NO EN Login

Vedtak av endringer på nivå 2 gyldig fra 2025

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for utvikling og faglig drift knyttet til vitenskapelig publisering. Mer om Det nasjonale publiseringsutvalgets mandat kan du lese her.

I rapporten Vekt på forskning heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner.

Femtedelen på nivå 2 beregnes som en andel av hele verdens artikler i de fagene hvor internasjonal statistikk fra tidsskrifter (ISI) er tilgjengelig og noenlunde dekkende. I andre fag foretas en skjønnsmessig vurdering hvor statistikk fra norsk UH-sektor sammenholdes med internasjonal statistikk samtidig som man tar hensyn til fagenes bokpublisering. De fagstrategiske organene som nominerer til nivå 2, mottar hvert år oppdatert publiseringsstatistikk for sitt fag som grunnlag for nominering. Det nasjonale publiseringsutvalget mottar forslag til endring i nivå 2 og fatter endelig vedtak.

For å skape mest mulig forutsigbarhet for nivå 2-endringer vedtok Det nasjonale publiseringsutvalget 21. september 2012 en endring av virkningstidspunktet. Vedtak på nivåendringer som blir nominert i løpet av 2023 blir offentliggjort i begynnelsen av 2024 og vil få virkning fra 2025.

Under er en samlet oversikt over de endringer i nivå 2 som ble nominert i 2023. Endringene gjøres gjeldende fra og med publiseringsåret 2025. Det er også mulig å liste samtlige kanaler på nivå 2.

Det nasjonale publiseringsutvalget rydder blant ubrukte kanaler

Det nasjonale publiseringsutvalget har gjennom flere år rettet oppmerksomheten mot å øke kvalitet på nivå 1. På møtet i utvalget 3. desember 2021 ble det vedtatt å gjennomføre en vaskejobb blant allerede godkjente tidsskrifter som oppfylte følgende kriterier:

  1. Tidsskrifter som ikke hadde mottatt publikasjoner fra norske forskere siste fem år og som samtidig ikke var indeksert i følgende tre databaser:
  2. Ikke indeksert i Scopus
  3. Ikke indeksert i DOAJ
  4. Ikke indeksert i ERIH-PLUS

Det ble gjort et uttrekk av alle godkjente publiseringskanaler i Registeret over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret), og over 5000 tidsskrifter oppfylte de fire kriteriene over. Fagorganene og publiseringskomiteene fikk deretter i oppdrag å avgjøre om tidsskriftene skulle forbli i registeret som godkjente kanaler eller om de skulle fjernes. Det har vært stor oppslutning om arbeidet, men noen fagorgan/publiseringskomiteer svarte ikke på oppdraget. For disse fagfeltene er alle tidsskriftene som oppfyller de fire kriteriene over, besluttet fjernet fra Kanalregisteret av Det nasjonale publiseringsutvalget.

I arbeidet med å luke ut ubrukte nivå 1-tidsskrift, kom også fagorganene over fem tidsskrifter på nivå 2 som oppfylte de samme kriteriene. Disse ble også besluttet fjernet. For å finne dem, kan du velge nivå 0 i valgboksen "Til nivå".

Nivå 1-tidsskrift som er satt ned finner du her

Merk ellers at fagfeltene under MNT-området ikke var med i denne gjennomgangen, da dette området har var gjenstand for en omorganisering i perioden ryddejobben pågikk. Denne omorganiseringen er nå unnagjort og det planlegges en tilsvarende ryddejobb for MNT i 2024.

Tittel ISSN eISSN Fra nivå Til nivå NPI fagfelt
ACS Energy Letters 2380-8195 1 2 Energi
Africa 0001-9720 1750-0184 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ageing Research Reviews 1568-1637 1872-9649 1 2 Geriatri
American Journal of Kidney Diseases 0272-6386 1523-6838 1 2 Nefrologi
Annual Review of Anthropology 0084-6570 1545-4290 2 1 Sosialantropologi
Antiquité Tardive 1250-7334 2295-9718 2 1 Arkeologi og konservering
Archaeometry 0003-813X 1475-4754 2 1 Arkeologi og konservering
Archeologia Medievale 0390-0592 2039-280X 2 1 Arkeologi og konservering
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 0003-9993 1532-821X 1 2 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
Automation in Construction 0926-5805 1872-7891 1 2 Tverrfaglig teknologi
Brill Studies in Middle Eastern Literatures 1571-5183 2 1 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
CA: A Cancer Journal for Clinicians 0007-9235 1542-4863 1 2 Onkologi
Cancer Communications 2523-3548 1 2 Onkologi
Children and Youth Services Review 0190-7409 1873-7765 1 2 Sosialforskning
Clinical Gastroenterology and Hepatology 1542-3565 1542-7714 1 2 Gastroenterologi og hepatologi
Clinical Interventions in Aging 1176-9092 1178-1998 2 1 Geriatri
Cognitive Science 0364-0213 1551-6709 1 2 Psykologi
Die Musikforschung 0027-4801 2 1 Musikkvitenskap
Ekstasis 1865-8792 2 0 Teologi og religionsvitenskap
Energy & Environmental Science 1754-5692 1754-5706 1 2 Tverrfaglig teknologi
Energy & Fuels 0887-0624 1520-5029 2 1 Energi
European Urology Oncology (EUO) 2588-9311 1 2 Onkologi
Fluid Phase Equilibria 0378-3812 2 1 Energi
Gastric Cancer 1436-3291 1436-3305 1 2 Onkologi
Gastrointestinal Endoscopy 0016-5107 1097-6779 2 1 Gastroenterologi og hepatologi
Geoarchaeology 0883-6353 1520-6548 2 1 Arkeologi og konservering
Harvard Educational Review 0017-8055 1943-5045 2 1 Pedagogikk og utdanning
Heart Rhythm 1547-5271 1556-3871 2 1 Hjerte, kar og luftveier
Hebrew Language and Literature Series (HLLS) 1381-2564 2 0 Teologi og religionsvitenskap
IEEE Transactions on Cybernetics 2168-2267 2168-2275 1 2 IKT
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 0162-8828 1939-3539 1 2 IKT
International Journal of Greenhouse Gas Control 1750-5836 1878-0148 1 2 Tverrfaglig teknologi
International Journal of Gynecological Cancer 1048-891X 1525-1438 1 2 Fødselshjelp og kvinnesykdommer
International Journal of Osteoarchaeology 1047-482X 1099-1212 2 1 Arkeologi og konservering
Joule 2542-4351 1 2 Energi
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 1868-5137 1868-5145 2 1 IKT
Journal of Applied Sport Psychology 1041-3200 1533-1571 1 2 Idrettsforskning
Journal of combinatorial algebra 2415-6302 2415-6310 1 2 Matematikk
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 1756-9966 1 2 Onkologi
Journal of Human Evolution 0047-2484 1095-8606 2 1 Arkeologi og konservering
Journal of Maritime Archaeology 1557-2285 1557-2293 2 1 Arkeologi og konservering
Journal of music theory 0022-2909 1941-7497 2 1 Musikkvitenskap
Journal of Physiotherapy 1836-9553 1836-9561 1 2 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
Journal of Roman Archaeology (JRA) 1047-7594 2331-5709 2 1 Arkeologi og konservering
Journal of Social Archaeology 1469-6053 1741-2951 2 1 Arkeologi og konservering
Journal of the American Philosophical Association 2053-4477 2053-4485 2 1 Filosofi
Long Range Planning 0024-6301 1873-1872 1 2 Økonomisk-administrative fag
Magnetic Resonance in Medicine 0740-3194 1522-2594 2 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Medical Anthropology 0145-9740 1545-5882 1 2 Sosialantropologi
Middle East Critique 1943-6149 1943-6157 2 1 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
Molecular Oncology 1574-7891 1878-0261 1 2 Onkologi
Nature Aging 2662-8465 1 2 Geriatri
Nature Biomedical Engineering 2157-846X 1 2 Tverrfaglig teknologi
Nature Energy 2058-7546 1 2 Energi
Nature Machine Intelligence 2522-5839 1 2 Tverrfaglig teknologi
Neurorehabilitation and Neural Repair 1545-9683 1552-6844 1 2 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
Oriente Moderno 0030-5472 2213-8617 1 2 Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
Pediatric Radiology 0301-0449 1432-1998 1 2 Radiologi og billeddiagnostikk
Physiotherapy 0031-9406 1873-1465 2 1 Rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag
Proceedings of the Prehistoric Society (PPS) 0079-497X 2050-2729 2 1 Arkeologi og konservering
Production and operations management 1059-1478 1937-5956 1 2 Tverrfaglig teknologi
Qualitative Research in Psychology 1478-0887 1478-0895 1 2 Psykologi
Regional studies 0034-3404 1360-0591 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
Renewable and Sustainable Energy Reviews 1364-0321 1879-0690 1 2 Energi
Scandinavian Journal of Primary Health Care 0281-3432 1502-7724 1 2 Samfunnsmedisin
Scientific Data 2052-4463 1 2 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Studi italiani di filologia classica 0039-2987 2239-639X 2 0 Gresk og latin
Studies in Conservation 0039-3630 2047-0584 1 2 Arkeologi og konservering
Studies in Textile and Costume History 0924-7696 2 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Sustainable Cities and Society (SCS) 2210-6707 2210-6715 1 2 Tverrfaglig teknologi
The Classical Review 0009-840X 1464-3561 2 0 Gresk og latin
The gerontologist 0016-9013 1758-5341 1 2 Geriatri
The Lancet Healthy Longevity 2666-7568 1 2 Geriatri
Thought: A Journal of Philosophy 2161-2234 2 1 Filosofi
Transactions of the Association for Computational Linguistics 2307-387X 1 2 IKT
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 1366-5545 1878-5794 1 2 Tverrfaglig teknologi
Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 0340-0824 2 1 Arkeologi og konservering

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks