NO EN Logg inn

Søknadsprosedyrer

Nye publiseringskanaler (tidsskrift, serier og forlag) legges til i Register over vitenskapelige publiseringskanaler basert på forslag fra forskere og andre i forskningsmiljøet.

Behandling

Forslag til nye vitenskapelige publiseringskanaler (nivå 1) skal rettes til og behandles av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) via forslagsskjemaet.

Vi henter informasjon om foreslåtte publiseringskanaler fra Det internasjonale ISSN-registeret, nettsteder, biblioteksystemer og ved direkte henvendelser til redaktører. Basert på tilgjengelig informasjon, lager HK-dir en innstilling for hvert enkelt forslag. Innstillingene presenteres for Det nasjonale publiseringsutvalget som har det overordnede ansvaret for endelig godkjenning av publiseringskanaler som skal gi uttelling i finansieringssystemet. Det nasjonale publiseringsutvalget forkaster eller godtar HK-dirs innstillinger.

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2, som er det høyeste nivået, gjennomføres i en egen prosess i regi av Det nasjonale publiseringsutvalget og nasjonale fagorgan. Listene blir revidert årlig. Se Om registeret og NPI for mer informasjon om nivå 2.

Hvem kan foreslå

Forslag til nye publiseringskanaler (nivå 1) kan ikke komme fra kommersielle utgivere/utgiveren selv, men utelukkende fra:

Merk at forslagsstiller må være en person, og ikke tidsskriftet/serien eller en organisasjon.

Forslagsskjemaet

Forslag til nivå 1 registreres ved å Foreslå ny publiseringskanal. Du må opprette en bruker/logge deg inn for å kunne foreslå.

I forslagsskjemaet må du oppgi følgende informasjon:

Du kan gjerne gi en begrunnelse for forslaget.

I forslagsskjemaet må du dokumentere at kriteriene for nivå 1 er oppfylt ved å laste opp en PDF-fil med beskrivelser eller lenke til beskrivelser av følgende:

Du som forslagsstiller er ansvarlig for å gi tilstrekkelig med informasjon. Hvis den oppgitte informasjonen er mangelfull, vil vi ikke godkjenne forslaget. Når forslaget er sendt inn, kan du følge status for forslaget via «Min side».

30. november - siste frist for inneværende år

For å kunne forberede NVI-rapporteringen, må forslag til nye publiseringskanaler være fremmet for HK-Dir innen 30. november. Publiseringskanaler som blir foreslått etter denne dato, vil ikke bli vurdert med tanke på rapportering og publikasjonspoeng for inneværende publiseringsår.

Endelig status for registeret blir satt i januar.

For mer informasjon, se


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk