NO EN Logg inn

Last ned gjeldende liste

Del 1: Tidsskrifter og serier (~10 sekunder klargjøring, ~7 MB)

Større, lesbart bilde av kolonneeksempel

Del 2: Forlag (~5 sekunder klargjøring, ~0,5 MB)

Tips - inkludert hvordan få riktige tegn

Hver del kan åpnes av et regnearkprogram, som Calc eller Excel.

Excel kan lese CSV filer men kan samtidig gi feil tegnkoding for tidsskrifttitler. Dette kan løses ved å importere CSV fil med data import funksjonen. Her er trinnene du trenger å gjøre: 1. Høyre-klikk lenken for å lagre filen, 2. Åpne regneark-programmet, 3. Import fil data som tekst ved å bruke følgende hjelpeinnstillinger: a. Velg 'data med skilletegn', b. Velg tegnkode 'Unicode (UTF-8)' (en av de siste oppføringene i den lange listen!), c. Kryss av for 'mine data har overskrifter', d. Bruk 'semicolon' skilletegn, og tilslutt, e. Angi 'tekst' som format for begge tittelkolonnene.

Når filen lagres i standard format for regnearket, kan man legge til formatering, data filter, fryse topprad og justere kolonnebredde etter ønske.

Revisjoner

Nivåene til utvalgte publiseringskanaler blir satt eller justert i trinnvise oppdateringer gjennom året. Annen informasjon oppdateres fortløpende.


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.