NO EN Login

Vedtak av endringer på nivå 2 gyldig fra 2023

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for utvikling og faglig drift knyttet til vitenskapelig publisering. Mer om Det nasjonale publiseringsutvalgets mandat kan du lese her.

I rapporten Vekt på forskning heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner.

Femtedelen på nivå 2 beregnes som en andel av hele verdens artikler i de fagene hvor internasjonal statistikk fra tidsskrifter (ISI) er tilgjengelig og noenlunde dekkende. I andre fag foretas en skjønnsmessig vurdering hvor statistikk fra norsk UH-sektor sammenholdes med internasjonal statistikk samtidig som man tar hensyn til fagenes bokpublisering. De fagstrategiske organene som nominerer til nivå 2, mottar hvert år oppdatert publiseringsstatistikk for sitt fag som grunnlag for nominering. Det nasjonale publiseringsutvalget mottar forslag til endring i nivå 2 og fatter endelig vedtak.

For å skape mest mulig forutsigbarhet for nivå 2-endringer vedtok Det nasjonale publiseringsutvalget 21. september 2012 en endring av virkningstidspunktet. Vedtak på nivåendringer som blir nominert i løpet av 2021 blir offentliggjort i begynnelsen av 2022 og vil få virkning fra 2023.

Under er en samlet oversikt over de endringer i nivå 2 som ble nominert i 2021. Endringene gjøres gjeldende fra og med publiseringsåret 2023. Det er også mulig å liste samtlige kanaler på nivå 2.

Årstall
Fra nivå: Til nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Tittel ISSN eISSN Fra nivå Til nivå NPI fagfelt
Acta Neuropathologica 0001-6322 1432-0533 1 2 Nevrologi
Africa 0001-9720 1750-0184 2 1 Utviklingsstudier
Analysis and Mathematical Physics 1664-2368 1664-235X 1 2 Matematikk
Ancient Philosophy: A Journal devoted to Ancient Greek and Roman Philosophy and Science 0740-2007 2154-4689 2 1 Filosofi og idéhistorie
Archives of Sexual Behavior 0004-0002 1573-2800 1 2 Psykologi
Arthritis care & research 2151-464X 2151-4658 2 1 Revmatologi
Atherosclerosis 0021-9150 1879-1484 1 2 Hjerte, kar og luftveier
Cambridge Journal of Mathematics (CJM) 2168-0930 2168-0949 1 2 Matematikk
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention 1055-9965 1538-7755 1 2 Onkologi
Clinical Psychological Science 2167-7026 2167-7034 1 2 Psykologi
Concurrency and Computation 1532-0626 1532-0634 2 1 Informatikk og datateknikk
Contemporary Buddhism 1463-9947 1476-7953 1 2 Teologi og religionsvitenskap
Cultural Analysis 2572-0643 1537-7873 1 2 Kulturvitenskap
Dialectica 0012-2017 1746-8361 2 1 Filosofi og idéhistorie
Endocrine-Related Cancer 1351-0088 1479-6821 1 2 Onkologi
Environmental Ethics 0163-4275 2153-7895 2 1 Filosofi og idéhistorie
Europace 1099-5129 1532-2092 1 2 Hjerte, kar og luftveier
European Journal of Personality 0890-2070 1099-0984 1 2 Psykologi
European Journal of Philosophy 0966-8373 1468-0378 2 1 Filosofi og idéhistorie
European Journal of Psychotraumatology 2000-8066 1 2 Psykologi
European Journal of Sport Science 1746-1391 1536-7290 1 2 Idrettsforskning
European Review of Economic History 1361-4916 1474-0044 2 1 Historie
Feminist Review 0141-7789 1466-4380 2 1 Kjønnsforskning
Forum for Modern Language Studies 0015-8518 1471-6860 1 2 Litteraturvitenskap
Gender & History 0953-5233 1468-0424 2 1 Kjønnsforskning
Glia 0894-1491 1098-1136 1 2 Nevrologi
Global Environmental Politics 1526-3800 1536-0091 1 2 Statsvitenskap
Global Strategy Journal 2042-5791 2042-5805 1 2 Økonomisk-administrative fag
History of European Ideas 0191-6599 1873-541X 2 1 Filosofi og idéhistorie
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks 2373-7778 2373-776X 1 2 Informatikk og datateknikk
International Journal for Philosophy of Religion 0020-7047 1572-8684 2 1 Filosofi og idéhistorie
International Journal of Entrepreneurship and Small Business (IJESB) 1476-1297 1741-8054 1 2 Økonomisk-administrative fag
International Journal of Human-Computer Studies 1071-5819 1095-9300 1 2 Psykologi
International Journal of Project Management 0263-7863 1873-4634 1 2 Økonomisk-administrative fag
International Journal of Qualitative Methods (IJQM) 1609-4069 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
Japan Review 0915-0986 2434-3129 1 2 Asiatiske og afrikanske studier
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 1868-5137 1868-5145 1 2 Informatikk og datateknikk
Journal of Attention Disorders 1087-0547 1557-1246 1 2 Psykologi
Journal of computer and system sciences 0022-0000 1090-2724 2 1 Informatikk og datateknikk
Journal of Family Psychology 0893-3200 1939-1293 1 2 Psykologi
Journal of Fish Diseases 0140-7775 1365-2761 2 1 Veterinærmedisin
Journal of Global History 1740-0228 1740-0236 2 1 Historie
Journal of Health and Social Behavior 0022-1465 2150-6000 1 2 Samfunnsmedisin
Journal of Hindu Studies 1756-4255 1756-4263 1 2 Teologi og religionsvitenskap
Journal of Interpersonal Violence 0886-2605 1552-6518 1 2 Psykologi
Journal of Occupational and Organizational Psychology 0963-1798 2044-8325 1 2 Psykologi
Journal of Psychiatric Research 0022-3956 1879-1379 1 2 Psykiatri
Journal of Sex Research 0022-4499 1559-8519 1 2 Psykologi
Journal of Social Philosophy 0047-2786 1467-9833 2 1 Filosofi og idéhistorie
Journal of Sports Sciences 0264-0414 1466-447X 1 2 Idrettsforskning
Journal of the Association of Environmental and Resource Economists 2333-5955 2333-5963 1 2 Samfunnsøkonomi
Journal of the history of medicine and allied sciences 0022-5045 1468-4373 2 1 Historie
Marine Environmental Research 0141-1136 1879-0291 2 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
mBio 2161-2129 2150-7511 1 2 Biologi
Metaphilosophy 0026-1068 1467-9973 2 1 Filosofi og idéhistorie
Molecular Cancer Therapeutics 1535-7163 1538-8514 1 2 Onkologi
Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies 0254-9948 2057-1690 1 2 Asiatiske og afrikanske studier
Nature Catalysis 2520-1158 1 2 Kjemi
Nature Human Behaviour 2397-3374 1 2 Psykologi
Networks and Heterogeneous Media 1556-1801 1556-181X 1 2 Matematikk
New Political Economy 1356-3467 1469-9923 1 2 Statsvitenskap
Nova Religio 1092-6690 1541-8480 1 2 Teologi og religionsvitenskap
Perspectives on Psychological Science 1745-6916 1745-6924 1 2 Psykologi
Philosophia Mathematica 0031-8019 1744-6406 2 1 Filosofi og idéhistorie
Philosophical Investigations 0190-0536 1467-9205 2 1 Filosofi og idéhistorie
Philosophy & Social Criticism 0191-4537 1461-734X 2 1 Filosofi og idéhistorie
Physical Education and Sport Pedagogy 1740-8989 1742-5786 1 2 Idrettsforskning
Police Quarterly (PQ) 1098-6111 1552-745X 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
Policy & Politics 0305-5736 1470-8442 1 2 Statsvitenskap
Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy 1449-4035 1839-3373 1 2 Statsvitenskap
Psychoanalytic psychology 0736-9735 1939-1331 1 2 Psykologi
Psychological Trauma 1942-9681 1942-969X 1 2 Psykologi
Psychology of women quarterly 0361-6843 1471-6402 1 2 Psykologi
Quaderni Storici 0301-6307 2 1 Historie
Research in Mathematics Education 1479-4802 1754-0178 1 2 Matematikk
Revue historique 0035-3264 2104-3825 2 1 Historie
Rheumatology 1462-0324 1462-0332 1 2 Revmatologi
Rhinology 0300-0729 1996-8604 1 2 Øre-nese-hals
Rilce Revista de Filología Hispánica 0213-2370 2174-0917 2 1 Romansk
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 0905-7188 1600-0838 2 1 Idrettsforskning
Scandinavian Studies in Law 0085-5944 2002-9179 2 1 Rettsvitenskap
Science Advances 2375-2548 1 2 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Sleep 0161-8105 1550-9109 1 2 Nevrologi
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 0933-7954 1433-9285 1 2 Psykiatri
Social Work Education 0261-5479 1470-1227 1 2 Sosialforskning
Technological Forecasting and Social Change 0040-1625 1873-5509 1 2 Økonomisk-administrative fag
The Lancet Public Health 2468-2667 1 2 Samfunnsmedisin
The Review of Symbolic Logic 1755-0203 1755-0211 2 1 Filosofi og idéhistorie
Therapeutic Drug Monitoring 0163-4356 1536-3694 2 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Transboundary and Emerging Diseases 1865-1674 1865-1682 1 2 Veterinærmedisin
Transportation Research Part B: Methodological 0191-2615 1879-2367 1 2 Økonomisk-administrative fag
Urban Geography 0272-3638 1938-2847 1 2 Geografi
Veterinary Parasitology 0304-4017 1873-2550 1 2 Veterinærmedisin
Women's History Review 0961-2025 1747-583X 2 1 Historie

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Cookies

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks
The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers is continuously working to improve its services. Will you help us by answering five short questions?       Yes! I will help       Later       No thanks