NO EN Logg inn

Vedtak av endringer på nivå 2 gyldig fra 2022

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for utvikling og faglig drift knyttet til vitenskapelig publisering. Mer om Det nasjonale publiseringsutvalgets mandat kan du lese her.

I rapporten Vekt på forskning heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner.

Femtedelen på nivå 2 beregnes som en andel av hele verdens artikler i de fagene hvor internasjonal statistikk fra tidsskrifter (ISI) er tilgjengelig og noenlunde dekkende. I andre fag foretas en skjønnsmessig vurdering hvor statistikk fra norsk UH-sektor sammenholdes med internasjonal statistikk samtidig som man tar hensyn til fagenes bokpublisering. De fagstrategiske organene som nominerer til nivå 2, mottar hvert år oppdatert publiseringsstatistikk for sitt fag som grunnlag for nominering. Det nasjonale publiseringsutvalget mottar forslag til endring i nivå 2 og fatter endelig vedtak.

For å skape mest mulig forutsigbarhet for nivå 2-endringer vedtok Det nasjonale publiseringsutvalget 21. september 2012 en endring av virkningstidspunktet. Vedtak på nivåendringer som blir nominert i løpet av 2020 blir offentliggjort i begynnelsen av 2021 og vil få virkning fra 2022.

Under er en samlet oversikt over de endringer i nivå 2 som ble nominert i 2020. Endringene gjøres gjeldende fra og med publiseringsåret 2022. Det er også mulig å liste samtlige kanaler på nivå 2.

Årstall
Fra nivå: Til nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Tittel ISSN eISSN Fra nivå Til nivå NPI fagfelt
ACM Transactions on Database Systems 0362-5915 1557-4644 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
ACS Catalysis 2155-5435 1 2 Kjemi
ACS Nano 1936-0851 1936-086X 1 2 Kjemi
Acta Informatica 0001-5903 1432-0525 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Acta Ophthalmologica 1755-375X 1755-3768 2 1 Øyesykdommer
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology 0105-4538 1398-9995 1 2 Biomedisin
American Journal of Agricultural Economics 0002-9092 1467-8276 1 2 Samfunnsøkonomi
American Journal of Gastroenterology 0002-9270 1572-0241 1 2 Gastroenterologi og hepatologi
Annals of the American Association of Geographers 2469-4452 2469-4460 1 2 Geografi
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition 1359-2998 1468-2052 1 2 Pediatri
Arkiv för nordisk filologi 0066-7668 1 2 Nordisk
Behavior Research Methods 1554-351X 1554-3528 1 2 Psykologi
British Journal of Music Therapy (BJMT) 1359-4575 2059-9773 2 1 Musikkvitenskap
Cancer Letters 0304-3835 1872-7980 2 1 Onkologi
Carcinogenesis 0143-3334 1460-2180 2 1 Onkologi
Clinical and Translational Gastroenterology 2155-384X 2 1 Gastroenterologi og hepatologi
Clinical Microbiology and Infection (CMI) 1198-743X 1469-0691 1 2 Infeksjoner
Computers in Entertainment 1544-3574 1544-3981 2 1 Informatikk og datateknikk
Contemporary Music Review 0749-4467 1477-2256 2 1 Musikkvitenskap
Decimonónica. Revista de Producción Cultura Hispánica Decimonónica 1554-6535 2 1 Romansk
Development and Psychopathology 0954-5794 1469-2198 1 2 Psykologi
Diplomatic Studies (DIST) 1872-8863 2542-8144 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Distributed and parallel databases 0926-8782 1573-7578 2 1 Informatikk og datateknikk
East European Politics and Societies 0888-3254 1533-8371 2 1 Statsvitenskap
Economic Theory 0938-2259 1432-0479 2 1 Samfunnsøkonomi
Economics of Education Review 0272-7757 1873-7382 1 2 Samfunnsøkonomi
Endocrine-Related Cancer 1351-0088 1479-6821 2 1 Onkologi
Energy Journal 0195-6574 1944-9089 2 1 Samfunnsøkonomi
Environment and Behavior 0013-9165 1552-390X 1 2 Psykologi
Environmental and Resource Economics 0924-6460 1573-1502 1 2 Samfunnsøkonomi
Environmental Innovation and Societal Transitions 2210-4224 2210-4232 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care 2048-8726 2048-8734 1 2 Hjerte, kar og luftveier
European Journal of Ageing 1613-9372 1613-9380 2 1 Geriatri
European Journal of Oral Sciences 0909-8836 1600-0722 2 1 Odontologi
European Law Journal 1351-5993 1468-0386 2 1 Rettsvitenskap
European Papers (EP) 2499-8249 1 2 Rettsvitenskap
European Values Studies 1568-5926 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Expert systems with applications 0957-4174 1873-6793 1 2 Informatikk og datateknikk
Fabula 0014-6242 1613-0464 1 2 Kulturvitenskap
Fashion Theory 1362-704X 1751-7419 1 2 Kunsthistorie
Fertility and Sterility 0015-0282 1556-5653 1 2 Gynekologi og obstetrikk
FF communications 0014-5815 1 2 Kulturvitenskap
Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology 0920-1297 1558-5263 1 2 Sosialantropologi
For the Learning of Mathematics 0228-0671 1 2 Matematikk
Forschungen zum Alten Testament (FAT) 0940-4155 2568-8359 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Forum of Mathematics, Sigma 2050-5094 1 2 Matematikk
Health Policy 0168-8510 1872-6054 1 2 Samfunnsmedisin
Ibsen Studies 1502-1866 1741-8720 2 1 Nordisk
ICES Journal of Marine Science 1054-3139 1095-9289 1 2 Biologi
IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems 2379-8920 2379-8939 1 2 Informatikk og datateknikk
Information & Management 0378-7206 1872-7530 1 2 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
International Affairs 0020-5850 1468-2346 1 2 Statsvitenskap
International Comparative Social Studies 1568-4474 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
International journal of cultural studies 1367-8779 1460-356X 1 2 Kulturvitenskap
International Journal of Electronic Commerce 1086-4415 1557-9301 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
International Journal of Hygiene and Environmental Health 1438-4639 1618-131X 1 2 Infeksjoner
International Journal of Industrial Organization 0167-7187 1873-7986 2 1 Samfunnsøkonomi
International Negotiation Series (INS) 1871-3319 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
International Relations Studies Series (IRES) 1570-6451 2 1 Statsvitenskap
International Review for the Sociology of Sport 1012-6902 1461-7218 1 2 Idrettsforskning
JAMA ophthalmology 2168-6165 2168-6173 1 2 Øyesykdommer
Journal for Artistic Research (JAR) 2235-0225 1 2 Tverrfaglig humanistisk forskning
Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC) 2051-1426 1 2 Onkologi
Journal of American Folklore 0021-8715 1535-1882 1 2 Kulturvitenskap
Journal of applied physiology 8750-7587 1522-1601 1 2 Idrettsforskning
Journal of Child Psychology and Psychiatry 0021-9630 1469-7610 1 2 Psykologi
Journal of Common Market Studies 0021-9886 1468-5965 1 2 Statsvitenskap
Journal of Database Management 1063-8016 1533-8010 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Journal of Educational Administration & History 0022-0620 1478-7431 1 2 Pedagogikk og utdanning
Journal of English for Academic Purposes 1475-1585 1878-1497 1 2 Engelsk
Journal of European Social Policy 0958-9287 1461-7269 1 2 Statsvitenskap
Journal of Infection 0163-4453 1532-2742 1 2 Infeksjoner
Journal of Latin American Studies 0022-216X 1469-767X 2 1 Romansk
Journal of Modern Craft 1749-6772 1749-6780 1 2 Kunsthistorie
Journal of Physical Chemistry B 1520-6106 1520-5207 2 1 Kjemi
Journal of Youth Studies 1367-6261 1469-9680 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
Land Use Policy 0264-8377 1873-5754 1 2 Geografi
Langmuir 0743-7463 1520-5827 2 1 Kjemi
Master Drawings 0025-5025 2330-0515 2 1 Kunsthistorie
Mentoring & Tutoring 1361-1267 1469-9745 1 2 Pedagogikk og utdanning
Midwest Studies In Philosophy 0363-6550 1475-4975 2 1 Filosofi og idéhistorie
Molecular Cancer Therapeutics 1535-7163 1538-8514 2 1 Onkologi
Narrative Inquiry 1387-6740 1569-9935 1 2 Kulturvitenskap
Neurocomputing 0925-2312 1872-8286 1 2 Informatikk og datateknikk
Nineteenth-Century French Studies 0146-7891 1536-0172 2 1 Romansk
Nordic journal of music therapy 0809-8131 1944-8260 1 2 Musikkvitenskap
Nordic Theatre Studies 0904-6380 2002-3898 1 2 Teatervitenskap og drama
Novum Testamentum. Supplements 0167-9732 2214-9619 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Organised Sound 1355-7718 1469-8153 2 1 Musikkvitenskap
Pharmacogenetics & Genomics 1744-6872 1744-6880 2 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Philosophical Issues 1533-6077 1758-2237 2 1 Filosofi og idéhistorie
Political Psychology 0162-895X 1467-9221 1 2 Psykologi
Proceedings of the Combustion Institute 1540-7489 1873-2704 2 1 Kjemi
Publications of the Modern Language Association of America 0030-8129 1938-1530 1 2 Engelsk
Religions in the Graeco-Roman World 0927-7633 2405-9145 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Renaissance Studies 0269-1213 1477-4658 2 1 Romansk
Research in the Social Scientific Study of Religion 1046-8064 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Research Studies in Music Education 1321-103X 1834-5530 2 1 Musikkvitenskap
Respiratory Research 1465-9921 1465-993X 1 2 Hjerte, kar og luftveier
Science of Computer Programming 0167-6423 1872-7964 2 1 Informatikk og datateknikk
Sir Henry Wellcome Asian Series 1570-1484 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
SMAI Journal of Computational Mathematics (SMAI-JCM) 2426-8399 1 2 Matematikk
Sociological Science 2330-6696 1 2 Sosiologi
Sociology of Sport Journal 0741-1235 1543-2785 2 1 Idrettsforskning
Source 0737-4453 2328-207X 2 1 Kunsthistorie
Sports Medicine 0112-1642 1179-2035 1 2 Idrettsforskning
Studia Leibnitiana 0039-3185 2366-228X 2 1 Filosofi og idéhistorie
Studien und Texte zu Antike und Christentum (STAC) 1436-3003 2568-7433 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Studies in Educational Evaluation 0191-491X 1879-2529 1 2 Pedagogikk og utdanning
Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics 1355-2198 1879-2502 1 2 Historie
Studies in International Institutional Dynamics (SIID) 1874-2025 2 1 Statsvitenskap
Supplementary volume - Aristotelian Society 0309-7013 1467-8349 2 1 Filosofi og idéhistorie
The International Year Book and Statesmen's Who's Who 0074-9621 1570-6664 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
The Journal of Modern African Studies 0022-278X 1469-7777 2 1 Utviklingsstudier
The Journal of the Learning Sciences 1050-8406 1532-7809 1 2 Psykologi
The Lancet Diabetes and Endocrinology 2213-8587 2213-8595 1 2 Endokrinologi
Toxicology 0300-483X 1879-3185 2 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Value in Health 1098-3015 1524-4733 1 2 Samfunnsmedisin
Vigiliae Christianae, Supplements 0920-623X 2452-1957 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Western Folklore 0043-373X 2325-811X 1 2 Kulturvitenskap
Zeitschrift für Germanistik 0323-7982 2235-1272 1 2 Tysk og nederlandsk
Zeitschrift für germanistische Linguistik 0301-3294 1613-0626 1 2 Tysk og nederlandsk
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 0721-9067 1613-3706 1 2 Tysk og nederlandsk

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.