NO EN Logg inn

Vedtak av endringer på nivå 2 gyldig fra 2024

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for utvikling og faglig drift knyttet til vitenskapelig publisering. Mer om Det nasjonale publiseringsutvalgets mandat kan du lese her.

I rapporten Vekt på forskning heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner.

Femtedelen på nivå 2 beregnes som en andel av hele verdens artikler i de fagene hvor internasjonal statistikk fra tidsskrifter (ISI) er tilgjengelig og noenlunde dekkende. I andre fag foretas en skjønnsmessig vurdering hvor statistikk fra norsk UH-sektor sammenholdes med internasjonal statistikk samtidig som man tar hensyn til fagenes bokpublisering. De fagstrategiske organene som nominerer til nivå 2, mottar hvert år oppdatert publiseringsstatistikk for sitt fag som grunnlag for nominering. Det nasjonale publiseringsutvalget mottar forslag til endring i nivå 2 og fatter endelig vedtak.

For å skape mest mulig forutsigbarhet for nivå 2-endringer vedtok Det nasjonale publiseringsutvalget 21. september 2012 en endring av virkningstidspunktet. Vedtak på nivåendringer som blir nominert i løpet av 2022 blir offentliggjort i begynnelsen av 2023 og vil få virkning fra 2024.

Under er en samlet oversikt over de endringer i nivå 2 som ble nominert i 2022. Endringene gjøres gjeldende fra og med publiseringsåret 2024. Det er også mulig å liste samtlige kanaler på nivå 2.

Tittel ISSN eISSN Fra nivå Til nivå NPI fagfelt
Acta Psychiatrica Scandinavica 0001-690X 1600-0447 2 1 Psykiatri
Ageing & Society 0144-686X 1469-1779 1 2 Geriatri
Alimentary Pharmacology and Therapeutics 0269-2813 1365-2036 1 2 Gastroenterologi og hepatologi
AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 1177-1801 1174-1740 1 2 Sosialantropologi
Alzheimer's and Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring 2352-8729 1 2 Geriatri
American Economic Review: Insights (AER) 2640-205X 2640-2068 1 2 Samfunnsøkonomi
American Review of Public Administration 0275-0740 1552-3357 1 2 Statsvitenskap
APEIRON: a journal for ancient philosophy and science 0003-6390 2156-7093 2 1 Filosofi
Applied Theatre Research 2049-3010 2049-3029 2 1 Teatervitenskap og drama
Arabica 0570-5398 1570-0585 2 1 Asiatiske og afrikanske studier
Archives of Oral Biology 0003-9969 1879-1506 1 2 Odontologi
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology 1079-5642 1524-4636 2 1 Hjerte, kar og luftveier
Atherosclerosis 0021-9150 1879-1484 2 1 Hjerte, kar og luftveier
BMC Health Services Research 1472-6963 2 1 Samfunnsmedisin
BMC Psychiatry 1471-244X 2 1 Psykiatri
Business Ethics Quarterly 1052-150X 2153-3326 1 2 Økonomisk-administrative fag
Cancer Letters 0304-3835 1872-7980 1 2 Onkologi
Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology (CMGH) 2352-345X 1 2 Gastroenterologi og hepatologi
Clinical Interventions in Aging 1176-9092 1178-1998 1 2 Geriatri
Clinical Oral Investigations 1432-6981 1436-3771 1 2 Odontologi
Communication monographs 0363-7751 1479-5787 2 1 Medier og kommunikasjon
Decimonónica. Revista de Producción Cultura Hispánica Decimonónica 1554-6535 1 2 Romansk
Dental Materials 0109-5641 1879-0097 2 1 Odontologi
Early Childhood Research Quarterly 0885-2006 1873-7706 1 2 Psykologi
Electronic Book Review (EBR) 1553-1139 1 2 Litteraturvitenskap
European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care 2048-8726 2048-8734 2 1 Hjerte, kar og luftveier
European Journal for Philosophy of Science 1879-4912 1879-4920 2 1 Filosofi
Globalization and Health 1744-8603 1 2 Sosialforskning
Hispania 0018-2133 2153-6414 2 1 Romansk
History of European Ideas 0191-6599 1873-541X 1 2 Historie og Idéhistorie
Human Communication Research 0360-3989 1468-2958 2 1 Medier og kommunikasjon
International Journal of Mathematics 0129-167X 2 1 Matematikk
International Journal of Methods in Psychiatric Research 1049-8931 1557-0657 2 1 Psykiatri
International Journal of Oral Science 1674-2818 1 2 Odontologi
International Review of Administrative Sciences 0020-8523 1461-7226 2 1 Statsvitenskap
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 0340-4528 1865-9128 2 1 Tysk og nederlandsk
Journal of Aging & Social Policy 0895-9420 1545-0821 1 2 Sosialforskning
Journal of Applied Philosophy 0264-3758 1468-5930 2 1 Filosofi
Journal of Clinical Psychiatry 0160-6689 1555-2101 2 1 Psykiatri
Journal of Community and Applied Social Psychology 1052-9284 1099-1298 1 2 Psykologi
Journal of Medieval Latin 0778-9750 2034-645X 2 1 Gresk og latin
Journal of Social Issues (JSI) 0022-4537 1540-4560 1 2 Sosialforskning
Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP) 0895-2779 1543-2904 2 1 Idrettsforskning
Journal of the American Society of Echocardiography 0894-7317 1097-6795 2 1 Hjerte, kar og luftveier
Journal of Thrombosis and Haemostasis 1538-7933 1538-7836 2 1 Hjerte, kar og luftveier
Journal of Transport Geography 0966-6923 1873-1236 1 2 Geografi
Journal of Vocational Behavior 0001-8791 1095-9084 1 2 Psykologi
Memory 0965-8211 1464-0686 1 2 Psykologi
Modern Intellectual History 1479-2443 1479-2451 1 2 Historie og Idéhistorie
Modernist Cultures 2041-1022 1753-8629 1 2 Engelsk
Molecular Biology of the Cell 1059-1524 1939-4586 2 1 Biomedisin
Music Perception 0730-7829 1533-8312 1 2 Psykologi
Nature Cancer 2662-1347 1 2 Onkologi
Nature Sustainability 2398-9629 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
Neurogastroenterology and Motility 1350-1925 1365-2982 2 1 Gastroenterologi og hepatologi
Notre Dame Journal of Formal Logic 0029-4527 1939-0726 2 1 Filosofi
Nurse Education Today 0260-6917 1532-2793 1 2 Sykepleie
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology 2212-4403 2212-4411 2 1 Odontologi
Phenomenology and the Cognitive Sciences 1568-7759 1572-8676 1 2 Psykologi
Philosophical Topics 0276-2080 2154-154X 2 1 Filosofi
Physics of Fluids 1070-6631 1089-7666 2 1 Matematikk
Political Science Research and Methods 2049-8470 2049-8489 1 2 Statsvitenskap
Psychology of Sport And Exercise 1469-0292 1878-5476 1 2 Idrettsforskning
Qualitative Research in Sport, Exercise and Health 2159-676X 2159-6778 1 2 Idrettsforskning
Ratio 0034-0006 1467-9329 2 1 Filosofi
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde - Ergänzungsbände 1866-7678 2365-3647 1 2 Historie og Idéhistorie
Science immunology 2470-9468 1 2 Biovitenskap
Social Philosophy and Policy 0265-0525 1471-6437 2 1 Filosofi
Terminology 0929-9971 1569-9994 1 2 Lingvistikk
The Lancet Planetary Health 2542-5196 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
The Lion and the Unicorn 0147-2593 1080-6563 1 2 Litteraturvitenskap
The Monist 0026-9662 2153-3601 2 1 Filosofi
The Review of Symbolic Logic 1755-0203 1755-0211 1 2 Filosofi
Veterinary Anaesthesia and Analgesia 1467-2987 1467-2995 2 1 Veterinærmedisin

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk