-2356 http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0261-3360 0 Revmatologi
648 Ikke godkjent Current Opinion in Internal Medicine 1535-5942 1746-0956 http://www.lww.com/product/?1535-5942 0 Gastroenterologi og hepatologi
649 Ikke godkjent Current opinion in molecular therapeutics (Print) 1464-8431 2040-3445 NA 0 Biomedisin
650 Ikke godkjent Current Opinion in Orthopaedics 1041-9918 1531-7005 https://journals.lww.com/co-ortho/Pages/issuelist.aspx 0 Kirurgiske fag
651 Ikke godkjent Current orthopaedics 0268-0890 1532-2068 http://www.sciencedirect.com/science/journal/02680890 0 Kirurgiske fag
652 Ikke godkjent Current Paediatrics 0957-5839 1532-2076 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09575839 0 Pediatri
653 Ikke godkjent Current Perspectives in Social Theory 0278-1204 http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=0278-1204 0 Sosiologi
654 Ikke godkjent Current problems in dermatology 1040-0486 1535-6299 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10400486 0 Dermatologi og venerologi
655 Ikke godkjent Current problems in pediatrics 0045-9380 1535-6329 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00459380 0 Pediatri
656 Ikke godkjent Current Surgery 0149-7944 1879-0321 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01497944 0 Kirurgiske fag
657 Ikke godkjent Current Treatment Options in Gastroenterology 1092-8472 1534-309X https://www.springer.com/journal/11938 0 Gastroenterologi og hepatologi
658 Ikke godkjent Current Trends in Neurology 0972-8252 http://www.researchtrends.net/tia/title.asp?id=47 0 Nevrologi
659 Ikke godkjent Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK] 1901-8878 1901-8886 http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie 0 Pedagogikk og utdanning
660 Ikke godkjent CW3: Corvey Women Writers on the Web 1744-9618 http://extra.shu.ac.uk/corvey/ 0 Litteraturvitenskap
661 Ikke godkjent Cyber Humanitatis 0717-2869 http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/ 0 Litteraturvitenskap
662 Ikke godkjent Cytokines, cellular & molecular therapy 1368-4736 1471-177X NA 0 Biomedisin
663 Ikke godkjent D.H. Lawrence Review 0011-4936 http://www.dhlawrencereview.org/ 0 Engelsk
664 Ikke godkjent D'Adventures of 'I.S.R.A.E.L.I. 1466-0490 http://homepage.ntlworld.com/lynnfo/adventur/adventur.html 0 Romansk
665 Ikke godkjent Daedong Munhwa Yeon'gu (Study of Eastern Culture) 1225-3820 http://aeas.skku.edu/eng/pub02.jsp 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
666 Ikke godkjent Daena: International Journal of Good Conscience 1870-557X http://www.daenajournal.org/ 0 Filosofi
667 Ikke godkjent Dance theatre journal 0264-9160 NA 0 Dans
668 Ikke godkjent Danish Journal of Management & Business 2246-3887 http://www.djoef-forlag.dk/da/tidsskrifter/djm 0 Økonomisk-administrative fag
669 Ikke godkjent DAOL - Discourse analysis online 1477-7843 http://extra.shu.ac.uk/daol/ 0 Medier og kommunikasjon
670 Ikke godkjent Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik 0018-2974 http://www.universitaetsverlagwebler.de/zeitschriftkonzept-HSW.html 0 Pedagogikk og utdanning
671 Ikke godkjent Das Münster 0027-299X http://www.schnell-und-steiner.de/muenster.ahtml 0 Kunsthistorie
672 Ikke godkjent Datagramazero 1517-3801 http://www.dgz.org.br/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
673 Ikke godkjent Deaf Worlds: Deaf People, Community and Society 1362-3125 http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/bibweb/LiDat.acgi?ID=38934 0 Pedagogikk og utdanning
674 Ikke godkjent Debate terminológico 1813-1867 http://riterm.net/revista/ojs/index.php/debateterminologico/index 0 Lingvistikk
675 Ikke godkjent Defence Strategic Communications 2500-9478 2500-9486 https://www.stratcomcoe.org/academic-journal-defence-strategic-communications 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
676 Ikke godkjent Defense analysis 0743-0175 1470-3602 NA 0 Statsvitenskap
677 Ikke godkjent Delaware Review of Latin American Studies 1536-1837 https://udspace.udel.edu/handle/19716/19395 0 Kulturvitenskap
678 Ikke godkjent Delft School of Design Series on Architecture and Urbanism 1879-7830 http://www.delftschoolofdesign.eu/publications 0 Arkitektur og design
679 Ikke godkjent Deméter 1638-556X http://www.univ-lille3.fr/revues/demeter/ 0 Arkitektur og design
680 Ikke godkjent Democracy & Development: Journal of West African Affairs 1465-0142 http://ajol.info/index.php/dad/about 0 Statsvitenskap
681 Ikke godkjent Democracy & Nature 1085-5661 1469-3720 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Statsvitenskap
682 Ikke godkjent Democratic Communiqué 1555-8967 http://www.democraticcommunications.org/communique/ 0 Medier og kommunikasjon
683 Ikke godkjent Denkmalpflege-Themen 2193-6390 http://www.blfd.bayern.de/denkmalerfassung/publikationswesen/publikationen/00057/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
684 Ikke godkjent Der Anschnitt 0003-5238 http://www.vfkk.de/ 0 Kulturvitenskap
685 Ikke godkjent Der Burger im Staat 0007-3121 NA 0 Statsvitenskap
686 Ikke godkjent Der Ginkgo Baum. Germanistischer Jahrbuch 0359-7210 https://NA 0 Tysk og nederlandsk
687 Ikke godkjent Dermatología Peruana 1028-7175 1609-7203 http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=1028-7175&lng=es&nrm=iso 0 Dermatologi og venerologi
688 Ikke godkjent Dermatology and Psychosomatics 1422-9196 1424-0564 NA 0 Dermatologi og venerologi
689 Ikke godkjent Desacatos - Revista de Antropologica Social 1607-050X http://www.ciesas.edu.mx/ 0 Sosialantropologi
690 Ikke godkjent Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales 0046-001X 1853-8185 https://ojs.ides.org.ar/index.php/desarrollo-economico/issue/view/11 0 Samfunnsøkonomi
691 Ikke godkjent Descant (Toronto) 0382-909X NA 0 Litteraturvitenskap
692 Ikke godkjent Desenredo 1808-656X 2236-5400 http://www.upf.br/seer/index.php/rd/index 0 Lingvistikk
693 Ikke godkjent Design Management Review 1557-0614 1948-7169 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19487169 0 Arkitektur og design
694 Ikke godkjent Design Research Quarterly 1752-8445 http://www.adm.heacademy.ac.uk/news/calls-for-papers/calls-for-papers-and-contributions/design-research-quarterly-announces-a-new-series-of-articles 0 Arkitektur og design
695 Ikke godkjent Deuterocanonical and Cognate Literature. Yearbook 1614-3361 1614-337X https://www.degruyter.com/serial/DCLY-B/html 0 Teologi og religionsvitenskap
696 Ikke godkjent Deutsche Apotheker-Zeitung 0011-9857 https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
697 Ikke godkjent Deutsche Maritime Studien 1860-9899 http://www.dsm.museum/service/publikationen/deutsche-maritime-studien.374.de.html 0 Historie og Idéhistorie
698 Ikke godkjent Deutsche Zeitschrift für Onkologie 1617-5891 1439-0930 http://www.medizinverlage.de/fz/16175891/index.html 0 Onkologi
699 Ikke godkjent Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 0012-1223 http://www.mgh.de/publikationen/zeitschriften/deutsches-archiv-fuer-erforschung-des-mittelalters/ 0 Historie og Idéhistorie
700 Ikke godkjent Deutsches Schiffartsarchiv 0343-3668 http://www.dsm.de/Pubs/zeit.htm 0 Historie og Idéhistorie
701 Ikke godkjent Developmental Brain Research 0165-3806 1872-6755 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01653806 0 Dermatologi og venerologi
702 Ikke godkjent Developmental Genetics 0192-253X 1520-6408 http://www.interscience.wiley.com/jpages/0192-253X/ 0 Biomedisin
703 Ikke godkjent Developments in health economics and public policy 0927-4987 http://www.springer.com/series/6039 0 Samfunnsøkonomi
704 Ikke godkjent Diabetes, Nutrition and Metabolism. Clinical and Experimental 0394-3402 1720-8343 http://www.kurtis.it/obesity/en/ 0 Endokrinologi
705 Ikke godkjent Diabetic Hypoglycemia 1757-2428 http://www.hypodiab.com/ 0 Endokrinologi
706 Ikke godkjent Diagnostic molecular pathology (Print) 1052-9551 1533-4066 http://www.lww.com/ 0 Biomedisin
707 Ikke godkjent Diálogo de la Lengua 1989-1334 http://www.dialogodelalengua.com/ 0 Lingvistikk
708 Ikke godkjent Diálogos Latinoamericanos 1600-0110 2246-8609 https://tidsskrift.dk/dialogos/ 0 Historie og Idéhistorie
709 Ikke godkjent Dialysis & Transplantation 0090-2934 1932-6920 http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-DAT.html 0 Kirurgiske fag
710 Ikke godkjent Diaspora 1044-2057 1911-1568 http://www.utpjournals.com/diaspora/diaspora.html 0 Sosialantropologi
711 Ikke godkjent Dichtung-Digital 1617-6901 http://www.dichtung-digital.de/ 0 Litteraturvitenskap
712 Ikke godkjent Dictionary of Literary Biography 1096-8547 http://www.gale.com/servlet/ItemDetailServlet?region=9&imprint=000&titleCode=GAL15&cf=n&type=4&id=110997 0 Litteraturvitenskap
713 Ikke godkjent Didaskalia ton Fysikon Epistimon. Ereuna kai Praxi 1792-3166 http://www.lib.uoi.gr/serp/ 0 Pedagogikk og utdanning
714 Ikke godkjent Die Friedenswarte 0340-0255 http://www.friedens-warte.de 0 Statsvitenskap
715 Ikke godkjent Die Laute 1437-3378 http://www.lautengesellschaft.de/ 0 Musikkvitenskap
716 Ikke godkjent Die Quintessenz 0033-6580 http://www.quintessenz.de 0 Odontologi
717 Ikke godkjent Die Sprache 0376-401X http://www.univie.ac.at/die-sprache/ 0 Lingvistikk
718 Ikke godkjent Die Wirtschaftsprüfung 0340-9031 http://www.idw.de/idw/portal/n281682/n383174/n385210/index.jsp 0 Økonomisk-administrative fag
719 Ikke godkjent Diotime - l'Agora 1290-3485 1953-8197 http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/ 0 Filosofi
720 Ikke godkjent Disability Studies in Education 1548-7210 http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=1348&concordeid=DS 0 Pedagogikk og utdanning
721 Ikke godkjent Discursos - Prácticas 0718-3003 0718-3895 http://www.discursospracticas.ucv.cl/html/cuerpo_editorial.html 0 Romansk
722 Ikke godkjent Disease management & health outcomes 1173-8790 2230-5971 NA 0 Samfunnsmedisin
723 Ikke godkjent Disease Management and Clinical Outcomes 1088-3371 1878-6286 NA 0 Generell medisin
724 Ikke godkjent Dissidences 1553-6793 http://dissidences.org/Index6-7.html 0 Romansk
725 Ikke godkjent Distances & Savoirs 1765-0887 1965-0167 http://ds.revuesonline.com/acceuil.jsp 0 Pedagogikk og utdanning
726 Ikke godkjent Distribution Business Management Journal 1535-1254 http://dcenter.com/PR_DBMjournal.htm 0 Økonomisk-administrative fag
727 Ikke godkjent Divergencias : Revista de Estudios Linguisticos y Literarios 1555-7596 http://w3.coh.arizona.edu/divergencias/ 0 Lingvistikk
728 Ikke godkjent Diversities 2079-6595 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/resources/periodicals/diversities/ 0 Sosialantropologi
729 Ikke godkjent Diversity in Health and Care 1759-1422 1743-4904 http://www.radcliffe-oxford.com/journals/J18_Diversity_in_Health_and_Social_Care/default.htm 0 Samfunnsmedisin
730 Ikke godkjent Divinatio. Studia Culturologica Series 1310-9456 http://www.urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&page=Book&id=43087&lang=Ru&blang=en&list=20 0 Filosofi
731 Ikke godkjent Docencia e investigación 1133-9926 2340-2725 http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Docencia_e_Investigacion/Docencia_e_Investigacion.htm 0 Pedagogikk og utdanning
732 Ikke godkjent Document Design Companion Series 1568-1963 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=DDCS 0 Medier og kommunikasjon
733 Ikke godkjent Documentación Administrativa 0012-4494 1989-8983 http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=index 0 Statsvitenskap
734 Ikke godkjent Doping Journal 1812-948X http://dopingjournal.org/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
735 Ikke godkjent DQR Studies in Literature 0921-2507 1875-7278 http://www.rodopi.nl/senj.asp?SerieId=DQR 0 Engelsk
736 Ikke godkjent Drevnjaja Rus' - Voprosy medievistiki 2071-9574 2071-9590 http://www.drevnyaya.ru/ 0 Historie og Idéhistorie
737 Ikke godkjent Drug Discovery Today : Disease Mechanisms 1740-6765 http://www.sciencedirect.com/science/journal/17406765 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
738 Ikke godkjent Drug Discovery Today : Therapeutic Strategies 1740-6773 http://www.sciencedirect.com/science/journal/17406773 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
739 Ikke godkjent Drug information journal 0092-8615 2164-9200 http://www.uk.sagepub.com/home.nav 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
740 Ikke godkjent Drug News and Perspectives 0214-0934 2013-0139 http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0455.html 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
741 Ikke godkjent Durham Anthropological Journal 1742-2930 http://www.dur.ac.uk/anthropology.journal/ 0 Sosialantropologi
742 Ikke godkjent Dynamics of Socio-Economic Systems 1852-379X http://www.dyses.org.ar/IJ-DySES/index.htm 0 Samfunnsøkonomi
743 Ikke godkjent Dynamische Psychiatrie 0012-740X NA 0 Psykiatri
744 Ikke godkjent E.I.A.L. : Estudios Interdisciplinarios de America Latina y el Caribe 0792-7061 2226-4620 http://www.tau.ac.il/eial/ 0 Historie og Idéhistorie
745 Ikke godkjent Early American Studies 1543-4273 1559-0895 http://eas.pennpress.org 0 Engelsk
746 Ikke godkjent Early Childhood Research & Practice 1524-5039 http://ecrp.uiuc.edu/ 0 Sosialforskning
747 Ikke godkjent Early Keyboard Journal 0899-8132 http://www.ekjournal.org/ 0 Musikkvitenskap
748 Ikke godkjent Early Modern Japan : an Interdisciplinary Journal 1940-7947 1940-7955 https://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/583 0 Historie og Idéhistorie
749 Ikke godkjent East African Journal of Public Health 0856-8960 http://www.bioline.org.br/lp 0 Samfunnsmedisin
750 Ikke godkjent East and Central African Journal of Surgery 1024-297X 2073-9990 http://www.bioline.org.br/js 0 Generell medisin
751 Ikke godkjent e-beratungsjournal 1816-7632 http://www.e-beratungsjournal.net/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
752 Ikke godkjent EBSCO bulletin of serials changes 0360-0637 http://www.ebsco.com/home/whatsnew/enhance_net.asp 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
753 Ikke godkjent Ecclectica 1708-721X http://www.ecclectica.ca 0 Filosofi
754 Ikke godkjent Echo (Los Angeles) 1535-1807 NA 0 Musikkvitenskap
755 Ikke godkjent ECI. Ecucation, Communication & Information 1463-631X 1470-6725 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Pedagogikk og utdanning
756 Ikke godkjent Eco-Efficiency in Industry and Science 1389-6970 http://www.springer.com/series/5887 0 Økonomisk-administrative fag
757 Ikke godkjent Ecological and Environmental Anthropology 1554-2408 http://www.uga.edu/eea/index.html 0 Sosialantropologi
758 Ikke godkjent Eco-Management and Auditing 0968-9427 1099-0925 http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jabout/5354/ProductInformation.html 0 Økonomisk-administrative fag
759 Ikke godkjent Economia 1529-7470 1533-6239 http://www.cid.harvard.edu/Economia/index.htm 0 Samfunnsøkonomi
760 Ikke godkjent Economia & Lavoro 0012-978X http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedarivista&Itemid=262&id_rivista=45 0 Samfunnsøkonomi
761 Ikke godkjent Economía Mexicana 0185-0458 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=323 0 Samfunnsøkonomi
762 Ikke godkjent Economia Mexicana - Nueva Epoca 1665-2045 http://www.economiamexicana.cide.edu/english.htm 0 Samfunnsøkonomi
763 Ikke godkjent ECONOMIA. Seria MANAGEMENT 1454-0320 2344-4436 http://www.management.ase.ro/reveconomia/eng/index.htm 0 Økonomisk-administrative fag
764 Ikke godkjent Economic Analysis 1366-8099 1469-3747 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Samfunnsøkonomi
765 Ikke godkjent Economic Journal of Nepal 1018-631X http://nepjol.info/index.php/EJON 0 Samfunnsøkonomi
766 Ikke godkjent Economic Sociology : the European Electronic Newsletter 1871-3351 http://econsoc.mpifg.de/ 0 Økonomisk-administrative fag
767 Ikke godkjent Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 2088-6365 http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/economic/index 0 Økonomisk-administrative fag
768 Ikke godkjent Economics of planning 0013-0451 1573-0808 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Samfunnsøkonomi
769 Ikke godkjent Économie internationale 1777-5582 http://www.journals.elsevier.com/international-economics 0 Økonomisk-administrative fag
770 Ikke godkjent EDAMBA Journal 1334-8078 http://www.edamba.eu/r/default.asp?iId=HEIEH 0 Økonomisk-administrative fag
771 Ikke godkjent Educar 1405-4787 http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/dirrseed.html 0 Pedagogikk og utdanning
772 Ikke godkjent Education and the Law 0953-9964 1469-5774 http://www.routledge.com/ 0 Pedagogikk og utdanning
773 Ikke godkjent Éducation et francophonie 0849-1089 1916-8659 http://www.acelf.ca/revue 0 Pedagogikk og utdanning
774 Ikke godkjent Éducation relative à l'environnement : Regards - Recherches - Réflexions 1373-9689 https://ere.revues.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
775 Ikke godkjent Education Review 1094-5296 http://edrev.asu.edu/index.html 0 Pedagogikk og utdanning
776 Ikke godkjent Education, research and perspectives 0311-2543 1446-0017 https://www.erpjournal.net/ 0 Pedagogikk og utdanning
777 Ikke godkjent Educause Quarterly 1528-5324 http://www.educause.edu/ 0 Pedagogikk og utdanning
778 Ikke godkjent E-Fabulations : e-journal of Children's Literature 1646-8880 http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id05id1159&sum=sim 0 Litteraturvitenskap
779 Ikke godkjent Ege Academic Review 1303-099X http://www.eab.ege.edu.tr/ 0 Økonomisk-administrative fag
780 Ikke godkjent Egyptological Memoirs 1387-2710 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=7&pgid=2&pid=10232 0 Arkeologi og konservering
781 Ikke godkjent eHealth International 1476-3591 NA 0 Samfunnsmedisin
782 Ikke godkjent Éigse: A Journal of Irish Studies 0013-2608 http://www.nui.ie/eigse/ 0 Litteraturvitenskap
783 Ikke godkjent Eikon 1024-1922 1605-7872 NA 0 Kunsthistorie
784 Ikke godkjent EJBO - Electronic Journal of Business and Organization Ethics 1239-2685 http://ejbo.jyu.fi/ 0 Økonomisk-administrative fag
785 Ikke godkjent e-JEMED. Electronic journal of evolutionary modeling and economic dynamics 1298-0137 NA 0 Samfunnsøkonomi
786 Ikke godkjent E-Journal of the American Hungarian Educators Association 1936-8879 http://ahea.net/e-journal 0 Pedagogikk og utdanning
787 Ikke godkjent Ejournalist - A refereed media journal 1444-741X http://www.ejournalism.au.com/ejournalist.htm 0 Medier og kommunikasjon
788 Ikke godkjent Ekonomitsjeskie i sotsial'nye peremeny: Fakty, tendentsii, prognoz 1998-0698 2312-9816 http://esc.vscc.ac.ru/?_lang=en 0 Økonomisk-administrative fag
789 Ikke godkjent Ekstasis 1865-8792 https://www.degruyter.com/serial/EKSTASIS-B/html 0 Teologi og religionsvitenskap
790 Ikke godkjent El Catoblepas: revista critica del presente 1579-3974 http://www.nodulo.org/ec/ 0 Filosofi
791 Ikke godkjent El Cotidiano 0186-1840 1563-7417 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=325 0 Sosiologi
792 Ikke godkjent El Croquis 0212-5633 2174-0356 http://www.elcroquis.es 0 Arkitektur og design
793 Ikke godkjent El Hombre y la Máquina 0121-0777 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=478 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
794 Ikke godkjent Electroencephalography and clinical neurophysiology. Electromyography and motor control 0924-980X 1872-7093 http://www.sciencedirect.com/science/journal/0924980X 0 Nevrologi
795 Ikke godkjent Electron Microscopy Reviews 0892-0354 1878-1136 NA 0 Biomedisin
796 Ikke godkjent Electroneurobiología 0328-0446 1850-1826 http://electroneubio.secyt.gov.ar/ 0 Nevrologi
797 Ikke godkjent Electronic antiquity 1320-3606 NA 0 Historie og Idéhistorie
798 Ikke godkjent Electronic International Journal of Time Use Reserach 1860-9937 http://www.eijtur.org 0 Sosiologi
799 Ikke godkjent Electronic Journal for the Integration of Technology in Education 1556-5378 http://ejite.isu.edu/ 0 Pedagogikk og utdanning
800 Ikke godkjent Electronic Journal of Africana Bibliography 1092-9576 http://sdrc.lib.uiowa.edu/ejab/index.html 0 Historie og Idéhistorie
801 Ikke godkjent Electronic journal of Australian and New Zealand history 1321-5752 NA 0 Historie og Idéhistorie
802 Ikke godkjent Electronic Journal of Biomedicine 1697-090X http://biomed.uninet.edu/index.html 0 Biomedisin
803 Ikke godkjent Electronic Journal of Communication 1183-5656 http://www.cios.org/www/ejcmain.htm 0 Medier og kommunikasjon
804 Ikke godkjent Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies 1476-9158 http://www.japanesestudies.org.uk/contents/intro.html 0 Kulturvitenskap
805 Ikke godkjent Electronic Journal of Literacy through Science 1934-6670 http://ejlts.ucdavis.edu/ 0 Lingvistikk
806 Ikke godkjent Electronic Journal of Organizational Virtualness 1422-9331 http://www.ejov.org/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
807 Ikke godkjent Electronic journal of oriental studies 0928-6802 NA 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
808 Ikke godkjent Electronic Journal of Pathology and Histology 0948-0382 NA 0 Biomedisin
809 Ikke godkjent Electronic Journal of Radical Organisation Theory 1173-6631 http://www.mngt.waikato.ac.nz/ejrot/ 0 Økonomisk-administrative fag
810 Ikke godkjent Electronic Journal of Sociology 1198-3655 NA 0 Sosiologi
811 Ikke godkjent Electronic Journal of Sustainable Development 1753-3104 http://www.ejsd.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
812 Ikke godkjent Electronic Musicological Review 1415-9538 NA 0 Musikkvitenskap
813 Ikke godkjent Electronic Transactions on Artifical Intelligence 1403-3534 1403-3526 NA 0 Musikkvitenskap
814 Ikke godkjent Electronical journal of communicative psychoanalysis 1492-1103 NA 0 Psykiatri
815 Ikke godkjent Elementos : Ciencia y cultura 0187-9073 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=294 0 Kulturvitenskap
816 Ikke godkjent Em Debate 1809-0842 http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/cgi-bin/db2www/PRG_1207.D2W/INPUT 0 Statsvitenskap
817 Ikke godkjent e-Mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie 1634-0647 http://www.bium.univ-paris5.fr/acad-chirurgie/ememoires.htm 0 Generell medisin
818 Ikke godkjent Emergences 1045-7224 1469-5855 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Medier og kommunikasjon
819 Ikke godkjent Emerging Communication: Studies in New Technologies and Practices in Communication 1566-7677 1879-8349 http://www.iospress.nl/loadtop/load.php?isbn=stpc 0 Sosiologi
820 Ikke godkjent Emerging Infections 1542-4502 NA 0 Infeksjoner
821 Ikke godkjent Empirical Approaches to Language Typology [EALT] 0933-761X https://www.degruyter.com/serial/EALT-B/html 0 Lingvistikk
822 Ikke godkjent Employment Relations Record 1444-7053 http://pubsites.uws.edu.au/pera/index.htm 0 Økonomisk-administrative fag
823 Ikke godkjent Encounters 2075-048X http://encounters.zu.ac.ae/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
824 Ikke godkjent Encuentros 1692-5858 2216-135X http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/index 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
825 Ikke godkjent Enculturation: A Journal of Rhetoric, Writing, and Culture 1525-3120 http://enculturation.gmu.edu/ 0 Litteraturvitenskap
826 Ikke godkjent Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics Online 1570-6699 http://www.brill.com/publications/online-resources/encyclopedia-arabic-language-and-linguistics-online 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
827 Ikke godkjent Endocrinologia y Nutricion 1575-0922 1579-2021 http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-endoc/em-er.htm 0 Endokrinologi
828 Ikke godkjent Endodontic Topics 1601-1538 1601-1546 http://www.blackwellpublishing.com/aims.asp?ref=1601-1538&site=1 0 Odontologi
829 Ikke godkjent Endothelium 1062-3329 1029-2373 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/10623329.asp 0 Biomedisin
830 Ikke godkjent Endotrends 1534-7621 1534-763X NA 0 Endokrinologi
831 Ikke godkjent Engineering and Process Economics 0377-841X 1878-402X NA 0 Økonomisk-administrative fag
832 Ikke godkjent Engineering Asset Management Reviews 2190-7846 2190-7854 http://www.springer.com/series/8663 0 Økonomisk-administrative fag
833 Ikke godkjent Engineering Costs and Production Economics 0167-188X 1878-4011 NA 0 Økonomisk-administrative fag
834 Ikke godkjent English Education 0007-8204 1943-2216 http://www.ncte.org/journals/ee 0 Engelsk
835 Ikke godkjent English Manuscript Studies, 1100-1700 0957-8080 http://press.uchicago.edu/ucp/books/series/BRITL-EMS.html 0 Litteraturvitenskap
836 Ikke godkjent Enlightenment and Dissent 0262-7612 http://www.philosophy.ubc.ca/ed/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
837 Ikke godkjent Entelequia. Revista interdisciplinar 1885-6985 http://www.eumed.net/entelequia/ 0 Statsvitenskap
838 Ikke godkjent Enterprise and Innovation Management Studies 1463-2446 1469-5863 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Økonomisk-administrative fag
839 Ikke godkjent Entertainment design 1520-5150 2162-1136 NA 0 Kunsthistorie
840 Ikke godkjent Entretextos : Revista Electronica Semestral de Estudios Semióticos de la Cultura 1696-7356 http://www.ugr.es/~mcaceres/entretextos.htm 0 Litteraturvitenskap
841 Ikke godkjent Environmental Research Forum 1421-0274 NA 0 Geografi
842 Ikke godkjent Epidemiologic Perspectives & Innovations 1742-5573 http://www.epi-perspectives.com/ 0 Samfunnsmedisin
843 Ikke godkjent Episteme NS - Revista del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela 0798-4324 http://www.revele.com.ve/revistas.php?rev=episteme 0 Filosofi
844 Ikke godkjent ePlasty: Open Access Journal of Plastic and Reconstructive Surgery 1937-5719 http://www.eplasty.com 0 Kirurgiske fag
845 Ikke godkjent Eras 1445-5218 http://www.arts.monash.edu.au/eras/editions.htm 0 Historie og Idéhistorie
846 Ikke godkjent ERCES : Online Quarterly Review 1811-9123 http://www.erces.com/journal/Journal.htm 0 Filosofi
847 Ikke godkjent Erfurt Electronic Studies in English 1430-6905 http://webdoc.gwdg.de/edoc/ia/eese/eese.html 0 Engelsk
848 Ikke godkjent Eritrean Studies Review 1086-9174 https://eritreanstudies.org/publications/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
849 Ikke godkjent Ernährungs-Umschau (1977) 0174-0008 NA 0 Biomedisin
850 Ikke godkjent Esfera: Revista filológica y cultural hispana 1988-7671 http://www.uvilce.es/uvilce/index.php?id=372&option=com_content&task=view 0 Lingvistikk
851 Ikke godkjent E-Sharp 1742-4542 http://www.sharp.arts.gla.ac.uk/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
852 Ikke godkjent Espace Géographique 0046-2497 1776-2936 http://www.mgm.fr/PUB/EG/EG209.html 0 Geografi
853 Ikke godkjent Espacio Abierto 1315-0006 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=122 0 Filosofi
854 Ikke godkjent Essays in Education 1527-9359 https://openriver.winona.edu/eie/ 0 Pedagogikk og utdanning
855 Ikke godkjent Essays In Medieval Studies 1043-2213 1538-4608 http://www.wvupress.com/journals/details.php?id=5 0 Historie og Idéhistorie
856 Ikke godkjent Essays in Poetics 0308-888X http://N/A 0 Litteraturvitenskap
857 Ikke godkjent Essays in Romanticism 2049-6699 2049-6702 https://wfs.gc.cuny.edu/eir/ 0 Litteraturvitenskap
858 Ikke godkjent Estudios clásicos 0014-1453 2445-0537 http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=530 0 Gresk og latin
859 Ikke godkjent Estudios de la antigüedad 0212-9264 http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_lucio_anneo_seneca/investigacion/Centro_Teodosio 0 Gresk og latin
860 Ikke godkjent Estudios de Lingüística Chibcha 1409-245X http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/chibcha 0 Lingvistikk
861 Ikke godkjent Estudios de Sociolingüística 1576-7418 http://www.sociolinguistica.uvigo.es/revista.asp#texto2 0 Lingvistikk
862 Ikke godkjent Estudios Filologicos Alemanes 1578-9438 http://alojamientos.us.es/restfa/principal.htm 0 Tysk og nederlandsk
863 Ikke godkjent Estudios sobre las Culturas Contemporaneas 1405-2210 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=316 0 Kulturvitenskap
864 Ikke godkjent Estudios y Perspectivas en Turismo 0327-5841 1851-1732 http://www.estudiosenturismo.com.ar/ 0 Økonomisk-administrative fag
865 Ikke godkjent Età Evolutiva 0392-0658 http://www.giuntiabbonamenti.it/index.php?etaevolutiva 0 Psykologi
866 Ikke godkjent Ethiopian Journal of Development Research 0378-0813 http://www.ajol.info/journal_index.php?jid=298 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
867 Ikke godkjent Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management 1998-0507 http://www.ajol.info/index.php/ejesm/index 0 Geografi
868 Ikke godkjent Ethnographic Studies 1366-4964 http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/disciplines/sociology/about/events/ethnography/journal/ 0 Sosiologi
869 Ikke godkjent Ethnographica Journal on Culture and Disability 1377-2198 http://soc.kuleuven.be/werkdocumenten/ojs/index.php/eerstejournal 0 Sosialantropologi
870 Ikke godkjent Ethno-Indology. Heidelberg Studies in South Asian Rituals 1860-2053 https://hasp.ub.uni-heidelberg.de/catalog/series/ethind 0 Kulturvitenskap
871 Ikke godkjent Ethnopolitics Papers 2048-075X http://www.ethnopolitics.org/ethnopoliticspapers.htm 0 Statsvitenskap
872 Ikke godkjent Ethnoscripts 1438-5244 http://www.uni-hamburg.de/ethnologie/4.html 0 Sosialantropologi
873 Ikke godkjent Etniškomo Studijos 1822-1041 http://ces.lt/en/etniskumo-studijos/ 0 Sosialantropologi
874 Ikke godkjent E-topia : Revista Electrónica de Estudos sobre a Utopia 1645-958X http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id05id164&sum=sim 0 Kulturvitenskap
875 Ikke godkjent Études cinématographiques 0014-1992 NA 0 Medier og kommunikasjon
876 Ikke godkjent Études de Communication 1270-6841 2101-0366 http://edc.revues.org/ 0 Medier og kommunikasjon
877 Ikke godkjent Études internationales 0014-2123 1703-7891 http://www.erudit.org/revue/ei/ 0 Statsvitenskap
878 Ikke godkjent Etudes montaignistes 0986-492X 1775-349X http://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?page=shop.browse&category_id=21&option=com_virtuemart&Itemid=1 0 Litteraturvitenskap
879 Ikke godkjent Eubios Journal of Asian and International Bioethics 1173-2571 http://www.unescobkk.org/index.php?id=2434 0 Samfunnsmedisin
880 Ikke godkjent Euresis 1223-1193 NA 0 Romansk
881 Ikke godkjent EuroCriminology 0860-3723 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/ 0 Sosiologi
882 Ikke godkjent EuroEconomica 1582-8859 2065-3883 https://dj.univ-danubius.ro/index.php/EE/index 0 Økonomisk-administrative fag
883 Ikke godkjent European Accounting and Management Review 2385-3921 http://www.accid.org/eamr/index.php 0 Økonomisk-administrative fag
884 Ikke godkjent European Bulletin of Adapted Physical Activity 1379-0595 http://www.kuleuven.ac.be/thenapa/newsletter/ 0 Idrettsforskning
885 Ikke godkjent European Environment 0961-0405 1099-0976 http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EET.html 0 Geografi
886 Ikke godkjent European Infectious Disease 1755-1137 1755-1145 http://www.touchinfectiousdisease.com/ 0 Infeksjoner
887 Ikke godkjent European Integration Online Papers 1027-5193 http://www2.wu-wien.ac.at/ecsa/home01en.html 0 Statsvitenskap
888 Ikke godkjent European Journal of Business Research 1945-2977 2378-8461 http://www.iabe.org/domains/iabeX/journalinfo.aspx?JournalID=EJBR 0 Økonomisk-administrative fag
889 Ikke godkjent European Journal of Cross-Cultural Competence and Management 1758-1508 1758-1516 http://www.inderscience.com/ejccm 0 Økonomisk-administrative fag
890 Ikke godkjent European Journal of Economic and Social Systems 1292-8895 1292-8909 http://editions.lavoisier.fr/nouveautes.asp 0 Samfunnsøkonomi
891 Ikke godkjent European Journal of Endocrinology. Supplement 0804-4635 2053-4183 NA 0 Endokrinologi
892 Ikke godkjent European Journal of ePractice 1988-625X http://www.epracticejournal.eu/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
893 Ikke godkjent European Journal of General Medicine 1304-3897 http://www.bioline.org.br/gm 0 Generell medisin
894 Ikke godkjent European Journal of Heart Failure. Supplements 1567-4215 1878-1314 http://eu.wiley.com/WileyCDA/ 0 Hjerte, kar og luftveier
895 Ikke godkjent European journal of immunogenetics 0960-7420 1365-2370 NA 0 Biomedisin
896 Ikke godkjent European Journal of Morphology 0924-3860 1744-4241 http://www.swets.nl/sps/journals/ejm.html 0 Biomedisin
897 Ikke godkjent European Journal of Pain Supplements 1754-3207 1878-0075 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291878-0075 0 Anestesi, intensiv, akutt
898 Ikke godkjent European Journal of Physical & Health Education 2080-8003 http://www.awf.gda.pl/index.php?id=580 0 Pedagogikk og utdanning
899 Ikke godkjent European Journal of Purchasing & Supply Management 0969-7012 1873-6858 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09697012 0 Økonomisk-administrative fag
900 Ikke godkjent European Journal of Social Education 1810-4789 http://www.feset.org/52.0.html?&L=1 0 Sosiologi
901 Ikke godkjent European journal of sports traumatology and related research (Testo stampato) 1592-3894 1720-836X NA 0 Kirurgiske fag
902 Ikke godkjent European Journal of Surgery 1102-4151 1741-9271 NA 0 Kirurgiske fag
903 Ikke godkjent European Journal of Trauma 1439-0590 1615-3146 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Kirurgiske fag
904 Ikke godkjent European Journal of Ultrasound 0929-8266 1879-0623 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09298266 0 Radiologi og billeddiagnostikk
905 Ikke godkjent European Journal of Underwater and Hyperbaric Medicine 1605-9204 http://www.eubs.org/ 0 Generell medisin
906 Ikke godkjent European meetings in ethnomusicology 1582-5841 http://eme.ong.ro 0 Musikkvitenskap
907 Ikke godkjent European Papers on the New Welfare : Quaderni Europei sul Nuovo Welfare 1970-8939 1972-4543 http://eng.newwelfare.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
908 Ikke godkjent European Psychiatric Review 1758-1354 1758-1362 http://www.touchbriefings.com/cdps/cditem.cfm?nid=3107&cid=5 0 Psykiatri
909 Ikke godkjent European Respiratory Monograph 1025-448X 2075-6674 http://erm.ersjournals.com/ 0 Hjerte, kar og luftveier
910 Ikke godkjent European Review of Energy Markets 1782-1029 http://www.eeinstitute.org/european-review-of-energy-market/ 0 Samfunnsøkonomi
911 Ikke godkjent European Sports History Review 1462-1495 http://www.tandfonline.com/loi/fhsp20 0 Idrettsforskning
912 Ikke godkjent European Taxation 0014-3138 http://www.ibfd.org/portal/Product_et.html 0 Økonomisk-administrative fag
913 Ikke godkjent Europäische Hochschulschriften - Reihe 31: Politikwissenschaft 0721-3654 http://www.peterlang.de/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=30&cid=5 0 Statsvitenskap
914 Ikke godkjent Europäische Hochschulschriften, Reihe 6, Psychologie 0531-7347 NA 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
915 Ikke godkjent Europäische Hochschulschriften. Reihe 23: Theologie 0721-3409 http://www.peterlang.com/Index.cfm?vSiteName=SearchSeriesResult.cfm&vSeriesID=EHS23&vLang=E 0 Teologi og religionsvitenskap
916 Ikke godkjent Europäische Studien zur Textlinguistik 1860-7373 http://www.narr.de 0 Lingvistikk
917 Ikke godkjent Europäisches Rundschau 0304-2782 NA 0 Statsvitenskap
918 Ikke godkjent Evaluation in Education 0191-765X 1878-3996 NA 0 Pedagogikk og utdanning
919 Ikke godkjent Evangelical Studies Bulletin 0890-703X http://isae.wheaton.edu/evangelical-studies-bulletin/ 0 Teologi og religionsvitenskap
920 Ikke godkjent Evental Aesthetics 2167-1931 http://eventalaesthetics.net 0 Filosofi
921 Ikke godkjent Evidence-based Cardiovascular Medicine 1361-2611 1532-2173 http://www.sciencedirect.com/science/journal/13612611 0 Hjerte, kar og luftveier
922 Ikke godkjent Evidence-Based Eye Care 1525-8599 1536-4836 http://www.lww.com/product/?1525-8599 0 Øyesykdommer
923 Ikke godkjent Evidence-Based Gastroenterology 1527-8557 1537-1581 https://www.worldcat.org/title/evidence-based-gastroenterology/oclc/984979217 0 Gastroenterologi og hepatologi
924 Ikke godkjent Evidence-based Healthcare 1462-9410 1532-2181 http://www.sciencedirect.com/science/journal/14629410 0 Sykepleie
925 Ikke godkjent Evidence-based Oncology 1363-4054 1532-2203 http://www.sciencedirect.com/science/journal/13634054 0 Onkologi
926 Ikke godkjent Evolution of Communication 1387-5337 1569-9757 http://www.benjamins.com/ 0 Medier og kommunikasjon
927 Ikke godkjent Excellence in Higher Education 2153-9669 2153-9677 http://ehe.pitt.edu/ 0 Pedagogikk og utdanning
928 Ikke godkjent Excerpta Medica: International Congress Series 0531-5131 1873-6157 http://www.sciencedirect.com/science/journal/05315131 0 Biomedisin
929 Ikke godkjent Exilforschung : Ein Internationales Jahrbuch 0175-3347 http://www.etk-muenchen.de/literatur/ 0 Historie og Idéhistorie
930 Ikke godkjent Existenz 1932-1066 https://www.existenz.us/ 0 Filosofi
931 Ikke godkjent Exogenous Dermatology 1424-4616 1424-4624 http://www.karger.com/ 0 Dermatologi og venerologi
932 Ikke godkjent Experimental and Clinical Immunogenetics 0254-9670 1421-9948 NA 0 Biomedisin
933 Ikke godkjent Experimental nephrology 1018-7782 1421-9956 NA 0 Nefrologi
934 Ikke godkjent Expert Opinion in Medical Diagnostics 1753-0059 1753-0067 http://www.informapharmascience.com/loi/edg 0 Generell medisin
935 Ikke godkjent Extravío: revista electrónica de literatura comparada 1886-4902 http://www.uv.es/extravio 0 Litteraturvitenskap
936 Ikke godkjent Fabula - Litterature, histoire et theorie 2100-0689 http://www.fabula.org/lht 0 Litteraturvitenskap
937 Ikke godkjent Facility Management Journal 1059-3667 http://www.fmjonline.com 0 Økonomisk-administrative fag
938 Ikke godkjent Faits de Langues 1244-5460 1958-9514 https://brill.com/view/journals/fdl/fdl-overview.xml 0 Lingvistikk
939 Ikke godkjent Family planning perspectives 0014-7354 2325-5617 NA 0 Sosialforskning
940 Ikke godkjent Family Science 1942-4620 1942-4639 http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=rfsc20 0 Geografi
941 Ikke godkjent Fast Capitalism 1930-014X http://www.fastcapitalism.com 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
942 Ikke godkjent Féeries 1766-2842 1957-7753 http://feeries.revues.org/ 0 Litteraturvitenskap
943 Ikke godkjent Femina Politica 1433-6359 2196-1646 http://feminapolitica.budrich-journals.de 0 Kjønnsforskning
944 Ikke godkjent Feminist Teacher (FT) 0882-4843 1934-6034 http://www.press.uillinois.edu/journals/ft.html 0 Kjønnsforskning
945 Ikke godkjent Fênix : Revista de História e Estudos Culturais 1807-6971 http://www.revistafenix.pro.br 0 Historie og Idéhistorie
946 Ikke godkjent Fernand Braudel Center's Review 0147-9032 2327-445X http://www.binghamton.edu/fbc/review-journal/ 0 Sosiologi
947 Ikke godkjent Fibrinolysis & proteolysis 1369-0191 1532-222X http://www.sciencedirect.com/science/journal/13690191 0 Hjerte, kar og luftveier
948 Ikke godkjent Fiction International 0092-1912 http://www.fictioninternational.com/ 0 Litteraturvitenskap
949 Ikke godkjent Fiddlehead 0015-0630 NA 0 Musikkvitenskap
950 Ikke godkjent Fifteenth Century Studies 0164-0933 http://www.boydellandbrewer.com/store/listcategoriesandproducts.asp?idcategory=95 0 Historie og Idéhistorie
951 Ikke godkjent Film-Historia 1136-7385 2014-668X http://www.pcb.ub.es/filmhistoria/ 0 Teatervitenskap og drama
952 Ikke godkjent Filologia antica e moderna 1123-4059 http://www.store.rubbettinoeditore.it/riviste/filologia-antica-e-moderna.html 0 Romansk
953 Ikke godkjent Filologia Germanica 2036-8992 http://www3.unisi.it/raschella/rivista_FG-GPh.htm 0 Lingvistikk
954 Ikke godkjent Filter - Tijdschrift over vertalen 0929-9394 2352-0876 https://www.tijdschrift-filter.nl/ 0 Lingvistikk
955 Ikke godkjent Financial Services Review 1057-0810 1873-5673 NA 0 Økonomisk-administrative fag
956 Ikke godkjent Financial Theory and Practice 1332-3970 1333-9354 http://www.pse-journal.hr/en/home/ 0 Økonomisk-administrative fag
957 Ikke godkjent Finnish economic papers 0784-5197 http://taloustieteellinenyhdistys.fi/index.php 0 Samfunnsøkonomi
958 Ikke godkjent Finsk Tidskrift (FT) 0015-248X http://www.finsktidskrift.fi 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
959 Ikke godkjent Firat Tip Dergisi 1300-9818 http://www.firattipdergisi.com/ 0 Generell medisin
960 Ikke godkjent First Peoples Child & Family Review 1708-489X http://www.fncfcs.com/publications/online-journal 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
961 Ikke godkjent FIT Monograph Series 1566-0575 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=FIT 0 Lingvistikk
962 Ikke godkjent Florilegium 0709-5201 2369-7180 http://www.utpjournals.com/florilegium 0 Gresk og latin
963 Ikke godkjent Flusser Studies 1661-5719 http://www.flusserstudies.net/index.htm 0 Medier og kommunikasjon
964 Ikke godkjent Focus Journal 0973-9165 http://www.ifimbschool.com/cfr-focus-journal.html 0 Samfunnsøkonomi
965 Ikke godkjent Focus on Alternative and Complementary Therapies (FACT) 1465-3753 2042-7166 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20427166 0 Samfunnsmedisin
966 Ikke godkjent Food Additives and Contaminants 0265-203X 1464-5122 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/0265203x.html 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
967 Ikke godkjent Food Digestion 1869-1978 1869-1986 https://link.springer.com/journal/13228/volumes-and-issues 0 Ernæring
968 Ikke godkjent Forbes 0015-6914 NA 0 Økonomisk-administrative fag
969 Ikke godkjent Forensic linguistics 1350-1771 NA 0 Sosiologi
970 Ikke godkjent Form - the making of design 0015-7678 http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&lang=1&pVId=201380498 0 Arkitektur og design
971 Ikke godkjent Formulary (Cleveland, Ohio) 1082-801X 1938-1166 http://www.advanstar.com/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
972 Ikke godkjent Formules. Revue des littératures à contraintes 1275-7713 http://www.ieeff.org/formulessitenewhome.html 0 Lingvistikk
973 Ikke godkjent Foro Pediátrico 1885-2483 1885-2491 http://www.spapex.es/sumarios.htm 0 Pediatri
974 Ikke godkjent Forskning i fysioterapi 1903-0320 http://fysio.dk/fafo/Forskning/ 0 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
975 Ikke godkjent Forskning om undervisning och lärande 2000-9674 2001-6131 http://forskul.se 0 Pedagogikk og utdanning
976 Ikke godkjent Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene 1503-643X https://www.jernverksmuseet.no/fortuna 0 Historie og Idéhistorie
977 Ikke godkjent Forum for Idræt (Idrætshistorisk Årbog) 1904-2183 2596-4143 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/index 0 Idrettsforskning
978 Ikke godkjent Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte 1433-4887 2194-3672 http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/index.htm 0 Filosofi
979 Ikke godkjent Forum on Public Policy: A Journal of the Oxford Round Table 1556-763X 1938-9809 http://www.forumonpublicpolicy.com/papersw07.html 0 Statsvitenskap
980 Ikke godkjent Fotogeschichte 0720-5260 NA 0 Kunsthistorie
981 Ikke godkjent From Past to Future 1524-8135 http://www.worldcat.org/title/from-past-to-future-clark-papers-on-the-history-of-psychology/oclc/41236062 0 Psykologi
982 Ikke godkjent Frontiers in Health Policy Research 1096-231X 1537-2634 https://www.nber.org/booksbyseries/FHPR.html 0 Samfunnsmedisin
983 Ikke godkjent Frontiers in Neuroenergetics 1662-6427 https://www.frontiersin.org/journals/neuroenergetics 0 Nevrologi
984 Ikke godkjent Frontiers of Business Ethics 1661-4844 2235-5804 http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=461&concordeid=BE 0 Økonomisk-administrative fag
985 Ikke godkjent Frontiers of gastrointestinal research 0302-0665 1662-3754 http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showproducts&ProduktNr=224077&searchWhat=bookseries 0 Gastroenterologi og hepatologi
986 Ikke godkjent Frontiers of oral biology 1662-3770 http://www.karger.com/FORBI 0 Odontologi
987 Ikke godkjent Frontiers of radiation therapy and oncology 0071-9676 1662-3789 http://www.karger.com/ 0 Radiologi og billeddiagnostikk
988 Ikke godkjent Frontiers of Theoretical Economics 1534-5955 https://bepress.com/journals/frontiers-entrepreneurship-research/ 0 Samfunnsøkonomi
989 Ikke godkjent Fu Jen Studies. Literature and Linguistics 1015-0021 2077-3838 http://www.eng.fju.edu.tw/fjs/ 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
990 Ikke godkjent FULGOR 1446-9219 http://ehlt.flinders.edu.au/deptlang/fulgor/ 0 Lingvistikk
991 Ikke godkjent Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger 0069-9896 2246-6061 http://www.kb.dk/da/publikationer/salg/fund_og_forskning/fof46 0 Historie og Idéhistorie
992 Ikke godkjent Fundamental and Applied Toxicology 0272-0590 1095-6832 NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
993 Ikke godkjent Fundamentos en Humanidades 1515-4467 1668-7116 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=184 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
994 Ikke godkjent Furniture History 0016-3058 http://www.buildingconservation.com/directory/ad234.htm 0 Arkitektur og design
995 Ikke godkjent Future Lipidology 1746-0875 1746-0883 http://www.futuremedicine.com/loi/flp 0 Biomedisin
996 Ikke godkjent Gaceta Laboral 1315-8597 http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=1315-8597&lng=es&nrm=iso 0 Statsvitenskap
997 Ikke godkjent Gandhi Marg 0016-4437 http://gandhipeacefoundation.org/gandhimarg 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
998 Ikke godkjent GEFAME 1558-7274 http://www.hti.umich.edu/g/gefame/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
999 Ikke godkjent Gender Medicine 1550-8579 1878-7398 http://www.sciencedirect.com/science/journal/15508579 0 Samfunnsmedisin
1000 Ikke godkjent Gendernye issledovaniâ 1682-3265 1682-3273 http://NA 0 Kjønnsforskning
1001 Ikke godkjent Genders 0894-9832 1936-3249 http://www.genders.org/ 0 Kjønnsforskning
1002 Ikke godkjent Gene Therapy and Regulation 1388-9532 1568-5586 http://www.genetherapynet.com/gene-therapy-and-regulation.html 0 Biomedisin
1003 Ikke godkjent Genel Tip Dergisi 1301-191X http://www.geneltip.com/Default.aspx 0 Samfunnsmedisin
1004 Ikke godkjent General and Professional Education 2084-1469 http://genproedu.com/ 0 Pedagogikk og utdanning
1005 Ikke godkjent General Pharmacology 0306-3623 1879-0011 http://www.sciencedirect.com/science/journal/03063623 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1006 Ikke godkjent Genes and Function 1360-7413 1365-4624 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Biomedisin
1007 Ikke godkjent GeneScreen: An International Journal of Medical Genomics 1466-920X 1466-9218 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Biomedisin
1008 Ikke godkjent Genetic Analysis, Techniques and Applications (GATA) 1050-3862 1879-1441 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10503862 0 Biomedisin
1009 Ikke godkjent Genetic Counseling 1015-8146 NA 0 Biomedisin
1010 Ikke godkjent Genetic Engineering News 0270-6377 1931-8413 http://www.genengnews.com/ 0 Biomedisin
1011 Ikke godkjent Gengo Kenkyu 0024-3914 2185-6710 http://www.ls-japan.org/modules/documents/index.php?cat_id=2 0 Lingvistikk
1012 Ikke godkjent Geographical & Environmental Modelling 1361-5939 1469-8323 http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/13615939.html 0 Geografi
1013 Ikke godkjent Geography 0016-7487 2043-6564 http://www.geography.org.uk/Journals/Journals.asp?journalID=1 0 Geografi
1014 Ikke godkjent Geojournal Library 0924-5499 2215-0072 http://www.springer.com/west/home/geography/human+geography?SGWID=4-40420-69-173621719-0 0 Geografi
1015 Ikke godkjent GeoTropico 1692-0791 http://www.geotropico.org/GeoTropTitular.html 0 Geografi
1016 Ikke godkjent Gerer et Comprendre 0295-4397 http://www.eska.fr/index.php?main_page=product_book_info&products_id=843 0 Økonomisk-administrative fag
1017 Ikke godkjent Geriatric Nephrology and Urology 0924-8455 1573-7306 http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-0-70-35522984-0,00.html?referer=www.springer.com%2Fjournal%2F11255 0 Geriatri
1018 Ikke godkjent Geriatrics & Aging 1488-8416 http://www.geriatricsandaging.ca/ 0 Geriatri
1019 Ikke godkjent German Journal of Psychiatry 1433-1055 http://www.gjpsy.uni-goettingen.de/ 0 Psykiatri
1020 Ikke godkjent German Journal of Urban Studies 1861-0145 http://www.difu.de/index.shtml?/publikationen/dfk/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1021 Ikke godkjent German Risk and Insurance Review 1860-5400 http://www.risk-insurance.de 0 Økonomisk-administrative fag
1022 Ikke godkjent Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 0016-9056 https://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/gesellschaft/geschichte/geschichte-in-wissenschaft-und-unterricht 0 Historie og Idéhistorie
1023 Ikke godkjent Geschichte Lernen 0933-3096 https://www.friedrich-verlag.de/geschichte/geschichte-lernen/ 0 Historie og Idéhistorie
1024 Ikke godkjent Gesture Studies 1874-6829 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=GS 0 Lingvistikk
1025 Ikke godkjent Ghana Journal of Development Studies 0855-6768 http://ajol.info/index.php/gjds/about/editorialPolicies#peerReviewProcess 0 Statsvitenskap
1026 Ikke godkjent Ghana Journal of Linguistics 2026-6596 http://www.laghana.org/index.php/journal 0 Lingvistikk
1027 Ikke godkjent Ghanaian Journal of Economics (GJE) 2309-8945 https://journals.co.za/journal/ghajecon 0 Samfunnsøkonomi
1028 Ikke godkjent GI Cancer 1064-9700 1029-0532 NA 0 Onkologi
1029 Ikke godkjent Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik 0175-7776 http://narr-starter.de/magento/index.php/reihen/giessener-beitraege-zur-fremdsprachendidaktik.html 0 Pedagogikk og utdanning
1030 Ikke godkjent GIM International 1566-9076 https://www.gim-international.com/ 0 Geografi
1031 Ikke godkjent Giornale di Neuropsicofarmacologia 0391-9048 1971-1387 NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1032 Ikke godkjent Giornale italiano di filologia 0017-0461 http://www.brepolsonline.net/loi/gif 0 Romansk
1033 Ikke godkjent Global Built Environment Review 1474-6832 1474-6824 http://www.edgehill.ac.uk/gber/ 0 Geografi
1034 Ikke godkjent Global Business & Economics Anthology (GBEA) 1553-1392 https://www.conferences-besi.com/wp-content/uploads/pdf-files/publications/anthology.pdf 0 Økonomisk-administrative fag
1035 Ikke godkjent Global Chinese 2199-4374 2199-4382 https://www.degruyter.com/view/journals/glochi/glochi-overview.xml 0 Lingvistikk
1036 Ikke godkjent Global Crises and the Media 1947-2587 http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=1 0 Medier og kommunikasjon
1037 Ikke godkjent Global Food History 2054-9547 2054-9555 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rfgf20 0 Kulturvitenskap
1038 Ikke godkjent Global Journal of Business Research 1931-0277 2157-0191 http://www.theibfr.com/gjbr.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1039 Ikke godkjent Global Journal of Strategies and Governance 1923-6042 http://www.review-gjsg.com/ 0 Statsvitenskap
1040 Ikke godkjent Global Media Journal : Mediterranean Edition 1450-4154 http://globalmedia.emu.edu.tr 0 Medier og kommunikasjon
1041 Ikke godkjent Global Media Journal: African edition 2073-2740 http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/Joernalistiek/Global%20Media%20Journal/Global%20Media%20Journal%20-%20Home 0 Medier og kommunikasjon
1042 Ikke godkjent Global Studies in Education 2153-330X http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=19462&concordeid=GSED 0 Pedagogikk og utdanning
1043 Ikke godkjent Global Telecoms Business 0969-7500 http://www.globaltelecomsbusiness.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1044 Ikke godkjent Global Tourism 1980-2226 1808-558X http://www.periodicodeturismo.com.br 0 Sosiologi
1045 Ikke godkjent Glossa 1931-776X 1931-7778 http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/index.html 0 Lingvistikk
1046 Ikke godkjent Glossen 1093-6025 http://www.dickinson.edu/glossen/ 0 Litteraturvitenskap
1047 Ikke godkjent Glot International 1381-3439 http://www.linguistlistplus.com/glot/ 0 Lingvistikk
1048 Ikke godkjent Glänta 1104-5205 http://www.glanta.org 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1049 Ikke godkjent GMS Current Topics in Otorhinolaryngology 1865-1011 http://www.egms.de/en/journals/cto/index.shtml 0 Øre-nese-hals
1050 Ikke godkjent GMS Thoracic Surgical Science 1862-4006 http://www.egms.de/en/journals/tss/index.shtml 0 Hjerte, kar og luftveier
1051 Ikke godkjent Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft 0017-1417 http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html 0 Gresk og latin
1052 Ikke godkjent Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 0349-1021 http://www.flov.gu.se/publikationer/skriftserier/ 0 Lingvistikk
1053 Ikke godkjent Graduate Journal of Asia-Pacific Studies 1176-2152 http://www.arts.auckland.ac.nz/uoa/home/about/departments-and-schools/school-of-asian-studies/graduate-journal-of-asia-pacific-studies 0 Statsvitenskap
1054 Ikke godkjent Graduate Journal of Social Science 1572-3763 http://gjss.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1055 Ikke godkjent Graeco-Arabica 1108-4103 http://www.igoas.org/ 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1056 Ikke godkjent Graecolatina et Orientalia 0083-4114 NA 0 Gresk og latin
1057 Ikke godkjent Graft - Organ and Cell Transplantation 1522-1628 2160-0066 http://www.sagepub.com/journal.aspx?pid=275&sc=1 0 Biomedisin
1058 Ikke godkjent GRAMM-R. 2030-2363 http://www.peterlang.com/Index.cfm?vSiteName=SearchSeriesResult.cfm&vSeriesID=GRAMM-R&vLang=E 0 Lingvistikk
1059 Ikke godkjent Graphis 0017-3452 http://www.graphis.com/ 0 Kunsthistorie
1060 Ikke godkjent Groningen Studies of Cultural Change 1780-0773 http://www.peeters-leuven.be/search_serie_book.asp?nr=191 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1061 Ikke godkjent GSTF Journal on Education 2345-7163 2345-7171 http://www.springer.com/globalsciencejournals/journal+jed?SGWID=0-1765015-0-0-0 0 Pedagogikk og utdanning
1062 Ikke godkjent Gynäkologisch-Geburtshilfliche Rundschau 1018-8843 1423-0011 http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome&ProduktNr=224165&ContentOnly=false 0 Fødselshjelp og kvinnesykdommer
1063 Ikke godkjent Göteborg Studies in Conservation 0284-6578 http://www.ub.gu.se/service/acta/univ/gsc.xml 0 Arkeologi og konservering
1064 Ikke godkjent Göteborg Studies in Educational Sciences 0436-1121 http://www.ub.gu.se/service/acta/univ/gseduc.xml 0 Pedagogikk og utdanning
1065 Ikke godkjent Göteborgs studier i journalistik och masskommunikation 1101-4652 http://www.jmg.gu.se/publicerat/bocker_och_avhandlingar/ 0 Medier og kommunikasjon
1066 Ikke godkjent H+G Zeitschrift für Hautkrankeheiten 0301-0481 1439-0353 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1610-0379 0 Dermatologi og venerologi
1067 Ikke godkjent Haematologia 0017-6559 1568-5594 http://www.ingentaconnect.com/content/00176559 0 Hjerte, kar og luftveier
1068 Ikke godkjent Hagar: Studies in Culture, Polity and Identities 1565-3323 http://hsf.bgu.ac.il/hagar/about.aspx 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1069 Ikke godkjent Hallym International Journal of Aging 1535-6523 1541-4485 http://www.baywood.com/journals/PreviewJournals.asp?Id=1535-6523 0 Sosialforskning
1070 Ikke godkjent Hamburg Studies on Linguistic Diversity 2211-3703 http://www.benjamins.com/#catalog/books/hsld/main 0 Lingvistikk
1071 Ikke godkjent Hamburg Studies on Multilingualism 1571-4934 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=HSM 0 Lingvistikk
1072 Ikke godkjent Handbook of Income Distribution 1574-0056 1875-5712 http://www.elsevier.com/books/book-series/handbook-of-income-distribution 0 Økonomisk-administrative fag
1073 Ikke godkjent Handbook of Translation Studies 2210-4844 2210-6022 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=HTS 0 Lingvistikk
1074 Ikke godkjent Handbooks in Operations Research and Management Science 0927-0507 2212-1323 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09270507 0 Økonomisk-administrative fag
1075 Ikke godkjent Handlingar. Filologisk-filosofiska serien 0083-677X http://www.vitterhetsakad.se/publikationer/serier/Filologisk-filosofiska_serien 0 Litteraturvitenskap
1076 Ikke godkjent Handlingar. Historiska serien 0083-6788 http://www.vitterhetsakad.se/publikationer/serier/Historiska_serien 0 Historie og Idéhistorie
1077 Ikke godkjent Han'gug minjog undongsa yeon'gu 1226-9980 NA 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1078 Ikke godkjent Harvard Asia Quarterly 1522-4147 http://asiaquarterly.com/ 0 Statsvitenskap
1079 Ikke godkjent Harvard Human Rights Journal 1057-5057 1943-5088 http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/ 0 Statsvitenskap
1080 Ikke godkjent Harvard Library Bulletin 0017-8136 NA 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1081 Ikke godkjent He Kupu 1179-6812 http://www.hekupu.ac.nz/ 0 Pedagogikk og utdanning
1082 Ikke godkjent Head & Neck Oncology 1758-3284 http://www.headandneckoncology.org/about 0 Onkologi
1083 Ikke godkjent Health Aging & Clinical Care in the Elderly 1179-0601 http://www.la-press.com/healthy-aging--clinical-care-in-the-elderly-journal-j119 0 Geriatri
1084 Ikke godkjent Health Care and Informatics Review Online 1174-3379 http://hcro.enigma.co.nz/website/index.cfm 0 Samfunnsmedisin
1085 Ikke godkjent Health Care Financing Review 0195-8631 2159-0354 https://www.cms.gov/MMRR/ 0 Samfunnsmedisin
1086 Ikke godkjent Health Policy and Development 1728-6107 2073-0683 http://www.bioline.org.br/hp 0 Sosialforskning
1087 Ikke godkjent Health Statistics Quarterly 1465-1645 2040-1574 http://www.statistics.gov.uk/statbase/Product.asp?vlnk=6725&More=N 0 Samfunnsmedisin
1088 Ikke godkjent Healthcare Review Online 1175-0928 http://hcro.enigma.co.nz/website/index.cfm 0 Samfunnsmedisin
1089 Ikke godkjent HealthMed 1840-2291 1986-8103 http://www.healthmed.ba/ 0 Generell medisin
1090 Ikke godkjent Heart Drug 1422-9528 1424-0556 http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome&ProduktNr=224247 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1091 Ikke godkjent Hebrew Language and Literature Series (HLLS) 1381-2564 https://brill.com/view/serial/HLLS 0 Teologi og religionsvitenskap
1092 Ikke godkjent Hecate 0311-4198 1839-4213 http://www.emsah.uq.edu.au/hecate 0 Kjønnsforskning
1093 Ikke godkjent Helikon 0017-9981 http://N/A 0 Gresk og latin
1094 Ikke godkjent Heliotropia 1542-3352 http://www.heliotropia.org 0 Litteraturvitenskap
1095 Ikke godkjent Hellas. A Journal of Poetry and the Humanities 1044-5331 NA 0 Litteraturvitenskap
1096 Ikke godkjent Hellenic Orthodontic Review 1108-1279 2241-5920 http://www.grortho.gr/hor/hor_home_en.htm 0 Odontologi
1097 Ikke godkjent Helsinki monitor 0925-0972 1571-814X http://www.ingentaconnect.com/content/mnp/hels 0 Statsvitenskap
1098 Ikke godkjent Hematology & Medical Oncology 2398-8495 https://oatext.com/Hematology-Medical-Oncology-HMO.php 0 Hematologi
1099 Ikke godkjent Hépato-Gastro 1253-7020 1952-4048 http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/medecine/hpg/sommaire.md?type=text.html 0 Gastroenterologi og hepatologi
1100 Ikke godkjent Hepato-Gastroenterology 0172-6390 http://www.thieme.com/SID1991230514217/journals/pubid2146007395.html 0 Gastroenterologi og hepatologi
1101 Ikke godkjent Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung 0175-3479 http://www.hvvolkskunde.de/?page_id=6 0 Kulturvitenskap
1102 Ikke godkjent Hethitica 0776-2666 http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=7442 0 Lingvistikk
1103 Ikke godkjent Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace 1865-5793 1865-5807 http://www.springer.com/series/8090 0 Statsvitenskap
1104 Ikke godkjent Higher Education in Review 1556-5424 1556-5750 http://www.clubs.psu.edu/up/hesa/HER/ 0 Pedagogikk og utdanning
1105 Ikke godkjent Higher Education Perspectives 1710-1530 http://hep.oise.utoronto.ca/ 0 Pedagogikk og utdanning
1106 Ikke godkjent Higher Education Review 0018-1609 http://www.highereducationreview.com/ 0 Pedagogikk og utdanning
1107 Ikke godkjent Hildesheimer Schriften zur Interkulturellen Kommunikation 1868-372X http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=1537&concordeid=HISIK 0 Sosiologi
1108 Ikke godkjent Hindemith-Jahrbuch 0172-956X http://www.hindemith.info/de/institut/publikationen/jahrbuch-studien/ 0 Musikkvitenskap
1109 Ikke godkjent Hipertexto 1553-3018 http://www.panam.edu/dept/modlang/hipertexto/index.htm 0 Lingvistikk
1110 Ikke godkjent Hispania Felix. Revista anual de cultura y civilización del Siglo de Oro 2171-2158 http://academiaeditorial.com/cms/index.php?page=hispania-felix 0 Lingvistikk
1111 Ikke godkjent Histoire de l'art 0985-9446 NA 0 Kunsthistorie
1112 Ikke godkjent Histoire de l'art 0992-2059 http://www.inha.fr/spip.php?rubrique4 0 Kunsthistorie
1113 Ikke godkjent História & Perspectivas 0103-409X 2176-4352 http://www.historiaperspectivas.inhis.ufu.br/editors.php?locale=en 0 Pedagogikk og utdanning
1114 Ikke godkjent Historia (Three Rivers) 0018-229X 2309-8392 http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_serial&pid=0018-229X&lng=en&nrm=iso 0 Historie og Idéhistorie
1115 Ikke godkjent Historia Hermeneutica. Series Studies 1861-5678 https://www.degruyter.com/serial/HHS-B/html 0 Teologi og religionsvitenskap
1116 Ikke godkjent Historiallinen Arkisto 0073-2540 http://www.histseura.fi/historiallinenarkisto.html 0 Historie og Idéhistorie
1117 Ikke godkjent Historiallisia Tutkimuksia 0073-2559 http://www.histseura.fi/histtutk.html 0 Historie og Idéhistorie
1118 Ikke godkjent Historica 0018-2427 http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/Biblioteche/articolo105953.html 0 Historie og Idéhistorie
1119 Ikke godkjent Historical and Cultural Problems of Northern Countries and Regions 1998-619X http://www.hcpncr.com 0 Historie og Idéhistorie
1120 Ikke godkjent Historische Literatur 1611-9509 http://edoc.hu-berlin.de/e_histlit/ 0 Historie og Idéhistorie
1121 Ikke godkjent History of Intellectual Culture 1492-7810 http://www.ucalgary.ca/hic/ 0 Historie og Idéhistorie
1122 Ikke godkjent History of International Relations, Diplomacy and Intelligence 1874-0294 https://www.rolpub.com/index.php?osCsid=nn81s6aerf37fle4d0as17u6g3&cPath=22 0 Historie og Idéhistorie
1123 Ikke godkjent History of Science and Medicine Library 1872-0684 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=2&pgid=2&pid=26132 0 Historie og Idéhistorie
1124 Ikke godkjent History of Technology 0307-5451 http://www.bloomsbury.com/us/series/history-of-technology/ 0 Historie og Idéhistorie
1125 Ikke godkjent HIV Clinical Trials 1528-4336 1945-5771 http://www.thomasland.com/ 0 Infeksjoner
1126 Ikke godkjent Hologramática 1668-5024 http://www.hologramatica.com.ar 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1127 Ikke godkjent Homeland Security 1614-3523 2194-4849 http://www.homeland-sec.de/hs.html 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1128 Ikke godkjent Homily Service 0732-1872 1547-3562 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/07321872.asp 0 Teologi og religionsvitenskap
1129 Ikke godkjent Homo Oeconomicus (HOEC) 0943-0180 2366-6161 https://www.springer.com/journal/41412 0 Samfunnsøkonomi
1130 Ikke godkjent Hopscotch 1098-6995 1527-800X http://muse.jhu.edu/journals/hopscotch/ 0 Sosialantropologi
1131 Ikke godkjent Hôrin 0945-9634 http://www.iudicium.de/katalog/0945-9634.htm 0 Lingvistikk
1132 Ikke godkjent Horizons 1487-7090 1493-6704 http://policyresearch.gc.ca/page.asp?pagenm=pub%5Findex 0 Statsvitenskap
1133 Ikke godkjent Horizons: Seoul Journal of Humanities 2093-5943 http://www.horizons.or.kr/v01/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1134 Ikke godkjent Hospital Pharmacist 1352-7967 http://www.pjonline.com/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1135 Ikke godkjent HRfocus 1059-6038 1945-5089 http://www.ioma.com/issues/HRF 0 Økonomisk-administrative fag
1136 Ikke godkjent Human Cognitive Processing 1387-6724 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=HCP 0 Lingvistikk
1137 Ikke godkjent Human Resources Management & Ergonomics 1337-0871 1338-4988 http://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/index.html 0 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
1138 Ikke godkjent Human Rights & Human Welfare 1533-0834 http://www.du.edu/gsis/hrhw 0 Statsvitenskap
1139 Ikke godkjent Human Rights in Development 1569-528X 2211-6087 NA 0 Statsvitenskap
1140 Ikke godkjent Humanimalia - a journal of human/animal interface studies 2151-8645 http://www.depauw.edu/humanimalia 0 Sosialantropologi
1141 Ikke godkjent Humanistica Oerebroensia 1403-6525 http://www.ub.oru.se 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1142 Ikke godkjent Hungarian Journal of English and American Studies 1218-7364 http://www.hjeas.unideb.hu/submitting-manuscripts.html 0 Engelsk
1143 Ikke godkjent Häften för Kritiska Studier 0345-4789 http://www.tidskrift.nu/kataloginnehall.asp?tidsskriftID=115 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1144 Ikke godkjent IABLIS. Jahrbuch für europäische Prozesse 1610-6261 1610-6253 http://www.iablis.de/ 0 Litteraturvitenskap
1145 Ikke godkjent Ianua: Revista Philologica Romanica 1616-413X http://www.romaniaminor.net/ianua/ 0 Lingvistikk
1146 Ikke godkjent IASLonline 1612-0442 http://www.iaslonline.de/ 0 Litteraturvitenskap
1147 Ikke godkjent IASSIST Quarterly 0739-1137 2331-4141 https://iassistquarterly.com/index.php/iassist/index 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1148 Ikke godkjent Iberia: An International Journal of Theoretical Linguistics 1989-8525 https://revistascientificas.us.es/index.php/iberia 0 Lingvistikk
1149 Ikke godkjent Iberoamérica Global 1565-9615 http://iberoamericaglobal.huji.ac.il/ 0 Romansk
1150 Ikke godkjent IBS Journal of Science 1751-0724 http://www.ibscientific.net/ 0 Sosialforskning
1151 Ikke godkjent ICMR Bulletin 0377-4910 http://icmr.nic.in/bulletin.htm 0 Generell medisin
1152 Ikke godkjent Ide@Sostenible 1887-2379 http://www.ideasostenible.net/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1153 Ikke godkjent IDEA: A Journal of Social Issues 1523-1712 http://www.ideajournal.com/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1154 Ikke godkjent IDEAS 1860-6873 NA 0 Sosiologi
1155 Ikke godkjent Idee 0394-3054 1591-0733 http://siba2.unile.it/idee 0 Filosofi
1156 Ikke godkjent Idéias - Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP 0104-7876 2179-5525 http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/pages/view/english 0 Filosofi
1157 Ikke godkjent IDrugs. The Investigational Drugs Journal 1369-7056 2040-3410 http://www.biomedcentral.com/idrugs/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1158 Ikke godkjent IEEE transactions on rehabilitation engineering 1063-6528 1558-0024 NA 0 Biomedisin
1159 Ikke godkjent Ignaziana : Rivista di Ricerca Teologica 1828-2377 http://www.ignaziana.org 0 Teologi og religionsvitenskap
1160 Under arbeid IJHE Bildungsgeschichte 2192-4295 http://www.klinkhardt.de/ijhe/ 0 Pedagogikk og utdanning
1161 Ikke godkjent Il Farmaco 0014-827X 1879-0569 http://www.sciencedirect.com/science/journal/0014827X 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1162 Ikke godkjent Il Risorgimento (Milano) 0035-5607 NA 0 Historie og Idéhistorie
1163 Ikke godkjent Ilbon Pip'yeong (Japan Review) 2092-6863 http://greenbee.co.kr/book/book_view.php?article_id=154&series=171 0 Historie og Idéhistorie
1164 Ikke godkjent ImageTexT: Interdisciplinary Comics Studies 1549-6732 http://www.english.ufl.edu/imagetext/ 0 Lingvistikk
1165 Ikke godkjent Imaging 0965-6812 1748-8818 http://www.bir.org.uk/ 0 Radiologi og billeddiagnostikk
1166 Ikke godkjent Imaging decisions 1433-3317 1617-0830 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Radiologi og billeddiagnostikk
1167 Ikke godkjent IMISCOE Research Series 2364-4087 2364-4095 http://www.springer.com/series/13502 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1168 Ikke godkjent Immuno analyse & biologie specialisee 0923-2532 1878-1365 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09232532 0 Biomedisin
1169 Ikke godkjent Immunochemistry 0019-2791 1878-237X http://www.elsevier.com/locate/molimm 0 Biomedisin
1170 Ikke godkjent Immunology today (Amsterdam. Regular ed.) 0167-5699 1355-8242 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01675699 0 Biomedisin
1171 Ikke godkjent ImmunoMethods 1058-6687 1557-766X http://www.elsevier.com/locate/ymeth 0 Biomedisin
1172 Ikke godkjent Immunopharmacology 0162-3109 1879-047X http://www.sciencedirect.com/science/journal/01623109 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1173 Ikke godkjent Immunotechnology 1380-2933 1879-162X http://www.sciencedirect.com/science/journal/13802933 0 Biomedisin
1174 Ikke godkjent Imparare 1826-1922 http://www.ledonline.it/imparare 0 Pedagogikk og utdanning
1175 Ikke godkjent In vitro & Molecular Toxicology 1097-9336 1557-8887 NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1176 Ikke godkjent Inc.: The magazine for growing companies 0162-8968 http://www.inc.com 0 Økonomisk-administrative fag
1177 Ikke godkjent INCAE Business Review 1010-111X http://www.revistaincae.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1178 Ikke godkjent Incelências Revista do Núcleo de Programas de Pesquisa 2178-0935 http://www.cesmac.com.br/revistaIncelencias/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1179 Ikke godkjent Inclusion 2326-6988 http://aaiddjournals.org/loi/incl 0 Pedagogikk og utdanning
1180 Ikke godkjent Index of Middle English Prose 0267-2472 http://www.boydellandbrewer.com/store/listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=119 0 Engelsk
1181 Ikke godkjent Indian Anthropologist 0970-0927 http://www.indiananthropology.org/JournalofIAA.asp 0 Sosialantropologi
1182 Ikke godkjent Indian Folklife 0972-6470 http://wiki.indianfolklore.org/index.php?title=Category:Indian_Folklife 0 Kulturvitenskap
1183 Ikke godkjent Indian folklore Research Journal 0972-6462 http://indianfolklore.org/journals/index.php/IFRJ/issue/archive 0 Kulturvitenskap
1184 Ikke godkjent Indian journal of chest diseases & allied sciences 0377-9343 NA 0 Hjerte, kar og luftveier
1185 Ikke godkjent Indian Journal of Human Genetics 0971-6866 1998-362X http://www.bioline.org.br/hg 0 Biomedisin
1186 Ikke godkjent Indian Journal of Medical Sciences 0019-5359 1998-3654 http://www.bioline.org.br/ms 0 Generell medisin
1187 Ikke godkjent Indian Journal of Neurotrauma 0973-0508 http://www.ijntonline.com 0 Nevrologi
1188 Ikke godkjent Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy 0973-5674 0973-5666 http://www.ijpot.com/ 0 Sosialforskning
1189 Ikke godkjent Indian Journal of Political Science 0019-5510 http://www.ijps.net/ 0 Statsvitenskap
1190 Ikke godkjent Indigo 1282-9390 NA 0 Arkeologi og konservering
1191 Ikke godkjent Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems 1683-0296 http://www.indilinga.org.za/ 0 Sosialantropologi
1192 Ikke godkjent Indivisa : Boletin de Estudios e Investigación 1579-3141 2254-5972 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=771 0 Pedagogikk og utdanning
1193 Ikke godkjent Indologica taurinensia 1023-3881 NA 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1194 Ikke godkjent Influenza Research and Treatment 2090-1380 2090-1399 https://www.hindawi.com/journals/irt/ 0 Infeksjoner
1195 Ikke godkjent InfoDaF. Informationen Deutsch als Fremdsprache 0724-9616 http://www.iudicium.de/InfoDaF/index.htm 0 Lingvistikk
1196 Ikke godkjent Infodiversidad 1514-514X 1668-8309 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=277 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1197 Ikke godkjent Information Infrastructure and Policy 1383-7605 1875-8738 http://iospress.metapress.com/(a0fego451sekb2jysgb1fob4)/app/home/journal.asp?referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:103155,1&linkin= 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1198 Ikke godkjent Information Philosophie 1434-5250 http://www.information-philosophie.de/ 0 Filosofi
1199 Ikke godkjent Information Security Technical Report 1363-4127 1873-605X http://www.sciencedirect.com/science/journal/13634127 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1200 Ikke godkjent Information Storage and Retrieval 0020-0271 1878-4089 NA 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1201 Ikke godkjent Information Technology Interfaces 1330-1012 http://atlas-conferences.com/cgi-bin/calendar/d/fadb14 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1202 Ikke godkjent Information Technology, Education and Society 1037-616X 2201-0637 http://www.jamesnicholaspublishers.com.au/itesjrnl.htm 0 Pedagogikk og utdanning
1203 Ikke godkjent Information Theory and Applications 1310-0513 1313-0463 http://www.foibg.com/ijita/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1204 Ikke godkjent Information Visualisation 1550-6037 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000370/all-proceedings 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1205 Ikke godkjent Information, Knowledge, Systems Management 1389-1995 1875-8762 http://www.iospress.nl/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1206 Ikke godkjent Informationen zur Raumentwicklung 0303-2493 http://www.bbr.bund.de/cln_015/nn_82470/BBSR/EN/Publications/IzR/IzR__node.html?__nnn=true 0 Geografi
1207 Ikke godkjent Informationes Theologiae Europae : Internationales ökumenisches Jahrbuch für Theologie 0942-4822 http://www.peterlang.com/Index.cfm?vSiteName=JournalsDetails.cfm&vJournal=97000&vLang=E 0 Teologi og religionsvitenskap
1208 Ikke godkjent Informationsdienst Soziale Indikatoren 0935-218X http://www.gesis.org/Publikationen/Zeitschriften/ISI/index.htm 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1209 Ikke godkjent Infusionstherapie und Transfusionsmedizin 1019-8466 1423-0089 NA 0 Hjerte, kar og luftveier
1210 Ikke godkjent Ingegneria ambientale. Inquinamento e depurazione. Quaderni 1125-1271 http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idrivista=10 0 Samfunnsøkonomi
1211 Ikke godkjent INICIACOM : Revista Brasileira de Iniciação Científica em Comunicação Social 1980-3494 http://revcom.portcom.intercom.org.br/index.php/iniciacom/index 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1212 Ikke godkjent Injury control and safety promotion 1566-0974 1744-4985 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/17457300.asp 0 Samfunnsmedisin
1213 Ikke godkjent Inklings: Jahrbuch für Literatur and Ästhetik 0176-3733 http://www.inklings-gesellschaft.de/jahrbucher/ 0 Litteraturvitenskap
1214 Ikke godkjent Innovation Journalism 1549-9049 http://www.innovationjournalism.org 0 Medier og kommunikasjon
1215 Ikke godkjent Innovation, Technology, and Knowledge Management 2197-5698 http://www.springer.com/series/8124 0 Økonomisk-administrative fag
1216 Ikke godkjent Innovations in education and training international 1355-8005 1469-8420 NA 0 Pedagogikk og utdanning
1217 Ikke godkjent Inovcom : Revista Brasileira de Inovação Científica em Comunicação 1980-3486 http://revcom.portcom.intercom.org.br/index.php/inovcom/index 0 Medier og kommunikasjon
1218 Ikke godkjent Inpharma weekly 1173-8324 2230-6056 http://www.springer.com/gb/adis 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1219 Ikke godkjent Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines 1093-1082 2153-9871 http://www.pdcnet.org/inq.html 0 Filosofi
1220 Ikke godkjent Inside the Internet 1075-7902 1539-0500 NA 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1221 Ikke godkjent Insight: The Journal of the American Society of Ophthalmic Registered Nurses 1060-135X 1532-6594 http://webeye.ophth.uiowa.edu/asorn/INSIGHT/ 0 Sykepleie
1222 Ikke godkjent Institut de Papyrologie et d'Egyptologie de Lille. Cahiers de Recherche 0153-5021 NA 0 Gresk og latin
1223 Ikke godkjent Instructional Course Lectures 0065-6895 http://www3.aaos.org/product/productpage.cfm?code=05209 0 Kirurgiske fag
1224 Ikke godkjent Integración & Comercio 1026-0463 1995-9524 http://www.iadb.org/intal/detalle_tipo.asp?idioma=esp&cid=234&tid=4 0 Økonomisk-administrative fag
1225 Ikke godkjent Integrated Assessment 1389-5176 1573-1545 http://springerlink.metapress.com/content/1573-1545/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1226 Ikke godkjent Integrative Biology: Issues, News, and Reviews 1093-4391 1520-6602 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Biomedisin
1227 Ikke godkjent Integrative Medicine 1096-2190 1879-0232 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10962190 0 Generell medisin
1228 Ikke godkjent Intensities 1471-5031 http://www.cult-media.com/ 0 Medier og kommunikasjon
1229 Ikke godkjent Intensivmedizin und Notfallsmedizin 0175-3851 1435-1420 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Anestesi, intensiv, akutt
1230 Ikke godkjent InterActions : UCLA Journal of Education and Information Studies 1548-3320 http://repositories.cdlib.org/gseis/interactions/ 0 Pedagogikk og utdanning
1231 Ikke godkjent Interdisciplinary Environmental Review 1521-0227 2042-6992 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ier 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1232 Ikke godkjent Interdisciplinary Journal of Research in Business 2046-7141 http://idjrb.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1233 Ikke godkjent InterDisciplines. Journal of History and Sociology 2191-6721 http://www.inter-disciplines.org/index.php/indi 0 Sosiologi
1234 Ikke godkjent Interface Explorations [IE] 1861-4167 https://www.degruyter.com/serial/IE-B/html 0 Lingvistikk
1235 Ikke godkjent Interfacehs : Journal on Integrated Management of Occupational Health and the Environment 1980-0908 http://www.interfacehs.sp.senac.br 0 Samfunnsmedisin
1236 Ikke godkjent Interfaces (Paris) 1164-6225 http://college.holycross.edu/interfaces/ 0 Romansk
1237 Ikke godkjent Intergrams: Studies in Languages and Literatures 1683-4186 http://benz.nchu.edu.tw/~intergrams/intergrams/index.htm 0 Litteraturvitenskap
1238 Ikke godkjent Intergraph: Journal of Dialogic Anthropology 1469-7947 http://www.intergraph-journal.com/enhanced/home.htm 0 Sosialantropologi
1239 Ikke godkjent Interjuli: Internationale Kinder- und Jugendliteraturforschung 1868-2049 http://www.juli-zeitschrift.de/en/index.php 0 Litteraturvitenskap
1240 Ikke godkjent Interkulturelle Pädagogik 1819-1118 http://www.lit-verlag.de/ 0 Pedagogikk og utdanning
1241 Ikke godkjent Interlending & document supply 0264-1615 1758-5848 http://www.emeraldinsight.com/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1242 Ikke godkjent Interlingüística 1134-8941 http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5399 0 Lingvistikk
1243 Ikke godkjent International Academy of Business and Economics 1932-7498 1932-748X http://www.iabe.eu/domains/iabeX/Default.aspx 0 Økonomisk-administrative fag
1244 Ikke godkjent International Circular of Graphic Education and Research 1868-0712 1868-0879 http://www.hdm-stuttgart.de/international_circle/circular/ 0 Pedagogikk og utdanning
1245 Ikke godkjent International Communication of Chinese Culture 2197-4233 2197-4241 http://www.springer.com/new+&+forthcoming+titles+(default)/journal/40636 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1246 Ikke godkjent International Comparative Social Studies 1568-4474 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=5&pgid=2&pid=9636 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1247 Ikke godkjent International Conference on Computational Linguistics (ICCL) (COLING) 1525-2477 https://www.aclweb.org/anthology/venues/coling/ 0 Lingvistikk
1248 Ikke godkjent International Conference on Digital Signal Processing (DSP) 1546-1874 2165-3577 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1001228/all-proceedings 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1249 Ikke godkjent International Contact Lens Clinic 0892-8967 1879-0151 http://www.sciencedirect.com/science/journal/08928967 0 Øyesykdommer
1250 Ikke godkjent International education research 2291-5273 2291-5281 http://www.todayscience.org 0 Pedagogikk og utdanning
1251 Ikke godkjent International family planning perspectives 0190-3187 1943-4154 NA 0 Sosialforskning
1252 Ikke godkjent International Ford Madox Ford Studies 1569-4070 1879-6621 http://www.rodopi.nl/senj.asp?SerieId=IFMFS 0 Engelsk
1253 Ikke godkjent International Hepatology Communications 0928-4346 1879-1182 NA 0 Gastroenterologi og hepatologi
1254 Ikke godkjent International Journal about Parents in Education 1973-3518 http://www.ernape.net/ejournal/index.php/IJPE 0 Pedagogikk og utdanning
1255 Ikke godkjent International Journal for Co-operative Management 1741-4814 http://www.newharmonypress.coop/subscribe-to-journal/ 0 Samfunnsøkonomi
1256 Ikke godkjent International Journal for Research on Extended Education (IJREE) 2196-3673 2196-7423 https://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE 0 Pedagogikk og utdanning
1257 Ikke godkjent International Journal of Academic Research 2075-4124 2075-7107 http://www.eu-print.org/ilk.php 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1258 Ikke godkjent International Journal of Accounting 0020-7063 1879-2251 http://www.journals.elsevier.com/the-international-journal-of-accounting/#description 0 Økonomisk-administrative fag
1259 Ikke godkjent International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation 1942-535X 1942-5368 http://www.igi-global.com/journals/details.asp?id=7885 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1260 Ikke godkjent International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies 1698-4153 1988-0081 http://www.usc.es/economet/ijaeqs.htm 0 Samfunnsøkonomi
1261 Ikke godkjent International Journal of Applied Logistics 1947-9573 1947-9581 http://www.igi-global.com/journal/international-journal-applied-logistics-ijal/1151 0 Økonomisk-administrative fag
1262 Ikke godkjent International Journal of Applied Quality Management 1096-4738 1879-002X http://www.sciencedirect.com/science/journal/10964738 0 Økonomisk-administrative fag
1263 Ikke godkjent International Journal of Aromatherapy 0962-4562 1476-9409 http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/623044/description#description 0 Sosialforskning
1264 Ikke godkjent International Journal of Arts and Sciences 1557-718X 1944-6934 http://www.internationaljournal.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
1265 Ikke godkjent International Journal of Asian Management 1618-7504 NA 0 Økonomisk-administrative fag
1266 Ikke godkjent International Journal of Behavioural Accounting and Finance 1753-1969 1753-1977 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijbaf 0 Økonomisk-administrative fag
1267 Ikke godkjent International Journal of Biomedical Science 1550-9702 1555-2810 http://www.ijbs.org/HomePage.aspx 0 Biomedisin
1268 Ikke godkjent International Journal of Body Composition Research 1479-456X http://www.ijbcr.com 0 Biomedisin
1269 Ikke godkjent International Journal of Business & Economics 1543-1614 1526-775X http://www.facultyforum.com/ijbe/ 0 Økonomisk-administrative fag
1270 Ikke godkjent International Journal of Business and Economics Perspectives 1931-907X http://www.iabpad.com/IJBEP/index.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1271 Ikke godkjent International Journal of Business and Management Tomorrow 2277-176X 2249-9962 http://www.ijbmt.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1272 Ikke godkjent International Journal of Business and Public Administration 1547-4844 http://www.iabpad.com/IJBPA/index.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1273 Ikke godkjent International Journal of Business Anthropology (IJBA) 2155-6237 2398-3671 https://articlegateway.com/index.php/IJBA/index 0 Sosialantropologi
1274 Ikke godkjent International Journal of Business Strategy 1553-9563 2378-8585 http://www.iabe.org/domains/iabeX/journalinfo.aspx?JournalID=IJBS 0 Økonomisk-administrative fag
1275 Ikke godkjent International Journal of Business, Accounting, and Finance 1936-699X http://www.iabpad.com/IJBAF/index.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1276 Ikke godkjent International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences 1942-8162 http://www.iabpad.com/IJBMDS/index.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1277 Ikke godkjent International Journal of Child & Family Welfare 1378-286X http://www.cyc-net.org/Journals/ijcfw/index.html 0 Samfunnsmedisin
1278 Ikke godkjent International Journal of Clinical Monitoring and Computing 0167-9945 2214-7314 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Radiologi og billeddiagnostikk
1279 Ikke godkjent International Journal of Coaching in Organzations 1553-3735 http://www.ijco.info/articles.php 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1280 Ikke godkjent International Journal of Cognitive Linguistics 1949-4971 http://ijcl.buaa.edu.cn/onews.asp?id=172&Page=1 0 Lingvistikk
1281 Ikke godkjent International Journal of Complexity in Leadership and Management 1759-0256 1759-0264 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=345 0 Økonomisk-administrative fag
1282 Ikke godkjent International Journal of Computer Processing of Oriental Languages 0219-4279 http://www.worldscinet.com/ijcpol/mkt/aims_scope.shtml 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1283 Ikke godkjent International Journal of Contemporary Sociology 0019-6398 http://www.auburn.edu/academic/other/ijcs/ 0 Sosiologi
1284 Ikke godkjent International Journal of Corporate Governance 1754-3037 1754-3045 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=260 0 Økonomisk-administrative fag
1285 Ikke godkjent International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology 1530-8200 1557-8895 http://www.liebertonline.com/loi/cos?cookieSet=1 0 Kirurgiske fag
1286 Ikke godkjent International Journal of Critical Accounting (IJCA) 1757-9848 1757-9856 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijca 0 Økonomisk-administrative fag
1287 Ikke godkjent International Journal of Dental Anthropology 0124-7336 http://www.ijda.syllabapress.com 0 Odontologi
1288 Ikke godkjent International Journal of Design and Innovation Research 1621-4749 http://www.ijodir.org/ 0 Arkitektur og design
1289 Ikke godkjent International Journal of Design Computing 1329-7147 https://catalogue.nla.gov.au/catalog/249566 0 Arkitektur og design
1290 Ikke godkjent International Journal of Diplomacy and Economy 2049-0887 2049-0895 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdipe 0 Økonomisk-administrative fag
1291 Ikke godkjent International Journal of Disaster Medicine 1503-1438 1755-4713 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Anestesi, intensiv, akutt
1292 Ikke godkjent International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations 1447-9532 1447-9583 http://ijd.cgpublisher.com/home.html 0 Sosialantropologi
1293 Ikke godkjent International Journal of E-Adoption (IJEA) 1937-9633 1937-9641 http://www.igi-global.com/journals/details.asp?id=7767 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1294 Ikke godkjent International Journal of Early Childhood Environmental Education 2331-0464 http://www.naaee.net/publications/IJECEE 0 Pedagogikk og utdanning
1295 Ikke godkjent International Journal of Economic Practices and Theories 2247-7225 http://ijept.org/index.php/ijept/index 0 Økonomisk-administrative fag
1296 Ikke godkjent International Journal of Economics and Accounting 2041-868X 2041-8698 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijea 0 Økonomisk-administrative fag
1297 Ikke godkjent International Journal of Education for Diversities 2242-7430 http://blogs.helsinki.fi/ije4d-journal/ 0 Pedagogikk og utdanning
1298 Ikke godkjent INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES 0975-1122 http://www.krepublishers.com/journals_educationalscience.html 0 Pedagogikk og utdanning
1299 Ikke godkjent International Journal of Engineering Management and Economics (IJEME) 1756-5154 1756-5162 http://www.environmental-expert.com/resulteachmagazine.aspx?cid=6471&codi=45386 0 Økonomisk-administrative fag
1300 Ikke godkjent International Journal of Ethiopian Studies 1543-4133 2328-9899 http://www.tsehaipublishers.com/ijes/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1301 Ikke godkjent International Journal of Export Marketing 2059-089X 2059-0903 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijexportm 0 Økonomisk-administrative fag
1302 Ikke godkjent International Journal of Family Medicine 2090-2042 2090-2050 https://www.hindawi.com/journals/ijfm/ 0 Samfunnsmedisin
1303 Ikke godkjent International Journal of Financial Innovation in Banking 2055-6780 2055-6799 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijfib 0 Økonomisk-administrative fag
1304 Ikke godkjent International Journal of Financial Markets and Derivatives 1756-7130 1756-7149 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijfmd 0 Økonomisk-administrative fag
1305 Ikke godkjent International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (IJFBMBM) 2379-7509 2379-7495 https://www.igi-global.com/journal/international-journal-food-beverage-manufacturing/122301 0 Samfunnsøkonomi
1306 Ikke godkjent International Journal of Government Financial Management 0736-7848 http://www.icgfm.org/digest.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1307 Ikke godkjent International Journal of Handheld Computing Research (IJHCR) 1947-9158 1947-9166 http://www.igi-global.com/journal/international-journal-handheld-computing-research/1146 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1308 Ikke godkjent International Journal of Happiness and Development 2049-2790 2049-2804 http://www.inderscience.com/ijhd 0 Økonomisk-administrative fag
1309 Ikke godkjent International Journal of Health Sciences and Research 2249-9571 http://www.ijhsr.org/index.html 0 Generell medisin
1310 Ikke godkjent International Journal of Heritage and Sustainable Development 1647-4112 2182-2751 http://www.ijhsd.greenlines-institute.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1311 Ikke godkjent International Journal of Human Genetics 0972-3757 http://www.krepublishers.com/internationaljournalofhumangenetics.html 0 Biomedisin
1312 Ikke godkjent International Journal of Immunopharmacology 0192-0561 1879-3495 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01920561 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1313 Ikke godkjent International Journal of Inclusive Democracy 1753-240X http://www.inclusivedemocracy.org/journal/ 0 Statsvitenskap
1314 Ikke godkjent International Journal of Infection Control 1816-6296 1996-9783 http://www.ijic.info/index 0 Samfunnsmedisin
1315 Ikke godkjent International Journal of Internet and Enterprise Management 1476-1300 1741-5330 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijiem 0 Økonomisk-administrative fag
1316 Ikke godkjent International Journal of Islamic Marketing and Branding 2055-0952 2055-0944 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijimb 0 Økonomisk-administrative fag
1317 Ikke godkjent International Journal of Lean Enterprise Research 1754-2294 1754-2308 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=258#coverage 0 Økonomisk-administrative fag
1318 Ikke godkjent International Journal of Learning and Media 1943-6068 http://www.mitpressjournals.org/loi/ijlm 0 Medier og kommunikasjon
1319 Ikke godkjent International Journal of Legal Information (IJLI) 0731-1265 2331-4117 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-legal-information 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1320 Ikke godkjent International journal of leprosy and other mycobacterial diseases 0148-916X 1544-581X NA 0 Infeksjoner
1321 Ikke godkjent International Journal of Management and Business 1949-2847 1949-2839 http://www.iamb.net/IJMB/index.html 0 Økonomisk-administrative fag
1322 Ikke godkjent International Journal of Management and Network Economics 1754-2316 1754-2324 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=259#objectives 0 Økonomisk-administrative fag
1323 Ikke godkjent International Journal of Management Development 1752-8240 1752-850X http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmd 0 Økonomisk-administrative fag
1324 Ikke godkjent International Journal of Markets and Business Systems 2056-4112 2056-4120 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJMABS 0 Økonomisk-administrative fag
1325 Ikke godkjent International Journal of Migration and Border Studies 1755-2419 1755-2427 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=273 0 Statsvitenskap
1326 Ikke godkjent International Journal of Multinational Corporation Strategy 2059-1047 2059-1055 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmcs 0 Økonomisk-administrative fag
1327 Ikke godkjent International Journal of Naval History 1932-6556 http://www.ijnhonline.org 0 Historie og Idéhistorie
1328 Ikke godkjent International Journal of Nurse Practitioner Educators 2161-0053 http://www.partnershipsjournal.org/index.php/ijnpe 0 Sykepleie
1329 Ikke godkjent International Journal of Organisational Behaviour 1440-5377 http://www.usq.edu.au/business/research/ijob/default.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1330 Ikke godkjent International Journal of Organisational Design and Engineering (IJODE) 1758-9797 1758-9800 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijode 0 Økonomisk-administrative fag
1331 Ikke godkjent International Journal of Peace Studies 1085-7494 http://www.gmu.edu/academic/ijps/ 0 Statsvitenskap
1332 Ikke godkjent International Journal of Pedagogies and Learning 1833-4105 http://jpl.e-contentmanagement.com/ 0 Pedagogikk og utdanning
1333 Ikke godkjent International Journal of Pediatric Hematology/Oncology 1070-2903 1563-5309 NA 0 Pediatri
1334 Ikke godkjent International Journal of Pediatric Obesity 1747-7166 1747-7174 http://www.gbhap.com/journals/titles/17477166.asp 0 Pediatri
1335 Ikke godkjent International Journal of Pharmacology, Phytochemistry and Ethnomedicine 2297-6922 https://www.scipress.com/IJPPE 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1336 Ikke godkjent International Journal of Pharmacy Education and Practice 1557-1017 http://www.samford.edu/schools/pharmacy/ijpe/index.htm 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1337 Ikke godkjent International Journal of Physical Education : A Review Publication 0341-8685 http://www.hofmann-verlag.de/ijpe/ 0 Idrettsforskning
1338 Ikke godkjent International Journal of Physical Therapy & Rehabilitation 2455-7498 https://www.graphyonline.com/journal/journal_home.php?journalid=IJPTR 0 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
1339 Ikke godkjent International Journal of Population Geography 1077-3495 1099-1220 http://eu.wiley.com/WileyCDA/ 0 Geografi
1340 Ikke godkjent International Journal of Psychiatric Nursing Research 0968-0624 http://drogoresearch.com/ 0 Sykepleie
1341 Ikke godkjent International Journal of Quantitative Research in Education 2049-5986 2049-5994 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijqre 0 Pedagogikk og utdanning
1342 Ikke godkjent International Journal of Radiation Applications and Instrumentation. Part A: Applied Radiation and Isotopes 0883-2889 1878-1128 NA 0 Radiologi og billeddiagnostikk
1343 Ikke godkjent International Journal of Radiation Applications and Instrumentation. Part C: Radiation Physics and Chemistry 1359-0197 1878-1020 NA 0 Radiologi og billeddiagnostikk
1344 Ikke godkjent International Journal of Radiation Applications and Instrumentation. Part D: Nuclear Tracks and Radiation Measurements 1359-0189 1878-1691 NA 0 Radiologi og billeddiagnostikk
1345 Ikke godkjent International Journal of Rehabilitation and Health 1068-9591 1573-1537 https://link.springer.com/journal/10769 0 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
1346 Ikke godkjent International Journal of Research in Health Sciences 2321-7251 http://ijrhs.com/index.php 0 Generell medisin
1347 Ikke godkjent International Journal of Risk and Contingency Management 2160-9624 2160-9632 http://www.igi-global.com/journal/international-journal-risk-contingency-management/53135 0 Økonomisk-administrative fag
1348 Ikke godkjent International journal of self help & self care 1091-2851 1541-4450 http://www.baywood.com/ 0 Sosialforskning
1349 Ikke godkjent International Journal of Sexuality and Gender Studies 1566-1768 1573-8167 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Kjønnsforskning
1350 Ikke godkjent International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation 2043-8257 2043-8265 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsei#issue 0 Økonomisk-administrative fag
1351 Ikke godkjent International Journal of Sport and Exercise Science 2074-9775 http://web.nchu.edu.tw/~biosimulation/journal/ 0 Idrettsforskning
1352 Ikke godkjent International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism 1791-874X http://www.ijsmart.eu/ 0 Økonomisk-administrative fag
1353 Ikke godkjent International Journal of Strategic Business Alliances 1756-6444 1756-6452 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijsba 0 Økonomisk-administrative fag
1354 Ikke godkjent International Journal of Strategic Technology and Applications 1947-3095 1947-3109 http://www.igi-global.com/journals/details.asp?id=34409 0 Økonomisk-administrative fag
1355 Ikke godkjent International Journal of Supply Chain and Operations Resilience 2052-868X 2052-8698 http://www.inderscience.com/ijscor 0 Økonomisk-administrative fag
1356 Ikke godkjent International Journal of Surgical Investigation 1028-5229 1607-8519 NA 0 Kirurgiske fag
1357 Ikke godkjent International Journal of Sustainable Strategic Management (IJSSM) 1753-3600 1753-3619 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijssm 0 Økonomisk-administrative fag
1358 Ikke godkjent International Journal of Technology and Development Studies 2211-0305 2211-0313 http://www.ijtds.com/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1359 Ikke godkjent International Journal of Technology and Engineering Education 1816-9325 http://ateem.servehttp.com/enindex.html 0 Pedagogikk og utdanning
1360 Ikke godkjent International Journal of Technology Transfer and Commercialisation 1470-6075 1741-5284 https://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=29 0 Økonomisk-administrative fag
1361 Ikke godkjent International Journal of Technology, Knowledge and Society 1832-3669 http://ijt.cgpublisher.com/home.html 0 Pedagogikk og utdanning
1362 Ikke godkjent International Journal of Telemedicine and Clinical Practices 2052-8434 2052-8442 http://www.inderscience.com/ijtmcp 0 Biomedisin
1363 Ikke godkjent International Journal of the Linguistic Association of the Southwest 2332-5828 http://clas.ucdenver.edu/lasso/ijlasso.html 0 Lingvistikk
1364 Ikke godkjent International Journal of Tourism Management 0143-2516 1878-4070 NA 0 Økonomisk-administrative fag
1365 Ikke godkjent International Journal of Transport Management 1471-4051 1873-4561 http://www.sciencedirect.com/science/journal/14714051 0 Økonomisk-administrative fag
1366 Ikke godkjent International Journal of Trauma Nursing 1075-4210 1528-3941 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10754210 0 Sykepleie
1367 Ikke godkjent International Journal of Turkish Studies 0272-7919 NA 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1368 Ikke godkjent International Journal of User-Driven Healthcare 2156-1818 2156-180X http://www.igi-global.com/journal/international-journal-user-driven-healthcare 0 Samfunnsmedisin
1369 Ikke godkjent International Journal of Value-Based Management 0895-8815 1572-8528 http://www.springer.com/social+sciences/applied+ethics/journal/10774?changeHeader 0 Økonomisk-administrative fag
1370 Ikke godkjent International Journal of Volleyball Research 1524-4652 http://www.em2sports.com/international-journals.html 0 Idrettsforskning
1371 Ikke godkjent International Journal of Web Services Practices (IJWSP) 1738-6535 http://nwesp.org/ijwsp/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1372 Ikke godkjent International Journal of Welsh Writing in English 1356-0301 http://www.cardiff.ac.uk/encap/journals/periodic/welshwrit.html 0 Engelsk
1373 Ikke godkjent International Journal Quality and innovation 1756-6975 1756-6983 http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=305 0 Økonomisk-administrative fag
1374 Ikke godkjent International Library of Ethics, Law, and the New Medicine 1567-8008 http://www.springer.com/series/6224 0 Filosofi
1375 Ikke godkjent International Politics Reviews 2050-2982 http://www.palgrave-journals.com/ipr/index.html 0 Statsvitenskap
1376 Ikke godkjent International Relations Studies Series (IRES) 1570-6451 http://NA 0 Statsvitenskap
1377 Ikke godkjent International Research Symposium in Service Management 1694-0938 http://ibs.uibe.edu.cn/irssm3/html/cfp.html 0 Økonomisk-administrative fag
1378 Ikke godkjent International Review of Biblical Studies 0074-9745 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=3&pgid=2&pid=9848 0 Teologi og religionsvitenskap
1379 Ikke godkjent International Review of Management 2009-2830 http://www.senatehall.com/management 0 Økonomisk-administrative fag
1380 Ikke godkjent International Seminars in Pediatric Gastroenterology and Nutrition 1188-4525 NA 0 Gastroenterologi og hepatologi
1381 Ikke godkjent International Socialism 0020-8736 1754-4653 http://www.isj.org.uk 0 Statsvitenskap
1382 Ikke godkjent International Sportmed Journal 1528-3356 http://www.fims.org/default.asp?pageID=15009318 0 Idrettsforskning
1383 Ikke godkjent International Studies 0020-8817 0973-0702 http://www.uk.sagepub.com/home.nav 0 Statsvitenskap
1384 Ikke godkjent International Studies in Educational Administration 1324-1702 1839-2768 http://www.cceam.org/index.php?id=214 0 Pedagogikk og utdanning
1385 Ikke godkjent International studies in philosophy 0270-5664 2154-1809 http://www.pdcnet.org/ 0 Filosofi
1386 Ikke godkjent International Studies in Sociology and Social Anthropology 0074-8684 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=5&pgid=2&pid=7292 0 Sosiologi
1387 Ikke godkjent International Transfer Pricing Journal 1385-3074 http://www.ibfd.org/IBFD-Products/International-Transfer-Pricing-Journal 0 Økonomisk-administrative fag
1388 Ikke godkjent International Voices in Biblical Studies (IVBS) 2168-5304 1949-8411 http://www.sbl-site.org/publications/Books_IVBS.aspx 0 Teologi og religionsvitenskap
1389 Ikke godkjent International yearbook of nephrology 0921-9862 NA 0 Nefrologi
1390 Ikke godkjent Internationale Schulbuchforschung 0172-8237 NA 0 Lingvistikk
1391 Ikke godkjent Internet Banking & Commerce 1204-5357 http://www.icommercecentral.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1392 Ikke godkjent Internet journal of orthopedic surgery and related subjects 0949-2607 http://www.rz.uni-duesseldorf.de/WWW/MedFak/Orthopaedie/journal/ 0 Kirurgiske fag
1393 Ikke godkjent INTERSECTIONALITIES: A GLOBAL JOURNAL OF SOCIAL WORK ANALYSIS, RESEARCH, POLITY, AND PRACTICE 1925-1270 http://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/IJ/index 0 Sosialforskning
1394 Ikke godkjent Intertexts: A Journal of Comparative Literature and Theoretical Reflection 1092-0625 2156-5465 http://www.ttup.ttu.edu/JournalPages/Intertexts.html 0 Litteraturvitenskap
1395 Ikke godkjent Intervalles 1784-8180 http://www.cipa.ulg.ac.be/interintro.php 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1396 Ikke godkjent Interventional Cardiology Newsletter 1063-4282 1878-3716 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10634282 0 Hjerte, kar og luftveier
1397 Ikke godkjent INTI: Revista de literatura hispánica 0732-6750 http://digitalcommons.providence.edu/inti/ 0 Lingvistikk
1398 Ikke godkjent Invasion and Metastasis 0251-1789 1423-0119 http://www.karger.ch/journals/iam/iam_jh.htm 0 Onkologi
1399 Ikke godkjent Invenio 0329-3475 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=877 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1400 Ikke godkjent Investigación Clínica y Farmacéutica 1697-2554 http://www.revistainvestigacion.pfizer.es/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1401 Ikke godkjent Investigaciones Económicas 0210-1521 1575-4367 http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=173 0 Samfunnsøkonomi
1402 Ikke godkjent Investigationes Linguisticae 1426-188X 1733-1757 http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/index.html 0 Lingvistikk
1403 Ikke godkjent Invisible Culture: An Electronic Journal for Visual Culture 1097-3710 http://ivc.lib.rochester.edu 0 Kulturvitenskap
1404 Ikke godkjent Iowa Journal of Cultural Studies 0743-2747 2325-8845 http://www.uiowa.edu/~ijcs/about.htm 0 Kulturvitenskap
1405 Ikke godkjent Ippologia (Cremona) 1120-5776 NA 0 Veterinærmedisin
1406 Ikke godkjent Iranian journal of clinical infectious diseases 1735-5109 2008-1081 http://www.idtmrc.ac.ir/Journal/main.aspx 0 Infeksjoner
1407 Ikke godkjent Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 1735-1979 1735-2746 http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=13&shom_id=264 0 Samfunnsmedisin
1408 Ikke godkjent Iranian Journal of Language Studies 1735-5184 1735-7047 http://www.ijls.net/ 0 Lingvistikk
1409 Ikke godkjent Iranian Journal of Pediatrics 1018-4406 http://diglib.tums.ac.ir/pub/ijp 0 Pediatri
1410 Ikke godkjent Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics 1735-2657 http://www.bioline.org.br/pt 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1411 Ikke godkjent Iridescent 2224-963X 1923-5003 http://iridescent.icograda.org/index.php 0 Arkitektur og design
1412 Ikke godkjent Irish Accounting Review 0791-9638 http://www.iafa.ie/irish_accounting_review/ 0 Økonomisk-administrative fag
1413 Ikke godkjent Irish Migration Studies in Latin America 1661-6065 http://www.irlandeses.org 0 Statsvitenskap
1414 Ikke godkjent Isla Flotante 0718-6835 http://www.revistasdecomunicacion.org/r_isla.html 0 Litteraturvitenskap
1415 Ikke godkjent Islam et sociétés au Sud du Sahara 0984-7685 http://www.afemam.asso.fr/annuaires/revues/islam_et_societe.htm 0 Teologi og religionsvitenskap
1416 Ikke godkjent Israel journal of medical sciences 0021-2180 http://www.ima.org.il/imaj/ 0 Generell medisin
1417 Ikke godkjent ISRN Biomedical Imaging 2314-5412 https://www.hindawi.com/journals/isrn/ 0 Biomedisin
1418 Ikke godkjent ISRN Dentistry 2090-4371 2090-438X https://www.hindawi.com/journals/isrn/ 0 Odontologi
1419 Ikke godkjent ISRN Endocrinology 2090-4630 2090-4649 https://www.hindawi.com/journals/isrn/ 0 Endokrinologi
1420 Ikke godkjent ISRN Hematology 2090-441X 2090-4428 https://www.hindawi.com/journals/isrn/ 0 Hematologi
1421 Ikke godkjent ISRN Immunology 2090-5645 2090-5653 https://www.hindawi.com/journals/isrn/ 0 Biomedisin
1422 Ikke godkjent ISRN Minimally Invasive Surgery 2090-9438 https://www.hindawi.com/journals/isrn/ 0 Kirurgiske fag
1423 Ikke godkjent ISRN Obstetrics and Gynecology 2090-4436 2090-4444 https://www.hindawi.com/journals/isrn/ 0 Fødselshjelp og kvinnesykdommer
1424 Ikke godkjent ISRN Oncology 2090-5661 2090-567X https://www.hindawi.com/journals/isrn/ 0 Onkologi
1425 Ikke godkjent ISRN Pain 2314-4718 https://www.hindawi.com/journals/isrn/ 0 Sosialforskning
1426 Ikke godkjent ISRN Pathology 2090-570X 2090-5718 https://www.hindawi.com/journals/isrn/ 0 Biomedisin
1427 Ikke godkjent Issues in Comprehensive Pediatric Nursing 0146-0862 1521-043X http://www.tandf.co.uk/journals/titles/01460862.asp 0 Sykepleie
1428 Ikke godkjent Issues in Education 1080-9724 1879-2014 NA 0 Pedagogikk og utdanning
1429 Ikke godkjent Issues in Global Research in Business & Economics 1940-5391 http://www.gaberic.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
1430 Ikke godkjent Issues in Interdisciplinary Care 1531-5150 1939-9286 NA 0 Sosialforskning
1431 Ikke godkjent Istmo 1535-2315 http://collaborations.denison.edu/istmo/n22/22que.html 0 Litteraturvitenskap
1432 Ikke godkjent ISYP Journal on Science and World Affairs 1574-1311 http://www.scienceandworldaffairs.org/index.html 0 Statsvitenskap
1433 Ikke godkjent Itaca 0213-6643 2013-9519 http://revistes.iec.cat/ 0 Gresk og latin
1434 Ikke godkjent Italian Heart Journal 1129-471X 1972-6465 http://www.italheartj.org/ 0 Hjerte, kar og luftveier
1435 Ikke godkjent Italian Journal of Biochemistry 0021-2938 NA 0 Biomedisin
1436 Ikke godkjent Italian Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2038-4505 http://www.ijoehy.it/Aims.htm 0 Samfunnsmedisin
1437 Ikke godkjent Italica 0021-3020 2325-6672 http://www.jstor.org/journal/italica 0 Romansk
1438 Ikke godkjent ITBM-RBM, Recherche et Ingénierie Biomédicale 1297-9562 1878-3600 http://www.sciencedirect.com/science/journal/12979562 0 Radiologi og billeddiagnostikk
1439 Ikke godkjent İTÜ dergisi/a, (mimarlık, planlama, tasarım) 1303-7005 http://www.az.itu.edu.tr/ 0 Arkitektur og design
1440 Ikke godkjent IUP Journal of Bank Management 0972-6918 http://www.iupindia.in/Bank_Management.asp 0 Økonomisk-administrative fag
1441 Ikke godkjent Jahrbuch der Berliner Museen 0075-2207 http://www.reimer-mann-verlag.de/ 0 Kunsthistorie
1442 Ikke godkjent Jahrbuch der Kinder- und Jugendliteraturforschung 1613-477X http://www.peterlang.com/Index.cfm?vSiteName=SearchSeriesResult.cfm&vLang=D&iHerausgeber=&iTitel=J&iStichwort=&iISSN=&vSeriesID=JBKJ 0 Litteraturvitenskap
1443 Ikke godkjent Jahrbuch Extremismus & Demokratie 0938-0256 NA 0 Statsvitenskap
1444 Ikke godkjent Jahrbuch für Computerphilologie 1617-3465 1862-7196 http://www.computerphilologie.de/ 0 Lingvistikk
1445 Ikke godkjent Jahrbuch für Europäische Geschichte 1616-6485 2190-1236 https://www.degruyter.com/serial/jeg-b/html 0 Historie og Idéhistorie
1446 Ikke godkjent Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 0937-7107 http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=352 0 Historie og Idéhistorie
1447 Ikke godkjent Jahrbuch für europäische Überseegeschichte 1436-6371 http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=249 0 Historie og Idéhistorie
1448 Ikke godkjent Jahrbuch für historische Kommunismusforschung 0944-629X http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/JHK-news/Jahrbuch/Jahrbuch.htm 0 Historie og Idéhistorie
1449 Ikke godkjent Jahrbuch Musik und Gender 1867-3600 http://www.fmg.hmtm-hannover.de/de/forschung/publikationen/ 0 Musikkvitenskap
1450 Ikke godkjent Japan quarterly 0021-4590 NA 0 Geografi
1451 Ikke godkjent Japanese Circulation Journal - English Edition 0047-1828 1347-4839 http://www.j-circ.or.jp/english/publications/ 0 Hjerte, kar og luftveier
1452 Ikke godkjent Japanese Heart Journal 0021-4868 1348-673X http://square.umin.ac.jp/jhj/Instructions%20to%20Authors.htm 0 Hjerte, kar og luftveier
1453 Ikke godkjent Japanese journal of American studies 0288-3570 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaas/periodicals/JJAS/ 0 Historie og Idéhistorie
1454 Ikke godkjent Japanese Journal of Cancer Research 0910-5050 1876-4673 NA 0 Onkologi
1455 Ikke godkjent Japanese Journal of Clinical Immunology 0911-4300 1349-7413 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsci 0 Infeksjoner
1456 Ikke godkjent Japanese Journal of Complementary and Alternative Medicine 1348-7922 1348-7930 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jcam 0 Samfunnsmedisin
1457 Ikke godkjent Japanese Journal of Medical Science & Biology 0021-5112 1884-2828 NA 0 Generell medisin
1458 Ikke godkjent Japanese Journal of Northern European Studies 1880-2834 2433-4596 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/janes/-char/en 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1459 Ikke godkjent Japanese Journal of Zoo and Wildlife Medicine 1342-6133 2185-744X http://jjzwm.com/english/ 0 Veterinærmedisin
1460 Ikke godkjent JBI Reports 1479-697X 1479-6988 NA 0 Sosialforskning
1461 Ikke godkjent Jenda : A Journal of Culture and African Women Studies 1530-5686 http://www.jendajournal.com/ 0 Kjønnsforskning
1462 Ikke godkjent Jewish art (Jerusalem. 1986) 0792-0660 http://cja.huji.ac.il/Publications/JA.html 0 Kunsthistorie
1463 Ikke godkjent Jewish Studies 1565-7388 http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/ 0 Litteraturvitenskap
1464 Ikke godkjent JITTA: Journal of Information Technology Theory & Application 1552-6496 1532-4516 http://aisel.aisnet.org/jitta/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1465 Under arbeid Joint Force Quarterly (JFQ) 1070-0692 1559-6702 https://ndupress.ndu.edu/JFQ/ 0 Statsvitenskap
1466 Ikke godkjent Jonathan Edwards Studies 2159-6875 http://jestudies.yale.edu/index.php/journal 0 Filosofi
1467 Ikke godkjent Journal de Chirurgie Viscérale 0021-7697 1773-0422 http://www.em-consulte.com/revue/JCHIR 0 Kirurgiske fag
1468 Ikke godkjent Journal de Réadaptation Médicale 0242-648X 1773-0457 http://www.em-consulte.com/revue/JRM 0 Samfunnsmedisin
1469 Ikke godkjent Journal des Africanistes 0399-0346 1957-7850 http://africanistes.revues.org/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1470 Ikke godkjent Journal des Maladies Vasculaires 0398-0499 2214-8116 http://www.em-consulte.com/revue/JDMV/articlesarchives/journal-de-medecine-vasculaire 0 Hjerte, kar og luftveier
1471 Ikke godkjent Journal Européen des Urgences 0993-9857 1773-0473 http://www.em-consulte.com/revue/JEURA 0 Anestesi, intensiv, akutt
1472 Ikke godkjent Journal EXIT-Deutschland 2196-8136 https://journal-exit.de/ 0 Statsvitenskap
1473 Ikke godkjent Journal for Language Technology and Computational Linguistics 0175-1336 2190-6858 http://www.jlcl.org/ 0 Lingvistikk
1474 Ikke godkjent Journal for Nurses in Staff Development 1098-7886 1538-9049 http://www.editorialmanager.com/jnsd/ 0 Sykepleie
1475 Ikke godkjent Journal for the Anthropological Study of Human Movement 0891-7124 2152-1115 http://www.anthro.uiuc.edu/jashm/ 0 Sosialantropologi
1476 Ikke godkjent Journal for the Study of British Cultures 0944-9094 http://www.jsbc.de/ 0 Engelsk
1477 Ikke godkjent Journal für Betriebswirtschaft 0344-9327 1614-631X https://www.springer.com/journal/11301 0 Økonomisk-administrative fag
1478 Ikke godkjent Journal für Ernährungsmedizin 1563-2873 1680-9432 http://www.kup.at/journals/ernaehrungsmedizin/index.html 0 Biomedisin
1479 Ikke godkjent Journal für Hypertonie 1028-2327 1680-9378 http://www.kup.at/journals/hypertonie/index.html 0 Hematologi
1480 Ikke godkjent Journal für Menopause 1023-0904 1680-9394 http://www.kup.at/journals/menopause/index.html 0 Fødselshjelp og kvinnesykdommer
1481 Ikke godkjent Journal Genetika 0016-6758 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Biomedisin
1482 Ikke godkjent Journal of Academy of Business and Economics 1542-8710 2378-8631 http://www.iabe.org/domains/iabeX/journalinfo.aspx?JournalID=JABE 0 Økonomisk-administrative fag
1483 Ikke godkjent Journal of Accountancy 0021-8448 1945-0729 http://www.aicpa.org/pubs/jofa/index.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1484 Ikke godkjent Journal of Accounting Case Research 1192-2621 http://aaahq.org/mas/Instructional/abstracts/jacr.cfm 0 Økonomisk-administrative fag
1485 Ikke godkjent Journal of Accounting, Business and Management 0216-423X http://www.stie-mce.ac.id/ 0 Økonomisk-administrative fag
1486 Ikke godkjent Journal of Accounting, Ethics and Public Policy 1089-652X http://jaepp.org/home 0 Samfunnsøkonomi
1487 Ikke godkjent Journal of Administration & Governance 1834-3511 http://www.joaag.com 0 Økonomisk-administrative fag
1488 Ikke godkjent Journal of Advanced Studies in Finance 2068-8393 http://www.asers.eu/journals/jasf.html 0 Økonomisk-administrative fag
1489 Ikke godkjent Journal of Aging, Humanities, and the Arts 1932-5614 1932-5622 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/19325614.asp 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1490 Ikke godkjent Journal of Alternative Medicine Research 1939-5868 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=6404 0 Samfunnsmedisin
1491 Ikke godkjent Journal of American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry 0090-3604 1943-2860 http://www.guilford.com/cgi-bin/cartscript.cgi?page=periodicals/jnap.htm&cart_id= 0 Psykiatri
1492 Ikke godkjent Journal of American Physicians and Surgeons 1543-4826 http://www.jpands.org 0 Generell medisin
1493 Ikke godkjent Journal of American Studies of Turkey 1300-6606 http://www.theasa.net/journals/name/journal_of_american_studies_of_turkey/ 0 Engelsk
1494 Ikke godkjent Journal of Anglo-Italian Studies 1560-2168 http://www.um.edu.mt/angloitalian/journal 0 Romansk
1495 Ikke godkjent Journal of Anti-Aging Medicine 1094-5458 1557-8984 http://www.grg.org/resources/jaam.html 0 Generell medisin
1496 Ikke godkjent Journal of Appalachian Studies 1082-7161 2328-8612 http://www.appalachianstudies.org/content/jas/ 0 Kulturvitenskap
1497 Ikke godkjent Journal of Applied Economics and Business Research 1927-033X http://www.aebrjournal.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
1498 Ikke godkjent Journal of Applied Finance 1534-6668 http://69.175.2.130/~finman/Publications/JAF.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1499 Ikke godkjent Journal of Applied Linguistics (JAL) 1107-0331 2408-025X https://www.new.enl.auth.gr/gala/about-jal/ 0 Lingvistikk
1500 Ikke godkjent Journal of Applied Management and Entrepreneurship 1077-1158 http://www.huizenga.nova.edu/jame/ 0 Økonomisk-administrative fag
1501 Ikke godkjent Journal of Applied Management Studies 1360-0796 1469-9354 http://www.routledge.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1502 Ikke godkjent Journal of Applied Research in Clinical and Experimental Therapeutics 1537-064X http://jrnlappliedresearch.com/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1503 Ikke godkjent Journal of applied sport management 2327-0187 https://js.sagamorepub.com/jasm/index 0 Økonomisk-administrative fag
1504 Ikke godkjent Journal of Art & Design Education 0260-9991 1468-5949 NA 0 Pedagogikk og utdanning
1505 Ikke godkjent Journal of Artistic and Creative Education 1832-0465 http://jaceonline.com.au/ 0 Pedagogikk og utdanning
1506 Ikke godkjent Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability 1176-8592 http://www.asiaentrepreneurshipjournal.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1507 Ikke godkjent Journal of Asian American studies 1097-2129 1096-8598 http://www.press.jhu.edu/journals/ 0 Engelsk
1508 Ikke godkjent Journal of Asian Business 1068-0055 http://www.umich.edu/~cibe/about/abj.html 0 Økonomisk-administrative fag
1509 Ikke godkjent Journal of asynchronous learning networks 1939-5256 1092-8235 NA 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1510 Ikke godkjent Journal of Australian Indigenous Issues 1440-5202 http://www.arts.monash.edu.au/jaii/ 0 Statsvitenskap
1511 Ikke godkjent Journal of Authentic Learning 1558-7320 http://www.oswego.edu/jal/index.htm 0 Pedagogikk og utdanning
1512 Ikke godkjent Journal of autonomic pharmacology 0144-1795 1365-2680 NA 0 Nevrologi
1513 Ikke godkjent Journal of Behavioral and Applied Management 1930-0158 http://www.ibam.com/pubs/jbam/default.asp 0 Økonomisk-administrative fag
1514 Ikke godkjent Journal of Biblical Studies 1534-3057 http://www.journalofbiblicalstudies.org/ 0 Teologi og religionsvitenskap
1515 Ikke godkjent Journal of Biochemistry, Molecular Biology and Biophysics 1025-8140 1607-8527 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/10258140.asp 0 Biomedisin
1516 Ikke godkjent Journal of bioluminescence and chemiluminescence (Print) 0884-3996 1099-1271 NA 0 Biomedisin
1517 Ikke godkjent Journal of Biomedical Discovery and Collaboration 1747-5333 http://www.j-biomed-discovery.com/ 0 Psykiatri
1518 Ikke godkjent Journal of Business Case Studies (JBCS) 1555-3353 2157-8826 https://www.cluteinstitute.com/journals/journal-of-business-case-studies-jbcs/ 0 Økonomisk-administrative fag
1519 Ikke godkjent Journal of Business Chemistry 1613-9615 1613-9623 http://www.businesschemistry.org/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1520 Ikke godkjent Journal of Business Diversity 2158-3889 http://www.na-businesspress.com/jbdopen.html 0 Økonomisk-administrative fag
1521 Ikke godkjent Journal of Business Market Management 1864-0753 1864-0761 http://www.jbm-online.net/index.php/jbm 0 Økonomisk-administrative fag
1522 Ikke godkjent Journal of Business Systems 1833-4318 http://www.jbsge.vu.edu.au/ 0 Økonomisk-administrative fag
1523 Ikke godkjent Journal of Caffeine Research 2156-5783 2156-5368 http://www.liebertpub.com/products/product.aspx?pid=388 0 Samfunnsmedisin
1524 Ikke godkjent Journal of Cannabis Therapeutics 1529-9775 1529-9783 NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1525 Ikke godkjent Journal of Cardiovascular Disease 2330-4596 2330-460X http://www.researchpub.org/journal/jcvd/jcvd.html 0 Hjerte, kar og luftveier
1526 Ikke godkjent Journal of Care Services Management 1750-1679 1750-1687 http://www.maney.co.uk/index.php/journals/csm/ 0 Samfunnsmedisin
1527 Ikke godkjent Journal of Caribbean Archaeology 1524-4776 http://www.flmnh.ufl.edu/jca/default.htm 0 Arkeologi og konservering
1528 Ikke godkjent Journal of Cases in Educational Leadership (JCEL) 1555-4589 https://journals.sagepub.com/home/jela 0 Pedagogikk og utdanning
1529 Ikke godkjent Journal of Cell Science, Supplement 0269-3518 NA 0 Biomedisin
1530 Ikke godkjent Journal of Children's Health 1541-7069 1541-7077 http://informahealthcare.com/ 0 Pediatri
1531 Ikke godkjent Journal of Chinese Clinical Medicine 1562-9023 http://www.cjmed.net/ 0 Generell medisin
1532 Ikke godkjent Journal of Chinese Studies 1016-4464 2306-7888 http://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/eng/home.html 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1533 Ikke godkjent Journal of Chronic Fatigue Syndrome 1057-3321 1547-0660 http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J092 0 Psykiatri
1534 Ikke godkjent Journal of Citizenship and Globalisation Studies 2450-8632 https://content.sciendo.com/view/journals/jcgs/jcgs-overview.xml 0 Statsvitenskap
1535 Ikke godkjent Journal of Classics Teaching 1741-7627 http://www.jact.org/publications/review.php 0 Gresk og latin
1536 Ikke godkjent Journal of Clinical and Translational Research 2382-6533 2424-810X http://www.jctres.com/en/ 0 Biomedisin
1537 Ikke godkjent Journal of Clinical Geropsychology 1079-9362 1573-3556 http://www.springer.com/east/home/psychology?SGWID=5-10126-70-35743712-0 0 Geriatri
1538 Ikke godkjent Journal of clinical ligand assay 1081-1672 1546-1653 NA 0 Biomedisin
1539 Ikke godkjent Journal of Cognitive Affective Learning 1549-6953 http://www.jcal.emory.edu/ 0 Pedagogikk og utdanning
1540 Ikke godkjent Journal of Collective Negotiations in The Public Sector 0047-2301 1541-4175 NA 0 Samfunnsøkonomi
1541 Ikke godkjent Journal of Communication and Language Arts 1597-0078 http://www.ui.edu.ng/JCLA 0 Medier og kommunikasjon
1542 Ikke godkjent Journal of Communist Studies and Transition Politics 1352-3279 1743-9116 http://www.tandf.co.uk/journals/authors/fjcsauth.asp 0 Statsvitenskap
1543 Ikke godkjent Journal of comparative social welfare 1748-6831 1748-684X http://www.tandfonline.com/toc/rjcs20/current 0 Sosialforskning
1544 Ikke godkjent Journal of Computer-Aided Surgery 1092-9088 1097-0150 http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jabout/56867/ProductInformation.html 0 Kirurgiske fag
1545 Ikke godkjent Journal of Conflict Studies 1198-8614 1715-5673 http://www.lib.unb.ca/Texts/JCS/ 0 Statsvitenskap
1546 Ikke godkjent Journal of Congestive Heart Failure & Circulatory Support 1468-3768 NA 0 Hjerte, kar og luftveier
1547 Ikke godkjent Journal of Conservation-Restoration Education 1904-0946 http://www.encore-edu.org/JCRE.htm 0 Arkeologi og konservering
1548 Ikke godkjent Journal of Co-operative Studies 0961-5784 http://www.ingentaconnect.com/content/ukscos/jcs 0 Samfunnsøkonomi
1549 Ikke godkjent Journal of Corporate Citizenship 1470-5001 2051-4700 http://www.greenleaf-publishing.com/jcc/jcchome.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1550 Ikke godkjent Journal of Craniofacial Genetics and Developmental Biology 0270-4145 1600-0552 NA 0 Biomedisin
1551 Ikke godkjent Journal of Critical Mixed Race Studies 2325-4521 http://escholarship.org/uc/ucsb_soc_jcmrs 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1552 Ikke godkjent Journal of Crohn’s and Coltis Supplements 1873-9954 1876-4460 http://www.journals.elsevier.com/journal-of-crohns-and-colitis-supplements/ 0 Gastroenterologi og hepatologi
1553 Ikke godkjent Journal of Cuneiform Studies 0022-0256 2325-6737 http://www.asor.org/pubs/jcs/ 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1554 Ikke godkjent Journal of Current Issues in Finance, Business and Economics 1935-3553 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?cPath=125&products_id=5097 0 Økonomisk-administrative fag
1555 Ikke godkjent Journal of Curriculum and Instruction 1937-3929 http://www.joci.ecu.edu 0 Pedagogikk og utdanning
1556 Ikke godkjent Journal of Customer Behaviour 1475-3928 1477-6421 http://www.westburn-publishers.com/journal-of-customer-behaviour/journal-of-customer-behaviour.html 0 Økonomisk-administrative fag
1557 Ikke godkjent Journal of CyberTherapy and Rehabilitation 1784-9934 http://www.imi-europe.eu/index.php?id=publications#jcr 0 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
1558 Ikke godkjent Journal of Dagaare Studies 1608-0130 1608-0661 http://www.hku.hk/linguist/staff/Bodomo/JDS/all.html 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1559 Ikke godkjent Journal of Derivatives Accounting 0219-8681 http://www.worldscinet.com/jda.html 0 Økonomisk-administrative fag
1560 Ikke godkjent Journal of Digital Humanities 2165-6673 http://journalofdigitalhumanities.org 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1561 Ikke godkjent Journal of Drug Evaluation 1479-1137 1747-5570 http://journalsonline.tandf.co.uk/content/1479-1137/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1562 Ikke godkjent Journal of e.Commerce and Psychology 1530-3209 http://shop.store.yahoo.com/bpri/jourofbusand.html 0 Økonomisk-administrative fag
1563 Ikke godkjent Journal of East Asian Archaeology 1387-6813 1568-5233 http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15685233 0 Arkeologi og konservering
1564 Ikke godkjent Journal of Eastern Caribbean Studies 1028-8813 http://www.cavehill.uwi.edu/salises/jecs.htm 0 Geografi
1565 Ikke godkjent Journal of Ecocriticism 1916-1549 https://ojs.unbc.ca/index.php/joe 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1566 Ikke godkjent Journal of Economic and Administrative Sciences 1026-4116 http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jeas 0 Økonomisk-administrative fag
1567 Ikke godkjent Journal of Education for International Development 1554-2262 http://www.equip123.net/JEID/default.htm 0 Pedagogikk og utdanning
1568 Ikke godkjent Journal of Educational Thought 0022-0701 http://www.educ1.ucalgary.ca/research/jet/index.html 0 Pedagogikk og utdanning
1569 Ikke godkjent Journal of eLiteracy 1745-4360 http://www.jelit.org/index.html 0 Lingvistikk
1570 Ikke godkjent Journal of Emergent Science 2046-4754 http://www.ase.org.uk/journals/journal-of-emergent-science/ 0 Pedagogikk og utdanning
1571 Ikke godkjent Journal of End User Computing 1063-2239 1533-7987 http://www.acm.org/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1572 Ikke godkjent Journal of Endotoxin Research 0968-0519 1743-2839 http://www.maney.co.uk/endotox.html 0 Biomedisin
1573 Ikke godkjent Journal of Endovascular Surgery 1074-6218 2168-1961 http://jevt.allenpress.com/enthonline/?request=get-current-issue 0 Hjerte, kar og luftveier
1574 Ikke godkjent Journal of Energy Finance and Development 1085-7443 1873-5932 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10857443 0 Økonomisk-administrative fag
1575 Ikke godkjent Journal of Enterprise Architecure 2166-6768 2166-6792 https://www.globalaea.org/?page=JEA_Overview 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1576 Ikke godkjent Journal of Enterprising Culture 0218-4958 http://www.worldscinet.com/jec/jec.shtml 0 Økonomisk-administrative fag
1577 Ikke godkjent Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity (JEOD) 2281-8642 http://www.jeodonline.com/ 0 Samfunnsøkonomi
1578 Ikke godkjent Journal of Environmental Health Research 1476-0932 1477-9315 http://www.jehr-online.org 0 Samfunnsmedisin
1579 Ikke godkjent Journal of Environmental Medicine 1095-1539 1099-1301 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Samfunnsmedisin
1580 Ikke godkjent Journal of Environmental Science And Health Part C - Environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology Reviews 1059-0501 1532-4095 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Samfunnsmedisin
1581 Ikke godkjent Journal of Environmental Systems 0047-2433 1541-3802 http://www.baywood.com/authors/ia/es.asp?id=0047-2433 0 Geografi
1582 Ikke godkjent Journal of enzyme inhibition (Print) 8755-5093 1029-2462 NA 0 Biomedisin
1583 Ikke godkjent Journal of Epidemiology and Biostatistics 1359-5229 http://journalsonline.tandf.co.uk/(eimlye55xgxr04zo0lzwmdiq)/app/home/journal.asp?referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:107696,1&linkin= 0 Samfunnsmedisin
1584 Ikke godkjent Journal of Epilepsy 0896-6974 1873-6408 http://www.sciencedirect.com/science/journal/08966974 0 Nevrologi
1585 Ikke godkjent Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology 1676-2649 1980-5365 http://www.epilepsia.org.br/epi2002/jecn.asp 0 Nevrologi
1586 Ikke godkjent Journal of Ethics and Emerging Technologies 1541-0099 https://jeet.ieet.org/index.php/home 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1587 Ikke godkjent Journal of Ethiopian Studies 0304-2243 http://www.aau.edu.et/ies/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=58 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1588 Ikke godkjent Journal of Eurasian Research 1538-0378 NA 0 Geografi
1589 Ikke godkjent Journal of Euromarketing 1049-6483 1528-6967 http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J037 0 Økonomisk-administrative fag
1590 Ikke godkjent Journal of European Area Studies 1460-8464 1469-946X NA 0 Geografi
1591 Ikke godkjent Journal of Experimental Animal Science 0939-8600 1618-0615 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09398600 0 Veterinærmedisin
1592 Ikke godkjent Journal of Family Medicine and Community Health 2379-0547 http://www.jscimedcentral.com/FamilyMedicine/editors.php 0 Samfunnsmedisin
1593 Ikke godkjent Journal of family planning and reproductive health care 1471-1893 2045-2098 http://group.bmj.com/ 0 Samfunnsmedisin
1594 Ikke godkjent Journal of Finance Case Research 1527-5426 http://www.jfcr.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
1595 Ikke godkjent Journal of Financial Planning 1040-3981 http://www.fpanet.org/journal/ 0 Økonomisk-administrative fag
1596 Ikke godkjent Journal of Financial Transformation 1755-361X 1755-3628 http://www.capco.com/?q=content/journal-of-financial-transformation 0 Økonomisk-administrative fag
1597 Ikke godkjent Journal of Finnish Studies 1206-6516 http://www.shsu.edu/eng_ira/finnishstudies/ 0 Historie og Idéhistorie
1598 Ikke godkjent Journal of Forensic Accounting 1524-5586 http://www.rtedwards.com/journals/JFA/ 0 Økonomisk-administrative fag
1599 Ikke godkjent Journal of Forensic Studies in Accounting and Business 1942-9053 http://www.fraudforensicacct.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27 0 Sosiologi
1600 Ikke godkjent Journal of Game Design and Development Education 2160-9691 http://www.rit.edu/gccis/gameeducationjournal/ 0 Pedagogikk og utdanning
1601 Ikke godkjent Journal of Gandaki Medical College 2070-4240 2070-4259 http://www.gmc.edu.np 0 Generell medisin
1602 Ikke godkjent Journal of Gay & Lesbian Politics 1537-9426 1537-9434 http://www.haworthpress.com/web/GLPOL 0 Kjønnsforskning
1603 Ikke godkjent Journal of Geographical Science 0494-5387 https://www.springer.com/journal/11442 0 Geografi
1604 Ikke godkjent Journal of government information 1352-0237 1879-1654 http://www.sciencedirect.com/science/journal/13520237 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1605 Ikke godkjent Journal of hand and microsurgery 0974-3227 0974-6897 http://www.springer.com/medicine/surgery/journal/12593 0 Kirurgiske fag
1606 Ikke godkjent Journal of Health Administration Education 0735-6722 2158-8236 https://www.aupha.org/publications/journalofhealthadministrationeducation 0 Sosialforskning
1607 Ikke godkjent Journal of Hematotherapy 1061-6128 2168-6556 http://www.catchword.com/titles/10616128.htm 0 Hematologi
1608 Ikke godkjent Journal of Herbal Pharmacotherapy 1522-8940 1522-9106 http://www.haworthpress.com/web/JHP/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1609 Ikke godkjent Journal of Higher Education in Africa 0851-7762 http://www.codesria.org/spip.php?rubrique54&lang=en 0 Pedagogikk og utdanning
1610 Ikke godkjent Journal of Hindu-Christian Studies 2164-6260 2164-6279 http://www.hcstudies.org/jrnl.html 0 Teologi og religionsvitenskap
1611 Ikke godkjent Journal of Hispanic Modernism 1945-2721 http://jhm.magazinemodernista.com/about/ 0 Romansk
1612 Ikke godkjent Journal of Historical Biography 1911-852X 1911-8538 http://journals.ucfv.ca/jhb/ 0 Historie og Idéhistorie
1613 Ikke godkjent Journal of HIV/Aids Prevention & Education for Adolescents & Children 1069-837X 1540-403X http://www.haworthpressinc.com/store/product.asp?sku=J129 0 Sosialforskning
1614 Ikke godkjent Journal of Hospital Marketing and Public Relations 1539-0942 1539-0934 http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=1539-0942 0 Samfunnsøkonomi
1615 Ikke godkjent Journal of Hospitality and Tourism Cases 2164-9987 http://www.chrie.org/publications/jhtc/index.aspx 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1616 Ikke godkjent Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical Sciences 1672-0733 1993-1352 http://www.springer.com/medicine/journal/11596 0 Generell medisin
1617 Ikke godkjent Journal of Human Movement Studies 0306-7297 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=15538&tip=sid 0 Idrettsforskning
1618 Ikke godkjent Journal of Human Resource Costing and Accounting 1401-338X 1758-745X http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=JHRCA 0 Økonomisk-administrative fag
1619 Ikke godkjent Journal of Human Virology 1090-9508 1537-4491 NA 0 Infeksjoner
1620 Ikke godkjent Journal of Humanities (JH) 1821-7079 0 Historie og Idéhistorie
1621 Ikke godkjent Journal of Icon Studies 2473-7747 2473-7275 http://museumofrussianicons.org/research/ 0 Kunsthistorie
1622 Ikke godkjent Journal of Illustration Studies 1753-9528 http://jois.uia.no 0 Litteraturvitenskap
1623 Ikke godkjent Journal of Immigrant & Refugee Services 1536-2949 1536-2957 http://www.tandf.co.uk/journals/haworth-journals.asp 0 Sosialforskning
1624 Ikke godkjent Journal of Immune Based Therapies and Vaccines 1476-8518 http://www.jibtherapies.com/ 0 Biomedisin
1625 Ikke godkjent Journal of Indian Ocean Archeology 0974-1747 http://www.google.com/search?q=Journal%20of%20Indian%20Ocean%20Archeology&hl=no&lr= 0 Arkeologi og konservering
1626 Ikke godkjent Journal of Industrial History 1463-6174 http://www.nottingham.ac.uk/businesshistory/journal.phtml 0 Historie og Idéhistorie
1627 Ikke godkjent Journal of Infectious Disease Pharmacotherapy 1068-7777 1540-711X NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1628 Ikke godkjent Journal of Information Technology Management 1042-1319 http://jitm.ubalt.edu/ 0 Økonomisk-administrative fag
1629 Ikke godkjent Journal of informed pharmacotherapy 1492-2525 http://www.informedpharmacotherapy.com/editors.htm 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1630 Ikke godkjent Journal of Innovative Education Strategies 1555-5429 http://www.intl-academy.org/journals/journal-of-innovative-education-strategies/ 0 Pedagogikk og utdanning
1631 Ikke godkjent Journal of Integral Theory and Practice 1944-5083 1944-5091 https://foundation.metaintegral.org/JITP/About 0 Filosofi
1632 Ikke godkjent Journal of Integrative Social Sciences 1942-1052 http://www.jiss.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1633 Ikke godkjent Journal of International Agricultural Trade and Development 1556-8520 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=1670 0 Samfunnsøkonomi
1634 Ikke godkjent Journal of international banking law and regulation 1742-6812 http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=436&productid=6997 0 Samfunnsøkonomi
1635 Ikke godkjent Journal of International Cooperation in Education 1344-2996 1344-7998 http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/cice-e.html 0 Pedagogikk og utdanning
1636 Ikke godkjent Journal of International Hospitality, Leisure and Tourism Management 1092-3128 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/15256480.asp 0 Økonomisk-administrative fag
1637 Ikke godkjent Journal of International Insurance 1388-1922 2212-0769 NA 0 Økonomisk-administrative fag
1638 Ikke godkjent Journal of International Law and International Relations 1712-2988 1712-2996 http://www.jilir.org/ 0 Statsvitenskap
1639 Ikke godkjent Journal of International Organization Studies 2191-2556 2191-2564 http://www.journal-iostudies.org/content/home 0 Statsvitenskap
1640 Ikke godkjent Journal of International Technology and Information Management 1543-5962 1941-6679 http://www.iima.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=54 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1641 Ikke godkjent Journal of International Volunteer Tourism and Social Development 1754-6362 1754-6370 http://www.tandf.co.uk/journals/1754-6362 0 Sosiologi
1642 Ikke godkjent Journal of Investment Compliance 1528-5812 1758-7476 http://www.emeraldinsight.com/loi/joic 0 Økonomisk-administrative fag
1643 Ikke godkjent Journal of Investment Management 1545-9144 1545-9152 http://www.joim.com/index.asp 0 Økonomisk-administrative fag
1644 Ikke godkjent Journal of Knowledge Management Practice 1705-9232 http://www.tlainc.com/jkmp.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1645 Ikke godkjent Journal of Knowledge-Based Innovation in China 1756-1418 1756-1426 http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jkic 0 Økonomisk-administrative fag
1646 Ikke godkjent Journal of Laboratory and Precision Medicine 2519-9005 http://jlpm.amegroups.com/index 0 Biomedisin
1647 Ikke godkjent Journal of Language and Learning 1740-4983 http://www.shakespeare.uk.net/journal/jllearn_home.htm 0 Lingvistikk
1648 Ikke godkjent Journal of Language and Linguistics 1475-8989 http://www.shakespeare.uk.net/journal/jlling_home.html 0 Lingvistikk
1649 Ikke godkjent Journal of Language and Literature 2078-0303 http://www.ijar.lit.az/philology.php 0 Lingvistikk
1650 Ikke godkjent Journal of Language, Technology & Entrepreneurship in Africa 1998-1279 2309-5814 http://www.ajol.info/index.php/jolte/about 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1651 Ikke godkjent Journal of Latin American Anthropology 1085-7052 1548-7180 http://www.fiu.edu/~jlaa/ 0 Sosialantropologi
1652 Ikke godkjent Journal of Leadership Education 1552-9045 http://leadershipeducators.org/JOLE 0 Pedagogikk og utdanning
1653 Ikke godkjent Journal of Leadership, Accountability and Ethics 1913-8059 http://www.na-businesspress.com/jlaeopen.html 0 Økonomisk-administrative fag
1654 Ikke godkjent Journal of Learning Design 1832-8342 http://www.jld.qut.edu.au/ 0 Pedagogikk og utdanning
1655 Ikke godkjent Journal of Legal Technology Risk Management 1932-5584 1932-5592 http://www.ltrm.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
1656 Ikke godkjent Journal of Libyan Studies 1471-3403 NA 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1657 Ikke godkjent Journal of Lipid Mediators and Cell Signalling 0929-7855 1879-159X http://www.sciencedirect.com/science/journal/09297855 0 Biomedisin
1658 Ikke godkjent Journal of Maintenance in The Addictions 1091-1332 1540-7624 NA 0 Psykiatri
1659 Ikke godkjent Journal of Maltese Education Research 1726-9725 http://www.educ.um.edu.mt/jmer/ 0 Pedagogikk og utdanning
1660 Ikke godkjent Journal of Management and Change 2228-2181 http://www.ebs.ee/en/research-and-doctoral-studies/journal-of-management-and-change 0 Økonomisk-administrative fag
1661 Ikke godkjent Journal of Management in Medicine 0268-9235 1758-7441 http://www.emeraldinsight.com/ 0 Samfunnsmedisin
1662 Ikke godkjent Journal of Managerial Issues 1045-3695 2328-7470 http://www.pittstate.edu/econ/jmi.html 0 Samfunnsøkonomi
1663 Ikke godkjent Journal of Market-Focused Management 1382-3019 1572-8846 http://www.springer.com/business+%26+management/marketing/journal/10850?changeHeader 0 Økonomisk-administrative fag
1664 Ikke godkjent Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science 1355-2538 1758-7794 http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContainer.do?containerType=Journal&containerId=11773 0 Økonomisk-administrative fag
1665 Ikke godkjent Journal of Markets & Morality 1098-1217 1944-7841 NA 0 Økonomisk-administrative fag
1666 Ikke godkjent Journal of Medical Practice Management 8755-0229 http://www.mpmnetwork.com/section_47_MPM-Journal.cfm 0 Sosialforskning
1667 Ikke godkjent Journal of Medical Sciences 1682-4474 1812-5727 http://scialert.net/jindex.php?issn=1682-4474 0 Generell medisin
1668 Ikke godkjent Journal of Medical Sciences Research 1938-5765 http://JMSR.org 0 Generell medisin
1669 Ikke godkjent Journal of medical speech-language pathology 1065-1438 NA 0 Nevrologi
1670 Ikke godkjent Journal of Medieval Military History 1477-545X https://boydellandbrewer.com/series/journal-of-medieval-military-history.html 0 Historie og Idéhistorie
1671 Ikke godkjent Journal of Mennonite Studies 0824-5053 http://mennonitestudies.uwinnipeg.ca/jms/ 0 Teologi og religionsvitenskap
1672 Ikke godkjent Journal of Middle East Media 1943-2224 2152-629X http://www2.gsu.edu/~wwwaus/JMEM_home.html 0 Medier og kommunikasjon
1673 Ikke godkjent Journal of Military History 0899-3718 1543-7795 http://www.smh-hq.org/jmh.html 0 Historie og Idéhistorie
1674 Ikke godkjent Journal of Modern Turkish Studies 1304-8015 http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/index_e.php 0 Litteraturvitenskap
1675 Ikke godkjent Journal of MORMON HISTORY 0094-7342 http://mormonhistoryassociation.org/journals/ 0 Teologi og religionsvitenskap
1676 Ikke godkjent Journal of Musculoskeletal Pain 1058-2452 1540-7012 http://www.haworthpressinc.com/web/JMP/ 0 Revmatologi
1677 Ikke godkjent Journal of Nanjing University. Philosophy, Humanities and Social Sciences 1007-7278 http://ndxb.nju.edu.cn/main.asp 0 Historie og Idéhistorie
1678 Ikke godkjent Journal of Narrative Politics 2368-2507 http://jnp.journals.yorku.ca/index.php/default 0 Statsvitenskap
1679 Ikke godkjent Journal of Natural Resources Policy Research 1939-0459 1939-0467 http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t780786795~db=all 0 Samfunnsøkonomi
1680 Ikke godkjent Journal of Nepal Pharmaceutical Association 0253-8261 http://nepjol.info/index.php/JNPA/about/editorialPolicies#focusAndScope 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1681 Ikke godkjent Journal of neural transmission. Supplementum 0303-6995 NA 0 Nevrologi
1682 Ikke godkjent Journal of Neurobiology 0022-3034 1097-4695 http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-NEU.html 0 Nevrologi
1683 Ikke godkjent Journal of Neurocytology 0300-4864 1573-7381 http://www.springerlink.com/content/100182/ 0 Biomedisin
1684 Ikke godkjent Journal of Neurotherapy 1087-4208 1530-017X http://www.routledge.com/ 0 Nevrologi
1685 Ikke godkjent Journal of New Media Studies in MENA 2162-6669 http://jnmstudies.com/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1686 Ikke godkjent Journal of Nurse-Midwifery 0091-2182 1879-1565 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=5091&_auth=y&_acct=C000030718&_version=1&_urlVersion=0&_userid=596755&md5=cbfe16b2c0e591a0de325df2b2224fdb 0 Sykepleie
1687 Ikke godkjent Journal of Nutraceuticals, Functional & Medical Food 1089-4179 1540-7020 NA 0 Ernæring
1688 Ikke godkjent Journal of Nutrition for the Elderly 0163-9366 1540-8566 http://www.routledge.com/ 0 Ernæring
1689 Ikke godkjent Journal of Nutrition in Recipe & Menu Development 1055-1379 1540-9600 NA 0 Ernæring
1690 Ikke godkjent Journal of Nutritional & Environmental Medicine 1359-0847 1364-6907 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Ernæring
1691 Ikke godkjent Journal of Occupational Accidents 0376-6349 1878-1403 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=7282&_auth=y&_acct=C000030718&_version=1&_urlVersion=0&_userid=596755&md5=c3a8c2d8979e8da539809fdfc78d646c 0 Samfunnsmedisin
1692 Ikke godkjent Journal of Online Learning and Teaching 1558-9528 http://jolt.merlot.org 0 Pedagogikk og utdanning
1693 Ikke godkjent Journal of Organ Dysfuntion 1747-1060 1747-1079 http://informahealthcare.com/jod 0 Biomedisin
1694 Ikke godkjent Journal of Organizational Excellence 1531-1864 1531-6653 http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-NPR.html 0 Økonomisk-administrative fag
1695 Ikke godkjent Journal of Oromo studies 1070-2202 http://oromostudies.org/JOS.htm 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1696 Ikke godkjent Journal of Pakistan Psychiatric Society 1726-8710 2224-8897 http://www.jpps.com.pk 0 Psykiatri
1697 Ikke godkjent Journal of Pan African Studies 0888-6601 1942-6569 http://www.jpanafrican.com 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1698 Ikke godkjent Journal of Park and Recreation Administration 0735-1968 2160-6862 http://www.sagamorepub.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1699 Ikke godkjent Journal of Participation and Employee Ownership 2514-7641 http://www.emeraldgrouppublishing.com/jpeo.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1700 Ikke godkjent Journal of Pediatrics and Neonatology 1733-7313 http://www.jpn-online.org/ 0 Pediatri
1701 Ikke godkjent Journal of Pelvic Medicine & Surgery 1077-2847 1533-4120 NA 0 Kirurgiske fag
1702 Ikke godkjent Journal of Performance Measurement 1522-8746 http://www.spauldinggrp.com/jpm.html 0 Økonomisk-administrative fag
1703 Ikke godkjent Journal of Pharmaceutical Marketing & Management 0883-7597 1540-8574 https://www.haworthpress.com/store/product.asp?sid=0ML6BPNMADDE8M342E4QCXXU9LSC5MNE&sku=J058 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1704 Ikke godkjent Journal of Pharmacoepidemiology 0896-6966 1540-8582 http://www.haworthpressinc.com/store/product.asp?sku=J055 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1705 Ikke godkjent Journal of Pharmacy Teaching 1044-0054 1540-7365 NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1706 Ikke godkjent Journal of Philosophy and Scripture 1555-5100 http://www.philosophyandscripture.org 0 Filosofi
1707 Ikke godkjent Journal of Physical Therapy Education 0899-1855 1938-3533 http://www.aptaeducation.org 0 Generell medisin
1708 Ikke godkjent Journal of Physical Therapy Science 0915-5287 2187-5626 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jpts/_vols/-char/en 0 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
1709 Ikke godkjent Journal of Physics Teacher Education Online 1559-3053 http://phy.ilstu.edu/jpteo/ 0 Pedagogikk og utdanning
1710 Ikke godkjent Journal of Physiology - Paris 0928-4257 1769-7115 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09284257 0 Biomedisin
1711 Ikke godkjent Journal of Policy Reform 1384-1289 1477-2736 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Statsvitenskap
1712 Ikke godkjent Journal of Poverty Alleviation and International Development 2233-6192 http://jpaid.yonsei.ac.kr/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1713 Ikke godkjent Journal of Prisoners on Prisons 0838-164X http://www.jpp.org/ 0 Statsvitenskap
1714 Ikke godkjent Journal of Property Finance 0958-868X 1758-7875 http://www.emeraldinsight.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1715 Ikke godkjent Journal of Property Valuation & Investment 0960-2712 1758-7867 http://www.emeraldinsight.com/info/journals/jpif/jpif.jsp 0 Økonomisk-administrative fag
1716 Ikke godkjent Journal of Psychiatry and Law 0093-1853 2163-1794 https://journals.sagepub.com/home/plx 0 Psykiatri
1717 Ikke godkjent Journal of Public Health Medicine 0957-4832 1464-3782 http://jpubhealth.oxfordjournals.org/cgi/issue_pdf/frontmatter_pdf/16/4.pdf 0 Samfunnsmedisin
1718 Ikke godkjent Journal of Quality and Technology Management 1816-2185 http://pu.edu.pk/home/journal/22/ 0 Økonomisk-administrative fag
1719 Ikke godkjent Journal of Quality in Clinical Practice 1320-5455 1440-1762 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Samfunnsmedisin
1720 Ikke godkjent Journal of Quality Management 1084-8568 1878-5824 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10848568 0 Økonomisk-administrative fag
1721 Ikke godkjent Journal of Radiosurgery 1096-4053 1573-8752 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Radiologi og billeddiagnostikk
1722 Ikke godkjent Journal of Real Options 1799-2737 http://www.rojournal.com 0 Økonomisk-administrative fag
1723 Ikke godkjent Journal of rehabilitation research and development 0748-7711 1938-1352 http://www.medicalnewstoday.com/articles/40386.php 0 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
1724 Ikke godkjent Journal of Religion & Abuse 1521-1037 1523-9179 http://www.tandfonline.com/loi/wrel20?genre=journal&issn=1521-1037 0 Teologi og religionsvitenskap
1725 Ikke godkjent Journal of Religion and Business Ethics 2153-0319 http://via.library.depaul.edu/jrbe/ 0 Økonomisk-administrative fag
1726 Ikke godkjent Journal of Religion and Theatre 1544-8762 http://www.rtjournal.org 0 Teatervitenskap og drama
1727 Ikke godkjent Journal of Research in Rural Education 1551-0670 http://www.jrre.psu.edu/ 0 Pedagogikk og utdanning
1728 Ikke godkjent Journal of Resistance Studies 2001-9947 http://resistance-journal.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1729 Ikke godkjent Journal of Response to Writing 2575-9809 http://www.journalrw.org/index.php/jrw/index 0 Engelsk
1730 Ikke godkjent Journal of Restructuring Finance 0219-869X http://www.worldscinet.com/jrf/jrf.shtml 0 Økonomisk-administrative fag
1731 Ikke godkjent Journal of Risk and Governance 1939-5922 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=7128 0 Statsvitenskap
1732 Ikke godkjent Journal of Ritual Studies 0890-1112 http://www.pitt.edu/~strather/journal.htm 0 Sosialantropologi
1733 Ikke godkjent Journal of Rural and Tropical Public Health 1832-2921 http://www.jcu.edu.au/jrtph/ 0 Samfunnsmedisin
1734 Ikke godkjent Journal of Rural Cooperation 0377-7480 http://departments.agri.huji.ac.il/econocen/en/jrc.htm 0 Samfunnsøkonomi
1735 Ikke godkjent Journal of Selling 2329-7751 http://www.cob.niu.edu/departments/marketing/sales/journal-of-selling/ 0 Økonomisk-administrative fag
1736 Ikke godkjent Journal of Social and Economic Development 0972-5792 2199-6873 https://www.springer.com/journal/40847 0 Samfunnsøkonomi
1737 Ikke godkjent Journal of Social and Evolutionary Systems 1061-7361 1878-5069 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10617361 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1738 Ikke godkjent Journal of social health and diabetes 2321-0656 2321-0664 http://www.joshd.net/ 0 Sosialforskning
1739 Ikke godkjent Journal of Social Work in Long-Term Care 1533-2624 1533-2632 http://www.haworthpressinc.com/web/SWLTC/ 0 Sosialforskning
1740 Ikke godkjent Journal of south Asia women studies 1085-7478 http://asiatica.org/jsaws/ 0 Kjønnsforskning
1741 Ikke godkjent Journal of South Asian Linguistics 1947-8240 1947-8232 https://ojs.ub.uni-konstanz.de/jsal/index.php/jsal 0 Lingvistikk
1742 Ikke godkjent Journal of Southeast Asian Architecture 0218-9593 http://www.arch.nus.edu.sg/casa/bookshop.htm 0 Arkitektur og design
1743 Ikke godkjent Journal of Space Syntax 2044-7507 http://joss.bartlett.ucl.ac.uk/journal/index.php/joss/about 0 Arkitektur og design
1744 Ikke godkjent Journal of Special Education Research 2187-5014 2188-4838 http://www.jase.jp/eng/journal.html 0 Pedagogikk og utdanning
1745 Ikke godkjent Journal of spinal disorders 0895-0385 1531-2305 NA 0 Nevrologi
1746 Ikke godkjent Journal of Spinal Disorders & Techniques 1536-0652 1539-2465 http://www.lww.com/product/?1536-0652 0 Nevrologi
1747 Ikke godkjent Journal of Sponsorship 1754-1360 1754-1379 http://www.henrystewart.com/jos.aspx 0 Økonomisk-administrative fag
1748 Ikke godkjent Journal of Stained Glass 0952-2018 http://www.bsmgp.org.uk/bsmgpjournal/ 0 Kunsthistorie
1749 Ikke godkjent Journal of Strategic Management Education 1649-3877 http://www.senatehall.com/strategic-management 0 Økonomisk-administrative fag
1750 Ikke godkjent Journal of Structural and Functional Genomics 1345-711X 1570-0267 http://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/10969?changeHeader 0 Biomedisin
1751 Ikke godkjent Journal of Studies on Alcohol, Supplement 0363-468X 1946-6005 NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1752 Ikke godkjent Journal of submicroscopic cytology and pathology 1122-9497 NA 0 Biomedisin
1753 Ikke godkjent Journal of Substance Abuse 0899-3289 1873-6491 http://www.sciencedirect.com/science/journal/08993289 0 Psykiatri
1754 Ikke godkjent Journal of Supreme Court History 1059-4329 1540-5818 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1059-4329 0 Historie og Idéhistorie
1755 Ikke godkjent Journal of Sustainable Product Design 1367-6679 1573-1588 http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-40109-70-35734824-0,00.html 0 Arkitektur og design
1756 Ikke godkjent Journal of Taiwanese Vernacular 2076-3611 2218-3515 http://ctlt.twl.ncku.edu.tw/jotv.htm 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1757 Ikke godkjent Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing 0967-3237 1479-1862 http://www.palgrave-journals.com/jt/index.html 0 Økonomisk-administrative fag
1758 Ikke godkjent Journal of Teacher Education and Teachers' Work 2045-9351 http://www.strath.ac.uk/humanities/research/journalofteacherseducationandteacherswork/ 0 Pedagogikk og utdanning
1759 Ikke godkjent Journal of Teaching in Marriage & Family 1535-0762 1535-0819 http://www.tandfonline.com/loi/wzmf20 0 Sosialforskning
1760 Ikke godkjent Journal of Technology, Learning, and Assessment 1540-2525 NA 0 Pedagogikk og utdanning
1761 Ikke godkjent Journal of Telecommunications Management 1754-1662 1754-1670 http://www.henrystewart.com/jtm.aspx 0 Økonomisk-administrative fag
1762 Ikke godkjent Journal of the American Association for Medical Transcription (JAAMT) 0745-2624 1550-1051 http://www.lww.com/ 0 Generell medisin
1763 Ikke godkjent Journal of the American Chiropractic Association 1081-7166 1943-4790 http://www.amerchiro.org/level2_css.cfm?T1ID=11&T2ID=53 0 Sosialforskning
1764 Ikke godkjent Journal of the Association for Consumer Research 2378-1815 2378-1823 http://www.journals.uchicago.edu/journals/jacr/about 0 Økonomisk-administrative fag
1765 Ikke godkjent Journal of the Association for History and Computing 1937-5905 http://quod.lib.umich.edu/j/jahc/ 0 Historie og Idéhistorie
1766 Ikke godkjent Journal of the Association for Music & Imagery 1098-8009 http://www.ami-bonnymethod.org/resources.asp 0 Musikkvitenskap
1767 Ikke godkjent Journal of the Association for the Study of Australian Literature 0156-806X http://www.asc.uq.edu.au/asal/index.php?apply=jasal&menu=jasal&order=jasal&extra=default 0 Engelsk
1768 Ikke godkjent Journal of the Australian War Memorial 0729-6274 1327-0141 https://www.awm.gov.au/collection/LIB107210 0 Historie og Idéhistorie
1769 Ikke godkjent Journal of the Autonomic Nervous System 0165-1838 1872-7476 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01651838 0 Nevrologi
1770 Ikke godkjent Journal of the California Dental Association 1043-2256 1942-4396 http://www.cda.org/publications/journal_of_the_california_dental_association 0 Odontologi
1771 Ikke godkjent Journal of the English Place-Name Society 1351-3095 https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/epns/journal.aspx 0 Engelsk
1772 Ikke godkjent Journal of the Home Economics Institute of Australia 1322-9974 http://www.heia.com.au 0 Sosialforskning
1773 Ikke godkjent Journal of the International Association of Tibetan Studies 1550-6363 http://www.thdl.org/collections/journal/jiats/index.php 0 Teologi og religionsvitenskap
1774 Ikke godkjent Journal of the Japanese Physical Therapy Association 1344-1272 2188-8361 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjpta 0 Sosialforskning
1775 Ikke godkjent Journal of the Korean Regional Development Association 1225-9055 http://www.krda.org/ 0 Geografi
1776 Ikke godkjent Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 0128-5483 http://www.mbras.org.my/ 0 Kulturvitenskap
1777 Ikke godkjent Journal of the Motherhood Initiative 1923-4139 http://www.motherhoodinitiative.org/journalmotherhoodinitiative.html 0 Kjønnsforskning
1778 Ikke godkjent Journal of the Oriental Institute, Baroda 0030-5324 NA 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1779 Ikke godkjent Journal of the Oriental Society of Australia 0030-5340 http://www.arts.usyd.edu.au/publications/JOSA/journals.htm 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1780 Ikke godkjent Journal of the Patent & Trademark Office Society 0882-9098 0096-3577 https://www.jptos.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
1781 Ikke godkjent Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland 0035-869X 2051-2066 NA 0 Geografi
1782 Ikke godkjent Journal of the Royal College of Surgeons of Edinburgh 0035-8835 1365-2877 NA 0 Kirurgiske fag
1783 Ikke godkjent Journal of the Society for Armenian Studies 0747-9301 http://societyforarmenianstudies.com/journal-of-the-society-for-armenian-studies-jsas/ 0 Historie og Idéhistorie
1784 Ikke godkjent Journal of the Society for Army Historical Research 0037-9700 http://www.sahr.co.uk/publications.html 0 Historie og Idéhistorie
1785 Ikke godkjent Journal of the Turkish-German Gynecological Association 1303-9695 http://www.jtgga.org 0 Fødselshjelp og kvinnesykdommer
1786 Ikke godkjent Journal of Theory and Practice in Education 1304-9496 http://eku.comu.edu.tr 0 Pedagogikk og utdanning
1787 Ikke godkjent Journal of Third World Studies 8755-3449 http://itc.gsw.edu/ATWS/journal.htm 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1788 Ikke godkjent Journal of Threat Assessment 1533-2608 1533-2616 https://www.tandfonline.com/journals/wzta20 0 Psykiatri
1789 Ikke godkjent Journal of Town & City Management 1756-9583 1756-9591 http://www.henrystewart.com/jtcm.aspx 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1790 Ikke godkjent Journal of toxicology. Toxin reviews 0731-3837 1525-6057 http://www.taylorandfrancisgroup.com/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1791 Ikke godkjent Journal of Transdisciplinary Environmental Studies 1602-2297 https://journal-tes.ruc.dk/ 0 Geografi
1792 Ikke godkjent Journal of Trauma 0022-5282 1529-8809 http://www.jtrauma.com/ 0 Kirurgiske fag
1793 Ikke godkjent Journal of Trauma Practice 1536-2922 1536-2930 https://firstsearch.oclc.org/ 0 Kirurgiske fag
1794 Ikke godkjent Journal of Undergraduate Neuroscience Education 1544-2896 http://www.funjournal.org 0 Nevrologi
1795 Ikke godkjent Journal of Universal Language 1598-6381 http://www.unish.org/ 0 Lingvistikk
1796 Ikke godkjent Journal of Vertebral Subluxation Research 1536-2027 http://www.jvsr.com/index.asp 0 Sosialforskning
1797 Ikke godkjent Journal on Chain and Network Science 1569-1829 1875-0931 http://www.sls.wau.nl/bk/o_Journal/ 0 Økonomisk-administrative fag
1798 Ikke godkjent Journal Studia Historiae Ecclesiasticae 1017-0499 http://www.unisa.ac.za/default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=19577 0 Historie og Idéhistorie
1799 Ikke godkjent Joyce Studies Annual 1049-0809 1538-4241 http://muse.jhu.edu/journals/joyce_studies_annual/ 0 Engelsk
1800 Ikke godkjent Just Labour : A Canadian Journal of Work and Society 1705-1436 http://www.justlabour.yorku.ca 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1801 Ikke godkjent Justitiele verkenningen 0167-5850 http://wodc.nl/publicaties/justitiele-verkenningen/ 0 Sosiologi
1802 Ikke godkjent Ka Mate Ka Ora : a New Zealand Journal of Poetry and Poetics 1177-2182 http://www.nzepc.auckland.ac.nz/kmko/ 0 Litteraturvitenskap
1803 Ikke godkjent Kacike: Journal of Caribbean Amerindian History and Anthropology 1562-5028 https://www.worldcat.org/title/kacike-journal-of-caribbean-amerindian-history-and-anthropology/oclc/45724508 0 Historie og Idéhistorie
1804 Ikke godkjent Kansei Engineering International 1345-1928 1884-5231 http://www.jske.org/ 0 Arkitektur og design
1805 Ikke godkjent Kant e-Prints 1677-1621 1677-163X http://www.cle.unicamp.br/kant-e-prints/ 0 Filosofi
1806 Ikke godkjent Kardiológia 1210-0048 1336-2429 http://www.cardiology.sk/casopis/Default.htm 0 Hjerte, kar og luftveier
1807 Ikke godkjent Karolinska förbundets årbok 0348-9833 http://www.karolinska-forbundet.org/ 0 Historie og Idéhistorie
1808 Ikke godkjent Kasvatusalan tutkimuksia 1458-1094 2489-768X https://www.kasvatus.net/page-en/publications/ 0 Pedagogikk og utdanning
1809 Ikke godkjent Keats-Shelley Journal 0453-4387 2328-112X http://k-saa.org/keats-shelley-journal/ 0 Litteraturvitenskap
1810 Ikke godkjent Keltische Forschungen 2076-9253 http://www.univie.ac.at/keltische-forschungen/ 0 Lingvistikk
1811 Ikke godkjent Kermes: Arte e Tecnica del Restauro 1122-3197 http://www.kermes.info/ 0 Arkeologi og konservering
1812 Ikke godkjent Kieferorthopädische Mitteilungen 1215-2919 NA 0 Odontologi
1813 Ikke godkjent Kieler Bletter zur Volkskunde 0341-8030 https://www.europaeische-ethnologie-volkskunde.uni-kiel.de/de/publikationen/kieler-blaetter-zur-volkskunde 0 Kulturvitenskap
1814 Ikke godkjent KIFO perspektiv 0807-7525 http://www.kifo.no/tekstsider.cfm?text_id=19727 0 Teologi og religionsvitenskap
1815 Ikke godkjent Kinema. A journal for film and audiovisual media 1192-6252 http://www.kinema.uwaterloo.ca/ 0 Medier og kommunikasjon
1816 Ikke godkjent Kinésithérapie 1632-8345 2213-4174 http://www.em-consulte.com/revue/KINE 0 Sosialforskning
1817 Ikke godkjent King's College London Medieval Studies 0953-217X https://www.kcl.ac.uk/research/centre-for-late-antique-and-medieval-studies 0 Historie og Idéhistorie
1818 Ikke godkjent KinoKultura 1478-6567 http://www.kinokultura.com 0 Teatervitenskap og drama
1819 Ikke godkjent Klinische Neuroradiologie 0939-7116 1615-6706 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Radiologi og billeddiagnostikk
1820 Ikke godkjent Knowledge Acquistion 1042-8143 1878-7355 NA 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1821 Ikke godkjent Knowledge and Society 0278-1557 http://books.emeraldinsight.com/results.asp?sf1=series&st1=Knowledge%20&%20Society&sort=sort_date/d&CUR=USD 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1822 Ikke godkjent Knowledge Ecology Studies 1936-2188 http://www.kestudies.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1823 Ikke godkjent Knowledge Management for Development Journal 1947-4199 1871-6342 http://journal.km4dev.org/index.php/km4dj 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1824 Ikke godkjent Knowledge Politics Quarterly 1757-7675 http://www.knowledgepolitics.org.uk/journal.html 0 Statsvitenskap
1825 Ikke godkjent Kogito 1975-6046 http://home.pusan.ac.kr/~pnuhuman/ 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1826 Ikke godkjent Kompûternye instrumenty v obrazovanii 2071-2340 2071-2359 http://ipo.spb.ru/journal/index.php?magazines%2F2012%2F3%2Fe%2F= 0 Pedagogikk og utdanning
1827 Ikke godkjent Kon-Tiki Museum. Occasional Papers 0802-6491 http://www.kon-tiki.no/Ny/index.php 0 Sosialantropologi
1828 Ikke godkjent Konvergencias: Filosofía y culturas en diálogo 1669-9092 http://www.konvergencias.net 0 Filosofi
1829 Ikke godkjent Korean Journal of Hepatology 1738-222X 2093-8047 http://www.kasl.org/english/journal1.htm 0 Gastroenterologi og hepatologi
1830 Ikke godkjent Korean Journal of Policy Studies 1225-5017 http://gspa.snu.ac.kr/eng/sub4/sub4_2/sub4_2.jsp?no=57920 0 Statsvitenskap
1831 Ikke godkjent Korean Social Science Journal 1225-0368 2196-4424 https://link.springer.com/journal/40483 0 Statsvitenskap
1832 Ikke godkjent Krankenhauspsychiatrie 0937-289X 1439-3816 http://www.thieme-connect.com/ejournals/toc/krankenhaus 0 Psykiatri
1833 Ikke godkjent Kriminalističke teme. Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 1512-5505 http://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/index 0 Sosiologi
1834 Ikke godkjent Kritikos. Journal of postmodern cultural sound, text and image 1552-5112 http://intertheory.org/kritikos 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1835 Ikke godkjent Kritische Berichte: Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften 0340-7403 2197-7410 http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/kb/index 0 Kunsthistorie
1836 Ikke godkjent Kronos 1724-2541 1591-2361 http://siba2.unile.it/kronos 0 Kunsthistorie
1837 Ikke godkjent Kukche Koryohak 1347-7307 http://www.isks.org/bbs/zboard.php?id=journal&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=1 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1838 Ikke godkjent Kulttuurintutkimus 0781-5751 https://journal.fi/kulttuurintutkimus 0 Kulturvitenskap
1839 Ikke godkjent Kultura 0023-5164 2406-0372 http://zaprokul.org.rs/category/casopis-kultura/ 0 Kulturvitenskap
1840 Ikke godkjent Kulturens Frontlinjer 1402-8506 NA 0 Nordisk
1841 Ikke godkjent Kunst im Ostseeraum. Greifswalder Kunsthistorische Studien 0948-1346 http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=620&concordeid=KOG 0 Kunsthistorie
1842 Ikke godkjent Kunstchronik: Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege 0023-5474 http://www.zikg.eu/forschung/redaktion-kunstchronik 0 Kunsthistorie
1843 Ikke godkjent Kunsttexte.de 1618-8101 http://www.kunsttexte.de 0 Arkitektur og design
1844 Ikke godkjent Kyeongje wa Sahoe 1227-1373 http://criso.or.kr/ 0 Statsvitenskap
1845 Ikke godkjent Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja 1236-584X http://www.helsinki.fi/teol/ktel/esittely/julkaisut.htm 0 Teologi og religionsvitenskap
1846 Ikke godkjent Könyvtári Figyelö 0023-3773 1586-5193 http://ki.oszk.hu/kf/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1847 Ikke godkjent La Licorne 0398-9992 http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/ 0 Litteraturvitenskap
1848 Ikke godkjent La Psychiatrie de l´enfant 0079-726X 2102-5320 http://www.puf.com/wiki/Accueil 0 Psykiatri
1849 Ikke godkjent La Revista de Estudios Colombianos 1699-3926 http://www.colombianistas.org/Revista/Revistas.aspx 0 Lingvistikk
1850 Ikke godkjent La Revue de l'IRES 1145-1378 2104-3698 http://www.ires-fr.org/index.php/publications/la-revue-de-lires 0 Økonomisk-administrative fag
1851 Ikke godkjent La Revue des lettres modernes. Gustave Flaubert 0761-3571 http://flaubert.univ-rouen.fr/revue/ 0 Lingvistikk
1852 Ikke godkjent La Revue des Sciences de Gestion 1160-7742 1760-6136 http://www.larsg-revue.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1853 Ikke godkjent La Torre del Virrey: Revista de Estudios Culturales 1885-7353 2255-2022 https://revista.latorredelvirrey.es/LTV 0 Kulturvitenskap
1854 Ikke godkjent Label me Latina 2333-4584 http://labelmelatin.com 0 Litteraturvitenskap
1855 Ikke godkjent Laboratory Automation & Information Management 1381-141X 1873-2488 http://www.sciencedirect.com/science/journal/1381141X 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1856 Ikke godkjent Laboratory Hematology 1080-2924 1523-6528 https://www.medscape.com/viewpublication/19090 0 Hematologi
1857 Ikke godkjent Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft) 1861-647X http://www.peterlang.de/Index.cfm?vSiteName=SearchSeriesResult.cfm&vSeriesID=ABG&vLang=E 0 Sosiologi
1858 Ikke godkjent L'Actualité Economique 0001-771X 1710-3991 http://www.erudit.org/en/revue/ae/ 0 Samfunnsøkonomi
1859 Ikke godkjent Laissez-faire 1683-9145 http://fce.ufm.edu/publicaciones/laissezfaire/ 0 Økonomisk-administrative fag
1860 Ikke godkjent Lámpara de Diógenes. Revista semestral de filosofía 1870-4662 http://www.ldiogenes.buap.mx 0 Filosofi
1861 Ikke godkjent Landolt-Börnstein - Group VII Biophysics 1616-9581 http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,,4-10120-12-146690-0,00.html 0 Biomedisin
1862 Ikke godkjent Landscape architecture 0023-8031 NA 0 Arkitektur og design
1863 Ikke godkjent Landscape Series 1572-7742 1875-1210 http://www.springer.com/series/6211 0 Geografi
1864 Ikke godkjent Langages, Éditions de l'université de Savoie 1952-0891 http://www.lcdpu.fr/collections/?collection_id=1616 0 Lingvistikk
1865 Ikke godkjent Language Arts 0360-9170 1943-2402 http://www.ncte.org/journals/la 0 Litteraturvitenskap
1866 Ikke godkjent Language design 1139-4218 2340-3535 http://elies.rediris.es/Language_Design/editorial_info.html 0 Lingvistikk
1867 Ikke godkjent Language Issues: The ESOL Journal 0268-5833 2396-8338 http://www.natecla.org.uk/content/566/Language-Issues-The-ESOL-journal 0 Engelsk
1868 Ikke godkjent Language Learning & Language Teaching 1569-9471 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=LL%26LT 0 Lingvistikk
1869 Ikke godkjent Language Testing and Evaluation 1612-815X http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=1068&cid=367# 0 Lingvistikk
1870 Ikke godkjent Language, Context and Cognition 1866-8313 https://www.degruyter.com/serial/LCC-B/html 0 Lingvistikk
1871 Ikke godkjent Language, Society and Culture 1327-774X http://www.educ.utas.edu.au/users/tle/JOURNAL/ 0 Lingvistikk
1872 Ikke godkjent Language@Internet 1860-2029 http://www.languageatinternet.de 0 Lingvistikk
1873 Ikke godkjent Languages of the World 0940-0788 NA 0 Lingvistikk
1874 Ikke godkjent Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 1796-3877 1796-3885 http://www.ulapland.fi/ 0 Pedagogikk og utdanning
1875 Ikke godkjent Latin American Essays 1525-125X http://www.maclas.vcu.edu/ 0 Litteraturvitenskap
1876 Ikke godkjent Latin American Indian Literatures Journal 0888-5613 http://lailjournal.net 0 Litteraturvitenskap
1877 Ikke godkjent Latin American Journal of Management for Sustainable Development 2052-0336 2052-0344 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=lajmsd 0 Økonomisk-administrative fag
1878 Ikke godkjent Latin trade 1087-0857 1945-2128 NA 0 Økonomisk-administrative fag
1879 Ikke godkjent Latinitas 0023-883X NA 0 Romansk
1880 Ikke godkjent Latinoamérica - Revista de Estudios Latinoamericanos 0185-0385 http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=14871 0 Romansk
1881 Ikke godkjent Latvijas Universitates Raksti: Pedagogija un skolotaju izglitiba 1407-2157 http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti/715-sejums/ 0 Pedagogikk og utdanning
1882 Ikke godkjent Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis A daļa: humanitārās un sociālās zinātnes 1407-0081 2592-8848 http://www.lasproceedings.lv 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1883 Ikke godkjent Le francais en Afrique 1764-1209 http://www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/ 0 Lingvistikk
1884 Ikke godkjent Le Journal Spéciale'Z 2111-4765 http://specialez.fr/ 0 Arkitektur og design
1885 Ikke godkjent Le sens social 1269-8644 http://www.pur-editions.fr/resultat.php?champcherche=Le%20Sens%20social 0 Sosiologi
1886 Ikke godkjent Léachtaí Cholm Cille 0791-8658 https://www.leachtaicholmcille.ie/ 0 Lingvistikk
1887 Ikke godkjent Leadership and Management in Engineering 1532-6748 1943-5630 https://ascelibrary.org/journal/lmeeaz 0 Økonomisk-administrative fag
1888 Ikke godkjent Leadership and the humainities 2050-8727 2050-8735 http://www.elgaronline.com/LATH 0 Statsvitenskap
1889 Ikke godkjent Leadership in helath services 1366-0756 2051-3135 http://www.emeraldinsight.com/lhs.htm 0 Samfunnsmedisin
1890 Ikke godkjent Lean Management Journal 2040-493X http://www.leanmj.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1891 Ikke godkjent Learning And Teaching in Higher Education (LATHE) 1742-240X 2053-5848 http://resources.glos.ac.uk/tli/lets/journals/lathe/index.cfm 0 Pedagogikk og utdanning
1892 Ikke godkjent Learning in Health and Social Care 1473-6853 1473-6861 http://www.blackwellpublishing.com/aims.asp?ref=1473-6853&site=1 0 Sosialforskning
1893 Ikke godkjent LEARNing Landscapes 1913-5688 http://www.learninglandscapes.ca/ 0 Pedagogikk og utdanning
1894 Ikke godkjent Leeds International Classical Studies 1477-3643 NA 0 Gresk og latin
1895 Ikke godkjent Leeds Studies in English. New Series 0075-8566 http://www.leeds.ac.uk/lse 0 Engelsk
1896 Ikke godkjent Legon Journal of Sociology 0855-6261 https://journals.co.za/journal/legon 0 Sosiologi
1897 Ikke godkjent LEMIR : Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento 1579-735X http://parnaseo.uv.es/lemir.htm 0 Litteraturvitenskap
1898 Ikke godkjent LengCom 2386-7477 http://www.lengcom.es/revista-lengcom/lengcom-n%C3%BAmeros-de-2015/ 0 Romansk
1899 Ikke godkjent Leonardo Electronic Almanac 1071-4391 http://leoalmanac.org/ 0 Medier og kommunikasjon
1900 Ikke godkjent Les Cahiers du Rifal 1726-5363 2070-9692 http://www.termisti.refer.org/cahiers/cahiers25.htm 0 Lingvistikk
1901 Ikke godkjent Leshonenu 0024-1091 http://hebrew-academy.huji.ac.il/English/Pages/default.aspx 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1902 Ikke godkjent Letras Cubanas 0864-4136 NA 0 Romansk
1903 Ikke godkjent Letras libres : revista mensual 1405-7840 NA 0 Romansk
1904 Ikke godkjent Letterature d'America 1125-1743 2037-6952 http://www.bulzoni.it/it/riviste/letterature-d-america 0 Engelsk
1905 Ikke godkjent Leviathan - Zeitschrift für Sozialwissenschaft 0340-0425 1861-8588 http://www.nomos.de/ 0 Statsvitenskap
1906 Ikke godkjent Lexicographica : Internationales Jahrbuch für Lexikographie 0175-6206 1865-9403 http://www.degruyter.com/view/j/lexi 0 Lingvistikk
1907 Ikke godkjent Lexicometrica 1773-0570 http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/ 0 Lingvistikk
1908 Ikke godkjent Lexique 0756-7138 http://lexique.septentrion.com 0 Lingvistikk
1909 Ikke godkjent L'Histoire 0182-2411 2108-6753 NA 0 Historie og Idéhistorie
1910 Ikke godkjent Lianes 1776-3150 http://www.lianes.org/ 0 Sosialantropologi
1911 Ikke godkjent Library & Archival Security 0196-0075 1540-9511 http://www.haworthpressinc.com/store/product.asp?sku=J114 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1912 Ikke godkjent Library Acquisitions: Practice & Theory 0364-6408 1879-064X NA 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1913 Ikke godkjent Library Consortium Management: An International Journal 1466-2752 1466-2760 NA 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1914 Ikke godkjent Lietuvos Etnologija (Lithuanian ethnology) 1392-4028 http://www.istorija.lt/journals/lietuvos-etnologija-17-2/ 0 Kulturvitenskap
1915 Ikke godkjent Liiketaloudellinen Aikakauskirja 0024-3469 2242-4296 http://lta.hse.fi/ 0 Økonomisk-administrative fag
1916 Ikke godkjent L'information dentaire 0297-8350 http://www.information-dentaire.fr/ 0 Odontologi
1917 Ikke godkjent L'Information littéraire 0020-0123 1961-8689 https://www.cairn.info/revue-l-information-litteraire.htm 0 Litteraturvitenskap
1918 Ikke godkjent Lingdok 1587-3226 http://www.arts.u-szeged.hu/nydi/lingdok.html 0 Lingvistikk
1919 Ikke godkjent Linguae & Litterae 1869-7054 1869-7062 https://www.degruyter.com/serial/LL-B/html 0 Lingvistikk
1920 Ikke godkjent Linguistic Issues in Language Technology 1945-3604 http://elanguage.net/journals/lilt/index 0 Lingvistikk
1921 Ikke godkjent Linguistica Biblica 0342-0884 NA 0 Teologi og religionsvitenskap
1922 Ikke godkjent Linguistik International 1436-6150 https://www.peterlang.com/abstract/serial/LIN?rskey=eyCw6b&result=1 0 Lingvistikk
1923 Ikke godkjent Linguistique Africaine 0994-7744 http://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/unites/ULB045.html 0 Lingvistikk
1924 Ikke godkjent Linguistische Arbeiten 0344-6727 NA 0 Lingvistikk
1925 Ikke godkjent Lingvisticæ Investigationes Supplementa 0165-7569 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=LIS 0 Lingvistikk
1926 Ikke godkjent Linx 0246-8743 2118-9692 http://linx.revues.org/ 0 Romansk
1927 Ikke godkjent LIR.journal 2001-2489 http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/LIRJ/index 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
1928 Ikke godkjent Literary review 0024-4589 NA 0 Litteraturvitenskap
1929 Ikke godkjent Literatur für Leser 0343-1657 http://www.peterlang.com/Index.cfm?vSiteName=JournalsDetails.cfm&vJournal=90000&vLang=E 0 Litteraturvitenskap
1930 Ikke godkjent Literature and Aesthetics 1036-9368 2200-0437 http://www.ssla.soc.usyd.edu.au/journal/ 0 Litteraturvitenskap
1931 Ikke godkjent Littératures 0563-9751 NA 0 Litteraturvitenskap
1932 Ikke godkjent Littératures classiques 0992-5279 2260-8478 http://www.armand-colin.com/ 0 Gresk og latin
1933 Ikke godkjent Liver 0106-9543 1600-0676 https://NA 0 Gastroenterologi og hepatologi
1934 Ikke godkjent Living Reviews in European Governance 1813-856X http://europeangovernance.livingreviews.org/ 0 Statsvitenskap
1935 Ikke godkjent Llên Cymru 0076-0188 2058-5071 http://www.uwp.co.uk/journal/llen-cymru/ 0 Engelsk
1936 Ikke godkjent Location Science 0966-8349 1879-0437 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09668349 0 Økonomisk-administrative fag
1937 Ikke godkjent Lodz Studies in Language 1437-5281 http://www.peterlang.com/Index.cfm 0 Lingvistikk
1938 Ikke godkjent London Oriental and African Language Library 1382-3485 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=LOALL 0 Lingvistikk
1939 Ikke godkjent Loss, Grief & Care 8756-4610 1540-9619 NA 0 Sosialforskning
1940 Ikke godkjent LOT Occasional Series 1572-199X http://lotos.library.uu.nl/index.html 0 Lingvistikk
1941 Ikke godkjent Loxias 1639-0237 1765-3096 http://revel.unice.fr/loxias/ 0 Litteraturvitenskap
1942 Ikke godkjent Lumen 1209-3696 https://www.erudit.org/en/journals/lumen/ 0 Historie og Idéhistorie
1943 Ikke godkjent Lusotopie 1257-0273 1768-3084 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=18&pid=27133 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
1944 Ikke godkjent Lyon Pharmaceutique (Online) 1625-9823 NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
1945 Ikke godkjent Macedonian Journal of Animal Science 1857-6907 http://www.mjas.ukim.edu.mk/index.htm 0 Veterinærmedisin
1946 Ikke godkjent Madagascar Conservation & Development 1662-2510 http://www.mwc-info.net/en/services/journal.htm 0 Statsvitenskap
1947 Ikke godkjent Madang: International Journal of Contextual Theology in East Asia 1738-3196 http://www.madangjournal.com/ 0 Teologi og religionsvitenskap
1948 Ikke godkjent Maghreb Review 0309-457X http://www.maghreb-studies-association.co.uk/ 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1949 Ikke godkjent Make 1365-8190 NA 0 Kunsthistorie
1950 Ikke godkjent Management Online Review 1996-3300 http://www.morexpertise.com 0 Økonomisk-administrative fag
1951 Ikke godkjent Management Review: An International Journal 1975-8480 http://www.kinforms.org/index.files/Page1167.htm 0 Økonomisk-administrative fag
1952 Ikke godkjent Managementforschung 1615-6005 http://www.managementforschung.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1953 Ikke godkjent Managerial Law 0309-0558 1758-8014 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0309-0558 0 Økonomisk-administrative fag
1954 Ikke godkjent Managing Leisure 1360-6719 1466-450X http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/13606719.html 0 Geografi
1955 Ikke godkjent Mande Studies 1536-5506 NA 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1956 Ikke godkjent Mandäistische Forschungen 1861-1028 http://www.harrassowitz-verlag.de 0 Teologi og religionsvitenskap
1957 Ikke godkjent Manoa 1045-7909 1527-943X NA 0 Litteraturvitenskap
1958 Ikke godkjent Manuelletherapie 1433-2671 1439-2348 http://www.thieme-connect.com/ejournals/toc/manuelletherapie 0 Sosialforskning
1959 Ikke godkjent Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 0342-121X https://www.uni-marburg.de/fb09/khi/forschung/zeitschriften_reihen/jahrbuch/index_html 0 Kunsthistorie
1960 Ikke godkjent Marges Linguistiques 1626-3154 NA 0 Lingvistikk
1961 Ikke godkjent Marketing health services 1094-1304 https://www.ama.org/Pages/default.aspx 0 Økonomisk-administrative fag
1962 Ikke godkjent Marketing management (Chicago, Ill.) 1061-3846 NA 0 Økonomisk-administrative fag
1963 Ikke godkjent Marketing Review 1469-347X 1472-1384 http://www.westburn-publishers.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
1964 Ikke godkjent Markup languages 1099-6621 1537-2626 NA 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1965 Ikke godkjent Mat og helse i skolen 1890-3193 https://matoghelse.org/tidskrift/ 0 Pedagogikk og utdanning
1966 Ikke godkjent Materiali e contributi per la storia della narrativa greco-latina 0393-165X NA 0 Romansk
1967 Ikke godkjent Matériaux Arabes et Sudarabiques 0295-0847 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
1968 Ikke godkjent McGill Journal of Education 0024-9033 1916-0666 http://mje.mcgill.ca/ 0 Pedagogikk og utdanning
1969 Ikke godkjent Médecine de catastrophe urgences collectives 1279-8479 1878-5743 NA 0 Anestesi, intensiv, akutt
1970 Ikke godkjent Media Transformations 2029-865X 2029-8668 http://www.mediatransformations.eu/ 0 Medier og kommunikasjon
1971 Ikke godkjent Mediaevalia 0361-946X http://academicpublishing.binghamton.edu/itemview1.cgi?isbn=0361-946X 0 Historie og Idéhistorie
1972 Ikke godkjent Mediaevistik 0934-7453 http://aclassen.faculty.arizona.edu/mediaevistik 0 Historie og Idéhistorie
1973 Ikke godkjent Medianali 1846-436X 1849-0719 http://hrcak.srce.hr/medianali?lang=en 0 Medier og kommunikasjon
1974 Ikke godkjent Medical Electron Microscopy 0918-4287 1437-773X http://springerlink.metapress.com/app/home/journal.asp?wasp=bn42d3lvyh7rxv1jxdf1&referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,id:103280,1 0 Radiologi og billeddiagnostikk
1975 Ikke godkjent Medical Hypotheses, Discovery & Innovation in Ophtalmology (Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol) 2322-4436 2322-3219 http://mehdijournal.com/index.php/mehdiophthalmol 0 Øyesykdommer
1976 Ikke godkjent Medical informatics and the Internet in medicine (Print) 1463-9238 1464-5238 http://www.tandf.co.uk/journals/default.asp 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1977 Ikke godkjent Medical science research 0269-8951 NA 0 Biomedisin
1978 Ikke godkjent Medical Update for Psychiatrists 1082-7579 1878-3708 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10827579 0 Psykiatri
1979 Ikke godkjent Medicina balear 1579-5853 2255-0569 http://www.medicinabalear.org/normes.php 0 Generell medisin
1980 Ikke godkjent Medicina Sportiva 1429-0022 1734-2260 http://www.medicinasportiva.pl/new/index.php?path=aktualnosci/medicina/ms2006_01 0 Idrettsforskning
1981 Ikke godkjent Medicine 2.0 1923-2195 http://www.medicine20.com 0 Generell medisin
1982 Ikke godkjent Medicine On-Line 1360-0168 NA 0 Generell medisin
1983 Ikke godkjent Medicine Studies 1876-4533 1876-4541 http://www.springer.com/philosophy/epistemology+and+philosophy+of+science/journal/12376 0 Generell medisin
1984 Ikke godkjent Medicrit : Revista de Medicina Interna y Crítica 1690-8686 http://www.medicrit.org 0 Anestesi, intensiv, akutt
1985 Ikke godkjent Medien Journal 1025-9473 http://www.studienverlag.at/ 0 Medier og kommunikasjon
1986 Ikke godkjent Medieval and Early Modern Science 1567-8393 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=2&pgid=2&pid=8878 0 Historie og Idéhistorie
1987 Ikke godkjent Medieval Perspectives 1057-5367 http://www.winthrop.edu/english/MP/ 0 Historie og Idéhistorie
1988 Ikke godkjent Medieval Prosopography : History and Collective Biography 0198-9405 http://www.wmich.edu/medieval/mip/journals/medpros/ 0 Historie og Idéhistorie
1989 Ikke godkjent Medieval Review 1096-746X http://www.hti.umich.edu/t/tmr/ 0 Historie og Idéhistorie
1990 Ikke godkjent Medieval Scandinavia 0076-5864 NA 0 Historie og Idéhistorie
1991 Ikke godkjent Medifam: revista de medicina familiar y comunitaria 1131-5768 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1131-5768&lng=en&nrm=iso 0 Samfunnsmedisin
1992 Ikke godkjent Mediterranean Journal of Educational Studies 1024-5375 2309-9615 https://mjer.penpublishing.net/ 0 Pedagogikk og utdanning
1993 Ikke godkjent Mediterranean Studies 0251-3072 NA 0 Romansk
1994 Ikke godkjent Medium Aevum Quotidianum 1029-0737 http://www.imareal.oeaw.ac.at/maq/ 0 Historie og Idéhistorie
1995 Ikke godkjent Medizin - Bibliothek - Information 1616-9026 2192-0222 NA 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
1996 Ikke godkjent Medizinische Klinik (München. 1983. Print) 0723-5003 1615-6722 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Generell medisin
1997 Ikke godkjent MedULA 0798-3166 http://www.saber.ula.ve/medula 0 Generell medisin
1998 Ikke godkjent Medusa. Svensk tidsskrift för antiken 0349-456X http://www.tidskriftenmedusa.se/ 0 Gresk og latin
1999 Ikke godkjent Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 0348-7741 NA 0 Nordisk
2000 Ikke godkjent Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 0355-0230 http://www.sgr.fi/sust/index.html 0 Lingvistikk
2001 Ikke godkjent Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres 0398-3595 NA 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
2002 Ikke godkjent Memoirs of the American Academy in Rome 0065-6801 http://www.press.umich.edu/series.do?id=UM96 0 Gresk og latin
2003 Ikke godkjent Mental Health and Substance Use 1752-3281 1752-3273 http://www.tandf.co.uk/journals/rmhs 0 Psykiatri
2004 Ikke godkjent Mental Health Practice 1465-8720 2047-895X http://mentalhealthpractice.rcnpublishing.co.uk/ 0 Sosialforskning
2005 Ikke godkjent Mental Health Services Research 1522-3434 1573-6636 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Samfunnsmedisin
2006 Ikke godkjent Merkur 0026-0096 NA 0 Filosofi
2007 Ikke godkjent Merz : medien+erziehung 0176-4918 http://www.merz-zeitschrift.de/ 0 Pedagogikk og utdanning
2008 Ikke godkjent Metaphor in Language, Cognition, and Communication 2210-4836 https://benjamins.com/catalog/milcc 0 Lingvistikk
2009 Ikke godkjent Metaphorik.de 1865-0716 1618-2006 http://www.metaphorik.de/en/journal/all 0 Lingvistikk
2010 Ikke godkjent Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology 0379-0355 2013-0155 https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=8236 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
2011 Ikke godkjent Methods of biochemical analysis 0076-6941 1934-4325 NA 0 Biomedisin
2012 Ikke godkjent Michigan Discussions in Anthropology 0193-7804 1940-6800 http://quod.lib.umich.edu/m/mdiag/ 0 Sosialantropologi
2013 Ikke godkjent Michigan Journal of Business 1941-5745 1941-5753 http://www.michiganjb.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
2014 Ikke godkjent Microbios 0026-2633 NA 0 Biomedisin
2015 Ikke godkjent Micron and Microscopica Acta 0739-6260 1878-111X http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/475/description#description 0 Biomedisin
2016 Ikke godkjent Migration. A European Journal of International Migration and Ethnic Relation 0721-2887 http://www.emz-berlin.de/migratio/migratio.htm 0 Statsvitenskap
2017 Ikke godkjent Migrations Societé 0995-7367 http://www.ciemi.org 0 Sosiologi
2018 Ikke godkjent Mikologia Lekarska 1232-986X 2083-5744 http://www.cornetis.com.pl/czasopismo_en.php?issn=1232-986X 0 Dermatologi og venerologi
2019 Ikke godkjent Mikroèlementy v medicine 1607-9957 http://www.microelements.ru/kollegam/nauchny-zhurnal/ 0 Biomedisin
2020 Ikke godkjent Militärhistorisk Tidskrift 0283-8400 2003-6027 https://www.fhs.se/forskning/var-forskning/militarhistoria/militarhistorisk-tidskrift.html 0 Historie og Idéhistorie
2021 Ikke godkjent Mineral and Electrolyte Metabolism 0378-0392 1423-016X http://www.karger.ch/journals/mem/mem_jh.htm 0 Endokrinologi
2022 Ikke godkjent Minerva (Limerick) 1393-614X http://www.ul.ie/~philos/ 0 Filosofi
2023 Ikke godkjent Minerva journal of women and war 1938-3649 1935-9209 http://mcfarland.metapress.com/content/120708/?id=120708 0 Kjønnsforskning
2024 Ikke godkjent Minimally Invasive Neurosurgery 0946-7211 1439-2291 http://www.thieme.com/SID2005632764890/journals/ita/pubid1570705140.html 0 Nevrologi
2025 Ikke godkjent Minos. Revista de filología egea 0544-3733 http://revistas.usal.es/index.php/0544-3733/index 0 Romansk
2026 Ikke godkjent Miríada Hispánica 2171-5718 http://www.miriadahispanica.com/ 0 Lingvistikk
2027 Ikke godkjent Modern China Studies 2160-0295 2160-0317 http://www.modernchinastudies.org/ 0 Statsvitenskap
2028 Ikke godkjent Modern French Identities 1422-9005 2235-655X http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=394 0 Lingvistikk
2029 Ikke godkjent Molecular and Chemical Neuropathology 1044-7393 2168-8729 http://www.springer.com/ 0 Nevrologi
2030 Ikke godkjent Molecular Biology Today 1468-5698 1468-568X http://www.horizonpress.com/mbt/ 0 Biomedisin
2031 Ikke godkjent Molecular Cell Biology Research Communications 1522-4724 1522-4732 http://www.sciencedirect.com/science/journal/15224724 0 Biomedisin
2032 Ikke godkjent Molecular diagnosis (Print) 1084-8592 1532-8619 http://www.springer.com/gb/adis 0 Biomedisin
2033 Ikke godkjent Molecular Engineering 0925-5125 1572-8951 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Biomedisin
2034 Ikke godkjent Molecular Interventions 1534-0384 1543-2548 http://molinterv.aspetjournals.org/ 0 Biomedisin
2035 Ikke godkjent Molecular medicine today 1357-4310 1878-4178 http://www.sciencedirect.com/science/journal/13574310 0 Biomedisin
2036 Ikke godkjent Molecular Pathology 1366-8714 1472-4154 NA 0 Biomedisin
2037 Ikke godkjent Molecular Sieves - Science and Technology 1436-8269 1616-8569 http://www.springerlink.com/content/110320/ 0 Biomedisin
2038 Ikke godkjent Molecular urology 1091-5362 1557-9069 NA 0 Kirurgiske fag
2039 Ikke godkjent Monde(s) Histoire, Espaces, Relations 2261-6268 2260-7927 http://www.monde-s.com 0 Historie og Idéhistorie
2040 Ikke godkjent Monographs in Leadership and Management 1479-3571 http://www.emeraldinsight.com/series/mlm 0 Økonomisk-administrative fag
2041 Ikke godkjent Montage AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation 0942-4954 http://www.montage-av.de/ 0 Medier og kommunikasjon
2042 Ikke godkjent Monumenta Graeca et Romana 0169-8850 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=4&pgid=2&pid=7378 0 Kunsthistorie
2043 Ikke godkjent Monumental 1168-4534 NA 0 Arkeologi og konservering
2044 Ikke godkjent Mosenodi 1021-559X http://www.bera.co.bw/ 0 Pedagogikk og utdanning
2045 Ikke godkjent Most 1120-7388 1573-7063 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Samfunnsøkonomi
2046 Ikke godkjent Mots Pluriels 1327-6220 NA 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
2047 Ikke godkjent Mouton Grammar Library 0933-7636 https://www.degruyter.com/serial/MGL-B/html 0 Lingvistikk
2048 Ikke godkjent Multi 1942-3527 http://library.rit.edu/oajournals/index.php/multi/index 0 Kunsthistorie
2049 Ikke godkjent Multinational Finance Journal 1096-1879 http://mfs.rutgers.edu/MFJ/MFJ%20Volumes.html 0 Økonomisk-administrative fag
2050 Ikke godkjent Museology Journal 1109-9348 http://museology.ct.aegean.gr/periodico_en1.html 0 Kulturvitenskap
2051 Ikke godkjent Museum Anthropology Review 1938-5145 http://museumanthropology.net/ 0 Sosialantropologi
2052 Ikke godkjent Museum studies 0069-3235 2325-9337 NA 0 Kunsthistorie
2053 Ikke godkjent Music & Anthropology 1825-621X http://www.fondazionelevi.org/editoria/_anthropology.html 0 Musikkvitenskap
2054 Ikke godkjent Musikmuseets skrifter 0282-8952 NA 0 Musikkvitenskap
2055 Ikke godkjent Musikpedagogik 1103-5102 NA 0 Musikkvitenskap
2056 Ikke godkjent Musiva & Sectilia. An International Journal for the Study of Ancient Pavements and Wall Revetments 1724-9104 1828-2415 http://mussect.libraweb.net 0 Arkeologi og konservering
2057 Ikke godkjent Mutation research. Mutation research genomics 1383-5726 1873-1341 http://www.sciencedirect.com/science/journal/13835726 0 Biomedisin
2058 Ikke godkjent Mùzeum 0027-5263 1336-0957 NA 0 Arkeologi og konservering
2059 Ikke godkjent MVM: Cuadernos de Estudios Manuel Vázquez Montalbán 2014-0525 https://www.journals.uio.no/index.php/MVM 0 Litteraturvitenskap
2060 Ikke godkjent Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 0077-1910 https://roell-verlag.de/reihen/MSS 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
2061 Ikke godkjent Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 0077-1899 http://muenchner-jahrbuch.de 0 Arkeologi og konservering
2062 Ikke godkjent Nabokov Online Journal 1911-8422 http://www.nabokovonline.com 0 Engelsk
2063 Ikke godkjent NAFTA: Law and Business Review of the Americas 1381-4605 2212-0750 NA 0 Økonomisk-administrative fag
2064 Ikke godkjent Nathaniel Hawthorne Review 0890-4197 http://asweb.artsci.uc.edu/english/HawthorneSociety/review.html 0 Engelsk
2065 Ikke godkjent Nationaløkonomisk Tidsskrift 0028-0453 2246-6444 https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/index 0 Samfunnsøkonomi
2066 Ikke godkjent Natural immunity 1018-8916 1423-0178 NA 0 Biomedisin
2067 Ikke godkjent Natural toxins (Print) 1056-9014 1522-7189 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
2068 Ikke godkjent Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine 1743-4297 1743-4300 http://www.nature.com/ncpcardio/ 0 Hjerte, kar og luftveier
2069 Ikke godkjent Nature Clinical Practice Neurology 1745-834X 1745-8358 http://www.nature.com/ncpneuro/index.html 0 Nevrologi
2070 Ikke godkjent Nature Clinical Practice Oncology 1743-4254 1743-4262 http://www.nature.com/ncponc/about_journal/index.html 0 Onkologi
2071 Ikke godkjent Nature Clinical Practice Rheumatology 1745-8382 1745-8390 http://www.nature.com/ncprheum/index.html 0 Revmatologi
2072 Ikke godkjent Nature Clinical Practice Urology 1743-4270 1743-4289 http://www.nature.com/ncpuro/index.html 0 Kirurgiske fag
2073 Ikke godkjent Nauchno-technicheskaja informacija 0548-0027 0005-1055 http://catalog.viniti.ru/search_extra.asp 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
2074 Ikke godkjent Nawpa Pacha 0077-6297 2051-6207 http://www.maneyonline.com/NAW 0 Arkeologi og konservering
2075 Ikke godkjent NEMLA Italian Studies 1087-6715 http://www.nemla.org/publications/nis/index.html 0 Litteraturvitenskap
2076 Ikke godkjent Nepal Journal of Epidemiology 2091-0800 http://www.nepjol.info/index.php/NJE/index 0 Samfunnsmedisin
2077 Ikke godkjent Nepalese Journal of Public Policy and Governance 2091-0215 2091-0207 http://njpg.pactu.edu.np/ 0 Statsvitenskap
2078 Ikke godkjent Nepalese Journal of Radiology 2091-136X 2091-1378 http://nranepal.org/nepalese%20journal%20of%20radiology.html 0 Radiologi og billeddiagnostikk
2079 Ikke godkjent Nepantla 1527-0858 1529-1650 NA 0 Sosialantropologi
2080 Ikke godkjent Neue Sammlung 0028-3355 http://friedrich-verlagsgruppe.de/index.cfm?uuid=352916F8B5DE4196B6980D825CBA7A2C&o_lang_id=1 0 Pedagogikk og utdanning
2081 Ikke godkjent Neurobiology of Lipids 1683-5506 NA 0 Biomedisin
2082 Ikke godkjent Neuroembryology 1424-8522 1424-8530 http://www.karger.com/ 0 Biomedisin
2083 Ikke godkjent Neurologia Croatica 0353-8842 NA 0 Nevrologi
2084 Ikke godkjent Neurological Journal of South East Asia 1394-780X http://www.neurology-asia.org/index.php 0 Nevrologi
2085 Ikke godkjent Neurology & Clinical Neurophysiology 1538-4098 1526-8748 NA 0 Nevrologi
2086 Ikke godkjent Neuropsychiatry, Neuropsychology and Behavioral Neurology 0894-878X 1537-0887 http://www.neuneubeneu.com/ 0 Nevrologi
2087 Ikke godkjent Neuroscience research communications 0893-6609 1520-6769 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Nevrologi
2088 Ikke godkjent Neuroscience-Net 1086-9956 NA 0 Nevrologi
2089 Ikke godkjent Neurosurgery quarterly 1050-6438 1534-4916 http://www.lww.com/ 0 Nevrologi
2090 Ikke godkjent Neveléstudományi Intézetének 2063-9546 http://nevelestudomany.elte.hu/?lang=en 0 Pedagogikk og utdanning
2091 Ikke godkjent New Americanists in Poland 2191-2254 https://www.peterlang.com/view/serial/NAMP 0 Engelsk
2092 Ikke godkjent New Balkan Politics 1409-9454 1409-8709 NA 0 Statsvitenskap
2093 Ikke godkjent New Directions for Adult and Continuing Education 1052-2891 1536-0717 http://eu.wiley.com/WileyCDA/ 0 Pedagogikk og utdanning
2094 Ikke godkjent New Directions for Community Colleges 0194-3081 1536-0733 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Pedagogikk og utdanning
2095 Ikke godkjent New Directions for Higher Education 0271-0560 1536-0741 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Pedagogikk og utdanning
2096 Ikke godkjent New Directions for Institutional Research 0271-0579 1536-075X http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Økonomisk-administrative fag
2097 Ikke godkjent New Directions for Student Services 0164-7970 1536-0695 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Pedagogikk og utdanning
2098 Ikke godkjent New Directions for Youth Development 1533-8916 1537-5781 http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/97015503 0 Sosialforskning
2099 Ikke godkjent New England Economic Review 0028-4726 2163-5986 http://www.bos.frb.org/economic/neer/neer.htm 0 Samfunnsøkonomi
2100 Ikke godkjent New Formations 0950-2378 1741-0789 http://www.lwbooks.co.uk/ 0 Sosialantropologi
2101 Ikke godkjent New Geographies 2152-047X http://www.gsd.harvard.edu/academic/upd/agakhan/newgeographies/ 0 Arkitektur og design
2102 Ikke godkjent New German Review 0889-0145 http://www.germanic.ucla.edu 0 Tysk og nederlandsk
2103 Ikke godkjent New Horizons in adult education & Human resource development 1939-4225 http://education.fiu.edu/newhorizons/ 0 Pedagogikk og utdanning
2104 Ikke godkjent New Perspectives Quarterly 0893-7850 1540-5842 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Statsvitenskap
2105 Ikke godkjent New Republic 0028-6583 2169-2416 NA 0 Statsvitenskap
2106 Ikke godkjent New Review of Bioethics 1740-0287 1740-7915 NA 0 Samfunnsmedisin
2107 Ikke godkjent New York history 0146-437X 2328-8132 NA 0 Historie og Idéhistorie
2108 Ikke godkjent New Zealand College of Midwives. Journal 0114-7870 1178-3893 http://www.midwife.org.nz/index.cfm/1,114,0,0,html/NZCOM-Journal 0 Samfunnsmedisin
2109 Ikke godkjent New Zealand Journal of Human Resources Management 1175-5407 http://www.nzjhrm.co.nz/ 0 Økonomisk-administrative fag
2110 Ikke godkjent New Zealand Journal of Outdoor Education 1176-9149 http://www.outdoorsnz.org.nz/resources/publications/journal-outdoor-education 0 Pedagogikk og utdanning
2111 Ikke godkjent New Zealand Online Journal of Interdisciplinary Studies 2253-1998 http://www.nzojis.co.nz/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
2112 Ikke godkjent New Zealand Population Review 0111-199X 1179-8149 http://panz.rsnz.org/?page_id=5 0 Sosiologi
2113 Ikke godkjent Newborn and Infant Nursing Reviews 1527-3369 1558-352X http://www.sciencedirect.com/science/journal/15273369 0 Sykepleie
2114 Ikke godkjent News in Physiological Sciences - NIPS 0886-1714 1522-161X http://nips.physiology.org/ 0 Biomedisin
2115 Ikke godkjent Niederdeutsches Jahrbuch 0083-5617 http://www.wachholtz-verlag.de/periodika/niederdeutsches-jahrbuch.html 0 Tysk og nederlandsk
2116 Ikke godkjent Nieren- und Hochdruckkrankheiten 0300-5224 http://www.dustri.com/ 0 Nefrologi
2117 Ikke godkjent Nikephoros: Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum 0934-8913 http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/nikephor/ 0 Idrettsforskning
2118 Ikke godkjent Nine: A Journal of Baseball History and Culture 1188-9330 1534-1844 http://www.ninejournalofbaseball.com/index.html 0 Idrettsforskning
2119 Ikke godkjent NMEDIAC: Journal of New Media & Culture 1542-0280 http://www.ibiblio.org/nmediac/ 0 Medier og kommunikasjon
2120 Ikke godkjent Nonlinearity in Biology, toxicology, medicine 1540-1421 1540-143X NA 0 Biomedisin
2121 Ikke godkjent Nordeuropäische Beiträge aus den Human- und Gesellschaftswissenschaften 0942-0657 http://www.sw2.euv-frankfurt-o.de/Publikationen/NB/Welcome.html 0 Tysk og nederlandsk
2122 Ikke godkjent Nordic - Journal of Architecture 2244-968X http://arkfo.dk/shop/nordic-lossalg/3360-nordic-journal-of-architecture-no-1-vol-1-autumn-2011-.html# 0 Arkitektur og design
2123 Ikke godkjent Nordic Notes 1327-905X 1442-5165 http://diemperdidi.info/nordicnotes/ 0 Nordisk
2124 Ikke godkjent Nordisk Numismatisk Årsskrift - Scandinavian Numismatic Journal 0078-107X NA 0 Historie og Idéhistorie
2125 Ikke godkjent Nordisk sosialt arbeid 0333-1342 1504-3037 https://www.idunn.no/journal/nsa 0 Sosialforskning
2126 Ikke godkjent Nordisk tidskrift för hörsel- och dövundervisning (NTD) 1651-6036 https://NA 0 Pedagogikk og utdanning
2127 Ikke godkjent Nordliga studier 2000-0391 http://www.jns.org.umu.se 0 Sosialantropologi
2128 Ikke godkjent NordWel Studies in Historical Welfare State Research 1799-4691 http://blogs.helsinki.fi/nord-wel/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
2129 Ikke godkjent Norrøne tekster 0801-7379 http://www.arkivverket.no/arkivverket/Nettbutikk/Arkivkataloger-og-andre-arkivpublikasjoner 0 Historie og Idéhistorie
2130 Ikke godkjent Norsk Epidemiologi, Supplement 0803-4206 http://www.medisin.ntnu.no/ism/nofe/norepid.htm 0 Samfunnsmedisin
2131 Ikke godkjent Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 1502-4008 1890-7016 http://www.nakmi.no/publikasjoner/artikkel.asp?NyhetID=667&SpraakID=1&SeksjonID=3 0 Geografi
2132 Ikke godkjent North American Journal of Welsh Studies 1554-8112 http://welshstudiesjournal.org/ 0 Historie og Idéhistorie
2133 Ikke godkjent North star 1094-902X NA 0 Teologi og religionsvitenskap
2134 Ikke godkjent Northern and Regional Studies Series 1183-6857 http://northernstudies.lakeheadu.ca/wp/?pg=25 0 Sosiologi
2135 Ikke godkjent Northern Studies Monographs 2000-0405 http://www.jns.org.umu.se 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
2136 Ikke godkjent Northern Studies: The Journal of the Scottish Society for Northern Studies 0305-506X https://www.ssns.org.uk/our-journal/ 0 Geografi
2137 Ikke godkjent Northwest Journal of Linguistics 1718-8563 http://www.sfu.ca/nwjl/ 0 Lingvistikk
2138 Ikke godkjent Novaâ i novejsaâ istoriâ 0029-5124 NA 0 Historie og Idéhistorie
2139 Ikke godkjent Novartis Foundation symposium 1528-2511 1935-4657 NA 0 Biomedisin
2140 Ikke godkjent Novus Studies in Literature 1503-3457 http://www.bokkilden.no/SamboWeb/sok.do?enkeltsok=Novus+studies+in+literature 0 Engelsk
2141 Ikke godkjent Nu. The Nordic Art Review 1404-207X http://www.nordicartreview.nu/ 0 Kunsthistorie
2142 Ikke godkjent Nuance 1443-8356 NA 0 Sosialforskning
2143 Ikke godkjent Núcleo 0798-9784 http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=0798-9784&lng=en&nrm=iso 0 Romansk
2144 Ikke godkjent Nueva Antropologia 0185-0636 http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=nuant 0 Sosialantropologi
2145 Ikke godkjent Numismatiska Meddelanden 0078-2734 NA 0 Historie og Idéhistorie
2146 Ikke godkjent Nuorisotutkimus 0780-0886 http://www.nuorisotutkimusseura.fi/en 0 Sosiologi
2147 Ikke godkjent Nuova antologia 0029-6147 2239-7418 http://nuovaantologia.it/storia-nuova-antologia/ 0 Litteraturvitenskap
2148 Ikke godkjent Nuova rivista musicale italiana 0029-6228 http://N/A 0 Musikkvitenskap
2149 Ikke godkjent Nuova Storia Contemporanea 1126-0998 http://www.lelettere.it/site/d_page.asp?IDPagina=39&Section= 0 Historie og Idéhistorie
2150 Ikke godkjent Nursing Praxis in New Zealand 0112-7438 http://www.nursingpraxisnz.org.nz/np_home.htm 0 Sykepleie
2151 Ikke godkjent Nutrition in Clinical Care 1096-6781 1523-5408 http://www.ilsi.org/Publications/NCC/ 0 Ernæring
2152 Ikke godkjent Nyelvtudományi Közlemények 0029-6791 2060-7644 http://www.nytud.hu/nyk/index.html 0 Lingvistikk
2153 Ikke godkjent OCLC Systems & Services 1065-075X http://www.emeraldinsight.com/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
2154 Ikke godkjent OCULI: Studies in the Arts of the Low Countries 0923-0033 http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=Oculi 0 Kunsthistorie
2155 Ikke godkjent Oideion 0925-3084 http://iias.leidenuniv.nl/oideion/ 0 Musikkvitenskap
2156 Ikke godkjent Oil & Energy Trends 0950-1045 1744-7992 http://eu.wiley.com/WileyCDA/ 0 Økonomisk-administrative fag
2157 Ikke godkjent Oil & Energy Trends annual statistical review 0953-1033 1746-9066 NA 0 Økonomisk-administrative fag
2158 Ikke godkjent Okayama-Daigaku-Keizai-Gakkai-zasshi 0386-3069 http://www.e.okayama-u.ac.jp/~shiryou/gakkaishi.htm 0 Samfunnsøkonomi
2159 Ikke godkjent OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet 0349-1706 http://www.johannordlandersallskapet.se/publikationer.htm 0 Kulturvitenskap
2160 Ikke godkjent Olifant 0381-9132 1548-3037 http://www2.noctrl.edu/academics/departments/modern_and_classical_languages/department_site/SocieteRencesvalsWeb/SRolifant.htm 0 Romansk
2161 Ikke godkjent Olympika: The International Journal of Olympic Studies 1188-5963 http://www.uwo.ca/olympic/publications.html 0 Idrettsforskning
2162 Ikke godkjent Online Educational Research Journal 2044-0294 http://www.oerj.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
2163 Ikke godkjent Online Journal of Health ethics 1551-4218 http://ethicsjournal.umc.edu/ojs2/index.php/ojhe/index 0 Samfunnsmedisin
2164 Ikke godkjent Onomastica Canadiana 0078-4656 http://geonames.nrcan.gc.ca/info/cssn_onomastica_e.php 0 Engelsk
2165 Ikke godkjent Ontario International Development Agency (OIDA) Conference Proceedings 1923-6670 http://www.ontariointernational.org/idchome.htm 0 Samfunnsøkonomi
2166 Ikke godkjent OPD. Restauro 1120-2513 2239-723X http://www.opificiodellepietredure.it/index.php?it%2F178%2Fopd-restauro= 0 Arkeologi og konservering
2167 Ikke godkjent Opera news 0030-3607 1938-1506 NA 0 Musikkvitenskap
2168 Ikke godkjent Operations Management 1755-1501 http://www.iomnet.org.uk 0 Økonomisk-administrative fag
2169 Ikke godkjent Operative Techniques in Oculoplastic, Orbital and Reconstructive Surgery 1096-2875 1744-5221 NA 0 Kirurgiske fag
2170 Ikke godkjent Opuscula Sociologica 2299-9000 2353-2882 http://opuscula.whus.pl/ 0 Sosiologi
2171 Ikke godkjent Oral & Craniofacial Tissue Engineering 2158-3722 2158-3706 http://www.quintpub.com/journals/octe/gp.php?journal_name=octe 0 Odontologi
2172 Ikke godkjent Oral history 0143-0955 http://www.oralhistory.org.uk/journals/index.php 0 Historie og Idéhistorie
2173 Ikke godkjent Orbis (Leuven) 0030-4379 1783-1660 NA 0 Lingvistikk
2174 Ikke godkjent Orbis Biblicus et Orientalis 1015-1850 NA 0 Teologi og religionsvitenskap
2175 Ikke godkjent Orbis Terrarum 1385-285X http://www.steiner-verlag.de/programm/jahrbuecher/orbis-terrarum/bezugsinformationen.html 0 Historie og Idéhistorie
2176 Ikke godkjent Organicom 1807-1236 2238-2593 http://www6.ufrgs.br/infotec/organicom.htm 0 Økonomisk-administrative fag
2177 Ikke godkjent Organizacja i Kierowanie 0137-5466 2300-2530 http://versita.com/oam/ 0 Økonomisk-administrative fag
2178 Ikke godkjent Oriental Art 0030-5278 http://N/A 0 Kunsthistorie
2179 Ikke godkjent Orientalia 0030-5367 http://www.gbpress.net/index.php?option=com_content&view=article&id=208%3Aorientalia&catid=121%3Ariviste&Itemid=242&lang=it 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
2180 Ikke godkjent Orientalia Suecana 0078-6578 2001-7324 http://www.orientaliasuecana.lingfil.uu.se/ 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
2181 Ikke godkjent Orientalistische Literaturzeitung 0030-5383 2196-6877 http://www.degruyter.com/view/j/olzg 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
2182 Ikke godkjent Orphea voce 0293-2113 NA 0 Gresk og latin
2183 Ikke godkjent Orpheus : rivista de umanità classica e cristiana 0030-5790 NA 0 Gresk og latin
2184 Ikke godkjent Orthodontics 2160-2999 2160-3006 http://www.quintpub.com/journals/wjo/gp.php 0 Odontologi
2185 Ikke godkjent Orthopaedics and Traumatology 0941-2530 1617-3538 http://springerlink.metapress.com/content/108237/ 0 Kirurgiske fag
2186 Ikke godkjent osteopathisch - Fachzeitschrift für Osteopathen 2510-4373 https://www.thieme.de/shop/Osteopathie--Manuelle-Verfahren/osteopathisch---Fachzeitschrift-fuer-Osteopathen-2510-4373/p/000000000022130101?backSummaryUrl= 0 Generell medisin
2187 Ikke godkjent Osteosynthesis and Trauma Care 1618-971X 1618-9728 http://www.thieme.de/fz/osteotrauma/index.html 0 Anestesi, intensiv, akutt
2188 Ikke godkjent Osteuropa-Archiv 0179-485X NA 0 Slavisk-baltisk
2189 Ikke godkjent Other Voices 1094-2254 http://www.othervoices.org/index2.html 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
2190 Ikke godkjent Outskirts 1445-0445 NA 0 Kjønnsforskning
2191 Ikke godkjent Oxford Studies in Comparative Education 0961-2149 http://www.symposium-books.co.uk/browse-books-by-series/series/3/ 0 Pedagogikk og utdanning
2192 Ikke godkjent Pacific Economic Bulletin 0817-8038 1834-9455 http://peb.anu.edu.au/ 0 Samfunnsøkonomi
2193 Ikke godkjent Pacific Studies 0275-3596 http://www.lib.byu.edu/dlib/spc/pacstudies/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
2194 Ikke godkjent Pacifica Review: Peace, Security & Global Change 1323-9104 1469-9974 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14781158.html 0 Statsvitenskap
2195 Ikke godkjent Páginas de Guarda 1669-9246 http://www.paginasdeguarda.com.ar/editores.html 0 Lingvistikk
2196 Ikke godkjent Pain clinic (Print) 0169-1112 1568-5691 http://maneypublishing.com/ 0 Anestesi, intensiv, akutt
2197 Ikke godkjent Pain forum 1082-3174 NA 0 Nevrologi
2198 Ikke godkjent Pain reviews 0968-1302 1477-0318 NA 0 Anestesi, intensiv, akutt
2199 Ikke godkjent Paisea 1887-2557 http://www.paisea.com/ 0 Arkitektur og design
2200 Ikke godkjent Pakistan Oral & Dental Journal 1012-8700 1996-4439 http://www.podj.com.pk/ 0 Odontologi
2201 Ikke godkjent Pakistaniaat: A Journal of Pakistan Studies 1948-6529 1946-5343 http://pakistaniaat.org/index.php/pak/index 0 Historie og Idéhistorie
2202 Ikke godkjent Palaestra 0303-4607 2197-3164 https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/literatur-sprach-und-kulturwissenschaften/germanistik/neuere-deutsche-literaturwissenschaft/42548/palaestra?c=1745 0 Litteraturvitenskap
2203 Ikke godkjent Palimpsestes. Textes de riférence 1274-9036 NA 0 Lingvistikk
2204 Ikke godkjent Palmenia 1795-8598 http://www.helsinki.fi/palmenia 0 Litteraturvitenskap
2205 Ikke godkjent Pan 0390-3141 NA 0 Gresk og latin
2206 Ikke godkjent Panorama : International Journal of Comparative Religious Education and Values 0937-8219 https://NA 0 Teologi og religionsvitenskap
2207 Ikke godkjent Panorama Social 1699-6852 2254-3449 http://www.funcas.es/Publicaciones/Panorama_Social.asp 0 Sosialforskning
2208 Ikke godkjent Papers in Mediaeval Studies 0228-8605 http://www.pims.ca/publications/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
2209 Ikke godkjent Papers: Explorations into Children's Literature 1034-9243 1837-4530 http://www.informit.com.au/product_details.asp?id=L_PAPEXP&type=IL&product=true&ContainerID=info_product_elibrary_bytitle 0 Litteraturvitenskap
2210 Ikke godkjent Papillomavirus Report 0957-4190 1743-2871 NA 0 Infeksjoner
2211 Ikke godkjent Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie 0938-0116 2196-6885 http://www.degruyter.com/view/j/para 0 Sosialantropologi
2212 Ikke godkjent Parasitology Today 0169-4758 1873-1473 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01694758 0 Biomedisin
2213 Ikke godkjent Parnassus. Poetry in review 0048-3028 http://www.parnassuspoetry.com/ 0 Litteraturvitenskap
2214 Ikke godkjent Passages 1388-4433 1569-1675 http://www.brill.com/ 0 Sosialantropologi
2215 Ikke godkjent Pathologie et biologie 0369-8114 1768-3114 http://www.sciencedirect.com/science/journal/03698114 0 Biomedisin
2216 Ikke godkjent Patient care 0031-305X 1939-1897 NA 0 Sykepleie
2217 Ikke godkjent Patterns of Northern Traditional Healing Series 1927-9671 http://www.uofaweb.ualberta.ca/CCI/nav01.cfm?nav01=92006 0 Sosialantropologi
2218 Ikke godkjent Pauline Studies 1572-4913 https://brill.com/view/serial/PAST 0 Teologi og religionsvitenskap
2219 Ikke godkjent Peace and Change 0149-0508 1468-0130 http://eu.wiley.com/WileyCDA/ 0 Statsvitenskap
2220 Ikke godkjent Peace and Policy 1098-674X http://toda.org/publications/journals.html 0 Medier og kommunikasjon
2221 Ikke godkjent Peace Research: The Canadian Journal of Peace and Conflict Studies 0008-4697 http://peaceresearch.ca 0 Statsvitenskap
2222 Ikke godkjent Peace, Conflict and Development 1742-0601 http://www.peacestudiesjournal.org.uk/ 0 Statsvitenskap
2223 Ikke godkjent Pedagogical Technologies in Socialization and Resocialization of Society 1691-5909 http://www.ru.lv/index.php?lang=en&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201065 0 Pedagogikk og utdanning
2224 Ikke godkjent Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Blå (rapport) 1458-7777 http://www.abo.fi/public/pf_definition_fak_serien 0 Pedagogikk og utdanning
2225 Ikke godkjent Pedagogy in health promotion 2373-3799 2373-3802 http://php.sagepub.com/ 0 Sosialforskning
2226 Ikke godkjent Pedagogy: Critical Approaches to Teaching Literature, Language, Composition 1531-4200 1533-6255 http://pedagogy.dukejournals.org 0 Pedagogikk og utdanning
2227 Ikke godkjent Pediatric Asthma Allergy & Immunology 0883-1874 1557-7767 http://www.liebertpub.com/ 0 Pediatri
2228 Ikke godkjent Pediatric endosurgery & innovative techniques 1092-6410 1557-7694 NA 0 Kirurgiske fag
2229 Ikke godkjent Pediatric pathology & molecular medicine 1522-7952 1523-4525 NA 0 Pediatri
2230 Ikke godkjent Pensamiento critico: revista electrònica de historia 0717-7224 NA 0 Historie og Idéhistorie
2231 Ikke godkjent Per leggere. I generi della lettura 1593-4861 2279-7513 https://www.pensamultimedia.it/pensa/categoria-prodotto/riviste/per-leggere/ 0 Litteraturvitenskap
2232 Ikke godkjent Perceptions: Journal of International Affairs 1300-8641 http://sam.gov.tr/aims-and-scope/ 0 Statsvitenskap
2233 Ikke godkjent Performance and Spirituality 2157-4049 http://ojs.gc.cuny.edu/index.php/PerformanceAndSpirituality 0 Teatervitenskap og drama
2234 Ikke godkjent Pericope 1568-3443 http://www.brill.nl/default.aspx?partid=17&mcid=3&pgid=2&pid=30170 0 Teologi og religionsvitenskap
2235 Ikke godkjent PerinatalMedizin 0936-7160 1432-2005 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Fødselshjelp og kvinnesykdommer
2236 Ikke godkjent PERIO Periodontal Practice Today 1742-3279 1867-5638 http://perio.quintessenz.de/ 0 Odontologi
2237 Ikke godkjent PERIPHERIE 0173-184X 2366-4185 http://peripherie.budrich-journals.de 0 Statsvitenskap
2238 Ikke godkjent Personal- und Organisationsentwicklung in Einrichtungen der Lehre und Forschung 1860-3033 http://www.universitaetsverlagwebler.de 0 Pedagogikk og utdanning
2239 Ikke godkjent Personhistorisk Tidskrift 0031-5699 http://www.personhistoriskasamfundet.se 0 Historie og Idéhistorie
2240 Ikke godkjent Perspectives in drug discovery and design 0928-2866 1573-9023 http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
2241 Ikke godkjent Perspectives in Medicine 2211-968X http://www.sciencedirect.com/science/journal/2211968X 0 Generell medisin
2242 Ikke godkjent Perspectives in Plastic Surgery 0892-3957 1521-575X NA 0 Kirurgiske fag
2243 Ikke godkjent Perspectives in Vascular Surgery and Endovascular Therapy 1531-0035 1521-5768 http://www.thieme-connect.com/ejournals/toc/pvs 0 Kirurgiske fag
2244 Ikke godkjent Perspectives on Hebrew scriptures and its contexts 1935-6897 http://www.gorgiaspress.com/bookshop/c-78-gorgias-perspectives-on-hebrew-scriptures.aspx 0 Teologi og religionsvitenskap
2245 Ikke godkjent Persuasions - The Jane Austen Journal 0821-0314 http://www.jasna.org/persuasions/index.html 0 Engelsk
2246 Ikke godkjent Petroleum Accounting and Financial Management 1554-2904 http://www.ipa.unt.edu/journal.php 0 Økonomisk-administrative fag
2247 Ikke godkjent Pharmaceutical science & technology today 1461-5347 1879-0186 http://www.sciencedirect.com/science/journal/14615347 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
2248 Ikke godkjent Philo: A Journal of Philosophy 1098-3570 2154-1639 http://www.philoonline.org/ 0 Filosofi
2249 Ikke godkjent Philologische Studien und Quellen 0554-0674 http://www.esv.info/homepage.html 0 Litteraturvitenskap
2250 Ikke godkjent Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology 1451-3455 http://www.bfspc.bg.ac.rs/izdavastvo/philotheos 0 Filosofi
2251 Ikke godkjent Photogrammetrie - Fernerkundung - Geoinformation 1432-8364 http://www.schweizerbart.de/journals/pfg 0 Geografi
2252 Ikke godkjent Physiatric Summer School 1796-4148 http://www.kuntoutusorton.fi/en_GB/ 0 Samfunnsmedisin
2253 Ikke godkjent Physiological chemistry and physics and medical NMR 0748-6642 NA 0 Radiologi og billeddiagnostikk
2254 Ikke godkjent Places 0731-0455 2164-7798 https://placesjournal.org 0 Arkitektur og design
2255 Ikke godkjent Poetica (Tokyo) 0287-1629 http://yushodo.co.jp/english/public2/poetica/index.html 0 Litteraturvitenskap
2256 Ikke godkjent Poiesis & Praxis 1615-6609 1615-6617 http://www.springer.com/east/home?SGWID=5-102-70-1151372-detailsPage=journal|description&SHORTCUT=www.springer.com/journal/10202/about 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
2257 Ikke godkjent Polhem: Tidskrift för teknikhistoria 1653-4964 http://www.sntv.kva.se/page7/page7.html 0 Historie og Idéhistorie
2258 Ikke godkjent Policy review (Washington, D.C.) 0146-5945 2169-6802 NA 0 Statsvitenskap
2259 Ikke godkjent Polish Music Journal 1521-6039 http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html 0 Musikkvitenskap
2260 Ikke godkjent Polish Studies in English Language and Literature 1436-7513 http://www.peterlang.com/index.cfm?vSiteName=SearchSeriesResult.cfm&vLang=E&iValue=ISSN&iQuickSearch=1436-7513&iISSN=1436-7513&vRecordPhrase=True&CFID=17589791&CFTOKEN=83149097 0 Engelsk
2261 Ikke godkjent Politeia: South African Journal for Political Science and Public Administration 0256-8845 http://www.unisa.ac.za/default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=1625 0 Statsvitenskap
2262 Ikke godkjent Politica Hoje 0104-7094 1808-8708 http://www.politicahoje.ufpe.br/index.php/politica 0 Statsvitenskap
2263 Ikke godkjent Política y Cultura 0188-7742 http://polcul.xoc.uam.mx 0 Statsvitenskap
2264 Ikke godkjent Political Concepts: A Critical Lexicon 2166-7683 http://www.politicalconcepts.org 0 Statsvitenskap
2265 Ikke godkjent Political Crossroads 1323-5761 2201-0653 http://www.jamesnicholaspublishers.com.au/pc/ 0 Statsvitenskap
2266 Ikke godkjent Political Perspectives 2049-081X http://www.politicalperspectives.org.uk/ 0 Statsvitenskap
2267 Ikke godkjent Politics, Culture and Socialization 1866-3427 2196-1417 http://pcs.budrich-journals.com 0 Statsvitenskap
2268 Ikke godkjent Politics, Media and Popular Culture 1094-6225 http://www.peterlang.de/Index.cfm?vSiteName=SearchSeriesResult.cfm&vSeriesID=PMPC&vLang=E 0 Sosiologi
2269 Ikke godkjent Politique Africaine 0244-7827 2264-5047 http://www.politique-africaine.com/ 0 Statsvitenskap
2270 Ikke godkjent Polski Przeglad Dyplomatyczny 1642-4069 2545-1979 http://www.pism.pl/publikacje/czasopisma/Polski_Przeglad_Dyplomatyczny 0 Statsvitenskap
2271 Ikke godkjent Polygon 1862-1414 http://www.shaker.de/de/content/catalogue/index.asp?lang=de&ID=6&category=411 0 Lingvistikk
2272 Ikke godkjent Porta Linguarum Orientalium (Harrassowitz) 0554-7342 2748-6850 https://www.harrassowitz-verlag.de/series_280.ahtml 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
2273 Ikke godkjent Portuguese Literary & Cultural Studies 1521-804X http://www.portstudies.umassd.edu/plcs/ 0 Romansk
2274 Ikke godkjent Portuguese Studies Review 1057-1515 http://www.trentu.ca/admin/publications/psr/about.html 0 Romansk
2275 Ikke godkjent Positions: Journal on Modern Architecture And Urbanism 1876-6390 1876-6404 http://www.naipublishers.nl/positions/index_e.html 0 Arkitektur og design
2276 Ikke godkjent Post-Anthropocentric Inquiry 2381-5914 2381-5922 https://www.peterlang.com/view/serial/PAI 0 Kulturvitenskap
2277 Ikke godkjent Postcolonial Directions in Education 2304-5388 http://www.um.edu.mt/pde/index.php/pde1 0 Pedagogikk og utdanning
2278 Ikke godkjent Prace Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej w Gdansku 1899-9867 https://portal.wsb.pl/wwwGdansk/Gda_prace_naukowe.xml 0 Økonomisk-administrative fag
2279 Ikke godkjent Practical Business Research 1865-1151 http://www.e-journal-of-pbr.info/ 0 Økonomisk-administrative fag
2280 Ikke godkjent Practical Philosophy: Journal of the Society for Philosophy in Practice 1363-3228 http://www.practical-philosophy.org.uk/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=86 0 Filosofi
2281 Ikke godkjent Practice Development in Health Care 1475-9861 1557-105X http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405156767.html 0 Sykepleie
2282 Ikke godkjent Practice Eriodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Management 1090-025X 1944-8376 https://ascelibrary.org/toc/pphmf8/current 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
2283 Ikke godkjent Pratique médicale chirurgicale de & animal de compagnie 0758-1882 2212-5213 http://www.sciencedirect.com/science/journal/07581882 0 Veterinærmedisin
2284 Ikke godkjent Praxis 1526-2065 NA 0 Arkitektur og design
2285 Ikke godkjent Prehistoric Society Research Paper 2040-5049 http://www.prehistoricsociety.org 0 Historie og Idéhistorie
2286 Ikke godkjent Prensa Medica Argentina 0032-745X http://www.prensamedica.com.ar/ 0 Generell medisin
2287 Ikke godkjent Présence francophone: Revue internationale de langue et de littérature 0048-5195 http://college.holycross.edu/departments/mll/pf 0 Romansk
2288 Ikke godkjent Present Pasts 1759-2941 http://www.presentpasts.info/ 0 Arkeologi og konservering
2289 Ikke godkjent Pretexts 1015-549X 1470-1022 NA 0 Litteraturvitenskap
2290 Ikke godkjent Primary Care & Community Psychiatry 1746-8841 1746-885X http://www.ingentaconnect.com/content/apl/pccp 0 Psykiatri
2291 Ikke godkjent Primary Care Mental Health 1476-4717 1476-4709 NA 0 Samfunnsmedisin
2292 Ikke godkjent Primary care psychiatry 1355-2570 1473-4885 NA 0 Samfunnsmedisin
2293 Ikke godkjent Prior Learning Assessment Inside Out 2333-3588 http://www.plaio.org/index.php/home/index 0 Pedagogikk og utdanning
2294 Ikke godkjent PRism 1448-4404 NA 0 Økonomisk-administrative fag
2295 Ikke godkjent Prison Service Journal 0300-3558 2046-4215 http://www.crimeandjustice.org.uk/psj.html 0 Sosiologi
2296 Ikke godkjent Pro civitate Austriae 1562-5346 NA 0 Historie og Idéhistorie
2297 Ikke godkjent Problems of economic transition 1061-1991 1557-931X http://www.routledge.com/ 0 Samfunnsøkonomi
2298 Ikke godkjent Problemy ekonomiki i upravlenija neftegazovym kompleksom 1999-6942 http://vniioeng.mcn.ru/inform/managment 0 Økonomisk-administrative fag
2299 Ikke godkjent Proceedings from NAFA 0907-2454 http://www.intervention.dk/ 0 Sosialantropologi
2300 Ikke godkjent Proceedings of International Conference on Education and Information Management 2227-1872 http://www.ifrnd.org/index.html 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
2301 Ikke godkjent Proceedings of the American Association of Cancer Research 0197-016X http://www.aacr.org/ 0 Onkologi
2302 Ikke godkjent Proceedings of the American Philosophical Society 0003-049X 2326-9243 NA 0 Filosofi
2303 Ikke godkjent Proceedings of the Annual International Conference on Journalism & Mass Communications 2301-3710 http://www.globalstf.org 0 Medier og kommunikasjon
2304 Ikke godkjent Proceedings of the Annual Meetings of the Berkeley Linguistics Society 0363-2946 2377-1666 http://linguistics.berkeley.edu/BLS/abstracts.html 0 Lingvistikk
2305 Ikke godkjent Proceedings of the European Conference on IS Management and Evaluation, ECIME 2048-8912 2048-8920 NA 0 Økonomisk-administrative fag
2306 Ikke godkjent Proceedings of the International Cartographic Conference 1015-6763 http://icaci.org/publications 0 Geografi
2307 Ikke godkjent Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 0037-9727 1525-1373 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Biomedisin
2308 Ikke godkjent Proceedings of the West Coast Conference on Formal Linguistics 1042-1068 http://www.cascadilla.com/wccfl.html 0 Lingvistikk
2309 Ikke godkjent Proceedings of the Western Pharmacology Society 0083-8969 NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
2310 Ikke godkjent Progress in biochemical pharmacology 0079-6085 NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
2311 Ikke godkjent Progress in Cardiovascular Nursing 0889-7204 1751-7117 http://www.lejacq.com/Journal_PCVN.cfm 0 Sykepleie
2312 Ikke godkjent Progress in experimental tumor research 0079-6263 1662-3916 NA 0 Onkologi
2313 Ikke godkjent Progress in Histochemistry and Cytochemistry 0079-6336 1873-2186 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796336 0 Biomedisin
2314 Ikke godkjent Progress in Osteoporosis 1615-4959 http://www.iofbonehealth.org/publications/progress-in-osteoporosis.html 0 Endokrinologi
2315 Ikke godkjent Progress in surgery 0079-6824 2235-4328 NA 0 Kirurgiske fag
2316 Ikke godkjent Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 0743-782X 2806-7568 https://naklada.ffos.hr/casopisi/proverbium/index 0 Lingvistikk
2317 Ikke godkjent Proxima Thulé 1254-7492 NA 0 Nordisk
2318 Ikke godkjent Proximités-Sociologie 1782-7825 http://www.intercommunications.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=3&reference_collection=16 0 Sosiologi
2319 Ikke godkjent Prudentia 0110-487X NA 0 Gresk og latin
2320 Ikke godkjent Psychiatria Fennica 0079-7227 NA 0 Psykiatri
2321 Ikke godkjent Psychiatric bulletin of the Royal College of Psychiatrists 0955-6036 1472-1473 http://www.cambridge.org/uk/ 0 Psykiatri
2322 Ikke godkjent Psychoanalytic Studies 1460-8952 1470-1049 NA 0 Psykiatri
2323 Ikke godkjent Psychodynamic Counselling 1353-3339 1470-1057 NA 0 Psykiatri
2324 Ikke godkjent PsyAart 1088-5870 http://www.clas.ufl.edu/ipsa/journal/index.shtml 0 Kunsthistorie
2325 Ikke godkjent PTAH : a journal on research, conservation and related issues in architecture and the architectural heritage 1239-3401 1457-6511 NA 0 Arkitektur og design
2326 Ikke godkjent Public Administration and Management 1087-0091 NA 0 Økonomisk-administrative fag
2327 Ikke godkjent Public Affairs Quarterly 0887-0373 2152-0542 http://www.press.uillinois.edu/journals/paq.html 0 Statsvitenskap
2328 Ikke godkjent Public Art Dialogue 2150-2552 2150-2560 https://publicartdialogue.org/ 0 Kunsthistorie
2329 Ikke godkjent Public Communication Review 1837-0667 http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/pcr/index 0 Medier og kommunikasjon
2330 Ikke godkjent Public Journal of Semiotics (PJOS) 1918-9907 https://journals.lub.lu.se/pjos/index 0 Lingvistikk
2331 Ikke godkjent Publications from the Wittgenstein Archives at the University of Bergen 0803-3137 http://wab.aksis.uib.no/wab_workingpapers.page 0 Filosofi
2332 Ikke godkjent Publications issued by the Royal Swedish Academy of Music 0347-5158 NA 0 Musikkvitenskap
2333 Ikke godkjent Publizistik 0033-4006 1862-2569 http://www.springer.com/social+sciences/journal/11616 0 Medier og kommunikasjon
2334 Ikke godkjent QA: rivista dell'Associazione Rossi-Doria 1971-4017 http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=25 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
2335 Ikke godkjent Quaderni dell'Istituto di Lingua e Letteratura Latina, Roma 0394-3976 NA 0 Gresk og latin
2336 Ikke godkjent Quaderni di studi arabi 1121-2306 https://brill.com/view/journals/qsa/qsa-overview.xml?language=en&contents=toc-34057 0 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
2337 Ikke godkjent Quaderns d'arquitectura i urbanisme 1886-1989 2385-331X http://quaderns.coac.net/q/index.html 0 Arkitektur og design
2338 Ikke godkjent Quaderns del CAC 1887-1313 http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns 0 Medier og kommunikasjon
2339 Ikke godkjent Quality Assurance Journal 1087-8378 1099-1786 http://interscience.wiley.com/jpages/1087-8378 0 Økonomisk-administrative fag
2340 Ikke godkjent Quarterly Journal of International Agriculture 0049-8599 http://www.agrar.hu-berlin.de/fakultaet/departments/daoe/publ/qjia 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
2341 Ikke godkjent Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 1824-4661 http://www.minervamedica.it/en/journals/nuclear-med-molecular-imaging/index.php 0 Radiologi og billeddiagnostikk
2342 Ikke godkjent Quodlibet. Journal of Christian Theology and Philosophy 1526-6575 NA 0 Teologi og religionsvitenskap
2343 Ikke godkjent Race and Society 1090-9524 1878-4267 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10909524 0 Sosialantropologi
2344 Ikke godkjent Radiation oncology investigations (Print) 1065-7541 1520-6823 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 0 Radiologi og billeddiagnostikk
2345 Ikke godkjent Radiation therapist : the journal of the radiation oncology sciences 1084-1911 https://www.asrt.org/Content/Publications/ForWriters/GuideForAuthors/JG05_1Journals.aspx 0 Sosialforskning
2346 Ikke godkjent Radical Anthropology 1756-0896 1756-090X http://www.radicalanthropologygroup.org/new/Journal.html 0 Sosialantropologi
2347 Ikke godkjent Radical Orthodoxy: Theology, Philosophy, Politics 2050-392X http://journal.radicalorthodoxy.org/index.php/ROTTP/index 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
2348 Ikke godkjent Radical Pedagogy 1524-6345 NA 0 Pedagogikk og utdanning
2349 Ikke godkjent Radical Society: Review of Culture and Politics 1476-0851 1476-086X http://www.routledge.com/ 0 Sosiologi
2350 Ikke godkjent Rambam 0907-2160 2446-3558 https://tidsskrift.dk/rambam/index 0 Historie og Idéhistorie
2351 Ikke godkjent Rassegna - Edizione Bilingue 0393-0203 NA 0 Arkitektur og design
2352 Ikke godkjent Rationality, Markets and Morals 1869-778X http://www.frankfurt-school-verlag.de/rmm/index.html 0 Økonomisk-administrative fag
2353 Ikke godkjent Reactions weekly 0114-9954 1179-2051 NA 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
2354 Ikke godkjent Readerly/writerly texts 1066-3630 http://www.readerly-writerlytexts.com/ 0 Litteraturvitenskap
2355 Ikke godkjent Reading Medieval Studies 0950-3129 http://www.rdg.ac.uk/AcaDepts/ln/Medieval/publicat.htm 0 Historie og Idéhistorie
2356 Ikke godkjent Reading Online: an electronic journal 1096-1232 NA 0 Pedagogikk og utdanning
2357 Ikke godkjent Réalités Cliniques 1762-9969 http://www.information-dentaire.fr/accueil/index.php 0 Odontologi
2358 Ikke godkjent Receptors and Channels 1060-6823 1607-856X NA 0 Biomedisin
2359 Ikke godkjent Recherche littéraire 0849-0570 1707-0228 https://www.peterlang.com/series/rl 0 Litteraturvitenskap
2360 Ikke godkjent Recherches & Applications-le français dans le Monde 0994-6632 http://fipf.org/publications/recherches-applications 0 Romansk
2361 Ikke godkjent Recherches en éducation 1954-3077 https://journals.openedition.org/ree/ 0 Pedagogikk og utdanning
2362 Ikke godkjent Recherches et Travaux 0151-1874 1969-6434 http://64.233.183.104/search?q=cache:UaGM6JBQiNgJ:w3.u-grenoble3.fr/ellug/index.html/index.php%3Fid%3D8+ellug+recherches+et+travaux&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=f 0 Litteraturvitenskap
2363 Ikke godkjent Recherches féministes 0838-4479 1705-9240 http://www.fss.ulaval.ca/lef/revue/ 0 Kjønnsforskning
2364 Ikke godkjent Recherches Sémiotiques / Semiotic Inquiry 0229-8651 1923-9920 https://rssi.erudit.org 0 Lingvistikk
2365 Ikke godkjent Reconstruction: Studies in Contemporary Culture 1547-4348 http://reconstruction.eserver.org/Issues/144/contents_144.shtml 0 Kulturvitenskap
2366 Ikke godkjent Reflecting Education 1746-9082 http://www.reflectingeducation.net/index.php/reflecting 0 Pedagogikk og utdanning
2367 Ikke godkjent Reflections: The SoL Journal 1524-1734 NA 0 Økonomisk-administrative fag
2368 Ikke godkjent Regional Development Studies 1020-3060 http://www.uncrd.or.jp/pub/rds.htm 0 Samfunnsøkonomi
2369 Ikke godkjent Regional Insights 2042-9843 2042-9851 http://rsa.informaworld.com/srsa/title~content=t924294931 0 Geografi
2370 Ikke godkjent Regulatory Peptides 0167-0115 1873-1686 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01670115 0 Biomedisin
2371 Ikke godkjent Reimagining Ireland 1662-9094 2235-6134 http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=1384&concordeid=REIR 0 Litteraturvitenskap
2372 Ikke godkjent Relations Industrielles - Industrial Relations 0034-379X 1703-8138 http://www.riir.ulaval.ca/ 0 Økonomisk-administrative fag
2373 Ikke godkjent Religionsvetenskapliga Skrifter 0780-1270 NA 0 Teologi og religionsvitenskap
2374 Ikke godkjent Religious Education Journal of Australia 0815-3094 http://www.aare.org.au 0 Pedagogikk og utdanning
2375 Ikke godkjent Religious humanism 0034-4095 NA 0 Teologi og religionsvitenskap
2376 Ikke godkjent Renaissance Forum 1362-1149 http://www.hull.ac.uk/renforum/ 0 Engelsk
2377 Ikke godkjent Renaissance Papers 0584-4207 http://www.camden-house.com/71133119.HTM 0 Engelsk
2378 Ikke godkjent Reproduktionsmedizin 1434-6931 1434-808X http://www.springerlink.com/?MUD=MP 0 Fødselshjelp og kvinnesykdommer
2379 Ikke godkjent Republic of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts 2159-1873 http://arcade.stanford.edu/journals/rofl/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
2380 Ikke godkjent Republika 0350-1337 http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=faaee53d-bf7c-4d6a-b76a-84b974bf947c 0 Kulturvitenskap
2381 Ikke godkjent Res publica litterarum 0275-4304 1828-7824 NA 0 Gresk og latin
2382 Ikke godkjent Research Communications in Molecular Pathology and Pharmacology 1078-0297 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17783&tip=sid 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
2383 Ikke godkjent Research in Accounting in Emerging Economies 1479-3563 http://info.emeraldinsight.com/products/books/series.htm?id=1479-3563 0 Økonomisk-administrative fag
2384 Ikke godkjent Research in Experimental Economics 0193-2306 1875-7537 http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/BS_REE/description#description 0 Samfunnsøkonomi
2385 Ikke godkjent Research in Geographic Education 1529-0085 http://homepages.wmich.edu/~ldechano/rge/rge.htm 0 Pedagogikk og utdanning
2386 Ikke godkjent Research in Human Capital and Development 0194-3960 http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/BS_RHCD/description#description 0 Samfunnsøkonomi
2387 Ikke godkjent Research in Immunology 0923-2494 1879-1425 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09232494 0 Biomedisin
2388 Ikke godkjent Research in Law and Economics 0193-5895 http://depts.washington.edu/lawecon/ 0 Samfunnsøkonomi
2389 Ikke godkjent Research in maritime history 1188-3928 http://www.mun.ca/mhp/rimh.htm 0 Historie og Idéhistorie
2390 Ikke godkjent Research in Middle East Economics 1094-5334 1875-8142